Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Inkluzivní pedagogika

Inkluzivní pedagogika

Vaše cena s DPH
715 Kč 644 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Překladatel
Hubáčková, Tereza
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1123-5
Počet stran / vazba
600 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
21110001
EAN
9788026211235
Obálka v tiskové kvalitě


Autor úspěšných Základů inkluzivní pedagogiky z roku 2010 se rozhodl po letech, kdy došlo na poli inkluze k mnoha zásadním změnám, k přepracování a rozšíření klíčových kapitol knihy, aby lépe odpovídala současnému stavu a problémům. Zásadně byly modifikovány kapitoly týkající se vymezení inkluzivní pedagogiky, jejího paradigmatu, kapitoly o inkluzivní didaktice a realizaci inkluze mimo vyučování. Přidány jsou kapitoly o specifikách inkluze dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zohledněny jsou nové výsledky výzkumů a pozitivní i negativní zkušenosti v daných oblastech, reflexe legislativních změn za poslední roky a doplněna je i recentní literatura. Rozšířen byl také autorský tým o přední znalce problematiky z Čech, Slovenska i Polska.
Prof. PhDr. Viktor Lechta, Ph.D., je přední slovenský logoped, bývalý vedoucí katedry logopedie Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V Portále vyšla řada jeho odborných knihy, např. Symptomatické poruchy řeči u dětí, Koktavost, Základy inkluzivní pedagogiky či Diagnostika narušené komunikační schopnosti.

Inkluzivní pedagogika
Inkluzivní pedagogika
Inkluzivní pedagogika
Inkluzivní pedagogika
Inkluzivní pedagogika
Inkluzivní pedagogika
Inkluzivní pedagogika
Inkluzivní pedagogika
Inkluzivní pedagogika
Inkluzivní pedagogika
Inkluzivní pedagogika
Inkluzivní pedagogika
Inkluzivní pedagogika
18.05.2017
Lechta, Viktor (ed.): Inkluzivní pedagogika - Klára Vožechová
casopisagora.cz/2017/01/viktor-lechta-a-kol-inkluzivni-pedagogika/

Dlouho jsem přemýšlela, o čem vlastně v této recenzi psát. Jedná se o odbornou knihu. Takovou, kterou si člověk nevezme jen tak do metra, ani se na ni (až na úplné nadšence) nebude těšit večer do postele. Přesto musím říci, že je psána srozumitelným stravitelným jazykem.

První otázkou, kterou bych si položila před tím, než bych knihu četla, je, co v ní vlastně najdu. Obecná část knihy je složena z příspěvků týmu odborníků z akademických i neakademických sfér, kteří se zamýšlejí nad různými aspekty inkluze z hlediska filosofie, etiky, psychologie, pedagogiky, antropologie, neurobiologie apod. Shrnuje dosavadní obecné poznatky a zkušenosti týkající se inkluze – jaké podmínky inkluze potřebuje ke svému úspěšnému fungování, na jakých teoretických základech je postavena apod. Kniha předestírá, že společnost musí urazit ještě dlouhou cestu, než inkluze bude moci v naší společnosti dobře fungovat. Není to jen o politickém rozhodnutí, ale o změně přístupu a myšlení každého z nás. Autoři nejsou zastánci inkluze za každou cenu. Upozorňují na mnoho faktorů a oblastí, které je nutno zvážit a změnit předtím, než bude pro inkluzi možné bezpečně vzniknout a efektivně fungovat. Upozorňují také na rizika špatně provedené „inkluze“.

První část se také zabývá inkluzivní didaktikou, tedy formami inkluzivního vzdělávání, jejím plánováním, strategiemi. Dotýká se také neformální inkluzivní edukace, která se týká aktivit mimo povinnou školní docházku, poradenstvím.

Autoři dále uvádí čtenáře do fungování inkluze v jiných zemích. Pokračují kapitolou o realizaci inkluzivní edukace v České republice a Slovenské republice, kde představují legislativní rámec, ve kterém se inkluze a integrace odehrává, pedagogicko-psychologické poradenské služby, které v této oblasti působí, a píší, jak konkrétně integrativní a inkluzivní edukace vypadá a jak jsou na ni učitelé a speciální pedagogové připravováni.

Ve speciální části se pak autoři postupně zabývají žáky se zrakovým, sluchovým, tělesným postižením, s nemocí a zdravotním oslabením, s mentálním postižením, autismem a dalšími pervazivními vývojovými poruchami, narušenou komunikační schopností, specifickými poruchami učení, poruchami chování a emočními poruchami, poruchami pozornosti s hyperaktivitou, nadprůměrným nadáním, bilingvismem, interkulturalismem, žáky pocházejícími ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Na každý z vyjmenovaných fenoménů se autoři nejdříve dívají obecně, poté jako na pedagogický fenomén a následuje rozbor specifik, které inkluzivní edukace těchto žáků přináší.

Na své si přijdou ti čtenáři, kteří by rádi pochopili teoretická východiska, která stojí za myšlenkou inkluze, i ti, kteří hledají praktické rady, co od dětí s konkrétním postižením, narušením či ohrožením očekávat, co takové děti potřebují a jak s nimi pracovat.