Autenticita

Autenticita

Joseph, Stephen

Portál, 2018

349 Kč279 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Touha žít opravdově, autenticky, nám v životě ukazuje směr. Chceme žít naplno, tak aby naše slova a činy odrážely to, co si myslíme a co cítíme. Naše myšlenky a pocity jsou pak vyjádřením toho, kým skutečně jsme. Snahou žít autenticky se v životě nezbavujeme bolesti, strachu, truchlení či smutku, ale získáváme možnost nacházet smysl v tom, co děláme, co cítíme a jak se chováme. Žijeme-li autenticky, jsme schopni lépe snášet těžkosti a překážky.
Autor nabízí svěží a inspirující pohled na psychologii autentického života včetně praktických rad a cvičení. Vychází z existenciální filozofie, z poznatků humanistické psychologie a vlastní zkušenosti psychoterapeuta. Uvádí příklady z vlastní terapeutické praxe a ze zkušenosti ostatních terapeutů. V návaznosti na učení Abrahama Maslowa a Carla Rogerse vede autor čtenáře ve třech krocích k autentickému žití. Prvním krokem je poznat sám sebe, druhým vlastnit sám sebe a třetím být sám sebou. Pro všechny fáze uvádí autor praktická cvičení a doporučení.
Stephen Joseph je britský psycholog, původem ze Severního Irska, psychoterapeut se specializací na zvládání traumatu a pozitivní psychologii, spoluzakladatel Centra pro trauma, resilienci a růst v Nottinghamu. Je autorem mnoha publikací na téma pozitivní psychologie, traumatu, na klienta zaměřený přístup. V Portále vyšla jeho kniha Co nás nezabije.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Jak být sám sebou a proč na tom záleží

 • Překladatel:Herelová, Magdalena

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1361-1

 • Počet stran / vazba:192 / Brožovaná

 • Rok vydání:2018

 • Kód:13311401

 • EAN:9788026213611

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

 • https://lenkat.signaly.cz/1812/kniha-o-atenticite

  Již starověcí filosofové a myslitelé hledali cestu k zdravému, šťastnému a plnému životu. Chápali důležitou úlohu sebepoznání - poznat své hodnoty a potřeby a podle nich žít. Tak lze charakterizovat autentický život. Přestože touha po plnohodnotném životě v lidech přetrvává dodnes, na význam autenticity se během století pozapomnělo. Psychologové a psychiatři se zaměřili spíše na temné stránky života - deprese, úzkosti, fobie. Témata jako štěstí, spokojenost, pozitivní emoce zůstala dlouho stranou. Až v posledních desetiletích se jimi začala zabývat pozitivní psychologie.

  Co vlastně znamená žít autenticky? Jde o to, aby naše pocity a myšlenky vyjadřovaly, kým skutečně jsme, a naše slova a činy odrážely to, co si myslíme a co cítíme. Být sám sebou, naplnit svůj životní potenciál. Takový člověk je šťastný a zároveň prospěšný lidem kolem sebe.

  Tématu autenticity se věnuje výše uvedená kniha britského psychologa, psychoterapeuta a autora mnoha publikací Stephena Josepha, spoluzakladatele Centra pro trauma, resilienci a růst v Nottinghamu, který se specializuje na zvládání traumatu a pozitivní psychologii.

  Kniha poskytuje zajímavý pohled na psychologii autentického života. Autor vychází z moudrosti starověkého řeckého filozofa Aristotela, z poznatků existenciální a humanistické psychologie, z vědeckých prací moderních pozitivních psychologů a z vlastní psychoterapeutické praxe. Kniha obsahuje případové studie konkrétních pacientů s komentářem autora. Mnohý čtenář se v těchto příbězích může najít. V úvodu autor zdůraznil, že všechny mezilidské interakce vyžadují autenticitu a schopnost komunikovat o tom, co považujeme za důležité. Většina lidí žije svůj život s nasazenou maskou jako nějaké divadelní představení, aniž dají najevo, co si skutečně myslí nebo cítí. Teprve když se octnou v situaci, která je aspoň na chvíli vytrhne z jejich všední každodennosti, například významné životní jubileum, uvědomí si, že nežijí autenticky. Chodí roky do zaměstnání, které je nebaví a nenaplňuje, žijí v nešťastném vztahu, vzdali se svých snů a cílů. Autor pomáhá čtenáři pochopit, že v mnoha situacích nejedná v souladu se svou vlastní osobností, a ukazuje cestu, jak z toho ven.

  V další kapitole se zabývá vzorcem autenticity, který se skládá ze tří částí nebo tří kroků. Prvním krokem je poznat sám sebe, druhým vlastnit sám sebe a třetím být sám sebou. Pokud se budeme znát, patřit sami sobě a budeme sebou samými, dokážeme si moudře zvolit, na čem nám záleží, ať už jde o osobní pohodu, vztahy, kariéru, či zpětný pohled na vlastní život. Autor se k této trojici prvků v knize často vrací a pracuje s nimi v závěrečné části knihy.

  Samotná kniha je členěna do tří částí. V 1. části "Jak být sám sebou" autor vysvětluje hlavní myšlenku autenticity, jak snadno o ni přicházíme a jak ji získat zpět. Seznamuje čtenáře s různými obrannými mechanismy, které nás v našem neautentickém životě podporují a pomáhají vyhnout se konfrontaci s pravdou o sobě samém.

  2. část s názvem "Proč je autenticita důležitá" se zabývá posledními výzkumy z oblasti pozitivní psychologie. Výsledky ukázaly, že autentičtí lidé jsou šťastnější, zdravější, ctnostnější, bývají to větší realisté, znají své silné stránky, lépe zvládají stres, jsou odhodlanější, žijí ve větší harmonii s ostatními a mají hlubší vztahy. Autenticita je nezbavila bolesti, strachu, truchlení či smutku, ale dokážou těžkosti a překážky lépe snášet a nacházet ve všem smysl.

  3. část obsahuje třicet praktických cvičení, rozdělených podle zmíněných tří bodů vzorce autenticity. Většinu tvoří otázky, na které čtenář sám sobě odpovídá, buď uvnitř sebe nebo psaním na papír. Pomocí těchto cvičení zjistíme, jak jsme na tom s autenticitou my sami a co v tomto směru zlepšit. Cvičení jsou časově náročná a vyžadují mentální přípravu. Ale i kdyby čtenář provedl jen část cvičení nebo pouze jedno, přinese mu to užitek.

  Autentický život je univerzální věc, proto bych knihu doporučila komukoliv, nikoliv jen vyhraněné skupině čtenářů. Žijeme sice v demokracii a máme svobodu, ale ze všech stran na nás působí různé tlaky, nároky, očekávání, která nám komplikují svobodnou volbu. Oceňuji také, že kniha uvádí na pravou míru všeobecně rozšířený, ale nesprávně a jednostranně pochopený koncept pozitivního myšlení.

  autor recenze: Lenka Kateřina Tetivová
  https://lenkat.signaly.cz/1812/kniha-o-atenticite

  - 11.01.2019

 • Joseph, Stephen: Autenticita - autor recenze: Michaela Babíková
  https://www.vaseliteratura.cz/odborna-literatura/7124-autenticita-jak-byt-sam-sebou-a-proc-na-tom-zalezi

  Gnóthi Seautón. Poznej sám sebe. Tento nápis byl prý vytesán nad vchodem proslulé věštírny ve starořeckých Delfách. Jak staletí plynula, neztrácelo téma sebepoznání, alespoň tedy ve filozofii, nic na svém významu. Mnozí mudrci i umělci si intuitivně uvědomovali, jak je pro šťastný život nezbytné znát sám sebe, své hodnoty a potřeby, a také v souladu s nimi žít. Je tedy s podivem, že v psychologii zůstávalo téma autenticity velmi dlouho pozapomenuté. Že je to škoda, vás rychle přesvědčí nově vycházející kniha Stephena Josepha Autenticita.

  Stephen Joseph je britský psycholog a psychoterapeut. Ve své praxi se specializuje na zvládání traumatu a pozitivní psychologii. Je spoluzakladatelem Centra pro trauma, resilienci a růst v Nottinghamu. Činný je ovšem také jako spisovatel. Na svém kontě má již celou řadu publikací týkajících se pozitivní psychologie, traumatu a přístupu zaměřeného na klienta. V roce 2017 vyšel v nakladatelství Portál český překlad jeho knihy Co nás nezabije, nyní vychází jeho novinka Autenticita.

  Zkuste se schválně někoho ze svých blízkých zeptat, jestli si myslí, že sám sebe zná a žije autenticky. Odpověď bude s největší pravděpodobností kladná. Známe se přece celý život. Víme, jaké jsou naše oblíbené barvy, které jídlo nám chutná i jak nás baví trávit volný čas. Máme svobodu činit veškerá životní rozhodnutí, od volby zaměstnání až po výběr životního partnera, a to jen na základě toho, co si skutečně přejeme. Teoreticky by tedy měli dnešní lidé žít autenticky, v souladu sami se sebou, tak jako nikdy dřív. Ve své knize Autenticita však autor Stephen Joseph dokazuje, že to tak bohužel není.

  V publikaci Autenticita podrobně přibližuje (a na mnoha příkladech názorně vysvětluje), jaké vlivy na člověka v průběhu života působí a proč dochází k postupnému vychylování od směru, kterým by měl v souladu se svým vnitřním nastavením jít.

  Někdy jsou tyto okolnosti zcela zřejmé, ale v mnoha případech je poměrně složité rozklíčovat, že jednáme v rozporu s vlastním já a vzdáváme se tak autentického života. Velký vliv mají nejen vlastní obranné mechanismy, ale třeba také strach, vliv kultury či společenský tlak. Často si můžeme třeba až po uplynutí několika desítek let uvědomit, že jsme se hnali za něčím, co sice podle kulturních měřítek představuje úspěch, ale přitom jsou naše vlastní sny zcela jiné. Že nežijeme autenticky, si často uvědomíme teprve v situacích, které nás dokážou na chvíli vytrhnout z rychlého tempa všedních dnů, jako jsou například významná životní jubilea. Jev, kdy si lidé najednou uvědomí, že vlastně den za dnem chodí do práce, která je nebaví a nenaplňuje, tráví život po boku partnera, vedle kterého nejsou šťastní, a jejich vlastní sny zůstaly pohřbeny kdesi hluboko v minulosti, není vůbec výjimečný.

  Stephen Joseph pomáhá svému čtenáři nejen uvědomit si, že v mnoha situacích nejedná v souladu se svou vlastní osobností, ale především přináší celou řadu doporučení, jak to změnit. S laskavostí připomíná, že autenticita není nějaký konečný cíl či vytoužená výhra, ale je to život skládající se z každodenních drobných i významných okamžiků, ve kterých jsme se rozhodli zachovat přesně tak, jak jsme v hloubi duše chtěli. Bez obalu přiznává, že autenticita neznamená ani život bez starostí a smutných okamžiků. Přesto však rozhodně stojí za to o ni usilovat. Skutečně autentický člověk je totiž ten, kdo zpětně nelituje žádných svých rozhodnutí a kroků, umí za sebe přijmout plnou zodpovědnost, poučit se z vlastních chyb, realizovat svá nejniternější přání, a především prožít naplněný, šťastný život. A takoví si přece přejeme být všichni.

  - 18.10.2018

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)