Přehled české výslovnosti

Přehled české výslovnosti

Pokorná, Jaroslava; Vránová, Milena

Portál, 2007

1 215 Kč1 033 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Logopedická a ortoepická cvičení pro dospělé
V současné době stále více logopedů pracuje s dospělými klienty, kteří potřebují kvůli své profesi zlepšit hlasový projev. Zatím však neexistují téměř žádné materiály a texty k procvičování, které by byly přiměřené pro tuto věkovou skupinu. Záměrem rozsáhlé publikace, která je koncipována jako průvodce úskalím české výslovnosti, je pomoci všem, kteří se ve své profesi zabývají mluvenou podobou češtiny, nebo cizincům, kteří se učí česky. Kniha poskytuje materiál k procvičení artikulační obratnosti a zafixování správného tvoření problematických českých hlásek ve všech možných pozicích ve slovech, slovních spojeních a větách. Komplexně a přehledně (abecedně) jsou rozpracována pravidla spisovné výslovnosti, tj. pravidla ortoepie, platná pro jednotlivé hlásky. Poslední část přináší souhrnná cvičení různého charakteru. Knihu provází úsměvné a k tématu se vztahující kresby K. Benetky. Publikace je určena logopedům, mohou ji využít také hlasoví poradci, cizinci mluvící česky, redaktoři a moderátoři sdělovacích prostředků.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Logopedická a ortoepická cvičení pro dospělé

 • Ilustrátor:Benetka, Karel

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-169-3

 • Počet stran / vazba:925 / Pevná

 • Rok vydání:2007

 • Kód:21106001

 • EAN:9788073671693

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Mezi učebnicemi a odbornými příručkami již delší dobu chyběl ucelený výklad české výslovnosti, o který by se mohli logopedové opřít při jejím správném nácviku. Se zajímavou novinkou přicházejí Jaroslava Pokorná a Milena Vránová ve své nové přehledné knize plné logopedických a ortoepických cvičení Přehled české výslovnosti, kterou letos vydalo nakladatelství Portál.
  Autorky se pustily do nelehkého úkolu – laické i odborné veřejnosti přehlednou, srozumitelnou a navíc zábavnou formou umožnit vhled do tajů české mluvené řeči a přispět tak k její celkové kultivaci. Publikace je proto určená nejen pedagogům, ale i moderátorům, hercům a lektorům, kteří se ve své profesi musí opřít o svůj hlasový projev. Může být použita jako užitečný zdroj samostudia. Kniha přináší kromě odborného pojednání o správné tvorbě jednotlivých hlásek i velké množství praktických cvičení a názorných příkladů použití v různých hláskových skupinách.
  Čtenáři jistě ocení i její moderní grafické pojetí, připomínající svou stavbou jasně strukturované naučné slovníky. Přináší kapitoly z fonetiky, logopedie i ortoepie. Zvláštní pozornost je věnována procvičování vybraných náročných českých hlásek. Zde můžeme mimo jiné nalézt průpravná cvičení na uvolnění mluvidel, zvýšení jejich obratnosti a na posilování jazykových svalů. V části ortoepické autorky podrobně rozepsaly všechny české hlásky, způsob jejich tvoření včetně nákresů a zabývají se pravidly spisovné výslovnosti nejen jednotlivých hlásek, ale též ve skupinách, a velmi podrobně též na hranici slov či vět, např. při zdvojování. Pro názornost je tato část řazena abecedně. Mezi souhrnnými cvičeními jsou mnohé jednoduché rady, jak se nedopustit při učení výslovnosti zbytečných chyb. Celou publikaci oživují zábavné postavičky Karla Benetky, které jednotlivé kapitoly provázejí. Publikace přes svou objemnost může být důležitým pomocníkem ve vaší knihovničce.

  PaedDr. Dagmar Kapustová

  Zdroj: www.rvp.cz


  - Jaroslava Pokorná; Milena Vránová: Přehled české výslovnosti

Čtenářské recenze

Další informace

Doporučení od AKL
Uveřejňujeme vyjádření PaedDr. Marcely Michaličkové, předsedkyně Asociace klinických logopedů ČR, ke knize Přehled české výslovnosti. Ta je určena nejen profesionálním logopedům, ale mohou ji využít také hlasoví poradci, cizinci mluvící česky, redaktoři a moderátoři sdělovacích prostředků nebo všichni ti, kdo chtějí mluvit spisovnou češtinou.

Vyjádření předsedkyně Asociace klinických logopedů ČR , PaedDr. Marcely Michaličkové:

Konečně vyšla obsáhlá publikace, která určuje správnou normu české výslovnosti. Mluvený projev dospělého člověka by měl být bohatý, kultivovaný, ale měl by obsahovat i správnou českou výslovnost.

Bohužel v současné době se setkáváme s ledabylostí, napodobováním nevhodných mluvních vzorů. Myslím si, že je to hlavně neznalostí problematiky, ale hlavně tím, že v současné době není žádná norma správné výslovnosti.

Proto vítám publikaci, kde je bohatý materiál k procvičení artikulační obratnosti a správného tvoření hlásek podle logopedických postupů, přehled všech hlásek v češtině s uvedením pravidel spisovné výslovnosti a velmi pěkná souhrnná cvičení.

Doporučuji ji svým kolegyním a kolegům jako velmi dobrý materiál ke zlepšení výslovnosti dospělých.

Prosazovat kultivovaný projev se správnou výslovností je i naším posláním.

Děkuji autorkám Jaroslavě Pokorné a Mileně Vránové za obsáhlý a vyčerpávající materiál, který tato publikace obsahuje.

PaedDr. Michaličková Marcela

Předseda Asociace klinických logopedů ČR

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)