Neztraťte motivaci v době blahobytu

Neztraťte motivaci v době blahobytu

Jelínek, Marian; Jetmarová, Kamila

Portál, 2017

299 Kč254 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Základním tématem knihy známých koučů je rozpor mezi naším vnějším životním blahobytem a vnitřním světem, respektive pocitem spokojenosti s vlastním životem. Zatímco parametry blahobytu neustále vzrůstají, z hlediska teorie optimálního prospívání v nás pocit štěstí obecně klesá. Co pak lze v našich životech považovat za úspěch? K čemu máme motivovat, vést, inspirovat mladé lidi a včetně sebe samých? Je možné si hédonicky užívat hojnosti, a zároveň být vnitřně šťastní? Jak snížit negativní dopady nadbytku (v psychologii často používáme termín „nemoci blahobytu“), jako například problematiku sebevražd, vzrůstající spotřebu psychofarmak, zvyšující se existenciální vakuum, psychickou entropii, ztrátu smyslu, syndrom vyhoření…? Kniha je inspirativním čtením pro každého moderního člověka provokujícím k zamyšlení nad výše zmíněnými otázkami a praktickou ukázkou, jak s tímto rozporem naložit tak, abychom mohli být zároveň „bohatí i šťastní“.
Marián Jelínek je hokejový trenér, dlouhodobě se věnuje sportovnímu i jinému koučinku. Působí jako mentor a kouč, přednáší, vede školení a workshopy. Je spoluautorem řady knih a získal doktorát z kinatropologie a psychologie.
Kamila Jetmarová je psycholožka, aktivně spolupracuje s vrcholovými sportovci. Jako mentorka se věnuje duševnímu rozvoji, zejména meditačním a relaxačním technikám.


Audioverzi knihy si můžete zakoupit na Audiotéce.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1196-9

 • Počet stran / vazba:240 / Brožovaná

 • Rok vydání:2017

 • Kód:12310901

 • EAN:9788026211969

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Na první pohled se může zdát, že je kniha určena vedoucím pracovníkům či sportovcům a jejich trenérům. Přinese však užitek také rodičům, kteří hledají způsob, jak lépe vychovávat své děti v této dynamické době, pedagogům a samozřejmě široké veřejnosti.

  V první části jsou stručným a poutavým způsobem popsány vědecké objevy v oblastech zkoumání lidské psychiky, postojů a subjektivního vnímání světa v souvislosti s lidskými a společenskými potřebami. To vše je porovnáváno s evolučními pravidly tak, aby si čtenář mohl sám vytvářet své závěry a snáze svému chování a chování druhých porozuměl. Je mnohdy překvapivé, jak jsou moudra učenců z dávné historie aktuální i pro dnešní dobu.

  Pro čtenáře je již více uchopitelná kapitola Zóny. Říká se, že lenost je pokrokem lidstva. Aktuální doba nám však umožňuje být čím dál více líní bez nutnosti k tomu vytvářet nové „zlepšováky“. Tím následně hrozí degenerace. Část II velice srozumitelným způsobem popisuje, co je nutné dělat pro to, abychom si v takto pohodlné době dokázali udržet schopnost kreativity a smysl života tak, aby nás nepřekvapil v dohledné době syndrom vyhoření a život (včetně práce) přinášel uspokojení.

  V poslední části autoři přinášejí konkrétní popisy, jak si udržet motivaci. A to nejen u sebe, ale jak jí vzbouzet u svých dětí, kolegů či podřízených. Klíčové pro porozumění nové situaci žití v blahobytu je, že výrazně důležitější než fixace na cíl je zaměření se na cestu k cíli. V dnešní době se ukazuje, že pokud jsme orientovaní pouze a jen na cíl a chybí nám emoční vazba k činnosti (cestě, postupu), spokojenost z dosažení cíle je pouze krátkodobá a pocit šťastného života se stále nedostavuje. Několik konkrétních případů, jak tvořit emoční vazbu ke sportu, k výuce na hudební nástroj či ke svému zaměstnavateli a výrobním prostředkům, se nachází právě v této kapitole. A co je podstatné, jedná se o konkrétní příklady z českého prostředí několika posledních let!

  Leoš Kubíček

  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  - Jelínek, Marian; Jetmarová, Kamila: Neztraťte motivaci v době blahobytu - recenzent Leoš Kubíček

Čtenářské recenze

 • Jelínek, Marian; Jetmarová, Kamila: Neztraťte motivaci v době blahobytu - Ivo Jirásek

  Úspěšně proplout mezi Skyllou a Charybdou se podařilo jen Odysseovi. Je to už dávno, můžete namítnout, a je to jen mýtus. Svým způsobem však každý z nás řeší nebezpečné proplouvání životem mezi dvěma krajnostmi moderního světa, mezi hédonickou adaptací na blahobyt a smysluplností vlastní existence.

  Harmonického skloubení obou pólů vnějšího a vnitřního světa je zapotřebí k tomu, abychom si zajistili postačující hmotné zajištění a zároveň získali motivaci k aktivitě směřující k seberealizaci. Pokud se přikloníme příliš k prvnímu extrému, hrozí nám nestvůra zpohodlnění, pokud ke druhému, ocitneme se v blízkosti nebezpečného víru nouze.

  Druhá kniha dvou zkušených spoluautorů (Sport, výkon a metafyzika: aneb jak proměnit „práci“ ve hru a úsilí v medaile, Mladá fronta 2014) propojujících zkušenosti s vrcholovým sportem, psychologií, koučinkem a osobnostním rozvojem se snaží právě o představení možností takové pomyslné plavby. Aniž by metafora námořní cesty byla použita, můžeme číst tento text optikou hledání smysluplné uměřenosti, dosažitelné spolupůsobením rozumu a srdce, myšlení a emocí, ratia živeného energií lásky. Jde na to prostřednictvím tří částí knihy, strukturujících půl sta kratičkých kapitol a přehršel příkladů a konkrétních inspirací.

  První kapitola, nazvaná Společnost blahobytu, poukazuje na poznatek, že honba za úspěchem, penězi, maximálním výkonem a blahobytem štěstí nepřináší. Že optimální prospívání (flourishing) není rovno hmotnému blahobytu a ekonomickému bohatství, ale je spjato s duševní pohodou, tedy s pozitivními emocemi, zaujetím činností (flow), smysluplností, pozitivními mezilidskými vztahy a úspěšným výkonem. A na to logika kvantifikace nepostačuje. Na blahobyt se snadno zvyká a to, oč jsme usilovali, ztrácí brzy pel zajímavosti. Pak se „stáváme štvanci honícími se za příjemnými prožitky, kteří potřebují další a další dávku“ (p. 31), s důsledkem vyhoření, demotivace, absence smyslu, „infarktu duše“. To, co nám v tom může zabránit, jsou limity, vymezující pole svobody určitými pravidly, je to omezenost četností volby, protože z příliš mnoha možností si nakonec nevybereme žádnou. Nemocím z blahobytu je dobré vědomě čelit, a to pomocí korigujících mechanismů a vytyčováním hranic. Měli bychom se vědomě bránit nadměrné rychlosti záměrným zpomalením, přílišné digitalizaci realitou vztahů, paralýze z blahobytu vedoucímu k lenosti jeho vědomým omezením.

  A to je prostor pro druhou kapitolu, jejíž téma zná každý zájemce o zážitkovou pedagogiku: Zóny. Samozřejmě míněna je zóna komfortu, zóna učení a zóna stresu. Umět vystoupit z první z nich, to však vyžaduje úsilí, odhodlání a – energii. Protože blahobyt mě rozhodně ke stlačení komfortní zóny nedonutí…

  Kde ji vzít? Třetí kapitola, Motivace, hledá energii k nastartování aktivity, kterou nalézá v emoční vazbě k činnosti. Tedy v tom, že mě musí bavit aktivita samotná, nikoliv pouze očekávání výsledků, „cílové feťáctví“ nezajímající se o cesty, které k nim vedou. „Symbióza smysluplnosti (racionální odůvodnitelnosti toho, co dělám) a seberealizace (nadšení a touhy, emoční atraktivita toho, co dělám) vedou k těm pravým výsledkům. V konečném efektu to přece jen spouští láska k něčemu.“ (p. 131)

  Kniha to není vědecká, ale populárně naučná. Využívá vybraných výzkumných sdělení, ta však přeformulovává do jazyka přijatelného laickému čtenáři. Více než o významovou přesnost slov se zajímá o jejich srozumitelnost. O sdělnost, jíž mají napomoci popisované příběhy a historky, příklady hodné následování i ty, jichž bychom se měli vyvarovat. Ze sportovního prostředí, ale také z firemního managementu.

  A co nás ještě může potěšit? Přiznání hned na úplném začátku knihy, v Prologu prvního ze spoluautorů (a rovněž obdobná zmínka v Epilogu druhé spoluautorky), že přijetí výzvy Gymnasionu k napsání příspěvku (otištěnému v G 18, pp. 20–23) se vlastně stalo startovním impulsem k představení tematiky v mnohem širším kontextu. Věřím, že propojení našeho periodika, tématu knihy a jeho autorského podání může být ještě umocněno závěrečným apelem: přečtěte si tuto čtivě podanou sondu ze života soudobé společnosti. Palčivé napětí mezi hmotným blahobytem a nedostatkem vnitřního klidu či spokojenosti je určitě tématem hodným hlubokého zamyšlení. A dopřejte si ten luxus vztáhnout si konkrétní náměty na svůj vlastní život, na sebe sama, na vlastní balancování mezi ekonomickým zajištěním a smysluplnou seberealizací. Stojí to za to!

  - 15.12.2017

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)