Speciální sourozenci

Speciální sourozenci

Havelka, David; Bartošová, Kateřina

Portál, 2019

225 Kč180 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Sourozenecký vztah je odpradávna námětem románů, filmů a pohádek. Jedná se o jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které v průběhu života zažíváme. Přestože zahraniční výzkumy ukazují, že zdraví sourozenci dětí s postižením jsou velmi početnou skupinou (80 % dětí s postižením má sourozence), bývá tato skupina dětí často odborníky a dospělými často přehlížena a opomíjena. Kvalitní péče o sourozence dětí s postižením přitom může pomoci předejít psychickým obtížím zdravého dítěte, posílit účinky intervence u dítěte s postižením, zvýšit rodinnou kvalitu života a celkově i posílit kvalitu péče o člověka s postižením v jeho přirozeném prostředí a tak pomoci při transformaci z institucionálního na komunitní systém péče.
Kniha si klade za cíl pomoci čtenářům najít způsoby jak případná negativa, která vztah přináší minimalizovat, a naopak vytěžit ze vztahu pro děti, rodinu, i odborníky co největší množství pozitiv.
Knihu uvítají odborníci pracující s rodinami dětí s postižením (kliničtí psychologové, pedopsychiatři, poradenští psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci), rodiče zdravých sourozenců dětí s postižením
Mgr. et Mgr. David Havelka vystudoval psychologii a speciální pedagogiku. Pracuje jako psycholog v atestační přípravě (obor Klinická psychologie) na dětském oddělení Psychiatrické léčebny ve Šternberku. Na téma sourozenectví s dítětem s postižením vede přednášky pro veřejnost, na vysoké škole i na odborných konferencích.
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D., vystudovala psychologii, v roce 2014 získala doktorský titul v oboru klinická psychologie. V současné době se věnuje soukromé terapeutické praxi a pracuje jako odborný asistent na Psychologickém ústavu FF MU a Katedře psychologie PdF MU, kde se věnuje výuce školní psychologie a psychoterapie.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Život se sourozencem s postižením

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1475-5

 • Počet stran / vazba:136 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:22207301

 • EAN:9788026214755

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • www.svatavadrlickova.cz

  Autoři ve své publikaci představují opomíjené téma sourozeneckého vztahu, do kterého vedle typických faktorů vstupuje specifikum v podobě zdravotního postižení jednoho ze sourozenců. Kniha přináší bližší pohled na období dětství, kdy se vztahy mezi sourozenci začínají vytvářet. V některých ukázkách je čtenářům nabídnut i pohled s odstupem času, očima mladého dospělého, který potvrzuje důležitost dobrého začátku a dobré komunikace v rodině. Publikace je černobílá, bez obrázků. Pro snazší orientaci je text doplněn grafikou ve formě dílků puzzle. Knihu tvoří tři hlavní kapitoly.

  První je věnována obecně rodině s dítětem s postižením. Velmi stručně, na několika stránkách, shrnuje zvýšené nároky na fungování a vztahy v rodinném soužití. Popisuje varovné příznaky rozvoje deprese, plynoucí z vysokých nároků na péči o dítě se zdravotním postižením a nedostatkem času na sebe sama.

  Ve druhé kapitole je přibližována problematika sourozeneckých vztahů. Jsou vyjmenovávána jejich specifika a dopad na kvalitu vztahu u nejčastěji vyskytujících se zdravotních postižení, která mohou ovlivnit navázání a rozvíjení vztahů mezi sourozenci. Autoři uvádí poruchy autistického spektra (PAS), Downův syndrom (DS), hyperkinetické poruchy (ADHD) a onkologická onemocnění jako nejčastěji vyskytující se onemocnění u dětí. Doplňují, že vysoká náročnost vztahu, v kontextu těchto zdravotních postižení, je podmíněna především obtížemi v komunikaci, specifiky v sociálním chování, představivosti, zájmech a hře.

  Poslední kapitola je nejobsáhlejší. Rozvíjí předchozí dvě a blíže se zaměřuje na popis a postupy budování dobrého sourozeneckého vztahu. V úvodu je nabídka jednoduchého dotazníku s vyhodnocením pro rodiče, jehož výsledkem je zmapování projevů špatného i dobrého vyrovnávání se se sourozencovým postižením. Následuje zmínka o prevenci a proaktivním přístupu při předcházení psychických problémů u dětí. Nechybí informace o možnostech odborné pomoci. Včleněna je zmínka o skupinových programech pro sourozence dětí s postižením.

  Teoretické informace jsou prokládány kazuistikami, které pomáhají čtenáři nejenom lépe porozumět dané problematice, ale také ji vidět z různých úhlů. Autoři nejčastěji prezentují příběhy rodin s dítětem s PAS, ale nevyhýbají se ani Williamsovu syndromu, středně těžké mentální retardaci, epilepsii nebo Tourettovu syndromu. Pro laika to mohou být neznámé diagnózy. Kniha je ale určena především odborné veřejnosti a rodičům, jejichž dítě má zdravotní postižení a zároveň mají ještě další dítě nebo děti bez zdravotního postižení, jak je na kazuistikách dokumentováno. Čtenáři se dostává pohledu jak ze strany rodičů, tak samotných dětí. Tento vhled je velmi obohacující a zároveň potvrzující, že dobrá komunikace je nezbytná pro vytváření dobrých vztahů nejenom mezi sourozenci, ale i rodiči.

  V knize je stručně popsán skupinový terapeuticko-edukační program pro sourozence dětí s postižením, především PAS, označený zkratkou STEPS. Tento zmíněný manuál se nyní aktuálně připravuje a je možné si o podrobnější informace napsat autorům. Kontakt na ně ale bohužel chybí a není v knize přímo uvedený.

  V závěru knihy jsou vloženy čtyři zajímavé přílohy. Zájemci o téma jistě ocení přílohu Inspirativní zdroje, která nabízí výběr filmů, knih a internetových odkazů k dané problematice. Publikace je graficky přehledná, na rady a náměty upozorňují vložené dílky puzzle označené jako Tipy a triky. Nabízí, co přesně můžeme udělat, aby se vztah mezi dětmi mohl rozvíjet a byl kvalitní.

  Knihu můžeme zhodnotit jako stručnou, srozumitelnou a praktickou. Zviditelňuje problematiku sourozeneckého vztahu dětí se zdravotním postižením, která na odborném poli stojí často v pozadí, přestože, jak autoři uvádí, až 80 % dětí s postižením má sourozence. Rodiče tak často věnují zvýšenou pozornost dítěti se speciálními potřebami na úkor dalších dětí v rodině.

  Autoři nabízí velké množství námětů k zamyšlení, k aktivitám s dětmi, témat k rozhovorům a v neposlední řadě ukazují, že i rodina s dítětem se zdravotním postižením může dobře fungovat. Text se opírá o data vycházející z výzkumných studií realizovaných v českém prostředí, což je dalším bonusem knihy vzhledem k tomu, že některé zahraniční přístupy jsou u nás téměř nerealizovatelné a kulturně vzdálené.

  autor recenze: Mgr. Svatava Drlíčková
  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál
  www.svatavadrlickova.cz

  -


  Havelka, David; Bartošová, Kateřina: Speciální sourozenci - autor recenze: Mgr. Svatava Drlíčková

Čtenářské recenze


 • Havelka, David; Bartošová, Kateřina: Speciální sourozenci - autor recenze: Lenka Štveráčková

  https://www.kritiky.cz/specialni-sourozenci-zivot-se-sourozencem-s-postizenim/

  Rodina je jako puzzle, jednotlivé dílky do sebe ideálně zapadají, jen tak vzniká celek. V procesu skládání může dojít ke komplikaci, tou je narození postiženého dítěte. Dílky do sebe najednou úplně nezapadají, to platí v případě postiženého sourozence s dítětem zdravým. David Havelka a Kateřina Bartošová jsou autoři knihy Speciální sourozenci, která pojednává o životě sourozenců zdravého a postiženého.

  Kniha je rozdělena na tři části. První část se zabývá psychickým fungováním rodičů a rodiny jako takové. Druhá část řeší problematiku sourozenectví. Poslední část nabízí možnosti odborné podpory pro všechny zúčastněné. Na konci příručky naleznete přílohy - různá cvičení, intervenční programy - jaké možnosti informování rodičů s postiženým dítětem mají. Součástí knihy jsou tipy a triky, různá cvičení pro jednotlivce i skupinovou práci. Nemocemi, kterými se kniha zabývá jsou např. poruchy autistického spektra, Downův syndrom, ADHD, onkologická onemocnění atd. Dále zde naleznete příklady z praxe, které poukazují na tuto problematiku.

  Tato kniha pomáhá najít způsoby, jak případná negativa, který sourozenecký vztah přináší minimalizovat a vytěžit ve vztahu pro rodinu co nejvíce pozitiv.

  Kniha je určena rodičům, kteří postižené dítě i dítě zdravé mají, dále odborníkům, kteří pracují s rodinami s postižením (kliničtí psychologové, sociální pedagogové, sociální pracovnice aj.).

  Tato ucelená kniha, která řeší problematiku postiženého dítěte v rodině patří k velice povedeným příručkám pro rodiče. Doporučila bych jí studentům pedagogických a sociálních fakult, učitelkám mateřských i základních škol, vychovatelkám školních družin a školních klubů, pro které bude velkým přínosem, jelikož se s dětmi postiženými i zdravými sourozenci setkávají a pracují s nimi. Díky této publikaci budou mít úplně jiný náhled na tuto problematiku.

  Knihu jsem přečetla jedním dechem, a musím říci, jak moc jsem ráda, že mám dvě zdravé děti a tyto situace nemusím řešit. Kniha je detailně zpracovaná, přehledná, příklady z praxe jsou propojeny s teorií, výhodou jsou cvičení i různé náměty na aktivity a praktické rady pro rodiče.

  Tato příručka by měla sloužit především rodičům jako pomocná ruka ve velmi těžkých situacích, které běžně musí s postiženým dítětem zažívat, vytěžit maximum z pozitivních situací, nevidět vše negativně.

  Nesmírně se mě líbila část, která pojednávala o rozdělování času rodičů mezi dítě zdravé a postižené, jak oběma poskytnout dostatek pozornosti pro obě děti, jak někteří rodiče mají na zdravé sourozence přehnaně vysoké nároky, vyšší očekávání, když to „nemocné dítě“ nezvládá, zdravé dítě to nahrazuje „za dva.“ Je to opravdu zajímavý náhled na tyto problémy.

  - 23.04.2020


 • Havelka, David; Bartošová, Kateřina: Speciální sourozenci - autor recenze: Pája

  http://za-listem-list.cz/specialni-sourozenci/

  Kniha autorské dvojice Davida Havelky a Kateřiny Bartošové se v knize Speciální sourozenci zaměřuje na rodiny, jež mají více než 1 dítě, přičemž alespoň jeden ze sourozenců má nějaký typ postižení. Takové rodiny bývají rizikové v tom smyslu, že na všechny členy jsou kladeny zvýšené nároky, a to i na zdravé sourozence dětí s postižením, právě na ně je kniha silně zacílena a nabízí nezaujatý, nezatížený pohled odborníků na danou problematiku.

  .

  Kniha je rozdělena do tří větších celků, jeden z nich je zaměřen na rodiny dítěte s postižením obecně, další na sourozenecký vztah a třetí část je věnována možnostem podpory zdravých sourozenců. Právě ti jsou občas z mnoha (byť logických) důvodů opomíjeni, resp. je jim věnován jiný typ pozornosti, ale i oni vyžadují specifický přístup, na což se kniha snaží upozornit, dá se tak předejít vážnějším rodinným problémům, např. s komunikací, sebevědomím dětí atp. Autoři poukazují na úskalí i možnosti soužití rodin s postiženým dítětem, nikterak se nesnaží toto soužití shazovat a snižovat jeho kredit, ba naopak přicházejí s vysvětleními a radami pozitivního charakteru a náhledem zvenčí, který vždy může přinést svěží vítr.

  .

  Velmi příjemnou součástí publikace je proložení výpověďmi lidí, již jsou v takových rodinách přímými aktéry – rodiče, samotné děti, všichni tito lidé poskytli jakýsi vlastní subjektivní náhled do celé problematiky a dokázali pojmenovat to, co je těší a trápí. Bez těchto výpovědí, jež jsou příhodnými doplňky teoretického výkladu v jednotlivých částech, by kniha působila vyčpěle a jaksi uměle a odborně neodborně (ruku na srdce – lze tuto problematiku popsat s pochopením bez toho, aniž bychom s ní měli nějakou zkušenost, nějakou vlastní praxi?).

  .

  Zastavit koloběh dnů není nikdy plně možné a vyjít ze zaběhnutých kolejí také není zrovna jednoduché. Občas je náročné uvědomit si, jaké jsou potřeby jednotlivých aktérů daných situací, co prožívají, co potřebují, jak vše vnímají, neboť toto vše je přehlušeno našimi vlastními prožitky. Kniha však umožňuje zpětnovazebné zamyšlení se nad tím, jak to máme právě my, zda někde nedochází k pochybení, opomenutí, zda nelze něco dělat jinak, možná vhodněji.

  .

  Publikace samozřejmě poskytuje i rady a tipy, jak s danými náročnými situacemi naložit, aby člověk nezabředl do bezbřehého smutnění či beznaděje. Těchto tipů je v knize přehršel. Ačkoliv by na nezkušeného mohly působit mírně mentorsky (sepiš, udělej, zastav se, zamysli se, udělej si čas…), není od věci to opravdu zkusit, jen ne všechno najednou, ale pěkně pozvolna a postupně, člověk může dojít k zajímavým závěrům a přehodnotit svůj náhled na vlastní situaci.

  .

  Kniha je již na přebalu doporučena všem odborníkům z praxe a právě rodičům dětí s postižením, jimž by mohla být užitečným rádcem v jejich každodenních starostech. Osobně se přimlouvám za to, aby kniha byla brána s nadhledem v tom smyslu, že není třeba brát si k srdci všechny rady jako striktní dogma, spíše jako motivaci k případnému zamyšlení se.

  - 23.04.2020

 • Havelka, David; Bartošová, Kateřina: Speciální sourozenci - autor recenze: Chensie Ips
  http://www.svet-mezi-radky.cz/2019/05/recenze-specialni-sourozenci-david.html

  Publikace nakladatelství Portál jsou pro většinu zdrojem informací a vědomostí, ke kterým by se zřejmě jiným způsobem nedostali. Neberte v potaz vyhledávače na internetu, protože tak celistvou a obsáhlou studii, kterou v sobě mají odborné tituly z Portálu byste sami dohledávali a střípek po střípku skládali pěkně dlouho. A nejspíš byste stejně neměli všechny kousky skládačky.

  Ráda bych vás upozornila na novinku Speciální sourozenci, která bude v hledáčku nejen rodičů, ale i čtenářů, jako jsem já, kteří se o toto téma prostě zajímají. Psychologická literatura je lákadlem sama o sobě a co když se vyskytne téma, na které se nechcete zeptat, protože patří mezi všeobecná morální tabu, a přesto vás zajímá?

  Na tvorbě knihy se podíleli autoři David Havelka a Kateřina Bartošová. Oba vystudovali psychologii a speciální pedagogiku. Oba mají svou praxi a David Havelka aktivně přednáší pro veřejnost na téma sourozenectví s dítětem s postižením.

  Ústředním ilustračním motivem se stal dílek puzzle, tedy díl skládačky, což je velmi příhodné a kreativní. Navíc jednoduché a tak neodklání zbytečně pozornost o podstaty textu. Nejedná se o barevné ilustrace, což by bylo zbytečné. Vévodí bílá a šedá. Každá kapitola má svůj vlastní díl skládačky, obsahující krátký úvodní citát. Mnohdy se jedná o pasáž k zamyšlení, jež je podbarvená emocemi.

  Jako první vás samozřejmě přivítá obsah. Dovíte se, že kategorie se rozkládají na 125 stranách. Titul obsahuje tři nejpodstatnější skupiny:

  • Rodina dítěte s postižením - obecná a logická fakta, která nejsou zas až takovým tajemstvím, ale i v tomto případě autoři přináší něco nového a přinesou nápady na vhodnější fungování rodiny.
  • Sourozenectví - o sourozenectví všeobecně, ale také se zohledňuje sourozenectví s postiženým dítětem. Jaký to má dopad na zdravé i postižené dítě? Jak zminimalizovat stres, který na děti dopadá a pomoci jim k sobě najít cestu? Poukazuje se na nedostatek porozumění, pocity osamělosti, atd.
  • Možnosti podpory zdravých sourozenců - Prevence a komunikace patří mezi nejpodstatnější prvky. Jakým způsobem se dítě s tlakem vyrovnává, když má postiženého sourozence? Obvykle se zájem přesunuje především na postižené dítě, ale i zdravé dítě samozřejmě potřebuje zájem svých rodičů. Jak se s tím vším poprat a stát se šťastným rodičem se šťastnými dětmi?

  Ráda bych poukázala také na přílohy, které jsou cenným příspěvkem a určitě je v závěru neopomeňte pročíst! Autentickou položkou v tomto případě jsou výpovědi maminek, které znějí velmi upřímně a přináší vám zas něco nového. Nový náhled na danou věc je určitě podstatný a bez výpovědí rodičů by kniha byla necelá.

  Čtenáři, jež mají zájem o propracovanou studii, zobrazující námět z více úhlů, nepostrádající psychologii a emoce, budou rozhodně nadšení. Nejenže je titul opravdu velkým přínosem, pokud se vás téma týká, ale může vás i v mnohém poučit, jestli že vás námět zajímá s prostých důvodů nebo proto, že ve svém okolí máte postižené dítě a chcete si k němu najít správnou cestu. Nelze než doporučit, autoři velmi dobře vědí, o čem vás informují a způsob je velmi příjemný a čtivý, potěší náročné čtenáře, ale přitom neodradí ty nenáročnější.

  Co na publikaci říká Chensie? Téma se mě prakticky netýká, ale zajímám se o autismus a sourozenecké vztahy. Zajímalo mě, jakým způsobem autoři námět nadnesou a těšila jsem se na nové informace a vědomosti. Nakladatelství Portál opět nezklamalo a vydalo titul, který se může hrdě předvádět na scéně odborné literatury. Navíc se mi líbil ten nenásilný emotivní podtext a porozumění, které na mě z textu sálalo. Rozhodně doporučuji! Máte-li zájem, na www.portal.cz si můžete o knize přečíst článek.

  - 21.06.2019

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)