Projektivní metody v psychologické diagnostice

Projektivní metody v psychologické diagnostice

Najbrtová, Kristina, Šípek Jiří (eds.), Loneková Katarína, Čáp David

Portál, 2017

349 Kč297 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Projektivní metody představují základní nástroj pro zkoumání osobnosti a jejích charakteristik. Jejich využití nalezneme napříč různými psychologickými disciplínami, zejména však v klinické oblasti. Práce s těmito metodami klade značné požadavky na schopnosti a znalosti odborníka a právě k jejich získání či rozšíření chtějí autoři přispět touto publikací. Kniha přináší orientaci v dělení projektivních metod i vhled do historie a teoretických východisek jednotlivých metod. Těžištěm textu je však popis a nastínění užití projektivních metod u dospělých osob. Představeno bude celé spektrum verbálních, grafických a manipulačních projektivních metod, ovšem větší prostor je věnován obtížnějším metodám, konkrétně Rorschachově metodě, Tematicko-apercepčnímu testu a Rosenzweigovu obrázkovému frustračnímu testu. Text je jedinečný tím, že je doplněn četnými příklady z používání projektivních technik v psychodiagnostické i psychoterapeutické praxi.
Autory publikace jsou psychologové PhDr. Kristina Najbrtová, prof. PhDr. Jiří Šípek, Ph.D., PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., a PhDr. David Čáp, Ph.D., kteří působí na katedře psychologie FFUK.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1260-7

 • Počet stran / vazba:176 / Brožovaná

 • Rok vydání:2017

 • Kód:22310101

 • EAN:9788026212607

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Kolektiv autorů v úvodu vysvětluje důvody pro vznik publikace, jejímž cílem bylo přepracovat a aktualizovat předchozí vydání z r. 2000 a seznámit čtenáře s projektivními metodami a jejich využitím v psychodiagnostice dospělých osob. Autoři v úvodu upozorňují na nutnost uvážlivého užívání projektivních metod a varují před unáhleným vyhodnocováním a zjednodušenými interpretacemi. V rámci etického zacházení s metodami nepublikují podrobný popis vyhodnocení a kromě několika málo ukázek ani originální podnětové materiály.

  Kniha má čtyři kapitoly, první z nich se zabývá projekcí a přenosem, druhá vlastnostmi projektivních metod a zásadami práce s nimi. Třetí kapitola pojednává obsáhleji o vybraných metodách verbálních (Rorschachova metoda, Tematicko-apercepční test, Rosenzweigův obrázkový frustrační test) a grafických (kresba lidské postavy) a stručně zmiňuje další projektivní metody včetně manipulačních. Poslední kapitola se věnuje projekci v psychoterapii, vysvětluje podstatu projektivního principu v psychoterapii, imaginaci a projektivní interview, u kterého zmiňuje také využití v psychologickém poradenství u dětí a dospívajících.

  V závěru autoři zmiňují snahu podpořit kritické a metodologicky podložené myšlení jako základní nástroj v psychologickém uvažování. Uvedená publikace k tomuto cíli nepochybně poslouží, obsahuje řadu literárních odkazů, citací, úvah a příkladů, popisuje vývoj projektivních metod, neslouží ale jako manuál k jejich používání, v tomto autoři odkazují na další specializované vzdělávání a praktické zkušenosti. Kniha může i přes úzké odborné zaměření sloužit širší odborné veřejnosti i laikům k tomu, aby se seznámili s historickým vývojem, teoretickými východisky a základními principy a využitím projektivních metod.

  autor recenze: MUDr. Petra Uhlíková, psychiatr, psychiatr pro děti a dorost a soudní znalec v uvedených oborech, odb. asistentka na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN.
  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  - Najbrtová, Kristina, Šípek Jiří (eds.), Loneková Katarína, Čáp David : Projektivní metody v psychologické diagnostice - autor recenze: MUDr. Petra Uhlíková

Čtenářské recenze

 • Najbrtová, Kristina, Šípek Jiří (eds.), Loneková Katarína, Čáp David : Projektivní metody v psychologické diagnostice - autor recenze: Lucie Froncová
  http://casopisagora.cz/2018/05/najbrtova-sipek-lonekova-a-cap-projektivni-metody-v-psychologicke-diagnostice/

  Projektivní metody patří mezi nezastupitelné nástroje v psychodiagnostické práci; umožňují zkoumat a poznávat osobnost jedince a jeho vlastnosti, schopnosti a další charakteristiky, a to prostřednictvím pozvání do značně nediferencované podnětové situace, ve které osoba volně reaguje a projevuje se ve své jedinečnosti. Současně se nicméně jediná o nástroje, který klade značné nároky na jejich odborné zvládnutí.

  Publikace Projektivní metody v psychologické diagnostice nepostihuje potřebné množství informací k ovládnutích těchto technik. To by ostatně ani nebylo možné. Umožňuje nicméně seznámení čtenářů s těmito technikami a jejich využitím v psychologické diagnostice dospělých osob, čímž přispívá ke zkvalitnění práce s projektivními metodami.

  Kniha nabízí vyjma uvedení do dané problematiky a psychologické diagnostiky jako takové popis vlastností projektivních metod, jakými jsou zásady práce, objektivita, reliabilita a validita, poté již předkládá přehledné členění jednotlivých metod a jejich popis. Setkat se můžeme s verbálními projektivními metodami – Rorschachovou metodou, Tematicko-apercepčním testem, Rosenzweigovým obrázkovým frustračním testem aj. –, s grafickými projektivními metodami – Kresbou lidské postavy aj. – a manipulačními projektivními metodami. V závěrečné kapitole se kniha věnuje projekci v psychoterapii.

   

  Kniha vychází z textu Projektivní metody od Jiřího Šípka, která byla vydána v roce 2000. Tento aktualizuje a doplňuje vzhledem k potřebě spojené s proměnou oblasti projektivních metod za uplynutá léta.

  Čtenář nemůže od publikace očekávat zcela podrobný popis vyhodnocování a interpretace konkrétních metod jakož i originální podnětové materiály; to by nebylo v souladu s obecně platným etickým zacházením s psychodiagnostickými metodami.

  Dozví se však mnoho o historii dané metody a jejího vývoje, jejích vlastnostech, kladných i negativních stránkách, uplatnění, administraci i příkladech vyhodnocování a interpretace. Některé z metod jsou pro jasnější představu doprovázeny i originálními, případně ilustračními podnětovými materiály.

   

  Kniha seznamuje s nejběžnějšími a neužívanějšími projektivními metodami, současně podporuje a rozvíjí kritické a metodologicky podložené myšlení v souvislosti s jednotlivými metodami, proto bych ji zcela jistě doporučila všem studentům psychologie, zejména pak těm, kteří by se v budoucnu rádi v oblasti psychologické diagnostiky pohybovali.

  - 16.05.2018

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)