Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Nový One Minute Manager

Nový One Minute Manager

Vaše cena s DPH
199 Kč 179 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Překladatel
Bodnárová, Kateřina
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1177-8
Počet stran / vazba
104 / Pevná
Rok vydání
2017
Kód
12602101
EAN
9788026211778
Obálka v tiskové kvalitě


Kniha patří mezi největší manažerské klasiky (13 mil. výtisků, překlad do 37 jazyků). Na příběhu mladého manažera, který hledá moudrost a poučení a je zklamán standardním manažerským světem, autoři rozvíjejí svůj revoluční koncept minutového vedení a manažerské filozofie, jejichž součástí jsou minutové cíle, minutová pokárání a minutové pochvaly. Kniha vychází podle nové, aktualizované a rozšířené edice, která se ve světě setkala s novou vlnou zájmu o tento přístup.
Kenneth Hartley Blanchard je americký bestsellerový autor a expert na management.
Spencer Johnson je myslitel a spisovatel, autor úspěšných knih o motivaci.

Nový One Minute Manager
Nový One Minute Manager
Nový One Minute Manager
Nový One Minute Manager
Nový One Minute Manager
19.05.2017
Blanchard, Ken; Johnson, Spencer : Nový One Minute Manager - Lucie Froncová
casopisagora.cz/2017/04/ken-blanchard-spencer-johnson-novy-one-minute-manager/

Nový One Minute Manager je knížka, kterou přečtete za pár hodin, čerpat z ní však budete minimálně několik let.

Nový One Minute Manager je aktualizovaným vydáním původního One Minute Managera. Nové vydání si vyžádaly měnící se technologie a globalizace a s nimi spojená změna v přístupu vedení firem: v dnešní době je potřeba rychlejších reakcí a využívání menšího množství zdrojů, současně je potřeba lidi vést a motivovat nikoli ke kompetenci, jako tomu mnohdy bylo dříve, ale vzájemné spolupráci.

Právě to je důvodem, proč byl Nový One Minute Manager napsán, respektive aktualizován: aby pomohl řídit lidi a dosahovat úspěchů, a to s ohledem na dnešní dobu.

„Lidé, kteří ze sebe mají dobrý pocit, přinášejí dobré výsledky.“

Dnes se lidé snaží najít nejen v životě, ale i v práci, kde přeci jen tráví podstatnou část svého života, větší naplnění. Nejsou už tak ochotni věnovat svůj čas práci, kterou nepovažují za smysluplnou. Dnešní struktura firmy proto musí své zaměstnance inspirovat a probouzet jejich kreativitu. Mozek společnosti nesdílí jen v kanceláři vedení – najdeme jej všude, v celé společnosti. Současně není potřeba za každou cenu s ostatními soutěžit; dnešní doba umožňuje šanci stát se vítězi všem.

Pamatovat je tedy potřeba zejména na to, že lidé nepracují pro ostatní, byť je to tak mnohdy uváděno; ve skutečnost vždy každý pracuje pro sebe.

Kniha nejprve definuje ideálního manažera, a to jako někoho, kdo povzbuzuje lidi k tomu, aby vyvažovali svůj pracovní i soukromý život, tedy aby obě tyto složky jejich života byly naplněné smyslem a aby si je mohli naplno užívat. Prioritou manažerů v předešlých letech byly ve většině případů buďto výsledky, nebo lidé. V dnešní době je nicméně potřeba skloubit obojí; ideální manažer tak řídí sebe i lidi tak, aby z jejich práce měli prospěch lidé i firma současně.

Kniha odhaluje tři takzvaná Tajemství minutového managementu, a to minutové cíle, minutové pochvaly a minutová usměrnění. Co je tím konkrétně myšleno a jak je možné dané principy aplikovat, současně i vysvětlení, proč vlastně fungují, to přiblíží kniha příběhem zvídavého mladíka, který se rozhodl najít co nejlepšího manažera.

Kniha Nový One Minut Manager nicméně není určena jen manažerům, ostatně – přestože prozatím zmiňuji jen pracovní sféru – ani pouze této oblasti. Principy, které uvádí, lze použít nejen ve vztahu k podřízeným či spolupracovníkům v práci, ale také v každodenním kontaktu s rodinou a přáteli. Možnosti jejich aplikace jsou tedy velmi rozsáhlé.

Příběh je krátký a výstižný. Čte se velice snadno a rychle. Teorie je vždy přiblížena na konkrétních příkladech. Z příběhu jsou vybírány nejdůležitější body, ty jsou vždy po daném teoretickém celku stručně shrnuty. Současně pak kniha uvádí veškeré teoretické principy ve finální kapitole.

Na někoho by nicméně toto několikeré opakování mohlo působit až únavně; jelikož kniha nepracuje s příliš dlouhými kapitolami ani pasážemi, není možná potřeba dané opakovat tolikrát.

Současně nový přístup popisuje jako jediný možný, respektive nejlepší, kniha sama si jej i v rámci příběhu mnohokrát chválí. Přestože se jedná o přístup zaměřený na lidi i společnost, tedy pravděpodobně přístup skutečně velmi dobrý a efektivní, množství pochvaly působí téměř až jako přemlouvání, nadto poněkud úlisné. Domnívám se, že by prospělo, kdyby se autoři nesnažili tolik, respektive nechali čtenáře, aby si sami přišli na to, že je tento přístup v této době skutečně velmi dobře zvoleným.