Autogenní trénink a autogenní terapie

Autogenní trénink a autogenní terapie

Víchová, Veronika a kol.

Portál, 2016

315 Kč252 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Autogenní trénink (AT) představuje tradiční a nejrozšířenější evropskou relaxační metodu. Jeho cílem je dosáhnout svalové relaxace s cílem duševního uvolnění. Jde rovněž o zlepšení orgánových funkcí řízených vegetativní nervovou soustavou a autosugestivní ovlivnění pomocí intenčních formulí.
Předkládaná publikace se zabývá historií metody, osobností jejího tvůrce J. H. Schultze a jeho následovníky, indikacemi a kontraindikacemi, formami nácviku, praktickým popisem jednotlivých stupňů AT, vhodnými pozicemi pro nácvik, prací s intenčními formulkami, autogenní meditací a terapií, výzkumy na poli AT, spojením AT s hudbou a řadou dalších témat. V závěru knihy čtenář najde přehled obtíží a onemocnění, které lze úspěšně ovlivnit pomocí AT.
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová je psycholožka s atestací z klinické psychologie a funkční specializací z psychoterapie. Absolvovala mj. výcviky v autogenním tréninku, hypnoterapii, léčbě traumatu pomocí EMDR a aktuálně dokončuje výcvik v katatymně-imaginativní terapii. V klinické praxi se věnuje dospělým se zaměřením na závislosti a léčbu traumatu. AT se věnuje výzkumně, v klinické praxi i supervizně. Vede Pracovní skupinu pro autogenní trénink při Sekci pro hypnózu PS ČLS JEP. Metodu podporuje také lektorsky a v rámci přednáškových aktivit.
Na knize se autorsky podílí i zkušený psycholog PhDr. Karel Gawlik.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Relaxace, která pomáhá

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0999-7

 • Počet stran / vazba:184 / Brožovaná

 • Rok vydání:2016

 • Kód:22309101

 • EAN:9788026209997

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Víchová, Veronika : Autogenní trénink a autogenní terapie - recenzent PhDr. Markéta Habermannová, Ph. D.

  Kniha klinické psycholožky a psychoterapeutky Veroniky Víchové (a spoluautora Karla Gawlika) představuje nově zpracovanou ucelenou monografií k tématu autogenního tréninku. Když opomineme některé zahraniční překlady, byla naposledy v českém jazyce zpracována v roce 1988 a 1989 autorem Karlem Vojáčkem (Vojáček, K. (1988): Autogenní trénink: Praha Avicenum, Vojáček K. (1989): Autogenní trénink - Cesta ke zdraví, Praha KÚNZ).

  Publikace představuje autogenní trénink (AT) "jako nejrozšířenější evropskou tréninkovou metodu založenou na relaxaci". Původně ji vypracoval berlínský neurolog a psychiatr Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) a "jedná se o autoregulační techniku zaměřenou na ovlivnění svalů vegetativního nervového systému, která při pravidelném provádění přispívá k rychlému obnovení sil a odstranění příznaků napětí a neklidu". Účinky AT jsou výzkumně ověřeny nejen v oblasti úlevy od stresu, navození relaxace nebo třeba zlepšení koncentrace, ale i v oblasti psychosomatických obtíží. Metoda má rovněž potenciál v oblasti sebepoznání a osobnostního rozvoje.

  Kniha Autogenní trénink a autogenní terapie má podtitul "Relaxace, které pomáhá" a vyzdvihuje tím léčebný účinek této metody. V názvu je slovo autogenní, což znamená, že ji po určité době nácviku dokáže zvládnout klient sám a cvičit ji sám v domácím prostředí nebo i kdekoliv jinde bez nutné účasti lektora či terapeuta.

  V úvodu se seznamujeme se základními principy metody autogenního tréninku, jeho historií, indikací a kontraindikacemi této metody a autorka prakticky doplňuje teoretický základ několika kazuistikami klientů, kteří metodu podstoupili s pozitivními účinky na jejich zdraví.

  Další část je věnována nácviku autogenního tréninku, včetně podrobného popisu všech fází: základního, prostředního i vyššího stupně. Tato část je popsána velmi přehledně a srozumitelně a usnadní nácvik každému, kdo se chce metodě osobně nebo terapeuticky věnovat. Důraz je kladen i na individuální postupy při nácviku, které mají respektovat tempo každého klienta přizpůsobují se jeho aktuálnímu stavu i jeho potřebám.

  Publikaci doplňuje kapitola s názvem autogenní terapie a kapitola, která přibližuje některé další metody blízké autogennímu tréninku. Autor Karel Gawlik dále popisuje možnosti využití hudby v průběhu nácviku relaxačních metod a podtrhuje její pozitivní účinky. Ve svém sdělení vychází z dlouholetých praktických zkušeností využívání hudby v psychoterapii.

  V závěru je nutné vyzdvihnout velmi praktický seznam individuálních léčebných formulek, které mohou klientům pomoci v mnoha oblastech fyzického i duševního zdraví a z praxe je známý jejich léčebný účinek.

  Samotná kniha dokáže čtenáře namotivovat k nácviku AT a k individuální práci na sobě, což je nutné ocenit.

  Autorka knihy Mgr. et Mgr. Veronika Víchová dokáže poutavě přiblížit nejznámější relaxační metodu a je znát, že má mnoho praktických zkušeností. Sama je lektorkou kurzů autogenního tréninku (http://www.autogennitrenink.cz) a má za sebou mnoho úspěšných terapeutických intervencí, kde hrál autogenní trénink významnou roli jako terapeutická metoda.

  PhDr. Markéta Habermannová, Ph. D.
  klinický psycholog a psychoterapeut

  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  -

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)