Přehled moderních politologických teorií

Přehled moderních politologických teorií

Říchová, Blanka

Portál, 2014

369 Kč314 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Politika ovlivňuje náš život v malém i velkém, politické dění se každodenně předvádí v médiích, každý z nás se na něm jako občan podílí.
Nakolik ale rozumíme obecnějším procesům, které politiku utvářejí? A jak se je snaží popsat a vysvětlit moderní věda? Přehled důležitých teoretických koncepcí politiky vytvořených zejména v posledním půlstoletí umožňuje zorientovat se v základních pojmech a přístupech soudobé empirické politologie a je i vhodným uvedením do dalšího studia jednotlivých autorů a směrů.
Behavioralismus, Pluralismus, Obecná teorie systémů, Funkcionalismus, Teorie komunikace, Teorie racionální volby, Teorie her, Teorie koalic, Teorie rozvoje a koncept modernizace, Teorie závislosti: model centrum-periferie, Teorie polyarchie, Teorie konsociační demokracie, Korporativismus, Totalitarismus a jiné nedemokratické režimy, Teorie přechodů

Doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc., přednáší na katedře politologie Fakulty sociálních věd UK v Praze i na filozofických fakultách UK v Praze a UP v Olomouci. Zaměřuje se přednostně na problematiku komparativní politologie. V nakladatelství Portál vyšly její publikace Přehled moderních politologických teorií a Úvod do současné politologie.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0742-9

 • Počet stran / vazba:304 / Brožovaná

 • Rok vydání:2014

 • Kód:21102205

 • EAN:9788026207429

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Dvě vzájemně se doplňující knihy o politologii.
  K žádoucí úrovni občanské vzdělanosti patří i určitá míra vědomostí o oboru, který se nazývá politologie. Je to, zjednodušeně řečeno, věda o politice, zahrnující hlavně historická, sociologická a psychologická hlediska tohoto, u nás nepříliš oblíbeného fenoménu. Nicméně elementární politologické vědomosti a znalosti přispívají k vyšší úrovni politické kompetence (inteligence) a umožňují tak pohlížet na politiku s vyšší intelektuální perspektivy. Tento cíl, seznámení se s tím co je politologie a tedy i hlubšího proniknutí do chápání politického dění, splňují dvě knihy Blanky Říchové, která přednáší politologii na několika českých vysokých školách a vytvořila tak předpoklady vytvořit z obou knih systematicky a dobře napsané učebnice.
  První z obou knih Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza demokratických politických systémů (Praha Portál 2007; 207 str.), jako učebnice v pravém slova smyslu, postupuje od historického úvodu (zahrnujícího témata vzniku politologie, moderní analýzy politiky a politické kultury) k podrobnému nástinu demokracie a jejích forem (obsahující, kromě jiného, pojednání o občanských právech a rovnosti). Kniha pokračuje rozvíjením tématu demokracie pojednáním o jejích vládních systémech (s aktuální tématikou o formách vlády v postkomunistických zemích), podává nástin problematiky politických stran a zájmových skupin, voleb a volebních systémů, státní správy a jejích struktur a dalších témata.
  Druhá kniha Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě (Praha Portál 2006; 303 str.) je již náročnější, nicméně na první z obou uvedených knih navazující monografie, která v úvodní kapitole o předmětu, teoriích a metodách politologie, přináší srovnání pojmů politologie a politická věda, která je „vícedimenzionální fenomén“. V dalších kapitolách pak kniha přináší vyčerpávající přehled teorií a klíčových konceptů, které se v politologii uplatňují, jako jsou, kromě jiného, např. teorie politického systému, komunikace, „racionální volby“, teorie koalic, pluralismu, totalitarismu a jiných nedemokratických režimů, teorie modernizace atd. Kromě řady dalších konceptů zde najdeme také metodologické pojednání o strukturně-funkcionální analýze zaměřené na plnění funkcí politických systémů a umožňující srovnávací přístup k různým politickým systémům a jejich historickému vývoji. Kniha, jak praví její autorka v úvodu, je určena především posluchačům oboru politologie, sociologie a historie, ale mnoho v ní naleznou i studenti humanitních oborů na pedagogických fakultách.

  Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  - Blanka Říchová: Přehled moderních politologických teorií

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)