Péče o člověka s demencí

Péče o člověka s demencí

Glenner, Joy A. a kol.

Portál, 2012

229 Kč195 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Průvodce pro rodinné příslušníky
Péče o člověka, který trpí nějakou formou demence, stojí hodně úsilí. Je třeba přecházet různým nehodám, zajistit problematická místa v domácnosti a zabezpečit člověku s demencí i sobě samému co nejbezpečnější prostředí a zároveň se seniorem, jehož duševní schopnosti a praktické dovednosti postupně mizí, jednat adekvátně jeho možnostem a zároveň jako s dospělým. Kniha zkušených odborníků nabízí praktické rady, které se týkají všech oblastí života člověka s demencí a jeho rodiny. Najdeme v ní doporučení, jak nemocnému pomáhat s osobní hygienou, jak zajistit dostatečnou výživu i jak s člověkem s demencí komunikovat tak, aby nám co nejvíce porozuměl a abychom ho svým mluveným projevem nedráždili nebo nestresovali. Všechny oblasti péče o člověka s demencí jsou v knize přiblíženy pomocí kazuistik. Kniha je velmi praktická; autoři radí, jak zvládat každodenní problémy, a zároveň upozorňují na to, že by se pečovatelé měli snažit zachovat člověku s demencí jeho lidskou důstojnost a umožnit mu, aby využil všechny své zbylé schopnosti, protože co nepoužíváme, o to brzy přijdeme. Kniha osloví rodinné příslušníky a přátele osob s demencí, sociální pracovníky, pečovatele a personál zařízení pro osoby s demencí.
Joy A. Glenner vede síť center pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Jean M. Stehman je ředitelem školy, kde se studuje péče o lidi s demencí. Judith Davagnino vede rodinná centra pro lidi s Alzeimerovou chorobou. Margaret J. Galante a Martha L. Green působí jako supervizorky zdravotnických pracovníků, kteří se starají o lidi s demencí.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Průvodce pro rodinné příslušníky

 • Překladatel:Šmejkalová, Denisa

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0154-0

 • Počet stran / vazba:136 / Brožovaná

 • Rok vydání:2012

 • Kód:12402901

 • EAN:9788026201540

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Úvodní kapitola knihy velmi citlivě prezentuje motiv svého vzniku – poskytnout oporu pečujícím i s jemným upozorněním na možné pozitivní aspekty poskytované péče, z nichž nejpřínosnější je pro obě strany zachování komunikace, a tím i vzájemné blízkosti.

   

  V kapitole Porozumění a přijetí jsou výstižně a srozumitelně popsány počáteční příznaky demence s vysvětlením na životních epizodách konkrétních nemocných. Zvláště cenný je pro rodinné pečovatele popis problémů s ovládáním emocí a problémů s racionálním úsudkem a uvažováním. Popis fází demence s konkrétními projevy umožní rodinnému pečovateli připravit se na vývoj choroby jeho blízkého a předejít tak vlastním pocitům nedostačivosti a selhání.

   

  Závěr této kapitoly je věnován vysvětlení pro pečující, jak pochopit změny v chování partnera s demencí a jak se s nimi vyrovnat.

   

  Druhá kapitola je pojmenována „Příprava na budoucnost“. Podává na několika stránkách přehled nejdůležitějších věcí, na které by pečovatel zaujatý svou rolí neměl zapomenout, jako je vlastní zdraví a kondice, finanční zajištění sebe i partnera, jak jednat s právníky, jak hledat podpůrnou skupinu.

   

  Třetí kapitola je nejzásadnější, protože pomáhá pečovatelům předcházet komunikačním problémům a případně je řešit.. Mnozí pečovatelé jsou schopni zvládnout neuvěřitelné množství práce, pokud se však nedaří vytvořit i pozitivní a příjemnou atmosféru, hrozí brzké vyčerpání. Základní čtyři pravidla technik pozitivní interakce jsou v tomto případě velmi cennou pomůckou, stejně jako základní návody ke zvládání problémového chování.

   

  Kapitola čtvrtá a pátá jsou věnovány praktickým návodům, jak zajistit bezpečnost domova a základní úkony péče, slovní popisy jsou doplněny výstižnými nákresy, bezpečnost domova je dokonce možno otestovat na předloženém souboru položek. Pozornost je věnována výživě a stravování, oblékání a zajištění základních hygienických úkonů. Každá položka je vždy doplněna výčtem cílů a náměty, jak jich dosáhnout.

   

  Poslední šestá kapitola poskytuje náměty na činnosti, které oba partneři mohou vykonávat společně a které jsou zároveň prospěšné z hlediska udržení soběstačnosti.

   

  Závěr knihy je opatřen užitečným slovníčkem pojmů.

   

  Kniha „Péče o člověka s demencí“ je sepsána s hlubokou znalostí problému a zjevně vychází z mnohaleté zkušenosti autorů s péčí o nemocné s demencí. Je nesporně velmi cennou pomůckou nejen pro rodiny nemocných, ale i další pečovatele, kteří se o nemocné s demencí dlouhodobě starají či s nimi přicházejí do styku, jako jsou studenti středních a vyšších zdravotnických škol i lékařských fakult.

   

  Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
  Přednostka Kliniky interní geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno
  Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti

  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál.

  - Joy A. Glenner a kol.: Péče o člověka s demencí – rec. H. Matějovská Kubešová

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)