Jak mi dneska je?

Jak mi dneska je?

Prünte, Thomas

Portál, 2019

279 Kč237 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

To, jak začneme terapeutické sezení, může zabarvit celý jeho průběh. Překvapivým začátkem může terapeut vyvolat klientovu zvědavost a oživit rozhovor. Tato kniha se zabývá tím, jak lze úvodních deset minut terapie zvládnout s větším uvědoměním i jak se dá obecně rozšířit terapeutický rejstřík. Nabízené techniky slouží třeba regulaci emocí, hledání zdrojů a vyjadřování skrytých potřeb. Probíhají nejen v řeči, ale i za pomoci tužky nebo neverbálně. Některé z nich jsou dosti překvapivé nebo provokativní. Zkuste se třeba svého klienta zeptat, jak vám dneska je – ne klientovi, ale vám, terapeutovi! Možná tím procvičíte jeho schopnost vcítění.
Kniha obsahuje ukázky z rozhovorů i upozornění, na co si je třeba u každé metody dávat obzvláštní pozor. Autor tvrdí, že i když všechny předkládané techniky sám nevymyslel, všechny je vyzkoušel a žádného klienta tím nepřiměl k předčasnému ukončení terapie.
Thomas Prünte je certifikovaný psycholog, psychoterapeut, párový terapeut a kouč. Již více než 25 let provozuje svou vlastní praxi v Hamburku.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:44 možných i nemožných způsobů, jak začít psychoterapeutické sezení

 • Překladatel:Babka, Petr

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1436-6

 • Počet stran / vazba:200 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:13311901

 • EAN:9788026214366

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • https://www.online-psycholog.com/l/jak-mi-dneska-je-44-moznych-i-nemoznych-zpusobu-jak-zacit-psychoterapeuticke-sezeni-thomas-prunte/

  Thomas Prünte je vystudovaný psycholog a psychoterapeut s mnohaletou praxí. Žije v Hamburku a věnuje se individuální i párové psychoterapii, organizuje workshopy a je aktivní také jako supervizor a kouč. Kromě řady odborných článků je také autorem pěti knih s psychologickou tematikou. Hlavními tématy, na něž se zaměřuje, jsou například smysl života, partnerské vztahy, terapeutický vztah, či nakládání s vlastními emocemi.

  Kniha Jak mi dneska je? vyšla poprvé v Německu roku 2017 a nyní vychází v nakladatelství Portál jako první publikace tohoto autora také v českém překladu. Jak napovídá její podtitul, rozhodl se autor představit čtenářům 44 způsobů, jak začít psychoterapeutické sezení s klientem. Sám Prünte svou knihu označil za cvičebnici, která vychází z praktických zkušeností a je využitelná pro praxi. Zaměřuje se v ní hlavně na prvních deset minut terapeutického sezení, které jsou podle jeho názoru klíčové pro dobrý průběh další komunikace, pro navození bezpečného prostředí i rozvoj terapeutického vztahu, jež je jedním z klíčových pilířů dobré a účinné terapie.

  Po krátkém úvodu, v němž zdůrazňuje potřebu přizpůsobit i samotné zahájení terapeutického sezení fázi, v níž se daný terapeutický proces právě nachází, následuje krátké pojednání, jež sám autor nazval „stručným návodem k použití“. Na tomto místě vybízí čtenáře k tomu, aby se zaměřil přímo na ty techniky, které jej zaujmou v obsahu, jelikož knihy v kapitole na sebe tematicky nenavazují. Upozorňuje na fakt, že se ne každý úvod hodí pro všechny pacienty a také terapeut by si měl vybírat pouze ty nápady, které jsou mu blízké a u nichž má pocit, že se pro daného klienta a situaci hodí a mohou pro něj a jeho životní příběh být podnětné.

  V následujících 44 krátkých kapitolách popisuje postupně nejen různé způsoby zahájení terapie, ale zdůvodňuje i jejich možný přínos pro klienta, nabízí různé varianty, jak je možné určitou větu přizpůsobit konkrétnímu klientovi, a upozorňuje také na to, co by měl při využití určitého způsobu zahájení terapie mít terapeut na paměti. Zajímavé je to, že Prünte v mnoha kapitolách uvádí příklady z praxe, které čtenáři dokreslují, jak se může vyvíjet dialog mezi klientem a terapeutem po využití určitého způsobu zahájení sezení. Neméně zajímavé je také to, že se autor nebojí ani provokativních či velmi neobvyklých nebo začátků sezení (jež sám označuje jako „nemožné“ způsoby jak začít terapeutické sezení). Ač nikoho nenutí je používat, ukazuje na vlastních zkušenostech z praxe, že právě neobvyklé výzvy či neočekávané věty z úst terapeuta mohou vynést na povrch klientovy emoce a vést k tomu, že klient spontánně zareaguje způsobem, s nímž je možno dále terapeuticky pracovat. Mezi prohlášení, které bude řada terapeutů zřejmě vnímat jako kontroverzní, patří třeba věty typu: „Proč neskoncujete se životem?“ nebo „Vy byste se ideálně hodil za špatný příklad“. První zmíněná otázka je základem hledání odpovědí na existencionální otázky lidského bytí, druhé prohlášení může být impulzem k tomu, aby klient začal hledat jak pozitiva na své situaci, tak také efektivní přístupy a změny, díky nimž by už nemohl být označován za „špatný příklad pro ostatní“. Zajímavá je i otázka z názvu publikace, v níž se terapeut překvapivě neptá klienta, jak se mu daří, ale pokládá mu otázku, jak se dnes daří jemu, terapeutovi. Klient, který je připraven na to, že se bude věnovat svým pocitům, své situaci, svým problémům a potřebám je náhle nenápadně ale překvapivě konfrontován s tím, že terapeut je také člověk s vlastními potřebami, pocity, s aktuální náladou či očekáváním. Pro klienty hodně zaměřené na sebe samotné může být tento neobvyklý začátek sezení přínosným podnětem.

  Publikace Thomase Prünteho může být srozumitelným zdrojem nápadů a podnětů pro psychology, psychoterapeuty, kouče i supervizory. Je pravděpodobné, že v ní každý z nich najde nějakou inspiraci, a u těch návrhů, které bude považovat za absurdní či nevhodné, se může v rámci introspekce a sebepoznání zamyslet nad tím, proč je nedokáže nebo nechce použít a na čem si ve svých terapeutických vztazích zakládá.

  - Prünte, Thomas: Jak mi dneska je? - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková,

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)