Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Sociologie žurnalistiky

Sociologie žurnalistiky

Vaše cena s DPH
277 Kč 249 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Překladatel
Loupová, Hana
Nakladatel
Portál
ISBN
80-7178-840-6
Počet stran / vazba
184 / Brožovaná
Rok vydání
2004
Kód
21303901
EAN
9788071788409
Obálka v tiskové kvalitě


Autor probírá základní sociologická témata, která mají vztah k žurnalistice.
Zabývá se hlavními vývojovými tendencemi oboru a pozitivní i negativní mocí, kterou žurnalistika může mít ve vztahu k vývoji mezinárodních vztahů, vnitřní politice států, hospodářství zemí i soukromému životu politiků a mediálně zajímavých osobností. Text analyzuje, jak vzájemný vliv žurnalistů a lidí, kteří mají rozhodující moc, může ovlivňovat vývoj žurnalistického jazyka a strategie novinářů. Výklad je doplněn přehlednými tabulkami a schématy, jednotlivé kapitoly jsou zakončeny krátkým shrnutím. Předností knihy je i její stručnost a srozumitelnost. Je určena studentům žurnalistiky, mediálních studií a sociologie a také čtenářům, kteří se zajímají o nejnovější tendence oboru, tedy politikům, novinářům, pracovníkům v marketingu a v reklamě.Brian McNair: Sociologie žurnalistiky
Brian Mc Nair vystudoval sociologii, ale dlouhá léta pak pracoval v oblasti mediálních studií. V předmluvě ke své knize, kterou vydalo pražské nakladatelství Portál, vyjadřuje názor, že „v široké škále žánrů a forem, jež tvoří fenomén zvaný média, má největší sociologický význam žurnalistika“. Ostatně právě proto předkládá čtenáři text, ve kterém využívá svého akademického vzdělání v sociologii a profesní zkušenosti z oblasti žurnalistiky. Čtenářské určení je jednoznačně vymezeno: kniha je věnována především studentům mediálních studií a také těm studentům sociologie, případně dalších společenských věd, v jejichž studijních programech jsou mediální studia. Potěšitelné je také to, že kniha je zcela přístupná všem zainteresovaným laikům, neboť, jak autor uvádí, její četba či studium „nevyžaduje žádné speciální znalosti oboru sociologie“.
Kniha je základně rozdělena na dvě části. V první, s názvem Základy a kořeny, je především uvedena definice žurnalistiky a pojednány s ní související kategorie pravdy, novosti, autorství a ideologie i aktuálnosti. Následuje pasáž o žurnalistice a společnosti, typologii žurnalistiky a o cílech autora a rady jak má s jeho knihou pracovat čtenář. Další kapitola téže části tematizuje sociologii žurnalistiky s návazným pojednáním o účincích žurnalistiky.
Druhá část se jmenuje Faktory ovlivňující žurnalistickou produkci a postupně jsou probrány tyto problémové okruhy: profesní kultura a organizační dominanty žurnalistiky, politické, ekonomické a technologické prostředí, sociologie zdrojů a konečně „nová sociologie žurnalistiky“ /od řízení k chaosu/.
Tradičně jsou připojeny poznámky, seznam literatury a rejstřík.
Kniha Briana McNaira, který je profesorem na fakultě filmových a mediálních studií University of Stirling ve Skotsku je napsána čtivě a s vysokou erudicí. Vřele ji doporučuji ke studiu všem, kteří se zajímají o současnou žurnalistiku a sociologii žurnalistiky. Své čtenáře si kniha najde jistě i mezi zainteresovanými studenty Fakulty humanitních studií UK v Praze, kde se etablovaly studijní obory věcně související s popisovanými skutečnostmi.

Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., Fakulta humanitních studií UK, Praha