Emoce pod kontrolou

Emoce pod kontrolou

McKay, Matthew; Wood, Jeffrey C.; Brantley, Jeffrey

Portál, 2020

399 Kč339 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha představuje praktická cvičení, která pomohou čtenáři osvojit si dovednost všímavosti, účinně se orientovat v mezilidských vztazích, regulovat své emoce a tolerovat stres. Autoři staví na základech dialekticko-behaviorální terapie (DBT), jejíž účinnost byla prokázána při léčbě celé škály duševních poruch a potíží, zejména těch charakterizovaných neschopností zvládat své emoce.
DBT se osvědčuje při zvládání stresu bez ztráty kontroly a destruktivního jednání. Aby člověk mohl tyto techniky použít, je třeba budovat dovednosti ve čtyřech klíčových oblastech – tolerance vůči stresu, všímavost, regulace emocí a účinnost v mezilidských vztazích. Cvičení k osvojení těchto dovedností jsou prováděna krok za krokem a jejich uplatnění v reálném životě má dlouhodobé účinky. Kniha je určena profesionálům, kteří ji využijí při poskytování podpory v terapii, i laikům, kteří ocení jasné a praktické rady pro lepší zvládání svých emocí.
Matthew McKay je americký profesor psychologie na Wright Institute v Berkeley. Je spoluautorem knihy The Revelation and Stres Reduction Workbook, Thoughts and Feelings, Messages a Self-Esteem.
Jeffrey C. Wood je americký KBT terapeut se specializací na léčbu deprese, úzksoti a traumatu. Je autorem knihy Getting Help
Jeffrey Brantley je americký psychiatr a terapeut, ředitel Mindfulness-Based Stress Reduction Program na Duke University. Je autorem knihy Calming Your Anxious Mind.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Antonínová, Hana

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1561-5

 • Počet stran / vazba:264 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:12312901

 • EAN:9788026215615

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • McKay, Matthew; Wood, Jeffrey C.; Brantley, Jeffrey: Emoce pod kontrolou - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

  https://www.online-psycholog.com/l/emoce-pod-kontrolou-m-mckay-j-wood-j-brantley/

  Kniha tří amerických autorů, z nichž první je profesorem psychologie v Berkeley, druhý KBT terapeutem specializovaným na léčbu úzkosti, deprese a traumatu a třetí psychiatrem a terapeutem působícím na Duke University, je cvičebnicí tzv. Dialekticko-behaviorální terapie, kterou vyvinula Marsha Linehanová na základě všímavosti a zen-buddhistických metod. Tato terapie usiluje o nalezení rovnováhy mezi změnou a přijetím (ne o změnu nebo přijetí), a je dle autorů použitelná pro kohokoliv bez ohledu na příslušnost k určité specifické víře či náboženství. V úvodu nám autoři slibují, že díky tréninku dovedností, uvedených v knize, dokážeme lépe ovládat své emoce a změnit svůj život. Cesta k tomu ovšem nebude jednoduchá, neboť jsme jako čtenáři nejen pozváni, ale doslova vyzváni ke každodennímu tréninku a k tomu, abychom absolvovali všechna cvičení, a to v uvedeném pořadí. "Pouhým přečtením knihy se nic nezmění". Autoři se přitom obracejí na dvě skupiny čtenářů. Jednak na účastníky individuální či skupinové dialekticko-behaviorální terapie, a pak na všechny lidi, kteří se potýkají s obtížně zvládnutelnými emocemi. I těm však doporučují spolupráci s kvalifikovaným terapeutem.

  Publikace o 260 stranách je rozčleněna do 10 hlavních kapitol, přičemž o jedné klíčové dovednosti pojednávají vždy dvě kapitoly, jedna na základní a druhá na pokročilé úrovni. Čtenář je veden k tzv. "radikálnímu přijetí", tj. k uznání současné situace bez hodnocení a k rozvíjení "mysli začátečníka", což znamená, že bychom měli ke každé situaci a vztahu přistoupit tak, jako bychom je viděli poprvé, bez přijímání určitých stanovisek. Autoři nás varují před odsuzováním, neboť při odsouzení druhých se rozzlobíme a při odsouzení sebe sama propadáme depresi.

  V prvních dvou kapitolách se autoři zaměřují na tolerování stresu, zmírnění napětí a nácvik uvolnění. Ve třetí a čtvrté kapitole na rozvoj všímavosti, rozvíjení tzv. moudré mysli a radikálního přijetí. Seznámíme se překážkami v rozvoji všímavosti, ke kterým autoři přistupují jako k možnostem, jež můžeme využít pro svůj vlastní rozvoj. Všímavosti se následně věnuje i pátá kapitola, po níž následují dvě kapitoly věnované rozvíjení dovednosti regulace emocí. Po krátkém popisu různých druhů emocí a jejich významu pro člověka následuje popis způsobů, jimiž je možné emoce rozpoznávat, snižovat vlastní fyzickou i kognitivní zranitelnost, řešit problémy či dělat opak toho, k čemu nás emoce vybízejí. V osmé a deváté kapitole se pak spolu s autory dostáváme k rozvíjení základních dovedností v mezilidských vztazích. Řeč je zde především o všímavé pozornosti, asertivním chování (včetně krátkého testu), jednání v souladu s vlastními hodnotami i vypořádání se s odporem a konfliktem. V desáté kapitole nás čeká závěrečné procvičování všech získaných dovedností spolu s výzvou, abychom přijali závazek každodenní práce na rozvoji sebe sama a přístupu k vlastním emocím.

  Jak bylo zmíněno dříve, kniha není určena k přečtení, jelikož je doslova sbírkou aktivit, cvičení a metod, proloženou vysvětlujícími texty a stručnou teorií. Osobně si neumím představit tak vytrvalého člověka, který by se sám z vlastní vůle bez účasti na psychoterapii či psychoterapeutickém výcviku doslova "procvičil" desítkami cvičení od začátku do konce. Vnímám ji ale, a snad mi to autoři odpustí, jako velmi podnětnou knihu, nabízející řadu promyšlených a využitelných technik a postupů jak pro psychology, tak i pro psychoterapeuty, kouče, či laiky, kteří by chtěli udělat něco sami pro sebe a své duševní i fyzické zdraví. Bonusem knihy je to, že obsahuje opravdu velké množství tabulek a pracovních listů, s nimiž je možné pracovat jak při individuální, tak i při skupinové psychoterapii, při poradenství, sebepoznání i seberozvoji. Je vhodná také pro všechny, kdo se věnují rozvíjení všímavosti a zlepšování mezilidských vztahů a komunikace ať už ve vlastním životě, nebo v životech klientů.

  -

Čtenářské recenze


 • McKay, Matthew; Wood, Jeffrey C.; Brantley, Jeffrey: Emoce pod kontrolou - autor recenze: Zuzana Tomášková

  https://www.vaseliteratura.cz/odborna-literatura/7598-emoce-pod-kontrolou

  Emoce jsou kořením života a navádí nás na cestu životem. Jen ta intenzita je u každého jiná. Některým může jejich intenzita škodit. Právě jim se může zamlouvat kniha Emoce pod kontrolou z nakladatelství Portál. Ta seznamuje čtenáře s možnostmi, jak emoce udržet pod pokličkou.

  knihaKniha Emoce pod kontrolou nabízí čtenářům praktická cvičení, která mu pomohou lépe regulovat emoce a tolerovat stres. Poslouží k tomu například osvojení si dovednosti všímavosti. Čtenář je cvičeními provázen krok za krokem a jejich uplatnění v reálném životě má dlouhodobé účinky.

  Publikace vychází z postupů dialekticko-behaviorální terapie. Sepsal ji americký profesor psychologie Matthew McKay spolu s týmem odborníků, kteří se specializují na terapii. Kniha tak poslouží nejen odborníkům, ale i laikům. Ti ocení jasné a praktické návody a rady pro lepší zvládání emocí.

  Kniha Emoce pod kontrolou se soustředí na dovednost tolerování stresu, osvojování a procvičování všímavosti, regulaci emocí a zlepšení orientace v mezilidských vztazích. O každé dovednosti pak pojednávání dvě kapitoly. Ta první představuje základní formy pomoci, ta druhá se zabývá těmi pokročilejšími.

  Zároveň se zde čtenáři dozví o konceptu radikálního přijetí, který pomáhá mírnit zlostné i depresivní pocity. Kniha se také dotkne tématu předcházení a řešení mezilidských konfliktů, asertivní komunikace a regulace emocí.

  Pokud vás trápí velká intenzita emocí, ať už se jedná o přílišný vztek nebo úzkost, s touto knihou člověk nesáhne vedle. Je velmi praktická a soustředí se na to, co dobrého pro sebe může čtenář v životě udělat, aby mu bylo lépe. Do knihy je možné vpisovat a jednotlivé návrhy si propojovat s vlastní zkušeností.

  Styl knihy je odborný, přesto je psaný velmi jednoduše a lidsky. Autoři čtenáře seznámí například s tím, jak lidé proti stresu bojují. Mohou to být užitečné způsoby, ale i ty neužitečné, které se často projeví pod náporem emocí jako např. alkohol, přejídání či sebepoškozování.

  Díky publikaci si pak čtenář sám vybere, které způsoby zvládání stresu jsou pro něj vhodnější. Najde tu třeba i možnost sestavit si vlastní krizový plán pro těžké situace. Objeví ale i možnosti předchází konfliktů a tréninkový plán všímavosti.

  Skoro na každé stránce je tabulka, dotazník, prostor pro zapsání poznámek a další, díky kterým může čtenář nahlédnout do svého vnitřního světa a naučit se s emocemi lépe pracovat. Kniha tak pomůže uvědomit si, co dobrého člověk může využívat častěji a jaké dovednosti se potřebuje naučit.

  Pokud někoho trápí silné emoce, doporučuji knihu číst postupně. Řada cvičení totiž čtenáře rovnou zapojuje a postrkuje je k tomu, aby se potýkali s problémy, které je tíží. Není tedy snadné přečíst celou knihu na jeden zátah a vše si „odpracovat“ až pak.

  Současně jako každá práce na sobě, tak i práce s emocemi trvá a je potřeba si na ni vyhradit čas. Trpělivé pak může potkat odměna v podobě snazšího zvládání emocí i života jako takového. A do toho se určitě vyplatí investovat trochu námahy.

  Knihu proto mohu doporučit trpělivým laikům, kteří by rádi lépe zvládali své emoce. A také odborníkům z oblasti psychologie a terapie, kteří chtějí mít užitečnou sbírku metod a cvičení, díky kterým budou moci své klienty lépe přivádět na cestu zmírnění obtíží. Aktivity se navíc hodí pro individuální i skupinovou terapii, proto je jejich využití širší.

  - 29.10.2020


 • Emoce a stres - autor recenze: Chensie Ips

  http://www.svet-mezi-radky.cz/2020/05/recenze-emoce-pod-kontrolou-m-mckay-j-c.html

  Publikace je sestavená velmi produktivním týmem autorů. Matthew McKay, americký profesor psychologie už na svém kontě má obdobné tituly. Jeffrey C. Wood se jako terapeut se specializací zabývá léčbou deprese, úzkosti a traumatu. Také se nejedná o jeho debut, na kterém by se podílel. Jeffrey Brantley, americký psychiatr a terapeut, trio uzavírá a také už má za sebou literární zkušenosti. Jedná se o první publikaci, kterou mají společnou a která byla přeložená do českého jazyka prostřednictvím nakladatelství Portál.

  Titul je zaměřený na čtyři podstatné motivy, tedy dovednosti, které by vám měly pomoci snížit stres, udržet psychickou rovnováhu a podržet vás v době, která pro vás bude silně emotivní.

  Tolerance stresu - jak se vyrovnat se stresem a jeho důsledky? Jak se postavit bolestné situaci čelem a vyjít se zdravou psychikou? Jak zmírnit účinky stresu?

  Všímavost - Je podstatné všímat si, jelikož budete moci znovu prožít daný okamžik a soustředit se na to podstatné. Soustředit se na to, abyste se s ním mohli prostřednictvím vzpomínky vyrovnat.

  Dovednost regulovat emoce - Nechcete se nechat pohltit emocemi? Nechcete, aby vás řídili? Ať už se jedná kladné či záporné city, vždy nás nějakým způsobem ovlivní a je dobré umět je regulovat.

  Dovednosti v meziosobních vztazích aneb jak se vhodněji vyjadřovat, být sebejistější a umět řešit problémy uvnitř sebe, tak i ve vztazích a přitom si udržet nadhled, upřímnost a takt.

  - Základní dovednosti tolerování stresu

  - Pokročilé dovednosti tolerování stresu: zlepšení okamžiku

  - Základní dovednosti všímavosti

  - Pokročilé dovednosti všímavosti

  - Základní dovednosti regulace emocí

  - Pokročilé dovednosti regulace emocí

  - Základní dovednosti v meziosobních vztazích

  - Pokročilé dovednosti v meziosobních vztazích

  - Procvičení všech získaných dovedností

  Jak už vidíte podle obsahu knihy, tak styl je odbornější, přestože se autoři snaží hovořit k vám lidovějším způsobem a pro pochopení všech. Pravdou je, že nějaké znalosti psychologie jsou určitě podstatné pro úplné pochopení, když se jedná o dialekticko-behaviorální terapii.

  Už v první kapitole se dozvídáte, jakým způsobem někteří lidé proti stresu bojují. Na některé body byste určitě přišli po zamyšlení sami, ovšem jedná se především o ty, které člověku nepomohou. Alkohol, drogy, střídání partnerů, atd. Autoři tedy dávají možnost náhledu na to, co je záporný přístup ke stresu, ale samozřejmě vás nenásilně přivádějí k tomu kladnému přístupu.

  Jelikož se jedná o aktivní cvičení, do knihy můžete vpisovat. Během čtení kapitol narazíte na množství dotazníků, které vyplníte pro vlastní potřebu. Tabulky, zobrazující podstatné informace, uvádějící fakta, týkající se lidské společnosti a faktoru stresu. Nabádají vás k dosažení cíle prostřednictvím sestavení vlastního relaxačního plánu, apod. Je tedy znát, že publikace vás pouze postrkává, zatímco práci na své psychice samozřejmě odvedete vy. Nečekejte žádnou snadnou cestu ke zvládání stresu, je nutná píle, pot a možná i slzy, pokud se vyrovnáváte se složitou situací.

  Nelze tuto knihu číst jen tak. Autoři vás prakticky hned zapojují a pomáhají vám se začít orientovat sami v sobě a potýkat se s problémy, které vás tíží. Nabádají k řešení. Takže vážně neočekávejte, že publikaci přečtete do pár dní. Především proto, že než zvládnete jednu kapitolu, chce to čas a to především čas sami na sebe, než na čtení. Texty nejsou nijak složité, to určitě ne, jsou pochopitelné a snadno se jimi můžete řídit. Ten problém se skrývá uvnitř a nikoliv uvnitř knihy.

  Upřímně, chcete-li se publikací nechat motivovat a pomoci, tak je to křest ohněm. Kniha je jako praktické cvičení naprosto unikátní, skutečně pomáhá, pokud ji berete vážně a řídíte se radami autorů. Není to hned, ale pokud jste trpěliví a pracujete na sobě, je Emoce pod kontrolou přesně tím, co potřebujete k udržení zdravého psychického stavu s minimálním nebo žádným dopadem stresu.

  - 22.06.2020


 • McKay, Matthew; Wood, Jeffrey C.; Brantley, Jeffrey: Emoce pod kontrolou - autor recenze: Káťa Moravcová

  https://knihazaknihou.cz/emoce-pod-kontrolou-2/

  Trávíte hodně času tím, že přemýšlíte nad svými minulými chybami nebo se naopak stále bojíte chyb, které „určitě“ uděláte? Vybíjíte si emoce na ostatních – nepřiměřeně se na ně zlobíte nebo se je snažíte ovládnout? Izolujete se od lidí, neustále „padáte“ do problematických a destruktivních vztahů či si (jakkoli) ubližujete? Kniha z nakladatelství Portál vám může pomoci najít cestu ven z vašeho trápení ?? …

  Autoři knihy staví na základech dialekticko-behaviorální terapie (DBT), jejíž účinnost byla prokázána při léčbě celé škály duševních poruch a potíží, zejména těch charakterizovaných neschopností zvládat své emoce.

  DBT se osvědčuje při zvládání stresu bez ztráty kontroly a destruktivního jednání. Kniha je určena profesionálům, kteří ji využijí při poskytování podpory v terapii, i laikům, kteří ocení jasné a praktické rady pro lepší zvládání svých emocí.

  Summa summarum

  Emoce pod kontrolou je brožovaná kniha s poměrně atraktivní obálkou. Text je přehledně členěný, „teorie“ a „cvičení“ jsou od sebe graficky odlišena. Již při zběžném prolistování publikace si zřejmě povšimnete, že mnohá místa v textu jsou prázdná – autoři knihy od čtenáře vyžadují aktivní spolupráci a podíl „na řešení“ jeho problémů se zvládáním emocí, což osobně považuji za hodně motivující prvek. Obsah knihy je rozdělený do 10 kapitol a zcela na závěr je uveden seznam literatury, ze které autoři čerpali. Každá z kapitol má zhruba 30 stran, ale vzhledem k tomu, že obsahují i místo na doplňování a tabulky určené k samostatné práci, nejde o žádné umělé prodlužování textu.

  V úvodu knihy si můžeme přečíst informace pod souhrnným názvem „Dialekticko – behaviorální terapie: přehled léčby“, čtenář se zde ve stručné, čtivě zjednodušené formě seznámí s dialekticko – behaviorální terapií a autoři nám zde letmo nastíní, s jakými tématy se v jejich knize setkáme.

  Hand Labor, Crochet, Wool, Heart, Give, Hobby„… Řada výzkumů naznačuje, že sklon k silným a pohlcujícím emocím je snad vrozený. Je také možné, že jej významně ovlivňuje zanedbání nebo trauma prožité v dětství. Trauma, které nastane v kritickém období vývoje jedince, může doslova změnit strukturu mozku – a v důsledku toho člověk začne být citlivější vůči silným a negativním emocím. …“

  Samotní autoři knihu považují za učebnici a příručku v jednom: „… Tato kniha je sestavena tak, aby usnadnila učení. O každé z klíčových dovedností ( pro zvládání silných emocí – pozn. KM) pojednávají dvě kapitoly – první se zabývá základními a druhá pokročilými technikami. Výjimkou je všímavost, které… … věnujeme ještě třetí kapitolu… .“ ( Viz. str. 8).Tento koncept u dané knihy / příručky považuji za nejlepší možný, protože sama dialekticko – behaviorální terapie je založená na učení a přeučování, využívá rekonstrukce vzpomínek, určení a popis myšlenkových schémat, jejich přecvičování v představách, řešení problémů a nácviku kontroly impulzů – a je jasné, že učení se nejlépe zvládne s pomocí učebnice :). Kniha Emoce pod kontrolou si za cíl vytyčila účinnou pomoc lidem trpícím nezvladatelnými emocemi, v jejichž důsledku je podstatně snížená kvalita jejich života. Aby člověk mohl tyto techniky úspěšně používat, jsou cvičení k osvojení daných dovedností popsána krok za krokem. Jejich následné zvládnutí má trvalé pozitivní účinky na psychickou kondici a stav.

  Hand, Wound, Blood, Halloween, Costume, Bloody, Fake„… Důsledky sebedestruktivních způsobů zvládání situace:

  věnujete mnoho času úvahám o minulých chybách, problémech, trápení, …, …., otupujete se alkoholem nebo drogami, …, ubližujete si: řežete se, pálíte se, vytrháváte si vlasy, strháváte si strupy, mrzačíte se, provozujete nebezpečné sexuální praktiky, jíte příliš mnoho, omezujete se v jídle nebo jídlo vyzvracíte, pokusili jste se o sebevraždu,… .“ (Obr.: Pixabay.com)

  Podle autorů je – u lidí trpících emočními poruchami a psychiatrickými diagnózami, pro něž je porucha emocí symptomatická – potřeba budovat dovednosti ve čtyřech klíčových oblastech – tolerance vůči stresu, všímavost, regulace emocí a účinnost v mezilidských vztazích. Cvičení k osvojení těchto dovedností jsou popsána a vysvětlována krok za krokem. Jejich používání v mezilidských interakcích má trvalé pozitivní účinky na psychickou kondici.

  Mně osobně se kniha velmi líbila. Považuji ji za čtenářsky atraktivní – bez zbytečně komplikujících vědeckých termínů. Publikace je návodná a systematicky uspořádaná tak, aby i „úplní“ laici byli schopni z ní vytěžit maximum ?? a přitom předpokládám, že i profesionálové v ní najdou užitečnou inspiraci pro svou praxi. Doporučuji.

  Hodnocení: 98%

  autor recenze: Káťa Moravcová
  https://knihazaknihou.cz/emoce-pod-kontrolou-2/

  - 23.04.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)