Den D 2018-04Kniha měsíce 2018-04geneticka_metoda_cteni.pngPracovní listy ke stažení 2018-04

Den D 2018-04Kniha měsíce 2018-04geneticka_metoda_cteni.pngPracovní listy ke stažení 2018-04
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Jak na žáky

Jak na žáky

Vaše cena s DPH
315 Kč 252 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Zvládání náročných situací ve třídě
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1047-4
Počet stran / vazba
168 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
22106101
EAN
9788026210474
Obálka v tiskové kvalitě


Při každodenní práci se žáky se učitelé setkávají s různými náročnými situacemi. Vypořádat se s drogami ve škole, žákem, který vyrušuje, neplní domácí úkoly, kyberšikanou či s nespolupracujícími rodiči nejsou jednoduché situace, do kterých se může učitel velmi rychle dostat, aniž by měl čas promýšlet to nejlepší řešení. Formou krátkých příběhů z praxe představuje kniha způsob, jak se s těmito situacemi lze vypořádat. U každé z nich je uvedeno několik možných řešení (dobrých i různým způsobem rizikových) ze strany pedagoga, která jsou následně rozebrána z hlediska dopadu na žáka a jeho výchovu, na třídní kolektiv a atmosféru, která v něm panuje, a na celý učitelský sbor a školu. U většiny situací je připojena krátká teoretická část věnující se dovednosti nebo postupu, který je pro danou situaci vhodný (odmítnutí nereálného požadavku, teorie ledovců apod.), ale i legislativní rámec dané problematiky. Kniha obsahuje užitečné kontakty na krizová centra zajišťující podporu dětem či dospělým v ohrožení.
Mgr. Martina Tesařová je akreditovaná mediátorka s řadou zkušeností v úspěšném řešení firemních i mezilidských sporů a facilitací náročných diskusí. Působí v Centru Dohody, externě přednáší na FHS UK.

Jak na žáky
Jak na žáky
Jak na žáky
Jak na žáky
Jak na žáky
Jak na žáky

Tesařová, Martina a kol.: Jak na žáky - recenzent PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.,

S náročnou situací, která má přímý dopad na žáky i učitele, se v různé míře intenzity setkává každý učitel. Často jsou to situace, které se ve škole vyskytují opakovaně, přesto však mohou jejich okolnosti způsobit, že osvědčené postupy v nastalé situaci nefungují a je třeba hledat nová účinná řešení.

V recenzované publikaci autorský kolektiv z Centra dohody na konkrétních příkladech náročných situací popisuje různé možnosti řešení a jejich pravděpodobné dopady na další vývoj řešeného problému. Typové situace jsou rozděleny do pěti tematických oblastí pokrývajících vybrané oblasti rizikového či náročného chování žáků, individuální problémy žáků spojené se školou, začlenění žáka s odlišností do kolektivu, sdělování nepříjemných zpráv žákům a jejich rodičům a přístup k problémům v domácím prostředí žáků. Jednotlivé kapitoly, kterých je celkem 28, mají jednotnou strukturu, která usnadňuje orientaci v textu a zároveň podporuje motivaci čtenářů dočíst jednotlivé kapitoly až do konce. Každou kapitolu otevírá příběh konkrétního žáka či žáků nastiňující řešený problém, následuje představení vybraných možností řešení a okénko do teorie, které představuje praxí i výzkumem ověřené dílčí postupy a doporučení. Každou kapitolu uzavírá dokončení příběhu z úvodu kapitoly nastiňující postup, který byl jeho aktéry zvolen. V knize zároveň nechybějí podněty k hlubšímu zamyšlení nad řešeným problémem a reflexi vlastního postoje či obvykle využívaného postupu řešení dané situace.

Publikace je užitečnou kompaktní pomůckou pro základní orientaci v zátěžových situacích, se kterými se dříve či později setká každý učitel. Své místo by tak měla najít v každé sborovně. Pro učitele, kteří by rádi systematičtěji pracovali s žáky na předcházení vzniku náročných situací ve škole, může být užitečným odrazovým můstkem např. pro zavedení osobnostně sociální výchovy ať již formou samostatného předmětu, v rámci třídnických hodin nebo zahrnutím do vhodných předmětů.

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.,
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.

Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

19.07.2016

pedak.cz/soutez-o-knihu-jak-na-zaky/

Tesařová, Martina a kol.: Jak na žáky

Eliška Kryčerová

S klidem nejen ke třídě

Autorka knihy Jak na žáky s podtitulem Zvládání náročných situací ve třídě Martina Tesařová je známá především jako akreditovaná mediátorka se zaměřením v oblasti školení k vyjednávání a řešení konfliktů či stress managmentu v Centru dohody. Na univerzitní půdě se s ní můžeme setkat na fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde působí na katedře Řízení supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.

Kniha, vydaná nakladatelstvím Portál, obsahuje celou řadu užitečných rad, praktických cvičení a informací vycházející z každodenní interakce se žáky.

Autorka ve svém psaní uplatňuje užívání celé řady jednoduchých příběhů z praxe, na kterých demonstruje danou problematiku. Témata jednotlivých úseků knihy jsou vybírána nejen na základě stále aktuálního dění, jakým je například inkluze či uprchlictví, ale zaměřuje se také na běžné nesnáze ze školního prostředí. Za zmínku stojí kapitola věnována vyjednávání s rodiči, sdělování negativních zpráv třídě nebo prosté vyrušování v hodině.

Kniha je psaná systematicky, neopomíjí teoretickou část, kde jsou jasně definované zásadní pojmy včetně legislativního hlediska. Ke zvládání náročných situací přistupuje autorka s racionálním vhledem a přiměřené empatické složky ze strany učitele. Lze říci, že kniha užitečná nejen pro začínající učitele.

Silnou stránkou, jsou jednoznačně konkrétní příklady z praxe a především ukázka vícero možností řešení uvedených situací. Pedagog není veden k tomu, že existuje pouze jediná správná cesta, jak se s daným problémem metodicky vypořádat, ale že existuje i prostor pro jiné východisko. V publikaci nalezneme také ukázky rizikového přístupu, což vede k příjemnému vybalancování a udržení si lepšího nadhledu. Aby kapitoly nezůstaly zcela otevřené autorka nezapomíná závěrem vždy uvést, jakým způsobem byla reálně událost vyřešena, její okolnosti a důsledky.

Publikace obsahuje také přílohu, kde můžeme nalézt Individuální výchovný program či soubor adres pomáhajících institucí, na které je možné se v případě potřeby obrátit.

Kniha se čte s lehkostí, ocenila jsem především moderní a praktické rady vycházející ze skutečných situací. Přiblížení jednotlivých problémů se mi zdá být přiměřeně vykreslené s dostatečným prostorem pro uvědomění si mnohých složitostí, ke kterým dochází při jednání nejenom se žáky, ale i s rodiči. Klade se zde důraz také na učitele a jeho osobní život, což není samozřejmostí a činí to knihu ještě reálnější, lidštější. Celkový dojem z knihy mám dobrý a svým kolegům bych jí mohla s klidným svědomím doporučit jako přínosnou a obohacující.

13.07.2016

pedak.cz/soutez-o-knihu-jak-na-zaky/

Tesařová, Martina a kol.: Jak na žáky

Eliška Kryčerová

S klidem nejen ke třídě

Autorka knihy Jak na žáky s podtitulem Zvládání náročných situací ve třídě Martina Tesařová je známá především jako akreditovaná mediátorka se zaměřením v oblasti školení k vyjednávání a řešení konfliktů či stress managmentu v Centru dohody. Na univerzitní půdě se s ní můžeme setkat na fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde působí na katedře Řízení supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.

Kniha, vydaná nakladatelstvím Portál, obsahuje celou řadu užitečných rad, praktických cvičení a informací vycházející z každodenní interakce se žáky.

Autorka ve svém psaní uplatňuje užívání celé řady jednoduchých příběhů z praxe, na kterých demonstruje danou problematiku. Témata jednotlivých úseků knihy jsou vybírána nejen na základě stále aktuálního dění, jakým je například inkluze či uprchlictví, ale zaměřuje se také na běžné nesnáze ze školního prostředí. Za zmínku stojí kapitola věnována vyjednávání s rodiči, sdělování negativních zpráv třídě nebo prosté vyrušování v hodině.

Kniha je psaná systematicky, neopomíjí teoretickou část, kde jsou jasně definované zásadní pojmy včetně legislativního hlediska. Ke zvládání náročných situací přistupuje autorka s racionálním vhledem a přiměřené empatické složky ze strany učitele. Lze říci, že kniha užitečná nejen pro začínající učitele.

Silnou stránkou, jsou jednoznačně konkrétní příklady z praxe a především ukázka vícero možností řešení uvedených situací. Pedagog není veden k tomu, že existuje pouze jediná správná cesta, jak se s daným problémem metodicky vypořádat, ale že existuje i prostor pro jiné východisko. V publikaci nalezneme také ukázky rizikového přístupu, což vede k příjemnému vybalancování a udržení si lepšího nadhledu. Aby kapitoly nezůstaly zcela otevřené autorka nezapomíná závěrem vždy uvést, jakým způsobem byla reálně událost vyřešena, její okolnosti a důsledky.

Publikace obsahuje také přílohu, kde můžeme nalézt Individuální výchovný program či soubor adres pomáhajících institucí, na které je možné se v případě potřeby obrátit.

Kniha se čte s lehkostí, ocenila jsem především moderní a praktické rady vycházející ze skutečných situací. Přiblížení jednotlivých problémů se mi zdá být přiměřeně vykreslené s dostatečným prostorem pro uvědomění si mnohých složitostí, ke kterým dochází při jednání nejenom se žáky, ale i s rodiči. Klade se zde důraz také na učitele a jeho osobní život, což není samozřejmostí a činí to knihu ještě reálnější, lidštější. Celkový dojem z knihy mám dobrý a svým kolegům bych jí mohla s klidným svědomím doporučit jako přínosnou a obohacující.