Nový One Minute Manager

Nový One Minute Manager

Blanchard, Ken; Johnson, Spencer

Portál, 2017

199 Kč169 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Kniha patří mezi největší manažerské klasiky (13 mil. výtisků, překlad do 37 jazyků). Na příběhu mladého manažera, který hledá moudrost a poučení a je zklamán standardním manažerským světem, autoři rozvíjejí svůj revoluční koncept minutového vedení a manažerské filozofie, jejichž součástí jsou minutové cíle, minutová pokárání a minutové pochvaly. Kniha vychází podle nové, aktualizované a rozšířené edice, která se ve světě setkala s novou vlnou zájmu o tento přístup.
Kenneth Hartley Blanchard je americký bestsellerový autor a expert na management.
Spencer Johnson je myslitel a spisovatel, autor úspěšných knih o motivaci.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Bodnárová, Kateřina

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1177-8

 • Počet stran / vazba:104 / Pevná

 • Rok vydání:2017

 • Kód:12602101

 • EAN:9788026211778

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Čtenářské recenze

 • Blanchard, Ken; Johnson, Spencer : Nový One Minute Manager - Lucie Froncová
  casopisagora.cz/2017/04/ken-blanchard-spencer-johnson-novy-one-minute-manager/

  Nový One Minute Manager je knížka, kterou přečtete za pár hodin, čerpat z ní však budete minimálně několik let.

  Nový One Minute Manager je aktualizovaným vydáním původního One Minute Managera. Nové vydání si vyžádaly měnící se technologie a globalizace a s nimi spojená změna v přístupu vedení firem: v dnešní době je potřeba rychlejších reakcí a využívání menšího množství zdrojů, současně je potřeba lidi vést a motivovat nikoli ke kompetenci, jako tomu mnohdy bylo dříve, ale vzájemné spolupráci.

  Právě to je důvodem, proč byl Nový One Minute Manager napsán, respektive aktualizován: aby pomohl řídit lidi a dosahovat úspěchů, a to s ohledem na dnešní dobu.

  „Lidé, kteří ze sebe mají dobrý pocit, přinášejí dobré výsledky.“

  Dnes se lidé snaží najít nejen v životě, ale i v práci, kde přeci jen tráví podstatnou část svého života, větší naplnění. Nejsou už tak ochotni věnovat svůj čas práci, kterou nepovažují za smysluplnou. Dnešní struktura firmy proto musí své zaměstnance inspirovat a probouzet jejich kreativitu. Mozek společnosti nesdílí jen v kanceláři vedení – najdeme jej všude, v celé společnosti. Současně není potřeba za každou cenu s ostatními soutěžit; dnešní doba umožňuje šanci stát se vítězi všem.

  Pamatovat je tedy potřeba zejména na to, že lidé nepracují pro ostatní, byť je to tak mnohdy uváděno; ve skutečnost vždy každý pracuje pro sebe.

  Kniha nejprve definuje ideálního manažera, a to jako někoho, kdo povzbuzuje lidi k tomu, aby vyvažovali svůj pracovní i soukromý život, tedy aby obě tyto složky jejich života byly naplněné smyslem a aby si je mohli naplno užívat. Prioritou manažerů v předešlých letech byly ve většině případů buďto výsledky, nebo lidé. V dnešní době je nicméně potřeba skloubit obojí; ideální manažer tak řídí sebe i lidi tak, aby z jejich práce měli prospěch lidé i firma současně.

  Kniha odhaluje tři takzvaná Tajemství minutového managementu, a to minutové cíle, minutové pochvaly a minutová usměrnění. Co je tím konkrétně myšleno a jak je možné dané principy aplikovat, současně i vysvětlení, proč vlastně fungují, to přiblíží kniha příběhem zvídavého mladíka, který se rozhodl najít co nejlepšího manažera.

  Kniha Nový One Minut Manager nicméně není určena jen manažerům, ostatně – přestože prozatím zmiňuji jen pracovní sféru – ani pouze této oblasti. Principy, které uvádí, lze použít nejen ve vztahu k podřízeným či spolupracovníkům v práci, ale také v každodenním kontaktu s rodinou a přáteli. Možnosti jejich aplikace jsou tedy velmi rozsáhlé.

  Příběh je krátký a výstižný. Čte se velice snadno a rychle. Teorie je vždy přiblížena na konkrétních příkladech. Z příběhu jsou vybírány nejdůležitější body, ty jsou vždy po daném teoretickém celku stručně shrnuty. Současně pak kniha uvádí veškeré teoretické principy ve finální kapitole.

  Na někoho by nicméně toto několikeré opakování mohlo působit až únavně; jelikož kniha nepracuje s příliš dlouhými kapitolami ani pasážemi, není možná potřeba dané opakovat tolikrát.

  Současně nový přístup popisuje jako jediný možný, respektive nejlepší, kniha sama si jej i v rámci příběhu mnohokrát chválí. Přestože se jedná o přístup zaměřený na lidi i společnost, tedy pravděpodobně přístup skutečně velmi dobrý a efektivní, množství pochvaly působí téměř až jako přemlouvání, nadto poněkud úlisné. Domnívám se, že by prospělo, kdyby se autoři nesnažili tolik, respektive nechali čtenáře, aby si sami přišli na to, že je tento přístup v této době skutečně velmi dobře zvoleným.

  - 19.05.2017

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)