Láska a sexualita v trvalém vztahu

Láska a sexualita v trvalém vztahu

Dallaire, Yvon

Portál, 2009

207 Kč176 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Kniha pro všechny, kdo hledají cesty ke zdokonalení svého partnerského života, chtějí přispět k jeho stálosti a dokonalému intimnímu prožívání vztahu. Vysoké procento partnerských rozchodů je alarmující, ale podle autora ne všechny jsou zaviněny nedostatkem lásky a dobré vůle. Důvodem může být nedostatečná znalost rozdílů, které existují mezi muži a ženami, neznalost prožívání vztahu a chování druhého pohlaví. Autor vysvětluje vztahy mezi mužem a ženou na základě současných poznatků moderní neuropsychologie a dalších věd o obou pohlavích a umožňuje partnerským párům, aby jeden druhého lépe chápal a aby prožívali svůj vztah trvale a spokojeně.

Y. Dallaire, psycholog a sexuolog, je zakladatelem quebeckého Centre Psycho-Corporel a tzv. aplikovaného psychosexuálního přístupu v poradenství, v němž se kombinují biologické danosti člověka s teoriemi objasňujícími jeho chování.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Bodnárová, Kateřina

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-523-3

 • Počet stran / vazba:168 / Brožovaná

 • Rok vydání:2009

 • Kód:12307101

 • EAN:9788073675233

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Mnoho knih popularizujících psychologické poznatky o lásce mezi muži a ženami přináší problematický obsah, protože toto téma obvykle zjednodušují, rozmělňují několik málo poznatků nebo je zahrnují mělkými frázemi. Opatrnosti při výběru takových knih tedy nikdy nezbývá. Autor předmětné knihy, francouzský psycholog a sexuolog, má za sebou renomé úspěšného autora, který dbá na to, aby vědecké poznatky čtenáři prezentoval v hutné, ale současně srozumitelné formě. Daná kniha je přehledně koncentrovaným pojednáním o milostném životě mužů a žen, nevyhýbá se choulostivým tématům, ale nepodbízí se mělké zvědavosti a senzacím. Dvacet kapitol této knihy je rozděleno do tří následujících tématických celků: láska a sexualita, milostný život a sexuální život. Kniha je v podstatě psána hlavně pro manželské páry, jimž prezentuje podmínky příjemného a úspěšného soužití.
  Podle autora je láska druhem emoce a jako taková je také „energií v pohybu“. Pro její naplnění musí být splněny tři podmínky: vzájemný obdiv, společné sny, tj. cíle, které lze splnit ve dvou a vzájemná fyzická a sexuální přitažlivost: „Láska se tedy skládá z obdivu, snění a sexu“. Sexualita má tři dimenze, které tvoří: pohlaví a s ním spojený způsob chování, smyslnost, která není nutně vázána jen na „pohlavní spojení“ a sexuální identita, tj. „to, co činí z fyziologického a psychologického hlediska muže muži a ženy ženami“. Rozdíly mezi muži a ženami v jejich sexuálním životě chápe autor jako důsledek jejich rozdílných zkušeností, na kterých se podílí i odlišné biologické vybavení: „muž jako by se učil sexualitě na jízdním kole s deseti rychlostními stupni, čím jede rychleji, tím víc se mu to líbí“, zatímco žena se učí sexualitě „rychlostí koloběžky“. V období dospívání, kdy se vzorce sexuálního chování utvářejí, jsou chlapci více zaměřeni na fyzickou stránku sexuality, zatímco dívky na stránku romantickou.. V části o milostném životě pojednává autor, kromě jiného, o podstatě a etapách svádění, které spočívá v neustálé snaze subjektu „přitáhnout pozornost“, aby ho někdo miloval, nebo „jen pro radost z toho, že si ověřuje svou schopnost svádět“. Tuto schopnost má každý, ale často se podceňuje a může být i v rozpacích, když se stává předmětem pozornosti druhého pohlaví. Vývoj milostného vztahu probíhá často jako boj o moc a její rozdělení, ale také jako závazek a otevřenost vůči druhému. Čtenář se v této přístupně psané knize dozví mnoho zajímavého o „paradoxech vášně“, o nevěře, co muži vyčítají ženám a naopak a hodně dalšího.

  Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  - Dallaire Y.: Láska a sexualita v trvalém vztahu

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)