Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Slovník kulturálních studií

Slovník kulturálních studií

Vaše cena s DPH
329 Kč 296 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Překladatel
Reifová, Irena; Gillarová, K.; Pospíšil, Michal
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7367-099-2
Počet stran / vazba
208 / Pevná
Rok vydání
2006
Kód
21601001
EAN
9788073670993
Obálka v tiskové kvalitě


Kulturální studia jsou mladým oborem především mediálních studií. Vycházejí z neomarxistických zdrojů a z literární kritiky meziválečné Frankfurtské školy, která se jako první kulturní disciplína začala systematicky věnovat "druhořadému" kulturnímu průmyslu. Přehledný slovník mapuje nejen kulturální studia, ale také obory, které k nim mají velmi blízký vztah: Frankfurtská škola (Adorno, Horkheimer, Habermas), postmoderní proud filozofie (Lyotard, Derrida) a sémiotika (Barthes, Eco). Slovník obsahuje na 200 hesel, která shrnují základní koncepty a teorie oboru, charakterizují klíčové osobnosti (Williams, Hall, Hoggart a další) a popisují kulturní obsahy a žánry, kterými si tato disciplína zabývá (seriálové narace, mýdlové opery, romance). Slovník má mnoho přesahů do dalších příbuzných věd (postmoderní filozofie, sémiotiky, pop-kultury, post-feminismu).
Kniha je určena studentům sociálních věd - především mediálních studií, žurnalistiky, ale také studentům divadelních a filmových fakult, žurnalistům a pracovníkům v médiích, kulturním teoretikům i zájemcům z řad veřejnosti.

Chris Barker: Slovník kulturálních studií
Barker, Chris: Slovník kulturálních studií. Praha : Portál 2006. ISBN 80-7367-099-2. 206 strán. 299 Kč. Preklad Irena Reifová, Kateřina Gillárová, Michal Pospíšil. „Kulturální studia lze chápat jako jazykovou hru rozehranou kolem teoretických pojmů vyvinutých a užívaných lidmi, kteří své činnosti říkají kulturální studia.“ (S. 10.)
Takýmto spôsobom charakterizuje vo svojom slovníku Chris Barker oblasť kultúrnych štúdií, čím nie náhodou naznačuje dôležitosť jazyka, pojmov, a teda aj tohto slovníka. Zároveň priznáva, že odpovedať na otázku – čo sú kultúrne štúdiá – neznamená hovoriť, čo sú, ale ako a prečo o nich rozprávame. Autor sa znova dostáva k významu jazyka, ktorý nie je presným opisom sveta, ale nástrojom slúžiacim na dosahovanie cieľov.
Kniha obsahuje heslá, ktoré sa pri kultúrnych štúdiách nedajú obísť (napríklad artikulácia, kultúra, diskurz, hegemónia, identita, ideológia, populárna kultúra, moc, reprezentácia, znak, subjektivita, texty). Samozrejme, Barker pracuje s menami a heslami, ktoré považoval za podstatné; iné autorky a autori zaoberajúci sa oblasťou kultúrnych štúdií by možno uprednostnili iné termíny. Aj tento fakt však autor pripomína na začiatku knihy spolu s vplyvmi, ktoré najviac ovplyvnili jeho prácu, čím chce „dekonstruovat zdánlivou pevnosť slovníku a poukázat na některé vlivy, které ... při jeho vzniku působily“ (s. 12).
Slovník obsahuje 200 hesiel, ktoré presahujú aj do príbuzných vied, akými sú napríklad postmoderná filozofia, semiotika, popkultúra alebo postfeminizmus. Na konci každého hesla sa nachádzajú odkazy na iné, súvisiace heslá.
Chris Barker je autorom viacerých kníh o kultúrnych štúdiách (Cultural Studies: Theory and Practice, 2000; Making Sense of Cultural Studies: Central Problems and Critical Debates, 2002; Cultural Studies and Discourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity, editor spolu s Dariusom Galasinskim, 2001). Najviac ho ovplyvnila birmighamská škola s Centrom pre súčasné kultúrne štúdiá (Centrum for Contemporary Cultural Studies). V súčasnosti vyučuje na Universities of Humberside and Wolverhampton a je profesorom komunikačných vied a kultúrnych štúdií na University of Wollongong v Austrálii.

Zuzana Maďarová
Převzato ze serveru:
http://www.aspekt.sk/