Hry pro rozvoj psychomotoriky

Hry pro rozvoj psychomotoriky

Kurtz, Lisa A.

Portál, 2015

269 Kč229 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Psychomotorika zahrnuje pohybové aktivity za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti a jejím cílem je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení. Psychomotorická hra spočívá v různých prostorově orientovaných pohybech a v manipulování s předměty. Součástí těchto her je rozvoj vnímání, děti pomocí nich získávají představu o světě kolem nich, o jeho vlastnostech a také o vlastnostech různých předmětů. Psychomotorická hra je součástí vývoje dítěte. U dětí, které mají nějaké vývojové opoždění nebo obtíže, je třeba jejich vývoj podpořit a povzbudit. Nenásilnou a přijatelnou formou podpory mohou být právě činnosti v knize obsažené. Na teoretické části jednotlivých kapitol navazují přehledy her, které jsou zábavné, nenáročné na materiál a pomůcky, a přitom splňují potřeby dětí s postižením.
Lisa A. Kurz je dětská fyzioterapeutka a s dětmi s handicapem pracuje čtyři desítky let. Vydala několik knih na téma práce s dětmi s handicapem.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:pro děti s ADHD, PAS, smyslovým postižením a dalšími handicapy

 • Překladatel:Antonínová, Hana

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0800-6

 • Počet stran / vazba:152 / Brožovaná

 • Rok vydání:2015

 • Kód:22206001

 • EAN:9788026208006

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Pojďte si s dětmi hrát!
  Kurtz , Lisa A.: Hry pro rozvoj psychomotoriky – rec. Veronika Strenková

  Kniha je určena jak odborníkům pracujícím s dětmi s různým typem a formou postižení, tak i jejich rodičům. Autorka je zkušená praktička, dokáže své znalosti předat úspornou a přehlednou formou, aniž by současně redukovala obsah.

  Autorka vychází z Bobath Konceptu a konceptu Senzorické integrace, metod, které se v České republice prosazují až v posledních několika letech. Proto tolik pozornosti věnuje podpoře vývoje hrubé motoriky a s ní souvisejících smyslů – vnímá je jako bazální pro rozvoj dalších „jemnějších“ dovedností.

  Členění knihy na kapitoly zabývající se rozvojem jednotlivých dovedností umožňuje snadnou orientaci v textu. Každá kapitola je dále rozdělena analogickým způsobem – vychází z teorie (souvislosti s učením), uvádí nejčastější příklady poruch dané funkce, navazují příklady jednotlivých činností s popisem metodického postupu a použitých pomůcek, na konci každé kapitoly uvádí autorka další tipy a nápady na rozvoj konkrétních dovedností.

  Na konci textu je rozveden podrobný návod na zhotovení jednoduchých pomůcek. Pomůcky jsou snadno dostupné z domácích zdrojů, jsou nenáročné na finance, čas i manuální zručnost, přitom jsou hravé a nápadité.

  Právě důraz na dostupnost, přirozenost, nový pohled (jiné využití běžných domácích předmětů) je jedním z nejsilnějších přínosů knihy. Autorka zdůrazňuje důležitost prvku hry a zábavy ve stimulaci dítěte předškolního věku jako základního kamene v procesu učení. Tento aspekt je v současné době mnoha odborníky v oblasti speciální pedagogiky a v příbuzných lékařských oborech opomíjen – dítě je „cvičeno“ právě v těch oblastech, v nichž zaostává, a pro přirozenou hru a radost ze hry pro samý nácvik nezbývá místo.

  Uvedenou knihu lze doporučit všem, odborníkům i rodičům, kteří s láskou a porozuměním provázejí dítě na cestě životem.

  Veronika Strenková, poradkyně rané péče

  Recenze byla zpracována pro časopis Psychologie Dnes

  -

Čtenářské recenze


 • Kurtz, Lisa A.: Hry pro rozvoj psychomotoriky - autor recenze: Lenka Štveráčková
  https://www.tvojechvilka.cz/hry-pro-rozvoj-psychomotoriky-pro-deti-s-adhd-autismem-smyslovym-postizenim-a-dalsimi-handicapy/

  Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení, své vnitřní prožívání, nápaditost, samostatné myšlení, představivost, učí se spolupracovat ve skupině, naslouchat ostatním a prezentovat vlastní myšlenky. Hra je nejdůležitější věc v životě dítěte. Prostřednictvím hry děti zkoumají prostředí, poznávají běžné situace ze života, baví je hrát si s něčím, či s někým.

  Co vlastně psychomotorická hra znamená? Dle této knihy psychomotorická hra spočívá v různých prostorově orientovaných pohybech a manipulování s předměty a její součástí je rozvoj vnímání. Psychomotorika zahrnuje pohybové aktivity provádění za účelem zlepšení obratnosti a posílení fyzické zdatnosti. Jejím cílem je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení.

  Hned na začátku publikace naleznete důležitá vývojová stádia každého dítěte od narození až do 6 let, jak je to s jemnou či hrubou motorikou, řečí a hrou, tzn. díky tomu pak můžeme vědět, o jaký typ her bude mít v daném věku zájem.

  V dalších částech knihy autorka podrobně rozpracovává jednotlivé dovednosti jako je jemná a hrubá motorika, zrakové a různé smyslové dovednost a k nim dané činnosti, jimiž je můžete rozvíjet. U každé činnosti je uveden cíl, čeho chceme dosáhnout, co k tomu budeme potřebovat a jak danou aktivitu provedeme. Na konci každé kapitoly autorka uvádí další nápady, jak tyto dovednosti dále podpořit.

  Autorka se zaměřila na smyslové hry, proto jsou součástí knihy návody na výrobu různých pomůcek, které se vám budou hodit při práci s dětmi. Nejsou náročné na materiály. Můžete je vyrobit z běžně dostupných materiálů jakou jsou papíry, vata, recyklovatelné materiály (láhve, krabice, lepenka, sáčky, ruličky), ale také na nejedlé pomůcky, jako jsou prstové barvy, různá těsta, modelíny, hlíny a mnoho dalších.

  Knihu uzavírá podrobný rejstřík aktivit pro lepší orientaci v knize. Publikace je přehledná a čtivá. Čtenář ocení, že se zde dozví mnoho zajímavostí a různých dovednostech u dětí a ujasní si vývojové milníky v životě dítěte.

  Publikace je plná námětů pro práci s dětmi, za což jí dávám velké plus. Kniha se mě moc líbila a rozhodně jí doporučím. Tuto příručku ocení učitelky mateřských, základních i speciálních škol, speciální pedagogové, vychovatelky školních družin a především rodiče dětí, jejíž děti mají nějaké postižení.

  Líbí se mě, že knihu lze využít, jak u dětí s nějakým postižením, tak i s normálním vývojem. Sama s dětmi pracuji a tuto publikaci oceňuji. Výborný je receptář na výrobu různých nejedlých hmot, modelín, které vám ušetří peníze za drahé plastelíny a zároveň víte, z čeho jsou vyrobeny. Už se moc těším, až je vyzkouším.

  Tato publikace vám chce pomoci, jak pracovat s dětmi, není třeba mnoho peněz, ale mnohdy stačí málo a úžasné pomůcky ke hře jsou na světě.

  Kniha se mě moc líbila a musím říci, že jsem v ní našla opravdu hodně inspirace. Jako učitelka ji rozhodně využiji při své praxi.

  - 06.01.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)