Evoluční psychologie člověka

Evoluční psychologie člověka

Barrett, Louise; Dunbar, Robin; Lyccett, John

Portál, 2007

795 Kč676 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Evoluční psychologie člověka
Evoluční psychologie je nový vědní obor, který vznikl přibližně před třiceti lety. Tato disciplína se velmi rychle rozvíjí a za poměrně krátkou dobu si v rámci psychologie vydobyla nepřehlédnutelné postavení. Podle evoluční psychologie se při vývoji psychických procesů a vlastností uplatňoval přírodní výběr, stejně jako při vývoji biologických mechanismů. Tímto mechanismem se přenášejí vlastnosti, které se osvědčily pro přežití či pro zvýšení populace. Evoluční psychologie se zabývá například chováním při výběru partnera, sexuálním a rodičovským chováním, altruismem. Moderní učebnice vycházející z nejnovějších výzkumů pokrývá celou oblast evoluční psychologie člověka, včetně vývoje jazyka a kognitivních procesů. Výklad je přehledně strukturován a je doplněn množstvím grafů a tabulek. Kniha je určena pro psychology, biology a studenty těchto oborů.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Lindová, J.; Kanótz, R.; Stibral, K.

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7178-969-7

 • Počet stran / vazba:512 / Pevná

 • Rok vydání:2007

 • Kód:21106101

 • EAN:9788071789697

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Šířícímu se zájmu o evoluční psychologii vyhovují nakladatelství se zaměřením na odbornou psychologickou literaturu překlady obsáhlých děl v angličtině. Zatímco v Německu a Polsku si přeložili monografii D.M. Busse (2004), u nás vyšlo dílo tří renomovaných autorů, které je stejně obsáhlé, ale má přednost v tom, že je více koncentrováno na sociálně psychologickou tématiku, zatímco Buss (Evolutionäre Psychologie)je více zaměřen na biologické aspekty evoluční psychologie (jak to konec konců plyne i z rozdílu v názvu obou srovnávaných knih). Pro český překlad vybraná kniha je tedy, tak říkajíc, více psychologická, což jistě uvítá většina zájemců z řad psychologů.
  Předmětné dílo, bohatě ilustrované obrázky, vhodně doplněné rámečky a na konci slovníčkem a vůbec pečlivě didakticky pojaté, je rozděleno do třinácti částí. První z nich pojednává obecně o evolučním přístupu k lidskému chování, druhá o základech evoluční teorie a o některých evolučních strategiích, třetí se zabývá velmi obsáhlou problematikou příbuzenství a další části jsou nazvány (užíváme zde většinu originálních názvů): reciprocita a sdílení, volba partnera a pohlavní výběr, omezení plynoucí z životní historie a reprodukční rozhodování (tj. problematika optimální velikosti rodiny, dědění majetku a další), strategie v rodičovských investicích, manželství a dědictví, jedinec ve společnosti, vývoj poznávacích procesů a „modulární mozek“, sociální poznávání a jeho vývoj, jazyk a kulturní evoluce. Omezíme-li se na psychologicky nejzávažnější a nejatraktivnější témata uvnitř výše uvedených částí, můžeme zde, kromě mnoha jiného, najít v rámečcích pojednání o: altruismu, „evoluci partnerského svazku“, porodnosti (zahrnující problém celibátu a homosexuality), reprodukční strategii, „jistotě otcovství a sexuální žárlivosti“, o fylogenetické perspektivě „manželství a dědění majetku“, o „sebestrukturujících principech ve společnosti“, „jednoduchých pravidlech, která nás dělají chytrými“, o teorii mysli, a „psychologických mechanismech kulturního přenosu“. Oproti vážnému Bussovi, se autoři dané knihy nerozpakují podat množství zajímavých poznatků v lehce humorně nazvaných rámečcích jako např.: „Kdy se vyplatí jančit jako berserk ?“(vikingští „berserkové“ od nichž je odvozeno angl.“go berserk“, volně přel. „zjančit se“), „Existuje pud k šíření drbů ?“, „Evoluce plyšového medvídka“ (v rámci výkladu o vlivech kultury) a další.
  Kniha jistě vzbudí pozornost u obhájců i odpůrců evoluční psychologie, protože přináší množství materiálu, který může být oběma stranami analyzován věcně a bez předsudků.

  Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  - Louise Barrett; Robin Dunbar; John Lyccett: Evoluční psychologie člověka

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)