Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Autogenní trénink a autogenní terapie

Autogenní trénink a autogenní terapie

Vaše cena s DPH
315 Kč 284 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Relaxace, která pomáhá
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0999-7
Počet stran / vazba
184 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
22309101
EAN
9788026209997
Obálka v tiskové kvalitě


Autogenní trénink (AT) představuje tradiční a nejrozšířenější evropskou relaxační metodu. Jeho cílem je dosáhnout svalové relaxace s cílem duševního uvolnění. Jde rovněž o zlepšení orgánových funkcí řízených vegetativní nervovou soustavou a autosugestivní ovlivnění pomocí intenčních formulí.
Předkládaná publikace se zabývá historií metody, osobností jejího tvůrce J. H. Schultze a jeho následovníky, indikacemi a kontraindikacemi, formami nácviku, praktickým popisem jednotlivých stupňů AT, vhodnými pozicemi pro nácvik, prací s intenčními formulkami, autogenní meditací a terapií, výzkumy na poli AT, spojením AT s hudbou a řadou dalších témat. V závěru knihy čtenář najde přehled obtíží a onemocnění, které lze úspěšně ovlivnit pomocí AT.
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová je psycholožka s atestací z klinické psychologie a funkční specializací z psychoterapie. Absolvovala mj. výcviky v autogenním tréninku, hypnoterapii, léčbě traumatu pomocí EMDR a aktuálně dokončuje výcvik v katatymně-imaginativní terapii. V klinické praxi se věnuje dospělým se zaměřením na závislosti a léčbu traumatu. AT se věnuje výzkumně, v klinické praxi i supervizně. Vede Pracovní skupinu pro autogenní trénink při Sekci pro hypnózu PS ČLS JEP. Metodu podporuje také lektorsky a v rámci přednáškových aktivit.
Na knize se autorsky podílí i zkušený psycholog PhDr. Karel Gawlik.

Autogenní trénink a autogenní terapie
Autogenní trénink a autogenní terapie
Autogenní trénink a autogenní terapie
Autogenní trénink a autogenní terapie
Autogenní trénink a autogenní terapie
Autogenní trénink a autogenní terapie
Autogenní trénink a autogenní terapie
Autogenní trénink a autogenní terapie
Autogenní trénink a autogenní terapie

Víchová, Veronika : Autogenní trénink a autogenní terapie - recenzent PhDr. Markéta Habermannová, Ph. D.

Kniha klinické psycholožky a psychoterapeutky Veroniky Víchové (a spoluautora Karla Gawlika) představuje nově zpracovanou ucelenou monografií k tématu autogenního tréninku. Když opomineme některé zahraniční překlady, byla naposledy v českém jazyce zpracována v roce 1988 a 1989 autorem Karlem Vojáčkem (Vojáček, K. (1988): Autogenní trénink: Praha Avicenum, Vojáček K. (1989): Autogenní trénink - Cesta ke zdraví, Praha KÚNZ).

Publikace představuje autogenní trénink (AT) "jako nejrozšířenější evropskou tréninkovou metodu založenou na relaxaci". Původně ji vypracoval berlínský neurolog a psychiatr Johannes Heinrich Schultz (1884-1970) a "jedná se o autoregulační techniku zaměřenou na ovlivnění svalů vegetativního nervového systému, která při pravidelném provádění přispívá k rychlému obnovení sil a odstranění příznaků napětí a neklidu". Účinky AT jsou výzkumně ověřeny nejen v oblasti úlevy od stresu, navození relaxace nebo třeba zlepšení koncentrace, ale i v oblasti psychosomatických obtíží. Metoda má rovněž potenciál v oblasti sebepoznání a osobnostního rozvoje.

Kniha Autogenní trénink a autogenní terapie má podtitul "Relaxace, které pomáhá" a vyzdvihuje tím léčebný účinek této metody. V názvu je slovo autogenní, což znamená, že ji po určité době nácviku dokáže zvládnout klient sám a cvičit ji sám v domácím prostředí nebo i kdekoliv jinde bez nutné účasti lektora či terapeuta.

V úvodu se seznamujeme se základními principy metody autogenního tréninku, jeho historií, indikací a kontraindikacemi této metody a autorka prakticky doplňuje teoretický základ několika kazuistikami klientů, kteří metodu podstoupili s pozitivními účinky na jejich zdraví.

Další část je věnována nácviku autogenního tréninku, včetně podrobného popisu všech fází: základního, prostředního i vyššího stupně. Tato část je popsána velmi přehledně a srozumitelně a usnadní nácvik každému, kdo se chce metodě osobně nebo terapeuticky věnovat. Důraz je kladen i na individuální postupy při nácviku, které mají respektovat tempo každého klienta přizpůsobují se jeho aktuálnímu stavu i jeho potřebám.

Publikaci doplňuje kapitola s názvem autogenní terapie a kapitola, která přibližuje některé další metody blízké autogennímu tréninku. Autor Karel Gawlik dále popisuje možnosti využití hudby v průběhu nácviku relaxačních metod a podtrhuje její pozitivní účinky. Ve svém sdělení vychází z dlouholetých praktických zkušeností využívání hudby v psychoterapii.

V závěru je nutné vyzdvihnout velmi praktický seznam individuálních léčebných formulek, které mohou klientům pomoci v mnoha oblastech fyzického i duševního zdraví a z praxe je známý jejich léčebný účinek.

Samotná kniha dokáže čtenáře namotivovat k nácviku AT a k individuální práci na sobě, což je nutné ocenit.

Autorka knihy Mgr. et Mgr. Veronika Víchová dokáže poutavě přiblížit nejznámější relaxační metodu a je znát, že má mnoho praktických zkušeností. Sama je lektorkou kurzů autogenního tréninku (http://www.autogennitrenink.cz) a má za sebou mnoho úspěšných terapeutických intervencí, kde hrál autogenní trénink významnou roli jako terapeutická metoda.

PhDr. Markéta Habermannová, Ph. D.
klinický psycholog a psychoterapeut

Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál