Co řeknete, až pozdravíte

Co řeknete, až pozdravíte

Berne, Eric

Portál, 2013

479 Kč407 Kč

SklademDotisk

plusminusPřidat do košíku

Anotace

V této knize slavný psychoterapeut Eric Berne pomocí základních konceptů transakční analýzy rozvíjí zejména téma životních scénářů. Životní scénáře nám svou výchovou předávají rodiče, takže nás v Berneho terminologii někdy přímo programují, a v době adolescence mohou vést k protestům ve formě „antiscénářů“, které však bývají stejně omezující jako původní scénáře. Proto autor přichází s návrhy, jak rodičovské programování léčit a vlastně tak změnit svůj osud.

Pro ilustraci se Berne rovněž zabývá analýzou scénářů některých známých pohádkových bytostí (jako je Sněhurka nebo Červená Karkulka).

V knize se Berne projevuje nejen jako skvělý pozorovatel a glosátor mezilidských vztahů, ale i jako vědec, který dokáže své poznatky systematizovat a přehledným způsobem je předávat čtenářům.

Eric Berne (1910–1970) byl světoznámý americký lékař, psychiatr a psychoterapeut, tvůrce transakční analýzy. Portál vydal jeho knihu Jak si lidé hrají.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Transakční analýza životních scénářů

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0486-2

 • Počet stran / vazba:448 / Brožovaná

 • Rok vydání:2013

 • Kód:13308501

 • EAN:9788026204862

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Mnozí dříve narození zájemci o psychologii si jistě pamatují, jak velký rozruch u nich vyvolala v r. 1970 u nás vydaná kniha Jak si lidé hrají od amerického sociálního psychiatra Erica Berne´ho. Náklad dvaceti tisíc výtisků byl rychle rozebrán a byl to jakýsi záblesk tušeného poznání v tehdejší rozplizlé atmosféře ideologické šedi, která zasahovala i psychologii. Kniha, kterou recenzujeme je pokračováním díla tohoto, dnes již nežijícího, zakladatele psychoterapeutického směru tzv. transakční analýzy. Co je ta populární transakční analýza jako teoretický podklad její praxe a podle jakých principů funguje, uvádí sám Berne (str. 217 a násl. předmětné knihy): „Transakční analýza se zabývá především studiem stavů ega, což jsou koherentní systém myšlení a cítění, projevující se odpovídajícími způsoby chování“ Jsou generovány relacemi mezi třemi stavy ega: l. odvozenými od osob rodičů (označované jako Rodič), 2. od objektivně hodnoceného vztahu mezi prostředím a možnostmi vlastního chování (označovaný jako Dospělý) a 3. jakéhosi „dítěte v nás“ ( „Každá osoba v sobě ukrývá malé děvčátko či chlapce, který cítí, myslí, jedná, mluví a odpovídá stejným způsobem jako daná osoba v určitém dětském věku“ (označovaná jako Dítě). Tento Rodič, Dospělý a Dítě v nás jsou jakési funkční vrstvy v psychice osobnosti. Transakční analýza pak vychází z předpokladu, že: „do vzájemné konfrontace dvou lidí se zapojuje šest stavů ega ¬ tři stavy od každé osoby“. V tomto směru se transakční analýza uplatňuje zejména v psychologické problematice mezilidských vztahů a „životní scénář“ neboli „životní plán“ je „způsob strukturování času s cílem vyhnout se nudě a současně vytěžit z každé situace maximální možné uspokojení“ (str. 41). Předmětná kniha je pak podrobnou analýzou těchto tezí.

  Kniha začíná obecnými úvahami o mezilidských interakcích (jak pozdravíme, co řekneme po pozdravu a co bude pravděpodobně následovat, jaké principy se v této interakci uplatňují). Pokračuje podrobným rozborem vývojového programování zmíněných složek osobnosti, „scénáři v akci“, analýzou a vyhodnocováním scénářů v klinické praxi, kritickým rozborem „vědeckých přístupů ke scénářové teorii“ a zahrnuje řadu dalších témat. Obsah je proložen četnými konkretizacemi abstraktních principů, které autor čerpal ze svých bohatých klinických zkušeností. Je to poutavě psaná kniha přinášející mnoho zajímavých a praktických postřehů.

  Milan Nakonečný

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál

  - Berne E.: Co řeknete až pozdravíte - rec. M. Nakonečný

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)