Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Psychologie dítěte

Psychologie dítěte

Vaše cena s DPH
275 Kč 248 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Překladatel
Vyskočilová, Eva
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0691-0
Počet stran / vazba
144 / Brožovaná
Rok vydání
2014
Kód
21202301
EAN
9788026206910
Obálka v tiskové kvalitě


Kniha shrnuje hlavní výsledky pětačtyřicetileté práce ženevské psychologické školy. Jean Piaget v ní spolu se svou žákyní a nástupkyní na ženevské univerzitě podává syntetický obraz vývoje dítěte od narození do adolescence. Je to obraz plastický, bohatě členěný a zároveň teoreticky podložený. Poskytuje ucelený pohled na vývoj lidského jedince a obohacuje novými hledisky jeho úvahy o výchovných cílech a prostředcích.

Jedná se o klasické dílo moderní psychologie, s nímž by se měl seznámit každý pedagog, psycholog a student těchto oborů.


Jean Piaget (1896–1980), švýcarský psycholog, biolog, logik a epistemolog, známý především svými pracemi o vývojové psychologii. Stal se profesorem psychologie, sociologie a filozofie vědy na univerzitách v Neuchâtel, Ženevě a Lausanne. Jako profesor posléze působil na pařížské Sorbonně, kde založil Mezinárodní centrum genetické epistemologie. Zároveň byl ředitelem Mezinárodní komise pro vzdělávání, jež se stala součástí UNESCO. Mezi hlavní přínosy Piagetovy práce patří jeho uspořádání teorie kognitivního vývoje dítěte, který rozdělil do několika stadií. Patří mezi nejcitovanější psychology 20. století.


  • Nejsou k dispozici
Piaget J., Inhelder B.: Psychologie dítěte – rec. M. Nakonečný

Nové vydání českého překladu této publikace jednoho z nejvýznamnějších znalců dětské psychologie (představitele ženevské školy vývojové, resp. ontogenetické psychologie), jakož i jeho žákyně a později blízké spolupracovnice, svědčí o zájmu o Piagetovo, desítky let trvající průkopnické a metodologicky velmi originální dílo. Vydání této knihy je cenné také proto, že je přístupně napsaným úvodem do Piagetova pojetí psychologie dítěte, zejména jeho kognitivního vývoje, které se opírá o množství pozoruhodných kvalitativně pojatých výzkumů. je to dílo náročné a velmi rozsáhlé i co do množství specifických témat, od toho jak dítě chápe svět, jak jej vnímá, jak se utváří a vyvíjí jeho myšlení (podle Piageta inteligence), jeho logika, prostorové představy, ale také jeho morální smýšlení a další až po Piagetovo fungování interakcí mezi psychikou a prostředím (integrace podnětů a reakcí, asimilace, akomodace). Piagetovy náročné teorie jsou v předmětné knize zpřístupněny širokému okruhu čtenářů, což je další velkou výhodou tohoto díla., které tak lze chápat jako úvod do Piagetovy obsáhlé ontogenetické psychologie.

Obsahově zhuštěné dílo má pět následujících kapitol, týkajících se především Piagetových proslulých fází vývoje inteligence: senzomotorická úroveň (s analýzou konstrukce skutečnosti, tj. předmětného světa, prostoru, času a příčinnosti) a „poznávací aspekty“ senzomotoriky; dále je to vývoj vnímání (vjemové konstanty a vjemová kauzalita, kromě jiného s piagetovsky zajímavou analýzou vjemů, pojmů a operací, neboť funkční jednota psychické činnosti a psychomotorických operací je osou Piagetova díla). Následuje třetí kapitola s rozborem sémiotických a symbolických funkcí s řadou originálních postřehů o symbolice her a kreseb, „obrazných představách a operacích“, paměti, vztahu řeči a myšlení. Další kapitola pojednává o „konkrétních myšlenkových operacích a meziosobních vztazích“, o tom, jak se představa světa u dítěte utváří v souvislostech „konkrétních operací“, které tvoří přechod mezi vývojově nižšími kognitivními činnostmi a „obecnějšími logickými strukturami“ (tj. předpoklad k osvojení si abstraktního pojmově-logického myšlení) v podmínkách „sociální a citové interakce“ (sem, kromě utváření představy světa, patří také utváření morálních citů a úsudků). Celé dílo ukončuje kapitola a „výrokových operacích“ v pubescenci (nejsložitější téma Piagetových teorií vůbec). Závěr knihy je věnován přehledu faktorů duševního vývoje.

Milan Nakonečný

Recenze zpracována pro nakladatelství Portál