Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Myslet nahlas - mluvit nahlas

Myslet nahlas - mluvit nahlas

Vaše cena s DPH
365 Kč 329 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Přístup k rozvoji řeči
Překladatel
Pokorná, Věra
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1168-6
Počet stran / vazba
208 / Brožovaná
Rok vydání
2017
Kód
22206401
EAN
9788026211686
Obálka v tiskové kvalitě


Feuersteinova metoda zlepšuje poznávací dovednosti člověka a jeho schopnost organizace informací. Podle autora není inteligence neměnnou strukturou, ale je možné s ní pracovat a rozvíjet ji. V této knize autoři rozvíjejí Feuersteinovy principy, založené mj. na neurobiologických výzkumech, v přístupu k stimulaci a obohacení jazykového vývoje malých dětí a těch starších dětí a dospělých, kteří trpí mentální či jinou poruchou. Přístup je založen na principu samomluvy, resp. zprostředkované samomluvy, kdy je dítě účastno samomluvy dospělého (rodič, učitel, terapeut, vychovatel), což mimovolně rozvíjí jeho vlastní jazykové schopnosti. Klíčovým rysem metody je rezignace na interakci s dítětem – cílem není vtáhnout je do komunikace, ale držet ho v prostředí přirozeného jazyka (s dalšími prvky, jako je intonace, gesta, mimika…), které podněcují jeho vlastní schopnost jazykového rozvoje. Dalším krokem může být motivace dítěte k vlastní samomluvě, která je pro ně přijatelnější než komunikace s druhým, přičemž nejde o patologický jev, ale formu rozvoje.
Reuven Feuerstein (1921–2014) byl izraelský klinický, vývojový a kognitivní psycholog, známý především svou teorií o modifikovatelnosti inteligence.

Myslet nahlas - mluvit nahlas
Myslet nahlas - mluvit nahlas
Myslet nahlas - mluvit nahlas
Myslet nahlas - mluvit nahlas
Myslet nahlas - mluvit nahlas
Myslet nahlas - mluvit nahlas
Myslet nahlas - mluvit nahlas
Myslet nahlas - mluvit nahlas
Myslet nahlas - mluvit nahlas
Myslet nahlas - mluvit nahlas
Feuerstein, Reuven; Falik, L. J.; Feuerstein, R. S.; Bohács, K.: Myslet nahlas - mluvit nahlas - recenzent Dagmar Brejlová

Tým autorů nabízí titul věnovaný rozvoji řeči tzv. Feuersteinovou metodou, která si i u nás začala nacházet své stoupence a realizátory.

Autoři velmi pečlivě a podrobně vysvětlují východiska, přístup a postup práce, kde používat MST (mediated self-talk). Metodu vymezují jako „záměrnou činnost, určenou dítěti, kterou na sebe přejímají dospělí… Dospělý verbalizuje skutečnosti tak, aby ho dítě slyšelo, ale neočekává…, že by dítě odpovídalo nebo mělo odpovídat“. „Samomluva je sestavena a vyjádřena způsobem, který přináší do interakce prvky záměrnosti, zprostředkuje přenos a význam.“

Ptají se, proč metodu vlastně využívat; kdo by měl a mohl metodu realizovat, kdy, v jakých situacích, za jakých podmínek. Navazují historickým přehledem a dále vědeckými podklady svého přístupu. Na vědecký podklad kladou velký důraz a vrací se k němu i v závěru knihy. Pokračují podrobným seznámením s konceptem jazyka a jazykových struktur, zaměřují se na vývoj jazyka a jeho oblasti.

Navazují tím, jak dítě vlastně seznámit s touto metodou, jak mu ji představit, jak probíhá interakce, jak se začíná užívat MST v praxi. Metoda pramení z východiska, že cestou k samomluvě je naslouchání, k němuž nevyhnutelně patří každodenní řečový kontakt. Uvažují tedy nad tím, jak tento běžný kontakt přizpůsobovat a jak jej upravovat.

Kniha v další kapitole pokračuje opět konkrétnější fází, vyhodnocováním samomluvy dítěte, povzbuzováním samomluvy a v závěru práce též ústupem od ní. Nechybí ani kapitola věnovaná využití MST při poruchách řeči včetně specifických postižení řeči, které se v knize vážou k vývojové dysfázii.

Autoři dále vysvětlují, jak pracovat s dětmi s vývojovým opožděním, jaká jsou specifika spolupráce s nimi. Neopomíjejí ani využití MST u dospělých. Téma MST dokreslují a zakončují příběhy z praxe z různých oblastí: intervence u čtyřletého chlapce, který nemluvil, u desetileté dívky s autismem, u opožděného vývoje řeči, u dospívajících.

Knihu doplňují informace o autorech, dále seznam literatury v angličtině a v češtině.

Kniha mi umožnila seznámit se se základy MST, získat ponětí o tom, co nabízí a jak ke svým cílům dospívá. Není, a to jistě ani nikdo neočekává, návodem, jak ji provádět. Podle mého názoru má mnohé co nabídnout každému, kdo hledá cestu, jak pomoci dětem a také dospělým v rozvoji řeči, k níž nezbytně patří též podpora komunikace.

V roce 2014 byla vydána autorova kniha Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti: Feuersteinův program instrumentálního obohacení. Východisky autorovy práce se zabývá Gabriela Málková Seidlová v titulu Umění zprostředkovaného učení: Teoretická východiska a výzkum instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina (2008).

Dagmar Brejlová, psycholožka, psychoterapeutka a překladatelka

Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

www.brejlova.cz/