Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Úvod do současné politologie

Úvod do současné politologie

Vaše cena s DPH
297 Kč 267 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Srovnávací analýza demokratických politických systémů
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0218-9
Počet stran / vazba
208 / Brožovaná
Rok vydání
2012
Kód
21302406
EAN
9788026202189
Obálka v tiskové kvalitě


Publikace přehledně shrnuje základní aspekty charakterizující současné demokratické politické systémy zemí západní Evropy. Publikace je koncipována jako obecně komparativní přehled základních témat a problematiky, který současně prostřednictvím ilustrativních příkladů nabízí informace o konkrétních problémech, s nimiž se v současné době v těchto systémech setkáváme. Souhrnný charakter přehledu je vhodným opakovacím textem pro studenty specializovaných oborů, a to i politologie. Strukturovanost textu současně umožňuje, aby se v něm orientovali i zájemci o danou problematiku z řad veřejnosti.

  • Nejsou k dispozici
Blanka Říchová: Úvod do současné politologie
Dvě vzájemně se doplňující knihy o politologii.
K žádoucí úrovni občanské vzdělanosti patří i určitá míra vědomostí o oboru, který se nazývá politologie. Je to, zjednodušeně řečeno, věda o politice, zahrnující hlavně historická, sociologická a psychologická hlediska tohoto, u nás nepříliš oblíbeného fenoménu. Nicméně elementární politologické vědomosti a znalosti přispívají k vyšší úrovni politické kompetence (inteligence) a umožňují tak pohlížet na politiku s vyšší intelektuální perspektivy. Tento cíl, seznámení se s tím co je politologie a tedy i hlubšího proniknutí do chápání politického dění, splňují dvě knihy Blanky Říchové, která přednáší politologii na několika českých vysokých školách a vytvořila tak předpoklady vytvořit z obou knih systematicky a dobře napsané učebnice.
První z obou knih Úvod do současné politologie. Srovnávací analýza demokratických politických systémů (Praha Portál 2007; 207 str.), jako učebnice v pravém slova smyslu, postupuje od historického úvodu (zahrnujícího témata vzniku politologie, moderní analýzy politiky a politické kultury) k podrobnému nástinu demokracie a jejích forem (obsahující, kromě jiného, pojednání o občanských právech a rovnosti). Kniha pokračuje rozvíjením tématu demokracie pojednáním o jejích vládních systémech (s aktuální tématikou o formách vlády v postkomunistických zemích), podává nástin problematiky politických stran a zájmových skupin, voleb a volebních systémů, státní správy a jejích struktur a dalších témata.
Druhá kniha Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě (Praha Portál 2006; 303 str.) je již náročnější, nicméně na první z obou uvedených knih navazující monografie, která v úvodní kapitole o předmětu, teoriích a metodách politologie, přináší srovnání pojmů politologie a politická věda, která je „vícedimenzionální fenomén“. V dalších kapitolách pak kniha přináší vyčerpávající přehled teorií a klíčových konceptů, které se v politologii uplatňují, jako jsou, kromě jiného, např. teorie politického systému, komunikace, „racionální volby“, teorie koalic, pluralismu, totalitarismu a jiných nedemokratických režimů, teorie modernizace atd. Kromě řady dalších konceptů zde najdeme také metodologické pojednání o strukturně-funkcionální analýze zaměřené na plnění funkcí politických systémů a umožňující srovnávací přístup k různým politickým systémům a jejich historickému vývoji. Kniha, jak praví její autorka v úvodu, je určena především posluchačům oboru politologie, sociologie a historie, ale mnoho v ní naleznou i studenti humanitních oborů na pedagogických fakultách.

Prof. PhDr. Milan Nakonečný