Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Péče o člověka s demencí

Péče o člověka s demencí

Vaše cena s DPH
229 Kč 206 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Průvodce pro rodinné příslušníky
Překladatel
Šmejkalová, Denisa
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-0154-0
Počet stran / vazba
136 / Brožovaná
Rok vydání
2012
Kód
12402901
EAN
9788026201540
Obálka v tiskové kvalitě


Průvodce pro rodinné příslušníky
Péče o člověka, který trpí nějakou formou demence, stojí hodně úsilí. Je třeba přecházet různým nehodám, zajistit problematická místa v domácnosti a zabezpečit člověku s demencí i sobě samému co nejbezpečnější prostředí a zároveň se seniorem, jehož duševní schopnosti a praktické dovednosti postupně mizí, jednat adekvátně jeho možnostem a zároveň jako s dospělým. Kniha zkušených odborníků nabízí praktické rady, které se týkají všech oblastí života člověka s demencí a jeho rodiny. Najdeme v ní doporučení, jak nemocnému pomáhat s osobní hygienou, jak zajistit dostatečnou výživu i jak s člověkem s demencí komunikovat tak, aby nám co nejvíce porozuměl a abychom ho svým mluveným projevem nedráždili nebo nestresovali. Všechny oblasti péče o člověka s demencí jsou v knize přiblíženy pomocí kazuistik. Kniha je velmi praktická; autoři radí, jak zvládat každodenní problémy, a zároveň upozorňují na to, že by se pečovatelé měli snažit zachovat člověku s demencí jeho lidskou důstojnost a umožnit mu, aby využil všechny své zbylé schopnosti, protože co nepoužíváme, o to brzy přijdeme. Kniha osloví rodinné příslušníky a přátele osob s demencí, sociální pracovníky, pečovatele a personál zařízení pro osoby s demencí.
Joy A. Glenner vede síť center pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Jean M. Stehman je ředitelem školy, kde se studuje péče o lidi s demencí. Judith Davagnino vede rodinná centra pro lidi s Alzeimerovou chorobou. Margaret J. Galante a Martha L. Green působí jako supervizorky zdravotnických pracovníků, kteří se starají o lidi s demencí.

Péče o člověka s demencí
Péče o člověka s demencí
Péče o člověka s demencí
Péče o člověka s demencí
Péče o člověka s demencí


Joy A. Glenner a kol.: Péče o člověka s demencí – rec. H. Matějovská Kubešová

Úvodní kapitola knihy velmi citlivě prezentuje motiv svého vzniku – poskytnout oporu pečujícím i s jemným upozorněním na možné pozitivní aspekty poskytované péče, z nichž nejpřínosnější je pro obě strany zachování komunikace, a tím i vzájemné blízkosti.

 

V kapitole Porozumění a přijetí jsou výstižně a srozumitelně popsány počáteční příznaky demence s vysvětlením na životních epizodách konkrétních nemocných. Zvláště cenný je pro rodinné pečovatele popis problémů s ovládáním emocí a problémů s racionálním úsudkem a uvažováním. Popis fází demence s konkrétními projevy umožní rodinnému pečovateli připravit se na vývoj choroby jeho blízkého a předejít tak vlastním pocitům nedostačivosti a selhání.

 

Závěr této kapitoly je věnován vysvětlení pro pečující, jak pochopit změny v chování partnera s demencí a jak se s nimi vyrovnat.

 

Druhá kapitola je pojmenována „Příprava na budoucnost“. Podává na několika stránkách přehled nejdůležitějších věcí, na které by pečovatel zaujatý svou rolí neměl zapomenout, jako je vlastní zdraví a kondice, finanční zajištění sebe i partnera, jak jednat s právníky, jak hledat podpůrnou skupinu.

 

Třetí kapitola je nejzásadnější, protože pomáhá pečovatelům předcházet komunikačním problémům a případně je řešit.. Mnozí pečovatelé jsou schopni zvládnout neuvěřitelné množství práce, pokud se však nedaří vytvořit i pozitivní a příjemnou atmosféru, hrozí brzké vyčerpání. Základní čtyři pravidla technik pozitivní interakce jsou v tomto případě velmi cennou pomůckou, stejně jako základní návody ke zvládání problémového chování.

 

Kapitola čtvrtá a pátá jsou věnovány praktickým návodům, jak zajistit bezpečnost domova a základní úkony péče, slovní popisy jsou doplněny výstižnými nákresy, bezpečnost domova je dokonce možno otestovat na předloženém souboru položek. Pozornost je věnována výživě a stravování, oblékání a zajištění základních hygienických úkonů. Každá položka je vždy doplněna výčtem cílů a náměty, jak jich dosáhnout.

 

Poslední šestá kapitola poskytuje náměty na činnosti, které oba partneři mohou vykonávat společně a které jsou zároveň prospěšné z hlediska udržení soběstačnosti.

 

Závěr knihy je opatřen užitečným slovníčkem pojmů.

 

Kniha „Péče o člověka s demencí“ je sepsána s hlubokou znalostí problému a zjevně vychází z mnohaleté zkušenosti autorů s péčí o nemocné s demencí. Je nesporně velmi cennou pomůckou nejen pro rodiny nemocných, ale i další pečovatele, kteří se o nemocné s demencí dlouhodobě starají či s nimi přicházejí do styku, jako jsou studenti středních a vyšších zdravotnických škol i lékařských fakult.

 

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Přednostka Kliniky interní geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno
Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti

Recenze zpracována pro nakladatelství Portál.