Nová cesta k léčbě šikany

Nová cesta k léčbě šikany

Kolář, Michal

Portál, 2011

379 Kč303 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně a nové metody jejího řešení. Je zde srozumitelně, krok za krokem a prostřednictvím řady případů osvětlována účinná a minimálně riziková cesta k léčbě šikanování, jejímž základem jsou metody vnitřní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vývojová stadia a různé formy šikanování. Pozornost autora se obrací také na nové skutečnosti, jako je kyberšikana, šikana učitelů, projevy šikany v mateřských školách. Jedna kapitola je věnována rodičům, kteří hledají pomoc při šikanování svých dětí. Autor navazuje na svou úspěšnou knihu Bolest šikanování (2005), která se stala učebnicí na vysokých školách a zároveň si získala zájem široké veřejností. Knihu ocení učitelé, vychovatelé, psychologové, sociální pracovníci, rodiče, studenti pedagogiky.
Dr. Michal Kolář je etoped a psychoterapeut, zabývá se dlouhodobě řešením školního šikanování. Vytvořil původní speciální teorii, vnitřní diagnostiku a diferencovanou léčbu školního šikanování. Je autorem řady knih a publikací k této problematice - Skrytý svět šikanování ve školách, Bolest šikanování, Nová cesta k léčbě šikany, Výcvik odborníků v léčbě šikany, Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně atd. Rovněž je duchovním otcem Hradeckého školního programu proti šikanování, jehož výsledky patří k nejlepším na světě. Vypracoval pětiúrovňové koncepční vzdělání, které v rámci projektu MŠMT a programů vysokých škol zavádí do praxe. Je předsedou Společenství proti šikaně. Spolupracuje s MŠMT ČR na koncepci prevence šikanování. V současnosti vede pedagogicko-psychologickou poradnu a přednáší na vysokých školách studentům pomáhajících profesí.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-871-5

 • Počet stran / vazba:336 / Brožovaná

 • Rok vydání:2011

 • Kód:22306901

 • EAN:9788073678715

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Recenze publikace Michala Koláře Nová cesta k léčbě šikany

  Čtenářům se nyní dostává do rukou nová kniha předního českého odborníka v oblasti dětské šikany. Nová cesta k léčbě šikany, jak zní její název, svou strukturou vychází z předchozí práce nazvané Bolest šikanování. Téma je v ní ale rozpracováno podrobněji, obsahuje některé nové kapitoly a nabízí konkrétní postupy pro řešení šikany ve školní třídě.

  Kniha je přehledně členěna do čtyř částí. V první části se čtenář seznámí s tzv. trojrozměrným pohledem na šikanování, tedy behaviorálním, psychodynamickým a sociálněpsychologickým. Dále je zde popsán rozdíl mezi šikanováním a jinými problematickými modely chování, formy šikany a také mechanismus, proč je tak problematické šikanu rozpoznat a úspěšně vyřešit. Tento mechanismus nazývá autor zakrývající a protiúzdravný systém. První část knihy nabízí na úrovni dnešního poznání ucelený vhled do problematiky šikany a čtenáři pomůže porozumět tomu, co se vlastně mezi protagonisty odehrává. Autor v této části popisuje i poměrně nový fenomén, kterým je kyberšikana.

  V druhé části se autor věnuje předpokladům a příčinám rozvoje šikanování v dětské skupině. Velmi oceňuji autorův pohled na vliv pedagogů. Bez zbytečných skrupulí propojuje atmosféru a vztahy v pedagogickém sboru se školní třídou, upozorňuje na nebezpečí tradičního autoritativního stylu a nevyhýbá se ani důvodům, proč se někteří pedagogové obávají šikanu pojmenovat pravým jménem. Na druhou stranu ale může některý čtenář této části získat mylný dojem, že existují typičtí agresoři a typické oběti. K tomu bohužel může svádět autorem nabízená typologie. U obětí poznamenává, že v podstatě se jí může stát kdokoliv. Tuto informaci ale postrádám u agresorů, které by mohl čtenář vnímat pouze jako egocentrické a téměř všehoschopné amorální bytosti. Přitom toto chování může být z velké části podmíněno skupinovou dynamikou, jejíž významný vliv ale autor zmiňuje.

  Třetí část knihy je pro každého pedagoga jistě velmi přínosná. Řekl bych, že to je přesně to, po čem pedagogové tak často volají. Autor zde podrobně popisuje principy diagnostiky a správné cesty k vyléčení nemocného kolektivu. Nabízí několik scénářů vyšetřování, ukazuje různé způsoby vedení rozhovorů, poukazuje na časté chyby ve vyšetřování a dotýká se i prevence. V této části je také zařazena kapitolka pro rodiče obětí. Rodiče informuje o tom, jak poznat, že jejich dítěti někdo ubližuje a jak na to reagovat. Domnívám se ale, že stejně důležitá by byla kapitolka pro rodiče agresorů a svědků. Ta tu ale chybí, i když autor upozorňuje na to, že rodiče agresorů vinu svých dětí často popírají. Tato část knihy je velmi přínosná, ale také poměrně komplikovaná. Čtenáři se může stát, že se začne ztrácet mezi jednotlivými scénáři a bude se muset vracet k předcházejícím kapitolám.

  Ve čtvrté části se autor věnuje historii a současnosti léčby šikany u nás, účinnosti některých programů a léčbě šikany ve světě. Velmi zajímavou je kapitolka nazvaná Přínos české šikanologie. Kniha je doplněna velkým množstvím konkrétních příběhů, které ale mohou svou brutalitou citlivějšího čtenáře od četby odradit. Na druhou stranu ale ilustrují to, co se v českých školách může stát a také stává. Kniha je doplněna také celou řadou zajímavých příloh.

  Závěrem lze říci, že kniha Nová cesta k léčbě šikany doktora Michala Koláře je publikací, která se jistě bude hodit pedagogům všech typů škol a širší odborné veřejnosti. Nabízí ucelenou teoretickou základnu pro pochopení toho, proč a jak si děti ubližují. Stejně tak i ukazuje správný směr k efektivní pomoci tříd zasažených šikanou. Této knize přeji, aby se stala, stejně jak zní název jedné její kapitoly, částí ucelené prevence, která dává naději.

  PhDr. David Čáp

  - Michal Kolář: Nová cesta k léčbě šikany - rec. D. Čáp

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203

  provozní doba:
  10.00 – 17.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)