Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Hry pro rozvoj psychomotoriky

Hry pro rozvoj psychomotoriky

Vaše cena s DPH
269 Kč 242 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
pro děti s ADHD, PAS, smyslovým postižením a dalšími handicapy
Překladatel
Antonínová, Hana
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0800-6
Počet stran / vazba
152 / Brožovaná
Rok vydání
2015
Kód
22206001
EAN
9788026208006
Obálka v tiskové kvalitě


Psychomotorika zahrnuje pohybové aktivity za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti a jejím cílem je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení. Psychomotorická hra spočívá v různých prostorově orientovaných pohybech a v manipulování s předměty. Součástí těchto her je rozvoj vnímání, děti pomocí nich získávají představu o světě kolem nich, o jeho vlastnostech a také o vlastnostech různých předmětů. Psychomotorická hra je součástí vývoje dítěte. U dětí, které mají nějaké vývojové opoždění nebo obtíže, je třeba jejich vývoj podpořit a povzbudit. Nenásilnou a přijatelnou formou podpory mohou být právě činnosti v knize obsažené. Na teoretické části jednotlivých kapitol navazují přehledy her, které jsou zábavné, nenáročné na materiál a pomůcky, a přitom splňují potřeby dětí s postižením.
Lisa A. Kurz je dětská fyzioterapeutka a s dětmi s handicapem pracuje čtyři desítky let. Vydala několik knih na téma práce s dětmi s handicapem.

Hry pro rozvoj psychomotoriky
Hry pro rozvoj psychomotoriky
Hry pro rozvoj psychomotoriky
Hry pro rozvoj psychomotoriky
Hry pro rozvoj psychomotoriky
Hry pro rozvoj psychomotoriky
Hry pro rozvoj psychomotoriky

Pojďte si s dětmi hrát!
Kurtz , Lisa A.: Hry pro rozvoj psychomotoriky – rec. Veronika Strenková

Kniha je určena jak odborníkům pracujícím s dětmi s různým typem a formou postižení, tak i jejich rodičům. Autorka je zkušená praktička, dokáže své znalosti předat úspornou a přehlednou formou, aniž by současně redukovala obsah.

Autorka vychází z Bobath Konceptu a konceptu Senzorické integrace, metod, které se v České republice prosazují až v posledních několika letech. Proto tolik pozornosti věnuje podpoře vývoje hrubé motoriky a s ní souvisejících smyslů – vnímá je jako bazální pro rozvoj dalších „jemnějších“ dovedností.

Členění knihy na kapitoly zabývající se rozvojem jednotlivých dovedností umožňuje snadnou orientaci v textu. Každá kapitola je dále rozdělena analogickým způsobem – vychází z teorie (souvislosti s učením), uvádí nejčastější příklady poruch dané funkce, navazují příklady jednotlivých činností s popisem metodického postupu a použitých pomůcek, na konci každé kapitoly uvádí autorka další tipy a nápady na rozvoj konkrétních dovedností.

Na konci textu je rozveden podrobný návod na zhotovení jednoduchých pomůcek. Pomůcky jsou snadno dostupné z domácích zdrojů, jsou nenáročné na finance, čas i manuální zručnost, přitom jsou hravé a nápadité.

Právě důraz na dostupnost, přirozenost, nový pohled (jiné využití běžných domácích předmětů) je jedním z nejsilnějších přínosů knihy. Autorka zdůrazňuje důležitost prvku hry a zábavy ve stimulaci dítěte předškolního věku jako základního kamene v procesu učení. Tento aspekt je v současné době mnoha odborníky v oblasti speciální pedagogiky a v příbuzných lékařských oborech opomíjen – dítě je „cvičeno“ právě v těch oblastech, v nichž zaostává, a pro přirozenou hru a radost ze hry pro samý nácvik nezbývá místo.

Uvedenou knihu lze doporučit všem, odborníkům i rodičům, kteří s láskou a porozuměním provázejí dítě na cestě životem.

Veronika Strenková, poradkyně rané péče

Recenze byla zpracována pro časopis Psychologie Dnes