Jak lidé zrají

Jak lidé zrají

Berger, Jennifer Garvey

Portál, 2019

299 Kč254 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha přináší nový pohled na osobní zrání v dospělosti, a to především v pracovním kontextu. Na rozdíl od rozšířené představy o tom, že po dosažení osmnácti let jsme dospělí, autorka na praktických příkladech ukazuje čtyři různé způsoby myšlení, s nimiž se u dospělých setkáváme. Každá z těchto forem mysli v sobě zahrnuje formu předchozí a nabízí nové a komplexnější porozumění světu. Psychologem Robertem Keganem inspirovaný pohled na psychologický vývoj dospělých, jak ho autorka předkládá, umožňuje porozumět nově rozdílům, které jsme dříve připisovali osobnostním charakteristikám, jež jsme pokládali za prakticky stálé. Vývojová psychologie však ukazuje, že mnoho rozdílů, se kterými se setkáváme, je vývojového charakteru: Můžeme nejen doufat v jejich změnu, ale pomocí popsaných postupů tuto změnu podpořit.
Jennifer Garvey Berger je koučka, spisovatelka a vědkyně, která je často žádána o příspěvky na významných konferencích, jež se zabývají rozvojem managementu, firem atd. Založila konzultační společnost Cultivating Leadership.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Osobnostní růst v pracovním i osobním životě

 • Překladatel:Hančil, Tomáš

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1553-0

 • Počet stran / vazba:216 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:12603001

 • EAN:9788026215530

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze


 • Berger, Jennifer Garvey: Jak lidé zrají - autor recenze: Káťa Moravcová

  https://knihazaknihou.cz/jak-lide-zraji/

  Asi všichni známe okřídlené rčení: „Starého psa novým kouskům nenaučíš“. A proto předpokládám, že pro většinu čtenářů bude doslova přelomové zjištění – týkající se nosného základu, o který se obsah této knihy opírá – že zásadní změny v myšlení, regulaci emocí a komplexnosti vnímání probíhají až do pozdního věku.

  Summa summarum

  Publikace Jak lidé zrají je opět velice pěkně řemeslně zvládnutá. Tak jak je u Portálu dobrým zvykem, kniha je tištěna na sněhobílém papíru, má vhodný font písma, který se pohodlně čte, hrubky v textu nenajdete a pro větší přehlednost obsahuje množství tabulek. Obálka by sice podle mě mohla být hezčí či nápaditější, ale budiž …

  Kniha Jennifer G. Berger je určena spíše lidem s alespoň minimálními teoretickými vědomostmi z psychologie, vývojové psychologie a seberozvoje než „úplným laikům“. Čtenáři, kteří jsou těmito tématy zcela „nepolíbení“, mohou (zejména) zpočátku v textu tápat a nejsem si jistá, zda od knihy neutečou. Velkým kladem knihy je předmluva k českému vydání od Tomáše Hančila a ve které vysvětluje stěžejní principy, pojmy a termíny. Proto doporučuji předmluvu nepřeskakovat – informace z ní se hodí nejen ke správnému pochopení textu. Asi nejdůležitější informací z předmluvy jsou „formy mysli“ (str. 15) – jednotlivé vývojové fáze lidského uvažování a vyhodnocování situací ve vztahu k sobě samému a ostatním. Pochopit tyto druhy myšlení je zásadní pro docenění dalšího textu knihy.

  I když má kniha v podtitulu napsáno „Osobnostní růst v pracovním i osobním životě“, podle mě se autorka zaměřuje téměř výhradně na pracovní prostředí svých klientů: vztahy podřízený – nadřízený, nadřízený nadřízeného a podřízení apod. Což jistě není špatně, nicméně mi díky tomu přijde podtitul zavádějící.

  Autorka celou knihu koncipuje jako „příručku“ pro potencionální kouče nebo team leadery, kteří mají zájem na změně uvažování svých klientů/ podřízených. A pokud chceme v něčem / čemkoli dosáhnout změny, musíme logicky znát „start“, ze kterého daný člověk vychází a z něhož se vydává se za změnou. Oba tyto body (určení základního nastavení osobnosti i způsoby dosažení pozitivních změn v osobním růstu) jsou v knize krásně rozpracované včetně praktických kazuistik či modelových příkladů.


  Protože je naším cílem zjistit něco o Adamově formě mysli, nezajímá nás tolik jeho příběh (to by bylo jako zkoumat látku kalhot, a nikoli poraněnou nohu v nich). Naším zájmem je vidět, jak Adam příběh chápe a jaký smysl mu dává. To je struktura na rozdíl od jeho obsahu. Abyste strukturu viděli, musíte vědět, proč se člověk rozhodl tak, jak se rozhodl, a čeho se v dané situaci obával, jak v dané chvíli chápal svět.

  Autorka se zaměřuje i na sebepoznání čtenáře a proto se můžete sami „otestovat“ , jakou formou mysli uvažujete a jak vnímáte okolí. Já osobně na knize oceňuji zejména informace, které se týkají determinování mysli a které jsem v jiných publikacích o vývojové psychologii neobjevila. Třeba to, že: „Neschopnost přenášet poznatky mezi oblastmi lidského života je daleko častější pro sociálně podmíněnou formu než pro sebepřekračující“. (Str. 84). Dále je přínosné, jak se autorka dopodrobna zabývá formou kladení otázek klientovi (koučovanému). V knize najdete informaci, že až třetí otázka – jinak položená, ale týkající se téhož konfliktu – nám (zpravidla) odkryje vzorec, jakým daná osobnost vnímá svět a uvažuje.

  Závěrečnou část knihy napsala autorka ve spolupráci s Keithem Johnstonem a týká se v pracovním prostředí, konkrétně leadershipu. Tuto část ocení hlavně ti, kteří mají za úkol vést team lidí, dávat jim zpětnou vazbu a vysvětlovat cíle, kterých má team dosáhnout.

  Co mi na knize vadí (co mi v ní chybí), je dostatečný prostor, který by autorka věnovala diferenciální diagnostice mezi nižším vývojovým stupněm formy uvažování a poruchou osobnosti. Je totiž jasné, že mnohé znaky z chování a myšlení člověka na úrovni sebeurčující mysli kopíruje znaky sebestředného, narcistického člověka. Kniha se mi četla velice dobře, je přínosná a obsahově zajímavá – žádný kompilát informacích uvedených jinde. Doporučuji.

  Moje hodnocení: 96%

  autor recenze: Káťa Moravcová
  https://knihazaknihou.cz/jak-lide-zraji/

  - 14.01.2020

Další informace

Předmluva k českému vydání od Tomáše Hančila zdarma ke stažení.


Předmluvu Tomáše Hančila, která obsahuje vysvětlení principů a základních termínů díla, si můžete stáhnout zde.

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)