Autogenní trénink a autogenní terapie

Autogenní trénink a autogenní terapie

Víchová, Veronika a kol.

Portál, 2016

315 Kč268 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Autogenní trénink (AT) představuje tradiční a nejrozšířenější evropskou relaxační metodu. Jeho cílem je dosáhnout svalové relaxace s cílem duševního uvolnění. Jde rovněž o zlepšení orgánových funkcí řízených vegetativní nervovou soustavou a autosugestivní ovlivnění pomocí intenčních formulí.
Předkládaná publikace se zabývá historií metody, osobností jejího tvůrce J. H. Schultze a jeho následovníky, indikacemi a kontraindikacemi, formami nácviku, praktickým popisem jednotlivých stupňů AT, vhodnými pozicemi pro nácvik, prací s intenčními formulkami, autogenní meditací a terapií, výzkumy na poli AT, spojením AT s hudbou a řadou dalších témat. V závěru knihy čtenář najde přehled obtíží a onemocnění, které lze úspěšně ovlivnit pomocí AT.
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová je psycholožka s atestací z klinické psychologie a funkční specializací z psychoterapie. Absolvovala mj. výcviky v autogenním tréninku, hypnoterapii, léčbě traumatu pomocí EMDR a aktuálně dokončuje výcvik v katatymně-imaginativní terapii. V klinické praxi se věnuje dospělým se zaměřením na závislosti a léčbu traumatu. AT se věnuje výzkumně, v klinické praxi i supervizně. Vede Pracovní skupinu pro autogenní trénink při Sekci pro hypnózu PS ČLS JEP. Metodu podporuje také lektorsky a v rámci přednáškových aktivit.
Na knize se autorsky podílí i zkušený psycholog PhDr. Karel Gawlik.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Relaxace, která pomáhá

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0999-7

 • Počet stran / vazba:184 / Brožovaná

 • Rok vydání:2016

 • Kód:22309101

 • EAN:9788026209997

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Víchová, Veronika : Autogenní trénink a autogenní terapie - recenzent PhDr. Markéta Habermannová, Ph. D.

  Kniha klinické psycholožky a psychoterapeutky Veroniky Víchové (a spoluautora Karla Gawlika) představuje nově zpracovanou ucelenou monografií k tématu autogenního tréninku. Když opomineme některé zahraniční překlady, byla naposledy v českém jazyce zpracována v roce 1988 a 1989 autorem Karlem Vojáčkem (Vojáček, K. (1988): Autogenní trénink: Praha Avicenum, Vojáček K. (1989): Autogenní trénink - Cesta ke zdraví, Praha KÚNZ).

  Publikace představuje autogenní trénink (AT) "jako nejrozšířenější evropskou tréninkovou metodu založenou na relaxaci". Původně ji vypracoval berlínský neurolog a psychiatr Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) a "jedná se o autoregulační techniku zaměřenou na ovlivnění svalů vegetativního nervového systému, která při pravidelném provádění přispívá k rychlému obnovení sil a odstranění příznaků napětí a neklidu". Účinky AT jsou výzkumně ověřeny nejen v oblasti úlevy od stresu, navození relaxace nebo třeba zlepšení koncentrace, ale i v oblasti psychosomatických obtíží. Metoda má rovněž potenciál v oblasti sebepoznání a osobnostního rozvoje.

  Kniha Autogenní trénink a autogenní terapie má podtitul "Relaxace, které pomáhá" a vyzdvihuje tím léčebný účinek této metody. V názvu je slovo autogenní, což znamená, že ji po určité době nácviku dokáže zvládnout klient sám a cvičit ji sám v domácím prostředí nebo i kdekoliv jinde bez nutné účasti lektora či terapeuta.

  V úvodu se seznamujeme se základními principy metody autogenního tréninku, jeho historií, indikací a kontraindikacemi této metody a autorka prakticky doplňuje teoretický základ několika kazuistikami klientů, kteří metodu podstoupili s pozitivními účinky na jejich zdraví.

  Další část je věnována nácviku autogenního tréninku, včetně podrobného popisu všech fází: základního, prostředního i vyššího stupně. Tato část je popsána velmi přehledně a srozumitelně a usnadní nácvik každému, kdo se chce metodě osobně nebo terapeuticky věnovat. Důraz je kladen i na individuální postupy při nácviku, které mají respektovat tempo každého klienta přizpůsobují se jeho aktuálnímu stavu i jeho potřebám.

  Publikaci doplňuje kapitola s názvem autogenní terapie a kapitola, která přibližuje některé další metody blízké autogennímu tréninku. Autor Karel Gawlik dále popisuje možnosti využití hudby v průběhu nácviku relaxačních metod a podtrhuje její pozitivní účinky. Ve svém sdělení vychází z dlouholetých praktických zkušeností využívání hudby v psychoterapii.

  V závěru je nutné vyzdvihnout velmi praktický seznam individuálních léčebných formulek, které mohou klientům pomoci v mnoha oblastech fyzického i duševního zdraví a z praxe je známý jejich léčebný účinek.

  Samotná kniha dokáže čtenáře namotivovat k nácviku AT a k individuální práci na sobě, což je nutné ocenit.

  Autorka knihy Mgr. et Mgr. Veronika Víchová dokáže poutavě přiblížit nejznámější relaxační metodu a je znát, že má mnoho praktických zkušeností. Sama je lektorkou kurzů autogenního tréninku (http://www.autogennitrenink.cz) a má za sebou mnoho úspěšných terapeutických intervencí, kde hrál autogenní trénink významnou roli jako terapeutická metoda.

  PhDr. Markéta Habermannová, Ph. D.
  klinický psycholog a psychoterapeut

  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  -


 • Víchová, Veronika a kol.: Autogenní trénink a autogenní terapie - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

  https://www.online-psycholog.com/l/autogenni-trenink-a-autogenni-terapie-veronika-vichova/

  Kniha Autogenní trénink a autogenní terapie nese podtitul Relaxace, která pomáhá, což je velmi výstižné. Nakladatelství Portál ji vydalo poprvé v roce 2016 a kromě autorky Veroniky Víchové se na jejím vzniku podílel autorsky také psycholog PhDr. Karel Gawlik. Víchová je klinickou psycholožkou, lektorkou a působí aktivně také jako supervizorka. Psychologii studovala na UK v Praze a MU v Brně, je absolventkou několika psychoterapeutických výcviků a ve své praxi se zaměřuje mj. na léčbu závislosti a zpracování traumatu. Relaxačním technikám se věnuje nejen prakticky, ale také v rámci různých výzkumů. Karel Gawlik je rovněž klinickým psychologem, který se ve své praxi věnuje mimo jiné muzikoterapii, hypnóze a autogennímu tréninku.

  Publikace Autogenní trénink a autogenní terapie velmi dobře propojuje informace z mnoha teoretických odborných zdrojů s praktickými zkušenostmi obou autorů, kteří se na vzniku této knihy podíleli. 170 stran textu je rozčleněno do deseti velkých kapitol s řadou dalších podkapitol. Členění je přehledné a logické, kapitoly na sebe obsahově velmi dobře navazují a provedou čtenáře od základních principů autogenního tréninku (dále jen AT), přes jeho využití u různých onemocnění, až po možnosti jeho rozšíření a propojení např. s hudbou. Autorka srozumitelně a čtivě předkládá čtenáři historii AT ve světě i v ČR, zmiňuje různé související či podobné metody a směry, rozebírá indikace a kontraindikace AT a pro zajímavost a dokreslení vkládá také řadu stručných kazuistik.

  Čtenář se seznámí s okolnostmi, za nichž je (či není) vhodné AT provádět (prostředí, pozice, formy nácviku) a následně pak přímo s principem fungování AT a jednotlivými kroky nácviku jak základního stupně AT, tak také stupně prostředního a vyššího. Co je mi velmi sympatické, je fakt, že se autorka věnuje jak rizikům, tak také různým komplikacím či obranám, které se mohou v rámci individuálního i skupinového nácviku objevit a přidává také doporučení, jak se k těm nejčastějším z nich postavit a jak je řešit. Na tomto místě bych ráda zdůraznila, že jednotlivé kroky nácviku jsou v knížce popsány opravdu velmi jednoduše a srozumitelně, takže čtenář ví, jak má postupovat, s čím může počítat, na co si má dát pozor a čemu je dobré se přímo vyhnout. Kromě samotného AT v podobě, jak jej rozpracoval Schulz (autor této metody), seznamuje Víchová čtenáře také s možnými modifikacemi podle jiných autorů či škol, což považuji za přínosné.

  Samostatná kapitola je věnována přímo autogenní terapii, kam autorka řadí jak klasické přístupy, jež navazují na Schulze, tak také přístupy, které z AT vzešly a dále jej rozpracovávají. Devátá kapitola přináší přehled metod, které jsou AT blízké a porovnává je navzájem i ve vztahu k AT. Čtenář tak získává základní orientaci v oblasti relaxačních metod a jejich propojení např. s jógou, či hypnózou. Jsou mu nejen nabídnuty, ale i pěkně popsány další možnosti či postupy, jež může vyzkoušet.

  Kniha je zakončena závěrečným zamyšlením o stromu života a řadou velmi užitečných příloh, v nichž jsou mj. podrobně rozpracovány různé diagnózy, jejich příčiny a rizikové faktory, příznaky a projevy, možnosti léčby a indikace AT, ale také efekt, který může využití AT přinést člověku s danou diagnózou. Nechybí zde ani krátké kazuistiky a individuální formulky, z nichž je možno si vybrat tu, která člověku s danou diagnózou může pomoci. O faktu, že je kniha připravena a zpracována opravdu pečlivě, svědčí i fakt, že u řady diagnóz najde čtenář odkaz na literaturu k danému tématu, i na související výzkumy. Takto pečlivě přehledně jsou zde zpracována např. témata astmatu, bolesti, deprese, neurologických onemocnění, obezity, porodu, srdečních onemocnění, úzkosti, závislosti, ale také téma výkonnosti související s prací či studiem. Ač je toto vše v publikaci pouze ve formě příloh, považuji i tuto část za velmi hodnotnou. V závěru knihy ještě na čtenáře či odborníky čeká připravený záznamový arch, včetně vzoru, jak jej vyplnit.

  Ráda bych zmínila i velmi dobrou jazykovou úroveň publikace. V podstatě jedinou drobností, která mi v průběhu studia této publikace chyběla, bylo včasné vysvětlení toho, jak má vypadat tzv. "aktivizační manévr" na konci nácviku. I ten je tam popsán, jen o kousek dále, než by jej neznalý čtenář a laik potřeboval. Jinak z mého pohledu není této knize opravdu co vytknout, je zpracována precizně, srozumitelně a promyšleně a může být výbornou pomůckou jak pro psychology, terapeuty, fyzioterapeuty, tak také pro každého člověka, který by se rád věnoval sám sobě, naučil se účinně zvládat stres a uvolňovat napětí. Lidem, kteří jsou trpěliví a jsou ochotni na sobě pracovat, může přinést mnoho dobrého do života.

  -

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)