Děti a svět pohádek

Děti a svět pohádek

Černoušek, Michal

Portál, 2019

275 Kč220 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Pohádky mají ve vývoji malého dítěte nezastupitelné místo. Vnášejí do jeho světa smysl a řád a nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla a podporují rozvoj citového prožívání, sdělují mu informace o mravních dimenzích lidského života a mají i terapeutickou hodnotu.
Kniha přináší studie o jednotlivých pohádkách: Popelka (o sourozenecké rivalitě, čistotnosti, o odpoutávání od matky), Perníková chaloupka (o sourozenecké solidaritě, o nenasytnosti, o proměnách mateřské postavy, o vývoji k nezávislosti), Sněhurka a sedm trpaslíků (o žárlivosti, narcismu, otcovské zradě a každodenní práci), Princ Bajaja (o mýtu hrdiny, maskulinitě, o chlapeckém ideálu, o symbolice trojky), Dlouhý, Široký a Bystrozraký (o boji proti zlu, o přechodových rituálech, o dostatečně dobrém otci a identifikaci s ním), Červená karkulka (o pokušení, o lykantropii, o vztahu dívenky k maskulinitě, o nevyzrálé erotice, o existenciální krizi puberty). Dále kniha obsahuje studie Význam čertů v pohádkách (zlehčení zla, vykonavatelé trestu) a Pohádky jako průprava k řešení problémů a Pohádky a dvojí tvář ideálu (o problému ztotožňování a o přitažlivosti špatného ideálu).
Michal Černoušek (1945–2005) byl český vysokoškolský pedagog, psycholog a publicista. Napsal větší počet prací z oblasti psychologie, obecné, ale i ekologické, psychologie médií a komunikace a dějin psychiatrického myšlení.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Kouzlo vyprávěného slova

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1434-2

 • Počet stran / vazba:200 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:13701401

 • EAN:9788026214342

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Předčasně zesnulý psycholog Michal Černoušek imponoval svým rozhledem a sčetlostí. Měl dar poutavě přiblížit čtenářům nejrůznější oblasti života, což se projevovalo širokým záběrem jeho zájmů. Stačí připomenout tituly jeho knih: Sen a snění, Psychologie životního prostředí, Šílenství v zrcadle dějin, Sigmund Freud: dobyvatel nevědomí a nyní znovu vydávaná publikace Děti a svět pohádek. Všechny knihy může, číst odborník i vzdělaný laik, všichni v nich najdou zajímavé partie, které nejen obohatí, ale které vyzývají k zamyšlení.

  autor recenze: Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., Psychologický ústav FF MU

  - Černoušek, Michal: Děti a svět pohádek - autor recenze: Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

Čtenářské recenze


 • Znovu podlehněte kouzlu pohádek - autor recenze: Veronika Kubešková
  http://www.casopisagora.cz/2019/11/deti-a-svet-pohadek-znovu-podlehnete-kouzlu-pohadek/

  Ty čteš pohádky..? Nejsi na to už trochu stará..? Ach, kolikrát jen jsem tyto a podobné otázky slyšela. Nicméně po přečtení předložené knížky mohu s čistým svědomím konstatovat, že nikdy nebudu dost stará na to, abych si přečetla pohádku. Pojednání Michala Černouška je jednoznačným důkazem, že pohádky mohou být přínosem, inspirací a obohacujícím aspektem i dospělému čtenáři.

  Svět pohádek je zde prezentován jako můstek linoucí se nad propastí mezi dospělým a dětským způsobem myšlení. Autor nám poodhaluje tajemství toho, jak děti uvažují nad pohádkovým děním, kladnými hrdiny i zápornými bytostmi, nad zápasem mezi dobrem a zlem, nadpřirozenými schopnostmi a dalšími typickými prvky pohádek. Pan Černoušek rovněž předkládá zajímavou úvahu o potřebě ústně předávaného vyprávění pohádek, jež je v posledních letech upozaďováno a do popředí se jako krtečkova raketa řítí televizní, vysoce moderní a technická prezentace pohádkové říše. Souzním s autorovým zklamáním nad přetechnizovanou společností, jež zaujímá víceméně odmítavý postoj k pohádkám a považuje je za přežitek z doby „nebreč“. Proto oceňuji s jakou odhodlaností a neutuchajícím optimismem je usilováno o (znovu)podnícení k četbě klasické pohádkové tvorby.

  Nedocenitelné je taktéž propojování světa pohádek s vývojovou (dětskou) psychologií. Zdůrazňuje se působení pohádek na rozvoj myšlení, inteligence, poznávacích schopností, zvídavosti, představivosti, fantazie, etických principů a mnoha dalších oblastí. S lehkostí tak lze uvěřit, že pohádky svým způsobem kopírují vývojové problémy, s nimiž se dítě musí na své cestě k dospělosti vyrovnat. Z pohádek dítě čerpá informace o životních hodnotách, významech mezilidské interakce, mravních otázkách, důsledcích dobrého či zlého chování. Autor se také často dotýká otázek identifikace s pohádkovými bytostmi a možností osvojit si optimistické vidění světa (protože v pohádkách dobro vždycky zvítězí nad zlem). Kniha tudíž nenápadně podsouvá i odborné poznatky z pole ontogenetické psychologie a předkládá je ve stravitelné formě i psychologií zcela nepolíbenému „mudlovi“.

  Celá publikace je protkána síťovinou metafor, jež se objevují právě v pohádkách, a které mají pro dětského posluchače potenciál utvořit z všudypřítomného „dospěláckého“ chaosu nějaký smysluplný řád. Jinak řečeno, díky pohádkám si dítě může lépe strukturovat pro něj dosud nepochopitelnou skutečnost. Klasické pohádky (oproti těm moderním) podle autora obsahují důležité konfrontace s nejrůznějšími stádii psychického vývoje dítěte, proto je nezbytné zabývat se výkladem pohádek. Sám autor nabízí interpretaci několika všeobecně známých pohádek (např. Popelky, Červené Karkulky, Sněhurky, Perníkové chaloupky a dalších).

  Rušivým elementem může být autorovo zabíhání do širších výkladových vod (což vytváří iluzi, že se čtenář zamotal v temném, kouzly oživlém lese, z něhož není návratu), pan Černoušek se však nikdy nezapomene vrátit na tu správnou pěšinku. Samotný výklad pohádek se občas až příliš drží jedné linie a opomíjí další roviny pohádky. Na druhou stranu to přidává na hloubce představovaného fenoménu. Kniha je psaná svěžím, čtivým dojmem a naplňuje čtenáře nostalgickou náladou, která může vést až k tomu, že otevřete starou skříň na půdě a budete hledat nesmrtelné pohádky Karla Jaromíra Erbena či Boženy Němcové.

  - 09.01.2020

 • Černoušek, Michal: Děti a svět pohádek - autor recenze: ?
  http://mujzivotknihomolky.blogspot.com/2019/02/precteno-deti-svet-pohadek.html

  Z mého pohledu...

  Knížka na první pohled kouzelná byla vydána poprvé už v roce 1990 a já jsem moc ráda, že se nakladatelství Portál rozhodlo ji letos vydat znova. Autor - Michal Černoušek byl psycholog, publicista a také pedagog a mimo jiné se věnoval přesahu a vlivu psychologie v dalších oborech.

  I přes to, že se jedná o odbornější knihu, kterou uvítají spíše náročnější čtenáři, autorův styl psaní je poměrně poutavý a sdělování informací nenásilné. Klade důraz především na důležitost a význam pohádek, hlavně těch klasických (i když o moderních se také rozepisuje).

  Po úvodu následuje rozbor několika tradičních pohádek, mezi kterými nechybí například Popelka, Sněhurka, Perníková chaloupka nebo Červená karkulka. I když jsem se postupně s věkem v pohádkách snažila najít něco víc, než jen základní příběh, pomocí této knihy jsem se toho dozvěděla hodně nového a autor mi svým způsobem otevřel oči, protože spoustu věcí mi dříve vůbec nedocházelo.

  Michal Černoušek nás zároveň učí, na co vše je třeba se při čtení pohádek zaměřit a jak z nich vytížit maximum a myslím si, že tuto knihu rozhodně ocení i rodiče. Podtitul Kouzlo vyprávěného slova je podle mě naprosto výstižný.

  Závěrem bych vám knihu chtěla určitě doporučit. Ať už jste rodiče, kterým pomůže lépe předat poselství pohádek a nebo se zajímáte o psychologii jako takovou, určitě vám autor prostřednictvím knihy předá mnoho informací.

  - 22.03.2019

 • Kouzlo vyprávěného slova - autor recenze: Chensie Ips
  http://www.svet-mezi-radky.cz/2019/02/recenze-deti-svet-pohadek-michal.html

  Autor Michal Černoušek byl český psycholog, pedagog a publicista, jež se ve svých titulech zabýval přesahy psychologie do jiných oborů. Jeho publikace vycházely již od roku 1988. První vydání knihy Děti a svět pohádek vyšlo v roce 1990. S ohledem na poptávku a kvalitní zpracování je jen dobře, že je možné knihu zakoupit v novém vydání u nakladatelství Portál!

  Styl psaní je naučný. Autor nezabředává v nepodstatných informacích, ale za to velmi šikovně rozvíjí a hodnotí vše, co je potřebné. Je pravda, že s ohledem na styl psaní a samozřejmě psychologii, kterou dílo obsahuje, je titul vhodnější pro náročné čtenáře, kteří mají s tímto oborem zkušenosti.

  Díky obsahu ještě před samotným čtením poznáváte, o co všechno vás čtenář obohatí a tušíte, jaké znalosti vám četba dá.

  Kouzlo a síla pohádkového slova

  Dá se říct, že se jedná o úvod, ve kterém vás autor protřele poučuje o důležitosti pohádek pro dětskou duši. Věřím, že ač svým dětem pohádky čtete, budete překvapení, jak moc působí a co všechno jim skrze ně zobrazujete. Čtenář získává zcela nový a o tolik významnější pohled na pohádky. Odteď už žádnou pohádku nebudete vidět tak, jako kdysi.

  Zaměřuje se také na známé pohádky a jejich rozbor je naprosto excelentní. Neměla jsem pocit, že by autor něco opomněl, ba naopak mi toho řekl tolik nečekaného. Vlastně si nejspíš ani neuvědomujete, co všechno v sobě pohádka skrývá a na jaké prvky je potřeba se zaměřit. Tohle všechno vám autor poví a ještě vás nenásilně naučí dívat se na pohádky ze všech stran, pomůže vám dospět ke správnému názoru na dílo a vybrat pro své dítě to nejlepší. Nevynechávat podstatné části a neosekávat pohádky, protože tím dítě možná připravujete o to podstatné, co si z takového příběhu má vzít.

  Budete překvapení, že pohádky v sobě nemají jen prvky dobra a zla. Rozbor pohádek má autor opravdu kvalitní, z toho důvodu se jednotlivým pohádkovým příběhům věnuje větším množstvím textu, než bych na první pohled očekávala. Co všechno se o takové pohádce dá říct, když hledíte z mnoha úhlů a myslíte přitom na jejich přínos? Neskutečné množství, alespoň autor ten dar hovořit zapáleně a zajímavě měl a proto bez zbytečného omílání před vámi odemyká tajemnou komnatu.

  • Popelka
  • Perníková chaloupka
  • Sněhurka a sedm trpaslíků
  • Princ Bajaja
  • Dlouhý, Široký a Bystrozraký
  • Červená Karkulka

  Jak vidíte dle obsahu, jedná se o tradiční pohádky. O moderních pohádkách se autor také rozmluvil a jasně vám ukázal, z jakého důvodu je lepší preferovat klasické příběhy.

  Mimo rozborů a hodnocení pohádek narazíte také na podstatná témata, která vás zajímají a kniha o ně rozhodně není ochuzená. Nejpodstatnějším elementem publikace je samozřejmě psychologie. Dle mého není potřeba být odborník, ale rozhodně určitá znalost oboru je nutná. Autor zmiňuje také osobnosti, které se zasloužili o nové pohádkové světy, ať už sepsáním lidových hovorových pohádek či vlastní fantazií.

  • Význam čertů v pohádkách
  • Pohádky jako průprava k řešení problémů
  • Pohádky a dvojí tvář ideálu (O problému ztotožňování)

  V závěru se s vámi autor ještě rozloučím pasáží Slovo závěrem, kde vám shrne, co všechno pohádky znamenají a čím jsou výjimečné a důležité.

  Archetyp dítěte dříme v každém z nás, a proto nás zavazuje, abychom k říši pohádek přistupovali citlivě, s úctou. Abychom pohádkový svět chránili. Bez něho by totiž těžko existoval svět dospělý, vezdejší, svět naší každodennosti. (Str. 196)

  Jak vyznívá z citátu, publikace není jen poučná, ale skrývá v sobě určité poselství. Pohádky jsou naším kulturním bohatstvím, rozvíjí nás, tvarují a dávají nám pocit bezpečí. Tato kniha na to velmi krásně a silně poukazuje, tříbí jednotlivé složky a předkládá vám je v naučném a kvalitním čtení.

  Máte děti, kterým předčítáte nebo vás samotné pohádky baví? Děti a svět pohádek je knihou, kterou nelze opomenout, pokud jste rodič. Pohádky už pro vás nebudou jen tak běžným vyprávěním, ale pokusíte se svým dětem dát maximum. I vás vnitřně obohatí, protože teď už budete vědět významy, které vám dříve unikaly. A pokud vás námět zajímá, věřte mi, budete tak poučení, že budete moci svým známým dělat přednášky o důležitosti pohádek a na samotné rozbory si možná troufnete i sami.

  Co na Děti a svět pohádek říká Chensie? Nikdy mě nenapadlo brát pohádky tímto způsobem. Ano, na vysoké škole při přednášce psychologie jsme tohle téma probírali, ale s ohledem na to, jaké obsáhlé znalosti a vědomosti mi předal autor, to bylo opravdu jen naťuknutí. Momentálně jsem víc než spokojená vším, co jsem přečtením získala. Především to oceňuji jako maminka, která svým dětem předčítá a nebo jim pohádky vypráví z paměti či si je vymýšlí. Teď už na ně nebudu pohlížet jen tak, každá pohádka má svůj význam. Pro rodiče je podle mého tohle dílo naprosto nepostradatelné! Jsem moc ráda, že knihu mám doma a vím, že jsem ji nečetla naposledy. Přece jen je dobré si kvalitní a důležité informace připomenout - hlavně, když vás čtení této publikace tak moc baví! :)

  Knižní obálka je krásná. Zvláštní, na první pohled pohádková, zobrazující tradiční pohádkové příběhy. Takový ten pohled do dávných časů z moderní doby.

  - 21.03.2019

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)