Mozek a vnitřní svět

Mozek a vnitřní svět

Solms, Mark; Turnbull, Oliver

Portál, 2014

517 Kč439 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Vnitřní svět a mysl byly v minulosti doménou psychoanalýzy a příbuzných přístupů, čímž stály na okraji vědeckého zájmu. Po dlouhou dobu se zdálo, jako by subjektivní stavy jako vědomí, emoce, snění nepředstavovaly seriózní témata výzkumu mozku. Tato situace na poli neurovědy se v posledních letech – s jistým ústupem behaviorismu – změnila, což vedlo k explozi nových vhledů do přírodních zákonů, které řídí náš vnitřní život.

Autoři nabízejí ve své knize Mozek a vnitřní svět čtenářům-nespecialistům fascinující poznávací cestu po nových neurovědních objevech. Ukazují, jak lze staré psychodynamické koncepty nově vědecky zarámovat a dojít k novému porozumění lidské subjektivní zkušenosti, duševnímu zdraví a duševní nemoci. Poté, co autoři zmapují z pohledu neurovědy oblasti jako emoce, motivace, paměť, fantazie, sny, halucinace…, ukazují, co dělá psychoterapie ve svém léčebném přístupu k duševnímu onemocnění, a co vše se musí stát, aby byl tento přístup úspěšný.

Mark Solms je neuropsycholog a psychoanalytik. Ve své vědecké práci propojuje poznatky z klinické psychoanalýzy se znalostmi neurologických věd o anatomické struktuře a fungování mozku.

Oliver Turnbull je neuropsycholog. Zabývá se především zrakově-prostorovým vnímáním a rolí emocí při rozhodování a učení.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Úvod do neurovědy subjektivní zkušenosti

 • Překladatel:Müller, Ivo

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0592-0

 • Počet stran / vazba:312 / Brožovaná

 • Rok vydání:2014

 • Kód:13402701

 • EAN:9788026205920

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Autory této knihy, na první pohled s poněkud záhadně znějícím podtitulem, jsou dva neuropsychologové a jeden z nich, Solms, je také psychoanalytik. Předmluvu napsal u nás známý další neurovědec O. Sacks, vyznačující se svými vtipnými analýzami neuropsychologických syndromů. Proč je vlastně ten podtitul záhadně znějící ? Prostě proto, že jednou z největších záhad současné filosofie mysli je vysvětlení transformace neurofyziologických procesů v procesy psychické. Solms je navíc známý tím, že, jak uvádí Sacks ve své předmluvě, se snažil „propojit psychoanalýzu a neurologii“. Jsou známé různé koreláty neurologických struktur a stavů mozku (např. teplota a spotřeba kyslíku určitých neuronových struktur s určitými psychologickými tématy), ale zásadně by mělo jít o neurologickou identifikaci a určitých psychických obsahů, jako jsou např. určité druhy pocitů, postojů, myšlenek, snah apod.; např. co se děje v mozku, když mám radost, že mne můj nadřízený pochválil, nebo když si myslím, že můj soused se moc vytahuje. Teorie identity psychického a mozkového dění říká, že tu jde o tutéž skutečnost hmotné podstaty, jen je to vyjadřováno dvěma různými vědními jazyky. Říci v této recenzi k čemu v tomto směru dospěli a jak tento vztah řeší neuropsychologové Solms a Turnbull by ovšem bylo jako říci zaujatému čtenáři detektivek hned na začátku, že vrahem byl zahradník. A tak se zde omezíme na strukturu této, nepochybně zajímavé i když jistě diskutabilní práce.

  V deseti didakticky propracovaných kapitolách se studující této knihy, což musí být nepochybně víc než pouhý čtenář, seznámí se základními neurovědními koncepty a s elementární anatomií a fyziologií mozku. Je to především velmi dovedně zpracovaný obraz toho, jak mozek zpracovává informace z vnějšího i vnitřního prostředí a vytváří si poznatky o světě a stavu svého subjektu. Následuje stěžejní téma „Mysl a mozek – jak spolu souvisejí ?“. Jedná se v ní, jak píší autoři, „o psychofyziologický problém mysl vs tělo“, který je od starověku „filozofickou hádankou“, ale pořád je zde ještě exponován v obecné rovině a moderní kognitivní věda jej změnila na „problém vědomí“. Jsou zde analyzovány různé hypotézy řešení tohoto problému, mezi jiným i „některé zajímavé souvislosti s psychoanalýzou“. Následují kapitoly o vědomí a nevědomí, emoci a motivaci, paměti a fantazii, snech a halucinacích, o vlivech dědičnosti a prostředí na duševní vývoj, o rozdílech v činnosti pravé a levé mozkové hemisféry (což je ilustrováno rozdílem mezi „slovy a věcmi“). Obsah celého díla vrcholí v mimořádně zajímavé problematice o vztahu „self“ a neurobiologie a „léčbě mluvením“ a zcela na závěr pak desátou kapitolou o „budoucnosti a neuro-psychoanalýze“. Studium je to v mnoha směrech velmi poučné a četba velmi napínavá i pro pokročilého zájemce o psychologii v mnohém objevná.

  Milan Nakonečný

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál

  - Solms M., Turnbull O.: Mozek a vnitřní svět - rec. M. Nakonečný

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)