Úvod do teorie a metodologie měření chování

Úvod do teorie a metodologie měření chování

Martin, Paul; Bateson, Patrick

Portál, 2009

309 Kč263 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Publikace stručně a uceleně pojednává o zásadách a metodách kvantitativního výzkumu chování s důrazem na techniky pozorování, záznamu a analýzy. Příslušné kapitoly jsou věnovány plánování experimentu, interpretaci a prezentaci dat. Text je určen především pro studenty psychologie, biologie a medicíny.

Dr. P. Martin je odborníkem na behaviorální biologii. Působil na katedře psychiatrie a behaviorálních věd na Stanfordské univerzitě, přednášel na Cambridgeské univerzitě.
Prof. Sir P. Bateson je členem Královské společnosti a prezidentem Zoologické společnosti v Londýně. Zabývá se 40 let vědeckým výzkumem chování zvířat.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Müller, Ivo

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-526-4

 • Počet stran / vazba:224 / Brožovaná

 • Rok vydání:2009

 • Kód:21306401

 • EAN:9788073675264

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Nezbytným předpokladem zájemců o psychologii zaměřených hlavně na studium chování je náročné seznamování se s metodologií jeho výzkumu, zejména pak s psychometrií, tj. s měřením chování. Kniha, která je předmětem této recenze, ačkoli je zaměřena především na biologické aspekty chování, je spolehlivým, přístupným úvodem do psychometrie vůbec; podává ji ve všech jejích důležitých souvislostech, počínaje plánováním projektu výzkumu, jeho jednotlivými kroky, pravidly pro sběr dat, způsoby záznamu až po základy statistické analýzy, interpretaci a prezentaci dosažených výsledků. V tomto smyslu je to cenná příručka, s níž by se měli seznámit všichni, kdož se výzkumu chování, zejména pak chování zvířat, chtějí věnovat, ať to jsou již laičtí zájemci o psychologii, studenti pracující na diplomových pracích, nebo již renomovaní psychologové, pracující nejenom v oboru komparativní psychologie či etologové pracující ve výzkumu, neboť tato kniha poskytuje ucelený přehled psychometrických alternativ a předkládá propracovanou teorii měření chování. Kromě systematického pojednání o teorii a metodologii měření chování přináší tato kniha také čtyři přílohy, která, kromě jiného podávají přehled hlavních statistických pojmů a rady ke „statistickým učebnicím“. Autory knihy jsou uznávaní odborníci v oblasti behaviorálních věd, resp. „behaviorální biologie“.

  V předmluvě autoři této knihy uvádějí, že ve své knize pojednávající o behaviorální biologii kladou důraz i na jiné, než jen experimentální aspekty, neboť experiment se může sice jevit vědečtější než nestrukturované pozorování, ale jeho přínos může být menší. Psychologie se výzkumem chování, zejména zvířat, nevyčerpává, avšak historicky v něm byla na dlouho dobu zakotvena a návrat k behaviorálním vědám do značné míry souvisí se současnými trendy prosazující se evoluční psychologie. Zásady projektování výzkumu chování, jeho realizace, záznam a vyhodnocování získaných výsledků, jakož i principy statistické analýzy mají obecnou platnost. Proto je kniha určena širokému okruhu zájemců.

   

  Milan Nakonečný

  - Martin P., Bateson P.: Úvod do teorie a metodologie měření chování - rec. M. Nakonečný

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)