Arteterapie v souvislostech

Arteterapie v souvislostech

Lhotová, Marie, Perout, Evžen

Portál, 2018

475 Kč404 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Tato komplexní a na aktuálních poznatcích založená kniha se zaměřuje na podrobný popis způsobů práce s výtvarnou tvorbou opřený o teoretický základ projektivně-intervenční arteterapie. Její snahou je poukázat na užší vazby arteterapie na obecnější psychologické a psychoterapeutické poznatky, takže zahrnuje i souvislosti zejména z oblasti vývojové a klinické psychologie. Pomáhá zodpovědět otázky jako: jak se odrážejí obtíže, symptomy a životní příběh klienta v tom, jakým způsobem tvoří; jak může arteterapie ovlivnit klientovu tvořivost a výtvarný projev; jaké jsou vazby mezi vnímáním a myšlením v procesu výtvarné tvorby a způsobem jejího emočního prožívání. Publikace podrobně popisuje arteterapeutické metody založené na analýze výtvarného projevu jako součást terapeutické péče, včleňuje je do širšího teoretického rámce a poukazuje na možnosti jejich tvořivého využití. Seznamuje čtenáře se způsoby arteterapeutické intervence prostřednictvím podrobného popisu dění v arteterapeutickém procesu a rozpracovává základní výtvarná témata, která tvoří osu arteterapeutické praxe (např. identita, krajina, portrét).
PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D. , je klinická psycholožka, arteterapeutka a supervizorka. Pracuje v klinickopsychologické praxi v Praze. Je autorkou dvou knih a řady článků i konferenčních příspěvků z arteterapeutické oblasti a připravila více než 20 výstav vlastní výtvarné tvorby.
PaedDr. Evžen Perout je speciální pedagog a arteterapeut. Vyučuje v Ateliéru arteterapie při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se věnuje výtvarné práci se zrakově postiženými, přičemž toto téma zpracoval i knižně. Jako kurátor pracoval v pražské Národní galerii, jako klinický arteterapeut spolupracoval s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1272-0

 • Počet stran / vazba:200 / Brožovaná

 • Rok vydání:2018

 • Kód:21110101

 • EAN:9788026212720

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Lhotová, Marie, Perout, Evžen: Arteterapie v souvislostech - autor recenze: Andrea Hlubučková
  http://www.arteterapie.cz/aktuality/99-kniha-arteterapie-v-souvislostech

  Publikaci vydává v letošním roce nakladatelství Portál, které před dvěma lety vydalo knihu Jaroslavy Šickové – Fabrici Základy arteterapie a před osmi lety náměty a cvičení pro skupinovou arteterapii Marian Leibmann. Spolu s publikacemi z praxe Kamily Ženaté vydavatelství Kolem a knihou Jean Cambellové tvoří základ odborné literatury v tomto oboru. Připočítat k nim můžeme ještě deset let starou publikaci J. A. Rubin Přístupy v arteterapii nakladatelství Triton a několik praktických příruček, případně knihu rozhovorů Hovory arte. Soubor odborné literatury v češtině není příliš rozsáhlý, proto je překládaná kniha velmi vítána všemi zájemci o umění, psychoterapii a arteterapii.

  Předkládaná publikace je významným přispěním k systémové podobě oboru, který v sobě snoubí disciplíny uměnovědné a psychoterapeutické.

  Oba autoři si v této publikaci kladou za cíl zmapovat, reflektovat a v kontextu analyzovat a charakterizovat povahu a strukturu tvůrčích přístupů v arteterapii jak v oblasti teoretické, tak v oblasti praktických zkušeností. Jelikož jsou autoři zběhlí v praxi i teorii, pracují jak v oblasti teorie a výuky, tak stále praktikují a také tvoří, spojení znalostí a zkušeností se projevuje i v této knize. Ta pomáhá zodpovědět otázky jako: jak se odrážejí obtíže, symptomy a životní příběh klienta v tom, jakým způsobem tvoří; jak může arteterapie ovlivnit klientovu tvořivost a výtvarný projev; jaké jsou vazby mezi vnímáním a myšlením v procesu výtvarné tvorby a způsobem jejího emočního prožívání.

  V knize je převážně tematizován a reflektován způsob práce s výtvarnou tvorbou opřený o teoretický základ projektivně-intervenční arteterapie především tak, jak se prezentuje při studiu v ateliéru arteterapie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Teoretický základ je podpořen ukázkami interpretací a prací s klienty.

  Ze širokého rozsahu možností a technických prostředků se omezuje na akvarely, koláže a akční akvarely, které zde tvoří základ pro práci s artefakty, projekce a intervence. To je velmi užitečné pro budoucí praxi čtenářů – studentů, kteří tuto knihu mohou vnímat jako učebnici projektivně-intervenční arteterapie. To je předností, ale také limitem této knihy.

  Kniha věnuje jistý prostor (téměř 40 stran) ongotenetickému vývoji v kresbě včetně ukázek a charakteristik dětské kresby a malby. Většina obsahu knihy je tedy věnována metodám arteterapie (analýza výtvarné tvorby, interpretace, reflexe, transformace atd.). Prostor je věnován také formě a obsahu artefaktů (kompozice, formát, symetrie, rytmus, barvy a jejich funkce atd.). Studenti v této knize načerpají několik příkladů oblíbených terapeutických technik (akční akvarel, koláž, uhlová rezerva atd.), které zde najdou spolu s obrazovou dokumentací jednotlivých příkladů od klientů.

  Formát učebnice dokládá stručnější soubor popisů psychických poruch, kde je vždy uveden příklad, jak se projev konkrétní poruchy projevuje ve výtvarné tvorbě klienta.

  Předkládaná publikace je velmi důležitou součástí aktuálního dialogu v rámci oboru i mimo něj, kdy se definuje hranice arteterapeutická, artefiletická, artepsychoterapeutická atd. Bylo by potřeba více se věnovat problematice vztahu klient-terapeut-artefakt, více se zabývat různými aspekty rozličných výtvarných materiálů (hlína, kresba, malba, 3D, přírodniny atd.), více se věnovat procesově orientovanému přístupu, který si v zahraniční nalezl pevné místo. Ale to je již úkol pro jiné publikace.

  Aby bylo možné uspokojit potřeby mnoha studentů i laiků po odborné literatuře z oboru, je potřeba se edičně věnovat více přístupům v oblasti kreativních terapií. Kéž by měly i ostatní publikace alespoň takovou odbornou a praktickou úroveň, jakou má tato kniha.

  - Lhotová, Marie, Perout, Evžen: Arteterapie v souvislostech - autor recenze: Andrea Hlubučková

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)