Přehled psychologie

Přehled psychologie

Kern, Hanz; Mehl, Christine; Nolz, Hellgried; Peter, Martin

Portál, 2015

309 Kč263 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Přehledné kompendium oboru psychologie uvádí srozumitelnou formou do základních psychologických témat a disciplín (základní pojmy a metody psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, vnímání, myšlení a řeč, motivace, učení aj.).

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Machátová, Magdalena

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0871-6

 • Počet stran / vazba:288 / Pevná

 • Rok vydání:2015

 • Kód:21500112

 • EAN:9788026208716

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Na našem knižním trhu je poměrně dost publikací o obecné psychologii, českých i přeložených zahraničních autorů, různého rozsahu a způsobu zpracování, kromě jiného, zejména z hlediska čtenářské či studijní náročnosti a obsahové úrovně. Jednou z těchto knih je dílo kolektivu německých autorů, které patří do kategorie didakticky dobře napsaných, studijně středně náročných a rozsahově přiměřených a šířeji pojatých úvodů do studia psychologie. Proto je tato kniha také doporučena jako učebnice pro obory středních a vyšších odborných škol. Avšak může dobře posloužit i jako učebnice pro vysokoškolské obory mimo-psychologického směru, které mají předepsané semestrální i státnicové zkoušky z psychologie.

  Kniha obsahuje kromě obecné, také psychologii osobnosti, sociální a vývojovou psychologii a je tak vhodným úvodem do základů a základních souvislostí psycho- logie. Její další výhodou je, že do jisté míry vyrovnává jednostrannost těch učebnic psychologie, které si nečiní starosti s teoretickými základy a její učební dominantu spatřují stále ve výkladu chování. V knize, která je předmětem této recenze je psycho- logie definována jako „věda o prožívání a chování“ a za „první přístup v psychologii“ pokládá “pohled do nitra“, neboť lidé svou situaci nejprve prožívají a podle toho se vůči ní nějak chovají; v prožívání se utváří subjektivní význam chování. Část knihy zahrnující obecnou psychologii přináší obvyklá témata: vnímání, motivace, myšlení a řeč, učení. Následuje část o vývojové psychologii, kde se pojednává nejprve o klíčo- vých konceptech ontogenetického vývoje psychiky, následně pak o jeho dominantních aspektech (např. o významu rodinného prostředí, mateřské školy jakož i o vývoji hry a řeči); tato část je zakončena stručným přehledem fází vývoje, počínaje prenatální fází a stářím konče. Následuje od tématiky obecné psychologie oddělená psychologie osob- nosti s pozoruhodnou pasáží o „zdrojích zkreslení při posuzování osobnosti“, a s tématy typologie a modely osobnosti, vlivy působící na osobnost, poruchy osobnosti, psychoterapeutické metody a psychologická diagnostika. Část sociální psychologie přináší kapitoly o skupině, komunikaci a postojích, končí pojednáním o organizaci jako pracovní instituci. Kniha je zakončena částí o psychologii jako vědě a jejích metodách, zahrnující cenné, byť jen stručné pojednání o vztahu psychologie a filosofie, v učebnicích psychologie ojedinělé.

  autor recenze: prof. PhDr. Milan Nakonečný
  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  - Kern, Hanz; Mehl, Christine; Nolz, Hellgried; Peter, Martin: Přehled psychologie - autor recenze: prof. PhDr. Milan Nakonečný

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)