Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Mám dyslexii

Mám dyslexii

Vaše cena s DPH
199 Kč 179 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0349-0
Počet stran / vazba
144 / Brožovaná
Rok vydání
2013
Kód
12403201
EAN
9788026203490
Obálka v tiskové kvalitě


V populaci je minimálně 5 % dospělých, kteří trpí jednou z poruch učení, stejné procento je mezi dospívajícími a studenty. Práce s nimi je zatím v počátcích – jsou vytvářena diagnostická kritéria a formy intervence (pomoci). Děti i dospělí s dyslexií často zažívají pocity zahanbení a neúspěch, což představuje dlouhodobou zátěž. Vlivem poruchy podávají výkony horší, než odpovídá jejich možnostem, přestávají si věřit nejen v rizikové oblasti, ale i v těch, v nichž byli dosud úspěšní. Hlavním cílem knihy je pomoci čtenáři se specifickými poruchami učení orientovat se ve svých obtížích, uvědomovat si její příčiny a projevy, hledat cesty, jak projevy poruchy překonávat. Publiakci uvítají rovněž středoškolští a vysokoškolští pedagogové, zaměstnavatelé a další zájemci, kteří chtějí lépe pochopit projevy a potíže osob s poruchami učení.
Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., je speciální pedagožka zabývající se především problematikou specifických poruch učení. Je autorkou řady knih, v Portálu vyšly Poruchy učení, Dyslexie v předškolním věku?, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Pomoz mi, abych to dokázal.
PhDr. Miloslav Čedík je zkušený psycholog a speciální pedagog – etoped.

Mám dyslexii
Mám dyslexii
Mám dyslexii
Mám dyslexii
Mám dyslexii


Olga Zelinková, Miloslav Čedík: Mám dyslexii – rec. K. Šemberová

Průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými poruchami učení

V nakladatelství Portál v edici Rádci pro zdraví vyšla další kniha doc. PaedDr. Olgy Zelinkové, CSc., kterou napsala ve spolupráci s PhDr. Miloslavem Čedíkem, tentokrát je věnována dospívajícím a dospělým se specifickými poruchami učení.

Velmi čtivá knížka je určena především těm, kteří se potýkají s některou z forem poruch učení, tedy laické veřejnosti. V prvních kapitolách jsou uvedeny základní odborné informace o této problematice. Dále již následuje řada praktických rad, návodů a doporučení, ale i mnoho zajímavých příkladů osobností, které se s dyslexií narodily a jsou ve svém životě úspěšné. Jednotlivé kapitoly obsahují i mnoho vzpomínek a vyjádření osob s poruchami učení, které nám umožňují podívat se na problematiku dyslexie jejich pohledem.

Mezi námi žije minimálně 5 % dospělých, kteří trpí jednou z poruch učení, stejné procento je mezi dospívajícími a studenty. V posledních letech se pozornost odborné veřejnosti přesouvá od dětí s dyslexií, kde se již udělal velký kus práce, zejména na základních školách, ke studentům a dospělým s touto poruchou. Postupně jsou vytvářena diagnostická kritéria a formy pomoci. Velmi přínosná je kapitola 9, kde autoři uvádějí informace o vyšetření těchto poruch, ale i nejrůznější sebediagnostické postupy, což ocení zejména dospělí, kteří se dosud ostýchali nechat se vyšetřit.

V poslední době se terapie neomezuje jen na reedukaci čtení a psaní, ale její nedílnou součástí se stává i řešení sociálních a emocionálních problémů, které jdou s těmito poruchami ruku v ruce. Autoři zde velmi výstižně vysvětlují, proč k těmto problémům dochází, a jak je řešit. Pocity dětí i dospělých s dyslexií bývají často velmi podobné – dlouhodobě zažívají zahanbení a neúspěch, což má velký vliv na formování jejich přístupu k životu a řešení problémů. Často si nevěří, následkem toho podávají horší výkony, než by odpovídalo jejich intelektu a možnostem, je to vlastně takový začarovaný kruh. Celou knihou se vine jako červená nit nutnost tolerance a pochopení, ale je zde také řečeno, že dyslexie může být i odrazovým můstkem k větší píli a pracovitosti, díky kterým se dyslektici velmi dobře uplatňují v běžném životě. Z dyslexie se nelze vyléčit, ale dá se s ní velmi dobře naučit žít. Jak uvádí autorka: „Neexistují dva zcela stejní jedinci – liší se příčinou dyslexie, psychickou výbavou i rodinným zázemím.“ Co jednomu uškodí (přílišná tolerance), druhému může pomoci (pracuje svým tempem a není frustrován).

Velmi stručně jsou uvedeny principy práce s dyslektiky v jednotlivých evropských zemích a v USA. Autoři shromáždili i praktické informace o platných právních normách a centrech, kde pomáhají studentům s poruchami učení.

Hlavním cílem knihy je pomoci čtenářům orientovat se v obtížích vyplývajících z této diagnózy, uvědomovat si příčiny a projevy, hledat cesty, jak projevy poruchy překonávat, a to nejen konkrétní potíže se čtením, psaním atd., ale i související problémy s pamětí, potíže v sociální a emocionální rovině, v organizaci práce atd.

Tato publikace je velice přínosná a podnětná nejen pro samotné dospívající a dospělé s dyslexií, ale i pro jejich rodiče, blízké a v neposlední řadě i pedagogy, zaměstnavatele a kolegy. Zabývá se totiž dyslexií z praktického hlediska, takže ji budou moci ve svém každodenním životě využít všichni, kteří trpí těmito problémy.

PhDr. Kamila Šemberová

Česká společnost „Dyslexie“, o.s.

Recenze zpracována pro nakladatelství Portál