Nedostupný otec

Nedostupný otec

Rosenthal, Sarah Simms

Portál, 2018

299 Kč254 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Problémy mezi otcem a dcerou mohou narušit identitu mladých žen i žen ve středním věku, vést u nich k pocitu, že si nezaslouží lásku a že jsou bezcenné. To pak může omezit její schopnost navazovat a udržovat partnerské vztahy v dospělosti. Tato kniha líčí příběhy žen, kterým se podařilo tyto problémy překonat a vést uspokojivý pracovní a osobní život navzdory nedostatku pozornosti, uznání a lásky ze strany otce. Autorka naznačuje základní strategie k překonání pocitu prázdnoty pramenícího ze vztahu s násilnickým, nepřítomným, alkoholickým, duševně nemocným, nezodpovědným, sobeckým či nemilujícím otcem.
Sarah Simms Rosenthal, Ph.D., je klinická sociální pracovnice a terapeutka se soukromou praxí v New Yorku.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Jak zvládnout narušený vztah mezi dcerou a otcem

 • Překladatel:Somogyi, Viola

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1373-4

 • Počet stran / vazba:168 / Brožovaná

 • Rok vydání:2018

 • Kód:12311801

 • EAN:9788026213734

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

 • Rosenthal, Sarah Simms: Nedostupný otec - autor recenze: Aneta Baierová
  http://casopisagora.cz/2018/12/nedostupny-otec-aneb-jak-zvladnout-naruseny-vztah-mezi-dcerou-a-otcem/

  Existuje spousta knih, které se věnují tématu narušeného vztahu matek a dětí. Otcové bývají v tomto kontextu často opomíjení, nyní však vyšla kniha, kde ústředním tématem je právě vztah mezi otcem a dcerou.

  Téma narušených vztahů mezi otci a dcerami je v dnešní době velmi aktuální, protože spousta rodin se rozpadá, rodiče se rozvádí a často pak po odchodu muže z rodiny dochází ke ztrátě kontaktu s dětmi. Rodiny bývají často poznamenány psychickými potížemi otců, závislostí na návykových látkách a dalšími problémy, které soužití rodiny výrazně znesnadňují. Problémy mezi otcem a dcerou mohou narušit identitu žen, vést k pocitu, že si nezaslouží, aby je měl někdo rád. Omezuje to jejich schopnost v budoucnu navázat a udržet partnerský vztah. Tyto potíže navíc ženu mohou provázet po celý její život.

  Autorka knihy Sarah Simms Rosenthal je americká sociální pracovnice a terapeutka. Sama přiznává, že ji ke knize inspirovala vlastní zkušenost s fyzicky přítomným, ale emocionálně nedostupným otcem. Další inspirací jí byly klientky, které přicházely do její pracovny a zažívaly potíže související právě s narušeným vztahem mezi nimi a jejich otci. Velmi na knize oceňuji právě to, že autorka do knihy vkládá i svůj osobní příběh a tím se přibližuje čtenářům, nebo především čtenářkám, které těmto problémům čelí také.

  Kniha je však velice osobní zpovědí nejen autorky, ale také dalších žen, které svolily k publikování svého životního příběhu. První část knihy je tedy věnována právě jim. Formou vyprávění autorka popisuje, jak různé typy nedostupných otců ovlivňují životy jejich dcer. Tato část knihy je napsána velice čtivou formou a z některých příběhů skoro až mrazí v zádech.

  Na konci každé kapitoly autorka uvádí krátký rozbor toho, o co vlastně ve zmíněných příbězích jde a shrnuje. jak se ženy z příběhů dokázaly navzdory nepříznivému vývoji v dětství postavit na vlastní nohy. To mi přijde kapku nadbytečné vzhledem k tomu, že tzv. „cestě k uzdravení“ je věnována celá další část v knize. Autorka navíc na můj vkus nejde příliš do hloubky a pouze popisuje zjevné věci, které si čtenář sám dokáže poměrně snadno odvodit.

  Zajímavostí této knihy je, že obsahuje dotazník, dle kterého lze zjistit, o jaký typ neodstupného otce se v případě dané klientky jedná. Čtenářka si může dotazník vyplnit a zjistit tak, kde je v jejím případě problém a také jak jej řešit. Na to autorka v knize poměrně přehledně uvádí různé tipy a inspiruje příběhy žen, které tento problém úspěšně dokázaly překonat.

  Knihu bych doporučila zejména ženám, které se potýkají s potížemi pramenícími ze vztahu s násilnickým, nepřítomným, alkoholickým, duševně nemocným, nezodpovědným, sobeckým či nemilujícím otcem. Dcery těchto otců mohou v knize najít inspiraci pro svůj vlastní život a objevit strategie k překonání pocitů prázdnoty, které z takových vztahů pramení. Pro studenty a odborníky může být zajímavé nahlédnutí do duší a životů takovýchto žen, jejichž otevřené zpovědi jsou významnou součástí knihy. Pro praxi může být využitelný i výše zmíněný dotazník a způsob terapeutické práce, který autorka v knize na několika místech zmiňuje.

  - 11.01.2019

 • O otcích… a taky trochu o jejich dcerách - autor recenze: Alena Lochmannová
  https://www.vaseliteratura.cz/odborna-literatura/7159-o-otcich-a-taky-trochu-o-jejich-dcerach

  To, jak významný vliv má výchova rodičů na děti, je neoddiskutovatelné. Rodina je prvním stavebním kamenem povahy a charakteru, prostředím, v rámci něhož se dítě formuje v adolescenta a dospělého, zralého člověka, který od svých rodičů přejímá vzorce chování i hodnoty, ať už vědomě a záměrně, či nevědomě. Ne vždy je ale od koho přejímat tyto vzorce a někdy je i v dospělosti těžké vypořádat se s absencí zdravých vztahů v rámci dětského světa.

  Kniha Nedostupný otec nese podtitul Jak zvládnout narušený vztah mezi dcerou a otcem. Klinická sociální pracovnice a terapeutka Sarah Simms Rosenthal sama vyrůstala s otcem, který z nějakého důvodu nedokázal svoji dceru přijmout takovou, jaká byla. Autorka si nevzpomíná, že by ji otec kdy ukládal ke spánku nebo jí četl pohádku. Již jako dítě vnímala jeho odmítnutí, ačkoliv nikdy nepochopila, z čeho pramenilo. Snad proto se i profesně začala později věnovat ženám, jejichž vztah s otcem byl nějakým způsobem narušen. Snad proto, aby pochopila, co se stalo v jejím vlastním životě.

  Kniha Nedostupný otec je pomyslně rozdělena do dvou částí. V první části prostřednictvím příběhů autorka seznamuje čtenáře s jednotlivými typy nedostupných otců. Píše o otci neschvalujícím, duševně nemocném, závislém na návykových látkách, týrajícím a zneužívajícím, nespolehlivém a nepřítomném. Všechny tyto typy otců přibližuje skrze příběhy žen, s nimiž se v rámci své praxe setkala. Jako taková je první část i nejzajímavější částí knihy. Je fascinující zjišťovat, do jaké míry ovlivnily přístupy otců dospělý život jejich dcer, stejně jako vnímat, jaké těžkosti, často nevědomé, musely dcery nedostupných otců překonávat, aby dokázaly vystoupit ze stínu dětských křivd a začít žít plnohodnotný život. Ne všem se to pochopitelně podařilo, přesto uvědomění existence řady situací, které autorka přibližuje, a zákulisí ze života představených žen, dost možná povede nejednoho čtenáře k zamyšlení nad vlastním vztahem se svými rodiči.

  Druhá část knihy je nazvána jako Cesta k uzdravení. Čtenář může sám sebe otestovat a pokusit se odpovědět si na otázku, zda jeho vlastní otec nebyl v jeho životě do jisté míry nedostupný. Jak autorka uvádí, toto uvědomění je prvopočátkem a základem uzdravení se. Následně čtenáře provádí po cestě, kterou je třeba se vydat, přibližuje, co je třeba pochopit a akceptovat, identifikovat a změnit. To vše nenásilným a čtivým způsobem. Kniha je tak jakýmsi návodem, který směřuje myšlenky a pomáhá je třídit, který ukazuje, že ne každý má to štěstí a má milujícího otce, a pomáhá pochopit mnohé, co v dětských očích často zůstávalo nepochopeno.

  Je nutné ocenit vedle profesionality zpracování a odbornosti knihy její čtivost, což není častá kombinace. Samotné příběhy žen, které jsou vyprávěny z perspektivy autorky, přidávají knize na osobním nádechu a ladění. Nenásilný způsob vyprávění mnohdy bolestivých příběhů vede čtenáře k empatickému vhledu do života jemu neznámých lidí, kteří se mu na okamžik stávají prostřednictvím stránek knihy dost možná bližší, než by si byl ochoten zprvu připustit. Jako přidanou hodnotu lze vnímat i již zmíněnou možnost sebetestování čtenáře. Kniha však jednoznačně disponuje potenciálem zaujmout širokou škálu čtenářů, nejen tedy ženy s narušeným vztahem k jejich otcům, ale především ty čtenáře, kteří se rádi noří do mnohdy těžko pochopitelných zákoutí lidské duše a čas od času sáhnou po literatuře, která jim přibližuje psychologii v jejích různých podobách a nuancích aplikovanou na reálný lidský život.

  - 18.12.2018

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)