Hry pro rozvoj psychomotoriky

Hry pro rozvoj psychomotoriky

Kurtz, Lisa A.

Portál, 2015

269 Kč215 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Psychomotorika zahrnuje pohybové aktivity za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti a jejím cílem je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení. Psychomotorická hra spočívá v různých prostorově orientovaných pohybech a v manipulování s předměty. Součástí těchto her je rozvoj vnímání, děti pomocí nich získávají představu o světě kolem nich, o jeho vlastnostech a také o vlastnostech různých předmětů. Psychomotorická hra je součástí vývoje dítěte. U dětí, které mají nějaké vývojové opoždění nebo obtíže, je třeba jejich vývoj podpořit a povzbudit. Nenásilnou a přijatelnou formou podpory mohou být právě činnosti v knize obsažené. Na teoretické části jednotlivých kapitol navazují přehledy her, které jsou zábavné, nenáročné na materiál a pomůcky, a přitom splňují potřeby dětí s postižením.
Lisa A. Kurz je dětská fyzioterapeutka a s dětmi s handicapem pracuje čtyři desítky let. Vydala několik knih na téma práce s dětmi s handicapem.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:pro děti s ADHD, PAS, smyslovým postižením a dalšími handicapy

 • Překladatel:Antonínová, Hana

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0800-6

 • Počet stran / vazba:152 / Brožovaná

 • Rok vydání:2015

 • Kód:22206001

 • EAN:9788026208006

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Pojďte si s dětmi hrát!
  Kurtz , Lisa A.: Hry pro rozvoj psychomotoriky – rec. Veronika Strenková

  Kniha je určena jak odborníkům pracujícím s dětmi s různým typem a formou postižení, tak i jejich rodičům. Autorka je zkušená praktička, dokáže své znalosti předat úspornou a přehlednou formou, aniž by současně redukovala obsah.

  Autorka vychází z Bobath Konceptu a konceptu Senzorické integrace, metod, které se v České republice prosazují až v posledních několika letech. Proto tolik pozornosti věnuje podpoře vývoje hrubé motoriky a s ní souvisejících smyslů – vnímá je jako bazální pro rozvoj dalších „jemnějších“ dovedností.

  Členění knihy na kapitoly zabývající se rozvojem jednotlivých dovedností umožňuje snadnou orientaci v textu. Každá kapitola je dále rozdělena analogickým způsobem – vychází z teorie (souvislosti s učením), uvádí nejčastější příklady poruch dané funkce, navazují příklady jednotlivých činností s popisem metodického postupu a použitých pomůcek, na konci každé kapitoly uvádí autorka další tipy a nápady na rozvoj konkrétních dovedností.

  Na konci textu je rozveden podrobný návod na zhotovení jednoduchých pomůcek. Pomůcky jsou snadno dostupné z domácích zdrojů, jsou nenáročné na finance, čas i manuální zručnost, přitom jsou hravé a nápadité.

  Právě důraz na dostupnost, přirozenost, nový pohled (jiné využití běžných domácích předmětů) je jedním z nejsilnějších přínosů knihy. Autorka zdůrazňuje důležitost prvku hry a zábavy ve stimulaci dítěte předškolního věku jako základního kamene v procesu učení. Tento aspekt je v současné době mnoha odborníky v oblasti speciální pedagogiky a v příbuzných lékařských oborech opomíjen – dítě je „cvičeno“ právě v těch oblastech, v nichž zaostává, a pro přirozenou hru a radost ze hry pro samý nácvik nezbývá místo.

  Uvedenou knihu lze doporučit všem, odborníkům i rodičům, kteří s láskou a porozuměním provázejí dítě na cestě životem.

  Veronika Strenková, poradkyně rané péče

  Recenze byla zpracována pro časopis Psychologie Dnes

  -

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)