10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo,

10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo,

Notbohm, Ellen

Portál, 2021

279 Kč223 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Oceňované knihy, která získala několik prestižních cen a je doporučovaná na mnoha zahraničních odborných i rodičovských webech o autismu, se zatím prodalo přes 250 000 výtisků ve 20 jazycích a stala se v oblasti poruch autistického spektra klasikou. Kniha překypuje pochopením, soucitem i svěžím humorem. Popisuje deset charakteristik, které pomáhají objasnit, ale ne definovat to, jaké jsou děti s autismem. Témata se týkají komunikace, sociální zdatnosti a klíčové úlohy, kterou při výchově dítěte s autismem ke smysluplnému, soběstačnému a produktivnímu životu zastávají dospělí. Autorka také zpracovává téma přechodu dítěte s autismem do dospělosti.

Ellen Notbohm je oceňovaná autorka a matka chlapce s autismem a ADHD. Její knihy získaly řadu prestižních ocenění.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:abyste věděli

 • Překladatel:Diestlerová, Petra

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1753-4

 • Počet stran / vazba:160 / Brožovaná

 • Rok vydání:2021

 • Kód:22207801

 • EAN:9788026217534

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Notbohm, Ellen: 10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, - autor recenze: Mgr. Hana Žilincová, INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú

  Autorka Ellen Notbohm v knize 10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli citlivě popisuje, s jakými potížemi se autistické děti běžně v životě potýkají, aniž by si to okolní svět vůbec uvědomoval. Přibližuje čtenáři, že důležitým prvkem při kontaktu s dítětem s autismem je především to, že se jedná o lidskou bytost, která má stejně jako my ostatní své potřeby, pocity, zájmy, silné a zároveň i slabé stránky. Zájmem každého z nás by na prvním místě mělo vždy být šťastné dítě, které je přijímané v celé své jedinečnosti. Pro osoby, které se věnují péči o děti s autismem, představuje kniha velmi užitečný nástroj, který může mnohé z nich dovést k bližšímu pochopení těchto dětí, může pomoci nalézt odpovědi na otázky týkající se různých projevů chování, nalézt jeho možné příčiny a seznámit se lépe s tím, co děti prožívají a proč.

  Velmi na mne zapůsobila kapitola 8: Pomáhej mi se socializací, neboť poukazuje na to, že bychom měli především dítě naučit tomu, aby bylo sociálně kompetentní - aby dokázalo správně navázat kontakt, správně vyhodnotit, co v dané situaci říkat, jak se chovat a jak ji zvládnout. Prostě abychom jej učili reagovat v každé sociální situaci místo toho, aby se učilo zvládnout jednu jedinou sociální dovednost. Zaměřujeme se na nácvik verbální komunikace, ale zapomínáme, jak důležitá je i složka neverbální komunikace a vše, co do ní patří. Sociální dovednosti dítěte je nutné utvářet krok za krokem, dávat mu dostatek vhodných příležitostí k učení a ke kontaktu, pomáhali mu rozklíčovat složité sociální situace a popisovali mu drobné rozdíly v sociálním světě, a to především způsobem, kterému rozumí. Kapitola také obsahuje deset rad, jak pomoci dítěti získat potřebné sociální kompetence a rozvíjet jeho sociálně-emocionální inteligenci, která může být pro jeho budoucí úspěšný život mnohem důležitější, než jeho kognitivní inteligence.

  Ztotožňuji se s kapitolou 9: Odhal, co spouští moje záchvaty. V této kapitole se stáváme detektivy, kteří pátrají po příčinách problémového chování. Kniha nám nabízí pomocnou ruku v podobě shrnutí hlavních možných spouštěčů tohoto chování. Jednotlivé spouštěče jsou dále popsány a doloženy praktickými příklady. Spouštěčem může být téměř cokoliv, ale kniha nás velmi dobře navádí, jakým směrem zaměřit naše pátrání a shrnuje, jaký efekt bude mít naše úspěšná detektivní práce v budoucnu.

  I v této knize ale platí, jak píše i sama autorka, že bychom ke všem poznatkům zde uvedeným měli přistupovat s notnou dávkou individuality - je nám poskytnut cenný náhled do světa dítěte s autismem, ale měli bychom mít na paměti, že do hlavy nikomu nevidíme a u každého dítěte bude platit něco jiného.

  autor recenze: Mgr. Hana Žilincová, INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú

  -

Čtenářské recenze


 • Kvalitní a procítěná publikace nejen pro rodiče - autor recenze: Chensie Ips

  http://www.svet-mezi-radky.cz/2021/05/recenze-10-veci-ktere-by-vase-dite-s.html

  Americká spisovatelka, která je za svá díla oceňovaná, je matkou chlapce s autismem. Nakladatelství Portál vydalo její procítěný titul 10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli. Ten v mnohém pomůže rodičům dětí s autismem nebo také rozšíří obzory těm, jež námět zajímá. Více nejen v recenzi, ale také v tomto článku na webu nakladatelství.

  Předmluva vás informuje o tom, že této knize vlastně předcházel stejnojmenný článek, který vyšel v roce 2004 v zahraničním časopise Children´s Voice. Lidem se líbil natolik, že autorce psali a nakonec z toho vlastně vznikla tato kniha.

  Autorka vám přednáší velmi emotivně, dává důraz na dětskou mysl. Dokáže se do dětí vcítit a vnímat jejich nesnáze. Její vyprávění je emotivní, ale také plné nadhledu a naděje. Já jsem si ji oblíbila od prvních kapitol, jelikož je znát, že ví, o čem mluví a nejen díky nastudované teorii, ale především díky praxi, kterou získává díky svému synovi. Ellen Nothbohm vlastně děkuje svým dětem za to, že ji tak zocelují a "vychovávají".

  Mimo informací a rad se vám před deseti podstatnými kapitolami dostane vždy náhledu na city dítěte. Tedy jako by k vám promlouvalo a ukazovalo vám, že je v něm víc, než vůbec tušíte. To jsou pasáže, které na mnohé udělají velký dojem, protože se autorka opravdu vžila a popsala myslím silné reálné myšlenky a emoce. Ač jsou pasáže krátké, doplňuje je rozsáhlý a propracovaný text, odpovídající vybranému tématu. Těch je přesně deset, jak tedy tušíte už díky názvu.

  • Jsem celé dítě.
  • Moje smysly jsou mimo rytmus.
  • Poznej rozdíl mezi nechci (rozhodl jsem se to neudělat) a nemůžu (nejsem toho schopen). 
  • Přemýšlím v konkrétních pojmech. Uvažuju doslovně.
  • Naslouchej všem způsobům, jimiž se snažím komunikovat.
  • Udělej si obrázek! Jsem vizuálně orientovaný.
  • Nezaměřuj se na to, co nedokážu, ale spíš na to, co dokážu, a rozvíjej to.
  • Pomáhej mi se socializací. 
  • Odhal, co spouští moje záchvaty. 
  • Miluj mě bez „kdyby“. 

  Sama spisovatelka poukazuje také na své zážitky, kterých se jí dostalo. Třeba, když její syn nastoupil do školy a potýkal se s šikanou. Zarazilo ji, že ředitelka i učitelka považovali chování šikanujících dětí za jakousi vzpruhu pro šikanovaného. Šikana mezi dětmi opravdu je, a bude i nadále, pokud to dospělí budou omlouvat a nezakročí. Pokud to tak vnímáte, tak budete jednotní i s názorem Ellen Nothbohm, která poukazuje na mnohé chyby, kterých se rodiče ohledně svého dítěte dopouštějí, ať už kvůli nepochopení nebo nejistotě. Ale i na chyby, kterých se na dětech dopouští školní systém. Samozřejmě americký systém je jiný, než český, ale stále se jedná o ten princip a ten je naprosto pochopitelný.

  Jak se tedy k výchově postavit? Autorka udává rady, podává různé příklady. Tlumočí své zkušenosti i to, co asi tak vnímají děti. Po stranách jsou dokonce i podstatné poznámky, které text dolaďují. Tato kniha je od začátku až do konce vytříbená a ač jsem ji četla jako člověk, který je autismem zděšen i fascinován zároveň a nikdy se s autismem přímo nesetkal, byla jsem ohromená a věřím, že autorka v mnohém pomůže rodičům. Ať už pouhou nadějí či vhodnějším pochopením, ale také tím, že dokáže upevnit lásku, kterou ke svému dítěti cítíte.

  V závěru této kvalitní publikace je také kapitola Otázky k diskuzi a sebereflexi, týkající se každé kapitoly a také pár dotazů navíc, které zahrnují celou knihu. Tyto otázky vám pokládá autorka a odpovědi jsou jen na vás... I ty vám však pomohou zamyslet se nad sebou, svými dětmi i tím, co prožíváte a pochopit danou situaci vhodněji.

  10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli je úžasný titul, který bych doporučila s ohledem na procítěnost a psychologii všem rodičům, kteří vychovávají děti s autismem. Určitě bude velkým pomocníkem! A pokud hledáte informace a chcete rozšířit obzory, nemyslím si, že vás titul tolik obohatí, ale spíš vám představí autismus zas z jiné perspektivy.

  - 09.07.2021


 • Notbohm, Ellen: 10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, - autor recenze: zaneta_s_pribehem

  https://www.instagram.com/p/CO8KDi1r2Rm/

  Od této knihy jsem očekávala srozumitelně a lidsky napsané čtení, jež mě provede určitými základy z oblasti autismu (především tedy autismu ve spojení s výchovou)....

  Přesně tohle jsem i dostala, a ještě mnohem víc! ??

  /

  Ellen Notbohm v knize popisuje deset charakteristik, které pomáhají objasnit (avšak ne definovat!) to, jaké jsou děti s autismem. Kniha čtenáře učí, jak vést dítě s autismem k samostatnému, produktivnímu a šťastnému životu.

  /

  Pokud vám tento popis zní ,,suše", ujišťuji vás, že tahle kniha je také plná svěžího humoru, pochopení i autorčiných vlastních zkušeností.

  Musím také ocenit úvody do jednotlivých kapitol, jež jsou zpracovány formou ,,pohledu do hlavy autisty", který se k danému tématu v pár odstavcích vyjádří.

  /

  Za mě tedy můžu jen doporučit! A to pokud se s autismem teprve seznamujete, i pokud už v téhle tématice nejste za ,,nováčky"!

  autor recenze: zaneta_s_pribehem
  https://www.instagram.com/p/CO8KDi1r2Rm/

  - 09.07.2021

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)