Kniha rozhodnutí

Kniha rozhodnutí

Krogerus, Mikael; Tschäppeler, Roman

Portál, 2018

299 Kč254 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Které auto si mám koupit? Jak můžu motivovat sebe nebo svůj tým? Jak to, že lidé touží po tom, co nepotřebují? Kdy je čas na změnu? Proč je dobré mít omezený výběr? Žiju v přítomnosti? Proč lidé kouří, i když je to nezdravé? Na tyto i řadu jiných otázek pomohla tato kniha odpovědět již milionu lidí v 27 různých zemích.
Skládá se z padesáti grafických modelů a jejich stručného popisu. Sami autoři říkají, že modely jsou zjednodušením důležitých součástí skutečnosti. S pomocí obrázků znázorňují to, co lze slovy vyjádřit jen stěží. Nehledejte v nich však odpovědi. Ty naleznete teprve potom, co si model sami vyzkoušíte. Autoři přitom používají proslulé i zcela neznámé modely rozhodování. Kniha tak velmi přístupnou formou poskytuje podněty pro rozmanité aspekty rozhodování i úspěšného života obecně.
A ještě malý návod. Pokud rádi užíváte metodu „pokus–omyl“, začněte nejlépe částí „Jak se zlepšit“, případně „Jak zlepšit druhé“. Jste-li onen typ, který si nejprve prostuduje určitou teorii a pak podle ní jedná, doporučujeme začít kapitolou „Jak se lépe pochopit“ nebo „Jak lépe pochopit druhé“.
Mikael Krogerus je původem finský žurnalista. Roman Tschäppeler zase švýcarský producent. Oba se potkali v alternativní dánské obchodní škole Kaospilot a dnes žijí ve švýcarském Bielu. Společně napsali několik bestsellerů, které byly přeloženy do řady jazyků.
Knihu ilustroval Philip Earnhart.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:50 grafických modelů pro strategické rozhodování

 • Překladatel:Prešlová, Kateřina

 • Ilustrátor:Earnhart, Philip

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1311-6

 • Počet stran / vazba:176 / Brožovaná

 • Rok vydání:2018

 • Kód:12602501

 • EAN:9788026213116

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Krogerus, Mikael; Tschäppeler, Roman: Kniha rozhodnutí - autor recenze: Marcela Papalová

  Autoři knihy Mikael krogerus a Roman Tschäppeler píší v úvodu: očekávejte podněty. A přesně o tom je Kniha rozhodnutí. O podnětech, které mohou inspirovat, které napomohou ve chvílích obtížných rozhodnutí. Jedná se o populárně naučnou knihu, ve které se lze dozvědět o metodách nebo technikách napomáhající procesu rozhodování. Abychom mohli rozhodovat, měli bychom nejdříve poznat podstatu, rozeznat možnosti, pochopit cíle a cesty. A právě toto vše je možné v rámci čtyř oddílů knihy: Jak se zlepšit, Jak se lépe pochopit, Jak lépe pochopit druhé a Jak zlepšit druhé. Autoři doporučují pracovat s knihou jako s pracovním sešitem: opisovat, škrtat či dále rozvíjet. Prostor pro vlastní poznámky u jednotlivých modelů je ovšem malý. Na druhou stranu rozměry knížky umožňují vozit ji s sebou – nezabere moc místa, lze ji kdykoliv vytáhnout a použít.

  Autoři používají označení „model“ pro metody a techniky z oblasti psychologie, sociologie a managementu. Každému modelu je obvykle věnována jedna dvoustrana. Stručný popis metody a její použití doprovází grafický model, z něhož je obvykle zřejmé, jak metodu využít. Autoři si uvědomují, že vizualizace napomáhá rychlému pochopení metody a názorné grafické ztvárnění je často více než detailní popisy. Některé modely jsou však natolik stručné, že není zřejmé, jak je aplikovat (např. model SCAMPER, str. 39) a tato přílišná stručnost a úspornost je na úkor důkladnějšího poznání modelu a jeho použití. U některých metod, např. Belbinova typologie týmových rolí (str. 137) či sociální teorie Pierra Bourdieu (str. 98) stručný popis je kompenzován názornou grafikou včetně podrobných příkladů umožňující pochopení použití modelů v souvislostech.

  V knize je řada modelů - metod, které jsou méně známé. Například model gumového pásu, který nebývá často zmiňován v literatuře. Daleko častěji se lze setkat s obdobným, také grafickým modelem, silového pole od Kurta Lewina.

  Řada technik je zaměřena na kreativitu. V rámci rozhodovacích postupů je občas nutné vytvořit nové možnosti, neboť ty stávající nevedou k uspokojivým řešením problému. Je tak možné využít Morfologickou matici, Thinking outside the box, Model šesti klobouků či SCAMPER. Snad jen spojení metody morfologické a modelu SCAMPER do jednoho popisu je nevhodné. Obě by si zasloužily samostatný prostor. Model SCAMPER je natolik zjednodušeně popsán, že je jej obtížné pochopit.

  Slabší stránkou je překlad knihy, neboť řada pojmů neodpovídá ustáleným překladům manažerské literatury. Například jednotlivé části SWOT analýzy se obvykle v češtině označují jako Silné, Slabé stránky, Hrozby a Příležitosti. Zde jsou to kromě Silných a Slabých stránek v rámci vnějšího prostředí Možnosti a Rizika. U modelu Johariho okno (str. 58) je použito označení „slepé místo“ pro stav označený písmenem D (co o sobě vím a ostatní to také nevědí), ale běžně v literatuře je takto označován stav C (co o sobě nevím, ale ostatní to vědí). Pro D je využíváno označení „neznámé okno“. Studenti psychologie, ale i ekonomických škol, kteří absolvovali management, tak budou z hlediska pojmosloví u některých známých metod tápat.

  Možnosti využití knížky je celá řada: lze si přečíst celou knihu a věnovat se podrobněji novým metodám, které napomáhají rozhodování. Také je možné knihu prolistovat a zastavit se pouze u těch metod, které jsou z našeho pohledu využitelné.

  Modely v knize mohou být vhodnou inspirací pro vyhledání podrobnějších informací o jednotlivých modelech. Není možné se naučit a využívat všechny modely. Kniha je velmi přínosná, pokud plníme jednotlivá zadání pro bližší poznání sebe sama. Pomáhá uvědomit si osobní priority, hodnoty, skloubit minulost s přítomností a promítnout rozhodnutí o budoucím směřování. Také zkrátíme čas a energii při rozhodování v běžném životě. A to byl v podstatě i cíl autorů Knihy rozhodnutí: popsat modely a metody, které pomou se strukturováním, začleňováním a zvažováním při rozhodování.

  autor recenze: Marcela Papalová

  - Krogerus, Mikael; Tschäppeler, Roman: Kniha rozhodnutí - autor recenze: Marcela Papalová

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)