Od blechy po slona

Od blechy po slona

Pecharová, Lenka

Portál, 2012

199 Kč159 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Zábavná matematika pro 1. stupeň ZŠ
Pracovní pomůcka propojující přírodopis s matematikou je určena pro žáky 2. – 5. ročníku ZŠ. V souladu s moderními pedagogickými požadavky podporuje mezipředmětové vazby (matematika, přírodověda, český jazyk a literatura, vlastivěda). Zároveň se jedná o téma, které je dětem velmi blízké. Každá kapitola se skládá z medailonku zvířete a slovních úloh, rozdělených na dvě úrovně obtížnosti. Medailonek obsahuje biologické informace o zvířeti (popis těla, strava, životní prostředí i specifické údaje jako rychlost pohybu, péče o mláďata a další), následují různé zajímavosti – například hmotnost rekordního pštrosího vejce, doba dojení kozy, připomenutí literárních postav – Kvak a Žbluňk, kocour Mikeš aj. Sbírku lze využít jako učební materiál v rámci výuky matematiky, prvouky či přírodovědy, lze z ní čerpat náměty pro samostatnou práci pro nadané děti nebo z ní zadávat úkoly pro domácí procvičování. Poskytuje podklady pro skupinovou práci nebo může sloužit jako pomůcka pro projektové dny. Kniha je doplněna veselými ilustracemi výtvarníka Václava Kotrcha.
Mgr. Lenka Pecharová učí na Veselé škole (církevní základní a církevní základní umělecká škola) v Praze 1. O prázdninách provází v pražské ZOO.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Zábavná matematika pro 1. stupeň ZŠ

 • Ilustrátor:Kotrch, Václav

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0092-5

 • Počet stran / vazba:104 / Brožovaná

 • Rok vydání:2012

 • Kód:22801701

 • EAN:9788026200925

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

Další informace

ROZHOVOR s Mgr. LENKOU PECHAROVOU

autorkou knihy Od blechy po slona aneb Zábavná matematika pro první stupeň ZŠ

Prosím představte nám Vaši novou knihu.

Sbírka medailónků zvířat a slovních úloh, propojená s matematickými příklady na procvičení počtů i upevnění získaných informací. Vede děti k chápání světa v souvislostech, k používání zdravého úsudku, povzbuzuje zvídavost a radost z poznávání blízkých i exotičtějších oblastí. Čtenáři zde najdou kromě zpráv z přírody také zajímavé zmínky o zvířatech v literatuře či třeba písničkách. Připomenou si například kocoura Garfielda, opici Terezu nebo se dočtou, že v obci Přeštice mají svůj pomník prasátka.

Doporučte prosím učitelům, jak s knihou pracovat.

Ráda, a to nejen učitelům, ale i rodičům: – učební materiál v rámci výuky matematiky, prvouky či přírodovědy, samostatná práce pro nadané děti, podklady pro skupinovou práci, texty pro domácí procvičování, pomůcka pro projektové dny … Z mnoha shromážděných údajů si mohou děti zkusit vytvářet i vlastní slovní úlohy a připravit třeba několik hádanek o svém mazlíčkovi.

Proč si myslíte, že bude matematika ve Vaší knize zábavná?

Na základě vlastní pedagogické i rodičovské zkušenosti jsem sestavila pokud možno co nejširší paletu typů úloh a shromáždila informace, které by mohly děti zaujmout – třeba kdo byl hvězdou ve filmu o prasátku Babe, jak to bylo s komisařem Rexem a podobně. Kromě počítání tu najdou děti ještě další způsob aktivního zapojení – veselé obrázky, které si mohou (například jako odměnu za vyřešené příklady) vybarvovat, a stát se tak vlastně spoluautory.

Vychází námět Vaší knihy – zábavné propojení informací z několika vyučovacích předmětů, a tedy jejich široká využitelnost - z Vaší vlastní praxe? Učíte ve Veselé škole, která zahrnuje jak oba stupně ZŠ, tak i školní družinu, školní klub a ZUŠ. Na webu školy lze najít informace o všemožných projektech, do kterých se děti zapojují…

Ano, propojení vyučovacích předmětů se mi velmi osvědčuje. Děti si mnohem snáze něco zapamatují, když to slyší „z více stran“. Konkrétní příklad z loňského roku: domluvila jsem se s paní vychovatelkou, že během podzimních družinových vycházek bude s dětmi sbírat kaštany a žaludy. Ve třídě jsme s nimi pracovali v prvouce, při matematice (názorné dělení), při pravopisném cvičení na tvrdé souhlásky se kaštany i žaludy objevovaly v různých spojeních a do literárních chvilek jsme zapojili příhody jelena Větrníka. V lednu jsme se pak vypravili do Zookoutku v Malé Chuchli a osobně donesli zásoby do krmelců. Tolik starší zkušenosti; z nejnovějších zážitků: při čtení Starých pověstí českých se nám velmi hodil příklad o jízdě Libušina bělouše do Stadic …

Jaké jsou reakce dětí na tuto „kombinační“ metodu výuky? Pozorovala jste na znalostech dětí změnu v kvalitě upevnění poznatků a následném vybavování si souvislostí z výuky oproti klasickému frontálnímu vyučování a zaměření jen na jeden předmět? A jaké jsou ohlasy rodičů na mezipředmětové vazby ve výuce?

Myslím si, že dětem tato metoda vyhovuje, dokonce mne na další souvislosti upozorňují, a to je rozhodně to nejlepší, co bychom si mohli přát: naučit žáky samostatně přemýšlet. Ohlasy rodičů jsou také pozitivní a s vděčností zmiňuji, že snad i díky tomuto učení v souvislostech se našli ochotní rodiče, kteří nám sponzorsky poskytli globus či kostru. Mám z toho velkou radost, protože nastává pozitivní „kolotoč“ zpětné vazby. Třeťáci teď nemají problém ukázat na „Kostíkovi“ třeba obratle a názorně chápou, co znamená pojem obratlovec či naopak měkkýš.

Spojení zvířat a matematiky zní zajímavě. Proč jste zvolila právě zvířata? Souvislosti s matematikou by se daly najít třeba i u květin, potřeb z domácnosti apod.

Prvotní odpověď zní: protože zvířata představují pro mnoho dětí jejich kamarády, rozvíjejí sociální dovednosti a zároveň s nimi děti prožívají hezké i legrační okamžiky. Ale květiny také nezůstaly stranou – stačí se podívat třeba do příkladů na krmení gorilek.

Podle jakých kritérií jste si vybírala uvedená zvířata?

Hrdinové knížky patří především do „domácí“ české fauny – pes, kočka, králík – a protože exotika přece jen láká, zařadila jsem také obyvatele vzdálenějších oblastí. Každé z uvedených zvířat může české dítě živě spatřit – ať již u babičky na dvorku, v kroužku mladých přírodovědců nebo v některé z našich četných zoologických zahrad.

Jaká matematická zajímavost Vás ve zvířecím světě nejvíce zaujala a proč?

Ještě raději než ze zvířecího světa bych uvedla, co mě zaujalo v tom našem lidském světě: Snažila jsem o získání informací z reálného života. Oslovila jsem proto různé farmáře (střihání ovcí, škubání husí), veterináře i třeba majitele cirkusu (povídání o velbloudovi) a vždy jsem se setkala s ochotou poradit. Děkuji tedy mnoha nejmenovaným pomocníkům a přeji všem dětem, učitelům i rodičům radost z poznávání života spoluobyvatel naší planety.

Ukázky ke stažení:


Ukázky z knihy ke stažení zdarma.

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)