Tajemství předků

Tajemství předků

Teuschel, Peter

Portál, 2017

399 Kč339 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Téma transgeneračního přenosu se v moderní době začalo šířeji řešit v souvislosti s výskytem symptomů traumatu u netraumatizovaných potomků obětí holocaustu. Předci však hráli významnou úlohu už v prastarých či „primitivních“ kulturách. Roli předků v prožívání jednotlivce dosud zpracovala i řada psychoterapeutických škol (Freud, Jung, Boszormenyi-Nagy, koncept genosociogramu atd.). Různé poznatky týkající se vlivu předků na náš život nakonec vedly k jisté rehabilitaci Lamarckovy evoluční teorie a vytvoření konceptu epigenetiky, jež studuje změny ve fungování genů na základě prožitků daného jedince. Tím vším se zabývá autor knihy Tajemství předků a za pomoci mnoha kazuistik z vlastní praxe rozebírá témata jako rodinná tabu, role, legendy, traumata, zdroje, vztahy k riziku, vazby nebo přivlastňování a vylučování některých členů rodiny. Nabízí také způsoby, jak s transgeneračním přenosem pracovat v rámci psychoterapie i vlastního života. Kniha je psána pro všechny, kteří chtějí získat široce pojatý přehled o tomto fascinujícím tématu.
Dr. med. Peter Teuschel má v Mnichově vlastní praxi jako psychiatr, psychoterapeut a kouč. Je autorem několika knih a známého blogu, v němž se zabývá tématy souvisejícími s rodinou.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Transgenerační přenos jako výzva a šance

 • Překladatel:Babka, Petr

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1267-6

 • Počet stran / vazba:240 / Brožovaná

 • Rok vydání:2017

 • Kód:13700901

 • EAN:9788026212676

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

 • - 10.07.2018

 • Teuschel, Peter: Tajemství předků - autor recenze: Kristina Doubravová
  http://www.kukatko.cz/recenze-tajemstvi-predku-dedictvi-vzpominek/

  Kniha Tajemství předků představuje problematiku freudovského pocitového dědictví. Vzpomínky coby dědictví přenášené z generace na generaci stejně jako velký nos nebo kudrnaté vlasy. Vzpomínky na chvíle, které jsme nikdy neprožili, ale nechávají nás procházet peklem v současnosti.

  Autor si je jasně vědom, že v laické i odborné veřejnosti je taková teze odsouzena dlouhé generace do mantinelů esoterických nauk a mystických věrouk. Právě proto se snaží hned v úvodu  jasně proti těmto pseudooborům vymezit a oprostit od nich i svou teorii.  Oč se opírá, jsou odborné výklady velkých osobností psychoanalýzy, jakým je například Jung nebo Freud. Ačkoliv byly jejich teorie v mnohém překonány, dodnes v nich lze najít fragmenty, které byly opomenuty nebo bagatelizovány. Právě Teuschell v nich spatřuje vědeckou a léta nepřekonanou argumentaci svých předpokladů.

  I přes jasné vymezení se vůči esoterice a jejím pestrým odnožím, sleduje stopové důkazy o transgeneračním přenosu vzpomínek i v nich. Především se však zaměřuje na historii starověkých kultur a výklad jejich odkazu. Podle rčení: „Na každém šprochu, pravdy trochu,“ nachází podporu pro svá tvrzení i u nich. Rozmanitost zdrojů jeho argumentů vůbec neubírá na věrohodnosti, naopak nastoluje zajímavé otázky nad klasickými výklady, aniž bychom nutně museli odbíhat k divokým teoriím ufologů a záhadologů jakéhokoliv ražení a víry.

  Paradoxně ubírá autorovi to, v čem by měl být nejsilnější a tím jsou kazuistiky. Jako renomovaný psycholog a psychiatr čerpá především ze svých vlastních zkušeností a popisuje pacienty, kterým úspěšně pomohl překonat traumata.

  Těmi nejsilnějšími jsou logicky příběhy lidí, kteří byli traumatizování vzpomínkami, které nemohli nikdy získat osobně. Jako například trauma z koncentračního tábora u člověka, kterého historicky nacistický teror minul. Daleko víc případů je však, slušně řečeno, sporných a nepřesvědčivých. Jistě, pacienti v nich mají traumata, která odpovídají souvislostem s jejich předky. Stejně dobře ale mohou souviset s jejich předky přeneseně. Rodinná zátěž se může projevovat velmi pestře, stejně jako psychický vývoj ovlivňuje naše okolí v mnoha rozličných směrech, aniž bychom si to nutně uvědomovali. Stejně tak si mnohdy naši nejbližší neuvědomují, co na nás  výchovou přenáší. V kombinaci s labilní psychikou mohou být následná traumata závažná tak, že je nasnadě hledání příčiny jakémsi zasutém historickém zážitku. Laik by v těchto pasážích snadno podlehl, odborník bude na pochybách.

  Autorovi nelze upřít snahu prosadit do moderní psychoanalýzy to, co jí chybí asi nejvíce. Tím jsou alternativní metody, které by dokázaly být adekvátním protivníkem přehnané medikaci, která není řešením problému, ale jen jeho pouhou záplatou. I když rok od roku masivnější. Poukazuje na to, že moderní věda zadupala zajímavé myšlenky, které v minulosti zaznívaly, ale nyní byly přehlušeny moderními metodami. Neopovrhuje jimi, ale rád by viděl, aby tyto byly vhodně doplněny jinými postupy, které mohou skutečně léčit a mají nárok být uznávány vědeckou obcí jako rovnoprávné. Zatímco dnes jsou odsunuty do sféry šamanismu a pochybných esoterických nauk.

  Kniha je určena pro všechny, kdo chtějí rozšířit svůj zažitý mechanismus přemýšlení o našem jednání, o vývoji a utváření naší psychiky a vývoji traumat. Laik i odborník v ní najde dostatek srozumitelných podnětů k přemýšlení o dědictví vzpomínek, o úctě k předkům a prožívání jejich odchodu.

  Ačkoliv mne kazuistiky nepřesvědčily tak, jak autor patrně zamýšlel, beru knihu jako velmi přínosnou. Přibližuje téma, které není probádáno a dává dostatek dobrých důvodů, aby nebylo zavrhováno, ale naopak prozkoumáno. Dává podnět k novému způsobu nazírání na naše vzpomínky. Ty jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. A nic na tom nezmění ani ochutnání jablka ze stromu poznání.

  - 16.05.2018

 • Teuschel, Peter: Tajemství předků - Iwik
  www.iwikovaknihovna.cz/2018/01/04/tajemstvi-predku-transgeneracni-prenos-jako-vyzva-a-sance-peter-teuschel/

  Také máte občas chvilky, kdy začnete dělat něco, co byste nečekali? Nebo se začnete chovat úplně jinak, než tomu je běžně? Pokud tomu tak je, napadlo vás někdy položit si otázku Proč? Všechna proč mají své proto a je tomu tak i v tomto případě, o čemž vás zajisté přesvědčí tato zajímavá a velice čtivá knížka. Jejím bonusem je, že je i útloučká, takže ji přečtete během pár chvilek. Téma psychických trápení, jež mají kořeny v rodinné minulosti, osloví snad každého čtenáře, který je otevřený inovativním metodám v oboru psychologie a psychoterapie. V některých případech budete hodně překvapeni, co všechno dokáže zapříčinit změny vašeho psychického rozpoložení a chování. I přesto, že zpočátku zajisté budete vůči knize a autorovu zkoumání skeptičtí, pomocí kazuistik pochopíte, že na tom vskutku něco pravdy je.

  Titul Tajemství předků: Transgenerační přenos jako výzva a šance vyšel v originálu (Der Ahnen-Faktor) v roce 2016. U nás se o vydání postaralo v roce 2017 nakladatelství Portál. Překladu se zhostil Petr Babka a musím říci, že se mu to vcelku povedlo.

   

  Již delší dobu se se zájmem zabývám psychologií. Tento obor mi učaroval, a proto se snažím neustále číst a hledat odpovědi na svoje otázky. Transgenerační přenos a jeho fungování je jednou z nich. Když jsem si vybírala knihu, kterou bych si přečetla a zrecenzovala tentokrát, padlo mi oko právě na Tajemství předků. Nejen že vás uhrane krásná historicky laděná obálka, ale zaujme vás i anotace, která slibuje zajímavé počtení. Autor vás nejprve zasvětí do tajů psychologie, seznámí vás s osobnostmi, které se tematikou transgeneračního přenosu zabývaly, a následně vás zasvětí do toho, co v dané oblasti sám zjistil a vybádal. Nemusíte se tedy bát nezáživného teoretického textu, který vám nic neřekne. Je tomu spíše naopak. Pokud nevěříte, zkuste si tuto knihu přečíst. Není určena pouze pro zasvěceného čtenáře, poučí i laiky.

   

  Publikace je složena ze čtyř kapitol, v nichž se různě prolíná teorie s praxí. Mimo jiné jsou teoretické části ozvláštňovány a dokreslovány obrázky a ilustracemi. Některé mají dovysvětlit to, co se autor snažil v předchozích řádcích popsat. V mnoha případech se jedná například o portréty významných osobností, najdeme tu i různé rozkresy, ať už se jedná o strukturu DNA, nebo o rodostrom. Vše je pojato zajímavým způsobem a čtenář se tak nebude ani chvilku nudit. Třetí kapitola je téměř celá naplněna kazuistikami z praxe Petera Teuschela. Na nich se snaží dokázat všechno, s čím čtenáře seznámil v kapitolách předchozích. A závěrečná čtvrtá kapitola už jen celý text uzavírá a uvádí jej do širšího kontextu. Autor text zachytil do pouhých 238 stránek.

   

  Jak jsem již napsala výše, kniha není určena jen odborníkům, nýbrž je napsána tak, aby si v ní mohla číst širší nezasvěcená veřejnost. Všechny odborné výrazy jsou stručně vysvětlovány tak, aby je každý čtenář pochopil. Vlastní autorovo bádání je doprovázeno spoustou poznatků od dalších kolegů z oboru, a proto v textu můžeme najít celou řadu přímých i nepřímých citací. Co se týče jazykového zpracování, byla jsem s ním vcelku spokojená, jediné, co mi trošku vadilo bylo občasné špatné skloňování či časování některých slov. Tento problém však nebyl nijak častý a vyskytl se jen párkrát. Co se týče pravopisu a stylistiky, byla jsem spokojená.

   

  Celá publikace se drží norem pro psaní odborných prací. Vesměs je psaná v první osobě množného čísla, praktické poznámky jsou pak v ich-formě. V knize nenajdete jednu jedinou přímou řeč, ani v kazuistikách. Sice se tam seznámíte s aktéry terapeutických sezení, ale jako čtenář s nimi nepřijdete přímo do kontaktu, ten vám zprostředkovává právě doktor Teuschel svými poznámkami z jednotlivých sezeních. Dozvíte se tu, jakým způsobem postupoval, jak zjistil, že na pacienta působí epizody ze životů jeho předků? Jak se pracuje na tom, aby se tyto potíže eliminovaly? To vše zjistíte, když se začtete hlavně do autorových zápisků.

   

  Moje subjektivní hodnocení této knihy je pozitivní. Líbilo se mi, jakým způsobem je titul napsán a informace jsou v něm zachyceny velice čtivě a ani chvilku jsem se při čtení knihy nenudila. Uvítala jsem i obrázky, které v některých případech dokreslovaly atmosféru, v jiných zase představovaly osobnosti, o jejichž práci jsme se mohli v publikaci dočíst. Po jazykové i grafické stránce jsem byla spokojená, jediné, co mi trošku vadilo, bylo špatné skloňování a časování některých slov. Jinak jsem se s žádnými dalšími prohřešky nesetkala. Knihu bych doporučila všem, kteří se rádi zabývají minulostí svých rodin, ale také psychologií. Za zajímavý čtenářský zážitek knize dávám krásných 98 % hodnocení.

  - 02.02.2018

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)