Když ty nejsi ty

Když ty nejsi ty

de Nennie, Anita

Portál, 2020

299 Kč254 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Termíny „přenos“ a „protipřenos“ známe hlavně z kontextu hlubinné psychoterapie, kde označují fakt, že klient pocity vůči významným osobám ve svém životě přenáší na terapeuta, i to, že terapeut na tento přenos nějak reaguje.
Autorka knihy Když ty nejsi ty ovšem zdůrazňuje, že přenos a protipřenos hrají roli ve všech formách komunikace, a to v nejrůznějších kontextech – v rodině, v lásce, mezi přáteli, v pracovním prostředí, vůči lékařům či učitelům atd.
Pokud přenášíme či projikujeme pocity, jaké jsme měli například ke svým rodičům, na osoby v roli autority, určujeme, jak se vůči nám tyto autority budou cítit, vyvoláváme u nich protipřenos a vlastně je zaháníme do kouta svých motivů a potřeb. To může vést ke konfliktům, neporozumění a oživování toho, co se v našem životě dělo už kdysi dávno.
Kniha téma vysvětluje srozumitelně, na běžných příkladech a pro odborníky i laické čtenáře. Jedná se patrně o první publikaci, jež pojednává o tom, jak přenos funguje v každodenním lidském životě, co si z něj odnést a jak se od něj osvobodit.
Anita de Nennie je nizozemská psycholožka s vlastní terapeutickou a koučovací praxí. Psychologii a psychoterapeutické techniky také vyučuje a funguje jako supervizorka.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity

 • Překladatel:Nováková, Milena

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1568-4

 • Počet stran / vazba:224 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:12313201

 • EAN:9788026215684

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • de Nennie, Anita: Když ty nejsi ty - autor recenze: Mgr. et Mgr. Eva Martináková

  https://www.online-psycholog.com/l/kdyz-ty-nejsi-ty-jak-a-proc-prenasime-na-druhe-svoje-pocity-anita-de-nennie/

  Nizozemská autorka Anita de Nennie, jejíž jedinou knihu Když ty nejsi ty vydalo v České republice v roce 2020 nakladatelství Portál, se věnuje ve své psychologické praxi poradenství, koučování, supervizi a organizování kurzů pro psychoterapeuty i pracovní kolektivy. Tématy, která mají dle jejího názoru pro naše psychické zdraví i dobře fungující vztahy stěžejní význam, jsou témata přenosu a protipřenosu, s nimiž poprvé přišli hlubinní psychologové. Sama autorka udává, že je tématem přenosu fascinována. K napsání knížky ji dle jejích vlastních slov vedla touha po tom, aby se lidé s tímto jevem dokázali vypořádat a porozuměli lépe svým emocím a reakcím.

  Publikace s podtitulem Jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity je populárně-naučnou knihou, která je určena psychologům, psychoterapeutům, lidem pracujícím v pomáhajících profesích, ale také široké veřejnosti se zájmem o seberozvoj a psychologickou tematiku. Je napsána srozumitelně, takže je vhodná i pro laiky. Své postřehy a zkušenosti se autorka rozhodla předat čtenářům nejen teoreticky, ale ilustrovala je také řadou konkrétních příkladů. V úvodu knihy se tak seznámíme s manželským párem, který byl autorkou požádán o spolupráci pro účely napsání zmiňované publikace. Rozhovor tohoto páru, který zvažuje, jestli spolu se svou rodinou poslouží jako modelový příklad vlivu přenosu na blízké vztahy, na mě osobně působí poněkud uměle a nepřirozeně. Následuje první kapitola s názvem Seznámení, kde jsou čtenářům představeny 2 manželské páry a jejich nejbližší příbuzní. Přehled rodinných vazeb je pro přehlednost shrnutý v závěru knihy, což jsem ocenila, protože po přečtení této úvodní kapitoly jsem měla pocit, že se ani ve jménech, ani ve vztazích příliš neorientuji a nezaujaly mě ani poněkud archaicky působící popisy typu: "Je to odvážný chlapec, na něhož si spolužáci, kteří rádi budí hrůzu, nepřijdou", či "Matka Marion řídí domácnost (někdy se jí taky říká hospodyně) a je jí 64 let".

  V dalších kapitolách to ale vypadá, jakoby se autorka rozepsala a text začíná být velmi zajímavý. Dozvíme se tam, co je to přenos, jak vzniká a jak se projevuje, pochopíme rozdíl mezi projekcí, přenosem a protipřenosem. Teoretické informace jsou prokládány praktickými příklady i popisem rolí, jež bývají často připisovány jednotlivým rodinným příslušníkům. Dozvíme se také to, jak se naše potlačené vlastnosti a zážitky, označované autorkou hezky jako "vlastnosti za oponou", projevují, jak se hlásí o slovo a co je zdrojem obranných mechanismů. Čtvrtá a pátá kapitola jsou věnovány tomu, jak přenos a protipřenos poznáme a zjistíme v ní také to, že se s nimi setkáváme ve všech svých vztazích.

  Také šestá kapitola je velmi zajímavá. Autorka v ní ukazuje, jak se přenos podílí na vzniku strachu z citové vazby, na rozvoji závisti a žárlivosti, na snaze zavděčit se druhým, na domácím násilí či syndromu vyhoření. V sedmé kapitole pak následují tipy na to, jak se z protipřenosu vysvobodit a být sám sebou, a to díky uvědomění, komunikaci a vizualizaci, jež je zde také prakticky popsána ve formě jednoduchého cvičení.

  V závěru knihy se opět setkáme s členy dvou rodin, kteří nás celou knihou provázeli, aby tak autorka dotvořila rámec, do nějž se rozhodla své postřehy a úvahy zasadit. Z mého pohledu jde opět o trochu "umělý" závěr, což ovšem nemění nic na faktu, že knížku vnímám i přes určitá zjednodušení a vytržení situací z kontextu jako výbornou inspiraci k úvahám o tom, nakolik jsou pocity, které vnímáme jako vlastní, ovlivněny zkušenostmi z minulosti a tím, že tyto neuvědomované a potlačené zážitky vytěsníme z vědomí. Zajímavé je uvědomit si, do jaké míry jsou pak schopny ovlivňovat naše další vztahy a vnímání druhých lidí. Domnívám se, že pro pracovníky pomáhajících profesí, psychology a psychoterapeuty je tato forma sebepoznání nejen prospěšná, ale přímo nezbytná a je také zajímavým podkladem pro sebezkušenostní výcvik.

  -


 • de Nennie, Anita: Když ty nejsi ty - autor recenze: Modrá linka, o.s. – linka důvěry, osobní poradna, terapeutické centrum

  Zajímavé psychologické čtení

  Kniha nizozemské psycholožky a terapeutky Anity de Nennie Když ty nejsi ty s podtitulem Jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity vyšla v Praze, Portálu, v 1. vydání roku 2020, pět let po nizozemské publikaci. Autorka působí jako terapeutka orientovaná v hlubinném směru, vede také vlastní koučovací a supervizní praxi.

  Psychologické fenomény přenos a protipřenos, které známe již od S. Freuda, stále nejsou snadno uchopitelné a vysvětlitelné. Autorka se do toho pouští s trpělivostí, odvahou a snahou ilustrovat tyto procesy v běžném životě a mezilidské komunikaci. Kniha je určena jak odborníkům, terapeutům, tak i laikům v rámci prohloubení sebepoznání a seberozvoje.

  Autorka vychází z životních příběhů svých blízkých přátel, jejichž rodinné vztahy rozebírá a ilustruje v konkrétních situacích. Zaměřuje se na nevědomé zkušenosti, role, pocity a zážitky z dětství a původních rodin, které se promítají a opakují dále v partnerských i přátelských vztazích. Nabízí praktické techniky k hlubšímu uvědomění a porozumění těmto procesům. Pro odborníky pracujícími s lidmi nabízí i metody odhalování protipřenosu a možnosti, jak z něho v zájmu svém i klientů vystoupit.

  Kniha má atraktivní a jednoduchou obálku i rozčlenění obsahu. Osobní příběhy jsou prokládány rozborem a komentáři, čtenář se postupně více seznamuje s postavami, na kterých jsou ilustrovány teoretické poznatky. Pro větší přehlednost by mohlo pomoci umístit soupis rodinných vazeb postav na začátek knihy, případně se na něj odkazovat i v průběhu textu tak, aby se čtenář stále orientoval, které postavy jsou jak spřízněny a chápal logiku přenosu a protipřenosu v jejich životním vývoji.

  Kniha nabízí praktickou příručku k hlubšímu porozumění fenoménu přenosu a protipřenosu, který se běžně objevuje jak v soukromých, tak profesních vztazích. Může být vodítkem k vlastní hlubší analýze a další práci.

  autor recenze: Modrá linka, o.s. – linka důvěry, osobní poradna, terapeutické centrum
  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  -


 • de Nennie, Anita: Když ty nejsi ty - autor recenze: Ivana Novotná

  https://www.alfabet.cz/pece-o-sebe/kdyz-ty-nejsi-ty-recenze-knihy/

  Asi málokdo z laické veřejnosti zná pojem „přenos“ a „protipřenos“, který zavedl zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Ten těmito pojmy označil skutečnost, kdy pacient pocity vůči významným osobám ve svém životě přenáší na terapeuta, který na tuto situaci nějak reaguje. Většinou se však domníváme, že tyto pojmy patří a zůstávají v ordinacích psychoterapeutů, psychologů a psychiatrů.

  Nizozemská psycholožka Anita de Nennie se nám ve své knize nazvané Když ty nejsi ty snaží přiblížit, že s „přenosem“ a „protipřenosem“ se v životě setkáváme každý den. I proto je výstižný podtitul knihy Jak a proč přenášíme na druhé svoje pocity.

  Autorka ukazuje, že přenos a protipřenos se vyskytují ve všech formách mezilidské komunikace. Ať již jde o vztahy důvěrné – mezi partnery, manželi, rodiči, dětmi, přáteli nebo pracovní. Nebo ojedinělá a náhodná setkání například s učiteli, lékaři nebo dokonce policí. Poukazuje na fakt, že pokud přenášíme pocity, které jsme měli například ke svým rodičům, na druhé, ovlivňujeme to, jak se vůči nám budou tito lidé cítit. Jak se k nám budou chovat.

  Kniha je rozdělena do sedmi kapitol. Po krátkém úvodu autorka čtenáře seznamuje s hrdiny knihy, dvěma manželskými páry. Na jejich vztahových propletencích postupně odhaluje některé z možných přenosů a protipřenosů, které v životě zažíváme.

  V navazujících kapitolách se nejprve zaměřuje na vysvětlení některých nezbytných pojmů jako je vědomí, nevědomí, projekce. I na to, jak přenos i protipřenos funguje. Tím si připraví pevnou půdu pro druhou část knihy, ve které se věnuje možnostem rozpoznání přenosu a protipřenosu. Dále čtenáře seznámí s tím, kde se s ním setká a co může z hlediska psychologického znamenat. Jaký je jeho skrytý význam v našich vztazích.

  Závěrečná kapitola je věnována praktickému návodu, jak z protipřenosu vystoupit. Podařit se to může díky uvědomění, komunikaci a vizualizaci.

  Anita de Nennie při psaní své knihy oslovila známé, kteří byli ochotní se její práce zúčastnit a podělit se o své postoje, zážitky, pocity. Ty posloužily jako příklady, na kterých autorka zvolené téma vysvětluje.

  I proto nejde pouze o teoretické pojednání, ale o konkrétní a názorné příklady situací, ve kterých se s přenosem a protipřenosem setkáváme.

  Díky tomu je kniha srozumitelná a dostupná i neodborné části veřejnosti.

  -

Čtenářské recenze


 • de Nennie, Anita: Když ty nejsi ty - autor recenze: czechpsychologist

  https://www.instagram.com/p/CSwEDogrVTE/

  Kniha, která nabízí možnost rozpoznat, že skoro žádný mezilidský vztah není úplně čistý - zejména v dlouhodobých vztazích existují pocity, kterých si nejsme vědomi a vstupují do našich vztahů. Tedy existují nevědomé pocity, které nevědomky přenášíme na ostatní (pomocí signálů, které vysíláme, pomocí neverbální komunikace) a okolí je přijímá, přijímá roli, do které je stavíme a dle toho reaguje. Tento proces nazýváme přenosem (to, co nevědomky přenášíme na okolí z našeho nevědomí) a protipřenosem (reakce okolí). Vhled do přenosu a protipřenosu je velmi důležitý, chceme-li opravdu porozumět tomu, jak fungujeme během každodenní interakce s lidmi.

  Jak již víme - kromě vědomí máme i nevědomí - část, kam od dětství ukládáme všechny nevhodné pocity a přání. To, co je okolím akceptováno, co je odměňováno, zůstává ve vědomí a ty okolím nejžádanější části já vystupují do popředí. Takto se krůček po krůčku vzdalujeme našemu nevědomí a tuto odstrčenou část já uzamykáme za jakousi oponu. (Skynner a Cleese, 1997). To, co je světu viditelné (tedy to, co je před oponou), je tedy jen malá část já. Ta část, která je akceptovaná, milovaná a oceňovaná. To, co je za oponou, je uzamčeno strachem, že by tuto skrytou část nás někdo spatřil, odhalil. (Kniha často pracuje s teoriemi - Freudovo pojetí nevědomí, behavioristický zákon účinku, darwinovské adaptační mechanismy). Nevědomá část já chce však také na světlo. Proto probíhá projekce naší nevědomé části na celý vnější svět. A takto vzniká přenos. “Projekce mění svět v neznámou tvář nás samých.” (Hamakers, 2008)

  Kniha mi přinesla obrovskou sebereflexi. Jak přistupuji ke vztahům k přátelům? K partnerovi? K autoritám? Neznámým lidem? Co se skrývá za mými přáními? Jedná se o altruismus, nebo se jen mé vnitřní dítě za oponou (tedy v nevědomí) hlásí o pozornost a uspokojení jeho přání? Jakou roli zastávám v rodině? Je to role, kterou jsem si sama vybrala, nebo role, která doplňuje chybějící díl v konstrukci rodiny? Co jsem tedy skutečně já a co jsou projekce ostatních?

  Kniha je opravdu skvělá. Obsahuje spoustu teorie, nechybí jí ani odborná terminologie, která je však podrobně vysvětlená a nejvíce na ní oceňuji reálné příklady. Autorka si vypůjčila a poupravila příběh dvou rodin, na kterých ukazuje důležitost a hloubku přenosu a protipřenosu v praxi. Vždy po příběhu následuje odborný rozbor situace (vždy po příběhu jsem si dala chvíli na přemýšlení, jak bych situaci sama interpretovala a skutečně mě to bavilo). Zároveň v rámci teoretických částí nabízí postupy, jak se z protipřenosu (tedy rolí, které nám někdo dal) vymanit (pomocí uvědomění, komunikace, vizualizací).

  Málokdy ve mě kniha zanechala tolik otázek o sobě, o své minulosti, o tom, jaký je svět, který si tvořím, které lidi si držím u těla, a kterým se naopak vyhýbám/ zaujímám vůči nim negativní postoj. Ačkoli je přenos a protipřenos každodenní záležitostí, je jejich podstata často vysvětlována na vztahu klienta a terapeuta či na jiném vztahu, kde se vyskytuje autorita (lékař, právník, policista), kde je tento přenos nejvíce viditelný (role autority simuluje roli rodiče). Proto bych knihu doporučila zejména studentům, pracovníkům pomáhajících profesí, či profesí, kde je znatelná nadřazenost jedné z osob (advokát, učitel aj.). Vzhledem však k tomu, že komunikuje každý z nás, jistě není na škodu podívat se lidské interakci pod povrch, ať se profesně věnujete čemukoli.

  autor recenze: czechpsychologist
  https://www.instagram.com/p/CSwEDogrVTE/

  - 14.10.2021


 • de Nennie, Anita: Když ty nejsi ty - autor recenze: Léňa

  https://www.psyhub.cz/litrevue/

  Knihu vnímám jakou velmi cennou v oblasti emocí a komunikace. Věnuje se jak pojmu přenos, tak protipřenos. Teorie je vysvětlována na praktických příkladech a konkrétních lidech, což pomáhá k lepší představivosti a realitě. Autorka téma přenášení pocitů a jeho uvědomování si rozpracovává čtivým způsobem a snaží se zacházet i do praktických témat jako syndrom vyhoření, zneužití moci či domácí násilí. Mně osobně nejvíce zaujala kapitola týkající se osobních vztahů - jak v nich funguje přenos a protipřenos. Zde byly na příkladech hezky ukázány myšlenkové pochody a reakce konkrétních lidí, se kterými se setkáváme v průběhu celé knihy. Tyto ukázky však považuji také za menší negativum, protože mi občas přišly zdlouhavé, trochu nudné a zbytečné. Ale možná je to i proto, že téma přenosu a emocí už mi není úplně cizí a orientuji se v něm lépe, než ti, kteří se s ním setkávají prvně. Proto bych knihu doporučila především těm, kteří nemají o tomto tématu tolik znalostí a chtějí získat komplexní pohled na věc. Myšlenka, která mi nejvíce utkvěla v hlavě, je, že máme být co nejvíce sami sebou, což nám pomůže se osvobodit od pocitů a emocí, které na nás naložili ostatní a které nás vzdalují od nás samých. Tím si můžeme lépe uvědomit přenos a protipřenos – tedy to, co ostatní dělají s námi a my s nimi.

  autor recenze: Léňa
  https://www.psyhub.cz/litrevue/

  - 26.01.2021


 • de Nennie, Anita: Když ty nejsi ty - autor recenze:

  V letošním roce vydalo nakladatelství Portál zajímavou knihu nizozemské psycholožky a psychoterapeutky Anity de Nennie s názvem Když ty nejsi ty (v originále Inzicht in overdracht en tegenoverdracht) v překladu Mileny Novákové. Jedná se o odbornou psychologickou publikaci, jejíž autorka čtenáři nabízí hlubinně-dynamický pohled na fenomén přenosu a protipřenosu jako na příčinu poruch v komunikaci a ve vztazích mezi lidmi. Autorka ve své knize nabízí pomoc při získávání vhledu do přenosu a protipřenosu a podporu při řešení obtížných situací či nefungujících vztahů.

  V úvodu knihy autorka poutavým způsobem objasňuje třetí složku naší komunikace (kromě verbální složky a řeči těla). Tato část komunikace se odehrává v rovině pocitů a často bývá ovlivněna našimi negativními zážitky, bolestmi, strachy a tužbami, které jsme v minulosti vytěsnili do nevědomí. Jedná se především o zkušenosti z dětství, kdy jsme usilovali o pocit bezpečí a vlastní přežití ve vztazích s rodiči a dalšími autoritami. Pro hranici, která tyto naše vytěsněné pocity odděluje od vědomí, používá autorka termín „opona“. Protože jsme od vytěsněných obsahů „oponou“ odděleni, nemůžeme být plně sami sebou – odtud český název knihy Když ty nejsi ty. Autorka vysvětluje, jakými mechanismy se vytěsněné obsahy snaží dostat „před oponu“ a navázat spojení s naším vědomým já.

  Především se však autorka zaměřuje na to, jak vytěsněné obsahy ovlivňují naši komunikaci a vztahy s ostatními lidmi – a to vztahy partnerské, rodinné, přátelské, pracovní i vztahy s psychoterapeutem. Osvětluje fenomén tzv. přenosu, který spočívá v tom, že část svých vytěsněných pocitů zpoza „opony“ přenášíme na druhé lidi. Rozlišuje přenos pozitivní (kdy máme nesplnitelná očekávání vznikající na základě nevědomých nesplněných tužeb) a přenos negativní (kdy trpíme úzkostí na základě nevědomých strachů a bolestných pocitů). Přenesením svých nevědomých pocitů na druhého pak vyvoláváme v druhých takzvaný protipřenos – emocionální odezvu a reakci na náš přenos, jež je založena na obsahu nevědomí druhého. Zjednodušeně řečeno, tlačíme svými pocity druhé do role, kterou jsme jim přidělili. Obě strany jsou pak „polapeny“ v přenosových a protipřenosových vazbách.

  Od rozkrytí příčin vzniku přenosových a protipřenosových vazeb se autorka přesouvá k části, kterou pokládá za nejdůležitější – tou je vysvětlení, jaké máme možnosti přenosové vazby rozpoznat a osvobodit se od nich. K osvobození může dojít jak v psychoterapeutickém procesu, tak bez pomoci odborníka, a probíhá formou uvědomění si samotné existence přenosu a protipřenosu a jejich příčin. Další osvobozující krok spočívá ve vyjádření těchto pocitů a snaze sdělit je druhému člověku, s nímž máme vztah – jaké pocity ve mně vyvoláváš?, jaké pocity já vyvolávám v tobě?. Autorka nabízí také řešení, kdy nemáme možnost otevřeně své pocity sdělit a jsme uvězněni v přenesených pocitech druhého. Popisuje, jak se od těchto vazeb osvobodit pomocí nácviku vizualizace.

  Výklad je názorně demonstrován na příkladech komunikace mezi konkrétními příslušníky dvou rodin, jejich přátel i spolupracovníků. Autorka popisuje jejich minulost i současné vztahy, problémy a konflikty a ukazuje, jak je možné pomocí práce s přenosem a protipřenosem těmto problémům čelit a své vztahy zlepšovat. Po knize zajisté rádi sáhnou jak odborníci z řad psychologů a psychoterapeutů, tak laičtí čtenáři, jimž může pomoci zkvalitnit jejich vztah k sobě samému i vztahy s ostatními lidmi.

  autor recenze:

  - 18.12.2020


 • de Nennie, Anita: Když ty nejsi ty - autor recenze: Taťána Kročková

  http://kultura21.cz/zdravi-a-zivotni-styl/20366-kdyz-ty-nejsi-ty-jak-a-proc-prenasime-na-druhe-svoje-pocity

  Víte, co je to přenos a protipřenos v psychologii? Na toto téma vydalo nakladatelství Portál knihu s názvem Když ty nejsi ty. Autorkou je nizozemská psycholožka Anita de Nennie. Co všechno se dozvíte?

  Možná už jste se několikrát setkali s termínem projekce. Jedná se o situace, ve kterých přenášíme na druhé své vlastní pocity a projikujeme do nich to, co vlastně ve skutečnosti patří nám. Knížka Když ty nejsi ty vás může podrobněji seznámit s touto problematikou a vysvětlit vám kdy a proč se to děje, jak to rozpoznat a co s tím vlastně můžete dělat.

  Emoce s námi lidmi pěkně točí. Přenos vlastních emocí na druhého člověka není ničím neobvyklým, může jít o nevědomou empatii, pozitivní přenos, anebo také negativní přenos. Když se člověk cítí v ohrožení, automaticky přechází do potřeby se bránit a útočit na svého skutečného či domnělého protivníka. Přenos může fungovat i mezi rodiči a dětmi, v partnerských vztazích, nebo také v pracovních vztazích. Knížka vám přiblíží typické chování konkrétních typů osobnosti a poradí vám, jak být co nejvíce sami sebou a nepřenášet na druhé své pocity, anebo také jak si s tímto jevem poradit. Nechybí spousta ukázek a praktických příkladů z autorčiny psychoterapeutické praxe. Autorka se také věnuje tématu sexuálního zneužívání nebo psychického a fyzického týrání v partnerských vztazích.

  - 13.05.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)