Svět dětské mozkové obrny

Svět dětské mozkové obrny

Kudláček, Miroslav

Portál, 2012

285 Kč242 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace
Život s postižením dětskou mozkovou obrnou má mnohá úskalí. Od formy DMO a včasnosti určení diagnózy se odvíjejí konkrétní překážky na cestě k samostatné a soběstačné existenci. Komplikovanost určení diagnózy, nároky kladené rehabilitací a vyrovnávání se s vlastním postižením zatěžovaným stigmatizací tuto cestu často znesnadňují. Vzhledem k vrozené povaze onemocnění DMO člověk s tímto postižením postupně rozpoznává jeho jednotlivé projevy a důsledky pro život ve společnosti. Kniha zasvěcuje čtenáře do spletitého světa DMO, nabízí historický pohled na postižení, klasifikaci forem DMO, představuje dvě nejčastější rehabilitační metody a především dává nahlédnout do osobní zkušenosti života s tímto postižením na pozadí konkrétních příběhů.
Miroslav Kudláček je sociolog, zabývá se problematikou postižení DMO, se kterým žije.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0178-6

 • Počet stran / vazba:200 / Brožovaná

 • Rok vydání:2012

 • Kód:22205201

 • EAN:9788026201786

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • V recenzované odborné publikaci Svět dětské mozkové obrny. Nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace Miroslava Kudláčka je v podstatě zpracovaná autobiografie života člověka s dětskou mozkovou obrnou (podle nové klasifikace výstižněji s mozkovou obrnou). Jedná se o nevšední pohled na sebe sama z pohledu sociologického nebo sociálního, máme-li na mysli začlenění nebo integraci, která se týká jak malého dítěte, tak žáka školou povinného nebo dospívajícího a dospělého člověka. A přesto si troufám říct, že jde o odbornou publikaci, která nám přináší mnoho poznatků o příslušném onemocnění a jeho dopadu na jedince v různém věkovém období.

   

  Publikace se skládá z devíti kapitol. V první kapitole je definován pojem invalidita, na který autor pohlíží jako na fenomén 20. století. Ve druhé kapitole je definovaná dětská mozková obrna (mozková obrna, MO), kterou se autor zabývá z různých pohledů ve všech dalších kapitolách. Správně uvádí, že diagnostikování DMO přes veškerý rozvoj diagnostických metod je stále obtížný proces. „DMO nebolí, zato obtěžuje, což znamená, že primárním projevem není bolest, ale tělesná nepohoda…“ (Kudláček, M., 2012, s. 33). Kapitola třetí je věnovaná problematice zdraví a nemoci ze sociologického pohledu. Autor uvádí posun v chápání zdraví a nemoci, a to ve smyslu chápání nemocného jedince ne jako pasivního příjemce zdravotní péče, ale jako jednoho z aktérů léčebného procesu s tím, že se na podpoře zdraví podílí i jeho rodina a blízké okolí.

   

  V kapitole čtvrté je popsán vývoj mozkové obrny. Pro rodiče, jejichž dítěti byla diagnostikována mozková obrna, vzniká u nich nová životní situace a zkušenost, neboť každodenní péče o dítě jim umožňuje si postupně vytvářet obraz o tomto postižení. Oceňuji obohacení kapitoly vložením krátkých příběhů čtyř dětí s DMO s použitím narativní analýzy. V kapitole páté se autor věnuje problematice léčby DMO, a to zejména se zaměřením na rehabilitaci, ve které spočívá léčba ve více než 90 %, a jí možné vnímat jako součást integrace jedince.

   

  V kapitole šesté se autor zamýšlí nad problematikou poznání vlastního postižení. Vychází ze základní teze, že každý jedinec je v průběhu svého života nucen se přizpůsobovat prostředí, ve kterém žije. Naopak i prostředí se mu určitým způsobem přizpůsobuje, a to platí i o jedinci s dětskou mozkovou obrnou. V kapitole sedmé s názvem Murphy a já myšlenku poznání vlastního postižení autor konkretizuje na příkladech. V osmé kapitole charakterizuje návštěvu školy dítěte s DMO formou autobiografie. Devátou kapitolou, která pojednává o tématu soběstačnost – samostatnost – integrace, zajímavá knížka končí.

   

  Všechny kapitoly odborné publikace jsou zpracovány po obsahové stránce správně, citace a odkazy odpovídají normě. Použitá odborná literatura je reprezentativní. Z hlediska formálního zpracování lze kladně hodnotit přehlednost textových pasáží monografie.

   

  Závěrem lze konstatovat, že odborná publikace Svět dětské mozkové obrny. Nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace autora Miroslava Kudláčka je osobitým přispěním k řešení problematiky přístupu k jedinci s tělesným postižením, konkrétně s dětskou mozkovou obrnou v průběhu věku. Odborná publikace je určena zejména odborné veřejnosti, učitelům ve školách, rodičům žáků s tělesným postižením, studentům pedagogických fakult, humanitních a společenskovědních oborů, fyzioterapeutům a dalším pomáhajícím profesím.

   

  prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

  Katedra speciální pedagogiky PedF MU v Brně

  V Brně dne 18. října 2012

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál.

  - KUDLÁČEK, M. Svět dětské mozkové obrny. Nahlížení vlastního postižení v průběhu socializace – rec. M. Vítková

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)