Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Co řeknete, až pozdravíte

Co řeknete, až pozdravíte

Vaše cena s DPH
479 Kč 431 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Transakční analýza životních scénářů
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0486-2
Počet stran / vazba
448 / Brožovaná
Rok vydání
2013
Kód
13308501
EAN
9788026204862
Obálka v tiskové kvalitě


V této knize slavný psychoterapeut Eric Berne pomocí základních konceptů transakční analýzy rozvíjí zejména téma životních scénářů. Životní scénáře nám svou výchovou předávají rodiče, takže nás v Berneho terminologii někdy přímo programují, a v době adolescence mohou vést k protestům ve formě „antiscénářů“, které však bývají stejně omezující jako původní scénáře. Proto autor přichází s návrhy, jak rodičovské programování léčit a vlastně tak změnit svůj osud.

Pro ilustraci se Berne rovněž zabývá analýzou scénářů některých známých pohádkových bytostí (jako je Sněhurka nebo Červená Karkulka).

V knize se Berne projevuje nejen jako skvělý pozorovatel a glosátor mezilidských vztahů, ale i jako vědec, který dokáže své poznatky systematizovat a přehledným způsobem je předávat čtenářům.

Eric Berne (1910–1970) byl světoznámý americký lékař, psychiatr a psychoterapeut, tvůrce transakční analýzy. Portál vydal jeho knihu Jak si lidé hrají.

Co řeknete, až pozdravíte
Co řeknete, až pozdravíte
Co řeknete, až pozdravíte
Co řeknete, až pozdravíte
Co řeknete, až pozdravíte
Berne E.: Co řeknete až pozdravíte - rec. M. Nakonečný

Mnozí dříve narození zájemci o psychologii si jistě pamatují, jak velký rozruch u nich vyvolala v r. 1970 u nás vydaná kniha Jak si lidé hrají od amerického sociálního psychiatra Erica Berne´ho. Náklad dvaceti tisíc výtisků byl rychle rozebrán a byl to jakýsi záblesk tušeného poznání v tehdejší rozplizlé atmosféře ideologické šedi, která zasahovala i psychologii. Kniha, kterou recenzujeme je pokračováním díla tohoto, dnes již nežijícího, zakladatele psychoterapeutického směru tzv. transakční analýzy. Co je ta populární transakční analýza jako teoretický podklad její praxe a podle jakých principů funguje, uvádí sám Berne (str. 217 a násl. předmětné knihy): „Transakční analýza se zabývá především studiem stavů ega, což jsou koherentní systém myšlení a cítění, projevující se odpovídajícími způsoby chování“ Jsou generovány relacemi mezi třemi stavy ega: l. odvozenými od osob rodičů (označované jako Rodič), 2. od objektivně hodnoceného vztahu mezi prostředím a možnostmi vlastního chování (označovaný jako Dospělý) a 3. jakéhosi „dítěte v nás“ ( „Každá osoba v sobě ukrývá malé děvčátko či chlapce, který cítí, myslí, jedná, mluví a odpovídá stejným způsobem jako daná osoba v určitém dětském věku“ (označovaná jako Dítě). Tento Rodič, Dospělý a Dítě v nás jsou jakési funkční vrstvy v psychice osobnosti. Transakční analýza pak vychází z předpokladu, že: „do vzájemné konfrontace dvou lidí se zapojuje šest stavů ega ¬ tři stavy od každé osoby“. V tomto směru se transakční analýza uplatňuje zejména v psychologické problematice mezilidských vztahů a „životní scénář“ neboli „životní plán“ je „způsob strukturování času s cílem vyhnout se nudě a současně vytěžit z každé situace maximální možné uspokojení“ (str. 41). Předmětná kniha je pak podrobnou analýzou těchto tezí.

Kniha začíná obecnými úvahami o mezilidských interakcích (jak pozdravíme, co řekneme po pozdravu a co bude pravděpodobně následovat, jaké principy se v této interakci uplatňují). Pokračuje podrobným rozborem vývojového programování zmíněných složek osobnosti, „scénáři v akci“, analýzou a vyhodnocováním scénářů v klinické praxi, kritickým rozborem „vědeckých přístupů ke scénářové teorii“ a zahrnuje řadu dalších témat. Obsah je proložen četnými konkretizacemi abstraktních principů, které autor čerpal ze svých bohatých klinických zkušeností. Je to poutavě psaná kniha přinášející mnoho zajímavých a praktických postřehů.

Milan Nakonečný

Recenze zpracována pro nakladatelství Portál