Buďte pány svého času

Buďte pány svého času

Delivré, Francois

Portál, 2002

245 Kč208 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha se zabývá otázkami uspořádání a prožívání času ze dvou hledisek - z hlediska účinnosti a z hlediska zachování klidu a pohody. Autor chce pomoci čtenářům, aby dokázali uskutečňovat své osobní cíle a zvládali v klidu veškeré činnosti. Ukazuje názorně problémy a příčiny nezdarů, klade otázky k zamyšlení, z nich vyvozuje podněty a doplňuje cvičeními. Knihu uzavírá soubor otázek, test, s nímž si čtenář uvědomí, na co se zaměřit, co mu nejvíc brání v účinném uspořádání času.
Kniha je určena všem lidem, kteří mají pocit, že „nestíhají“ a chtějí s tím něco dělat.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Belisová, Šárka

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:80-7178-577-6

 • Počet stran / vazba:176 / Brožovaná

 • Rok vydání:2002

 • Kód:12302701

 • EAN:9788071785774

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

Další informace

Buďte pány svého času
"Nestíhám, potřeboval bych, aby den měl alespoň 30 hodin!" Pokud se ztotožňujete s touto větou, pak ve správnou chvíli čtete správný text. Tato zpráva je určena především lidem, kteří chtějí lépe pochopit pojetí času. Po prokliku rozhodně nebudou litovat, protože se dozví leckterá tajemství, jak to s nedostatkem času a přístupem k němu může být.

Západní pojetí času a jeho omezení

Jde o to vložit čas do krabice, naplánovat si úkoly a potom je co nepřesněji splnit v zamýšleném pořadí. Dopředu vědět, co má být uděláno, naprogramovat si to a potom to uskutečnit podle plánu. To je ideál vyhledávaný na Západě. Nic nedělat je nemyslitelné. Psychologové už mnohokrát poukázali na neblahé důsledky tohoto pojetí času, protože připravuje člověka o radost ze života. Na individuální rovině vede u lidí s myšlením „škodlivého“ typu ke ztrátě klidu. Na společenské rovině směřuje k nepřetržité práci zaměstnanců, odsouzených strávit život ve světě cele orientovaném na produkci. Orientálci mají vůči tomuto přístupu, naprosto odlišnému od jejich, nemalé pochybnosti.
Bylo by ovšem nerozumné západní přístup, zaměřený na realizaci cílů, zatratit, protože obsahuje mnoho pozitivních aspektů. Z psychologického hlediska totiž řízení času prostřednictvím cílů přináší lidem určitého typu dobré výsledky, zejména typům „cvrčka“, „sviště“ a „nedokážu říci ne“. Přístup založený na předjímání budoucnosti bez ohledu na psychologické rozdíly nabízí každému především možnost získat teleologickou schopnost, to znamená způsobilost stanovit si cíle a dosáhnout jejich realizace, možnost vtisknout cíle konkrétně do svého života. Bez této vůle bychom měli tendenci nechat si uplynout čas sněním, emocionálním prožíváním nebo nějakým unáhleným činem.

Muslimské pojetí času

Jakým směrem se tedy dát? Kde hledat takový přístup k prožívání času, který by poskytoval jak užitek, tak klid? V moudrosti Středního východu? Národy přináležející k muslimské kultuře mají klidnější filozofii okamžiku než my. Přesto je jejich přístup k času pro nás nepřijatelný, protože je pro ně skutečným problémem udělat si přísný plán, i když je to nezbytně nutné (mám na mysli významné průmyslové projekty). To není otázka vůle nebo inteligence, ale právě jiného pohledu na svět. Pro muslimy platí, že budoucnost náleží Bohu a věřící se má svěřit do jeho rukou. Vůbec se nejedná o pasivitu, ale o odevzdanost jedinému Bohu. K čemu je dobré plánovat, organizovat a předvídat? Jestliže toto plánování zapadá do Božích záměrů, přijde to samo. Inš’Allah! A pokud nezapadá, je zbytečné snažit se ho na Bohu vynucovat. Tento postoj, velice škodlivý pro obchodní život, jaký si představují na Západě, vysvětluje nedocenění stanovených lhůt a prostředků, které se u lidí z Orientu projevuje, když jsou nuceni plánovat.

Čínské pojetí: „Š’“

Pro Číňana je přístup k času shrnutý v jednom slově – „š’“. Toto zvláštní slůvko François Jullien překládá perifrází „potenciál vycházející z uspořádání věcí“. Uspořádání věcí není podle taoistické filozofie nahodilé, protože nic se neděje náhodou, a je-li mezi dvěma věcmi, předměty nebo osobami v daném okamžiku nějaká vazba, je to proto, že jsou spojeny s širším celkem. Z hlediska taoistického pojetí skutečnosti jste si nekoupili tuto knihu díky obyčejné návštěvě knihkupectví nebo pro její název, který vás upoutal na obálce. Dokonce ani z jakési snahy zdokonalit se cílevědomě v zacházení s časem. Koupili jste si ji, protože tato kniha čekala na vás a vy jste čekali na ni. Stalo se to ve správnou chvíli na správném místě a vy jste byli ta správná osoba. François Jullien, Náchylnost věcí (La Propension des choses), Seuil, 1992. Proto Číňan pohlíží s jistou dávkou skepse na západní nástroje plánování. K čemu je to dobré, když jde vlastně o to být v každém okamžiku vnímavý k „š’“, vlastní každé situaci? Něco předvídat je zbytečné, protože opravdu důležité je pronikat k tajemnému uspořádání věcí, které umožňuje co možná nejlépe využít skutečnosti. „Číňan rád... předem přesně propočítá všechny faktory, které jsou ve hře, a nechává situaci vyvíjet, dokud tyto faktory nejsou co možná nejpříznivější.“ „Cílem této strategie,“ dodává Jullien, „je odklonit ve svůj prospěch a všemi prostředky tendenci vycházející z poměru sil.“ Pak už stačí nechat čas, aby se ubíral svým směrem podle toho, jak se věci navzájem samy uspořádají. Diana Hunt a Pamela Hait k tomu v knize Tao času (Tao du temps) (Interéditions, 1990) dodávají: „Ideální způsob, jak řídit vývoj událostí, je použít metody, které nepůsobí jako odpor nebo reakce proti přírodě.“ Důsledky této filozofie na úrovni času jsou značné. Člověk, který si osvojí takový způsob vnímání reality, upřednostňuje pasivní přístup k času (pasivní bez negativní konotace tohoto slova). Ve způsobu, jakým prožívá hodiny a roky, je hlavní ctností trpělivost. Musí si umět počkat a nedělat násilně nic, co by šlo proti přirozenému vývoji věcí. Musí umět ustoupit. To jsou postoje, které bychom měli přijmout. Západní nástroje plánování, dosahování cílů nebo voluntaristické promítání do budoucnosti na Číňany působí nedůvěryhodně. Orientální přístup má čím okouzlit příslušníka západní civilizace, přetíženého a dupajícího netrpělivostí, když jeho plány narazí na nepříznivé okolnosti. Z psychologického hlediska, kterým jsme se zabývali v předcházející kapitole, přináší řízení času pomocí „š’“ skutečně dobré výsledky u osob se sklony k jednání typu „nezastavuj se!“, „těkání“ a zejména typu „klapky na očích“. Čínský přístup je učí, že důležité není dobrovolně vynakládané úsilí ani urputnost, nýbrž účinné působení „š’“. To ono povznáší trpělivost na vznešenost. Ba co víc, umožňuje plně procítit jásot „š’“, který naplní lidskou bytost, když po pečlivém prostudování příznivých faktorů může s minimálním výdejem energie významným způsobem ovlivnit běh věcí.


TIP!Dejte si nezbytná povolení!

Zvolte si pět „povolení“, která potřebujete k tomu, abyste se přiblížili svým přáním:

* Máš právo mít vlastní názor na svět, být tím, kdo jsi, zkusit, čeho jsi schopen.
* Můžeš být silný, a přitom potřebovat pomoc.
* K tomu, abys dosáhl pomoci, nepotřebuješ být nemocný ani deprimovaný.
* Máš právo zjistit, kdo jsi.
* Je dobré, když sám poznáš důsledky svého chování.
* Je pro tebe dobré jít na „dvůr velikánů“ a uspět.
* Můžeš se sám postarat o své vlastní potřeby, pocity a způsoby chování.
* Když o to budeš stát, vždycky se můžeš vrátit k těm, kdo tě mají rádi.
* Bude ti k užitku znovu prozkoumat svět.
* Můžeš požadovat pozornost a uznání.
* Je dobré, že se dokážeš chopit iniciativy.
* Máš právo být zvědavý a využívat intuice.
* Můžeš jít dopředu, získávat informace, říct „ne“ a začít se rozcházet s těmi, kdo tě mají rádi.
* Máš právo vyjádřit své rozhořčení.
* Můžeš myslet na to, co cítíš, a pociťovat emoce už ve svých myšlenkách.
* Můžeš myslet sám za sebe a nemusíš se starat o druhé tím, že budeš myslet za ně.
* Můžeš si být naprosto jist, že sám nejlépe víš, co potřebuješ.
* Máš právo na to, abys byl sycen, milován a laskán.
* Směle vykroč a dávej přitom pozor na překážky.
* Nemusíš spěchat, máš dost času.
* Je dobré, že děláš věci po svém, že máš své vlastní morální zásady a že máš své metody.
* Než se pro něco rozhodneš, můžeš si to promyslet.
* Měj důvěru v to, co cítíš, a nech se tím vést.
* Nemusíš trpět, abys získal to, co potřebuješ.
* Máš právo nesouhlasit.

Zpracováno z knihy: Buďte pány svého času

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)