Psychologie komunikace

Psychologie komunikace

Vybíral, Zbyněk

Portál, 2005

409 Kč327 Kč

SklademAkce 20 %

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Komunikace znamená nejen výměnu informací a kódů, ale vzájemnou interakci subjektů, která má složité zákonitosti a pravidla, a v případě mezilidské komunikace i velmi jemnou psychologii. Analýza mezilidské i vnitřní, skryté komunikace, kterou se zabývá tato kniha, shrnuje verbální a neverbální sdělování, kognitivní základy a soudobé přístupy k porozumění komunikačních výměn. Pozornost je věnována tomu, jak používáním jazyka a řeči ovlivňujeme myšlení a postoje druhých lidí. Jednotlivé kapitoly rozebírají komunikaci mediální, poruchy komunikace, terapeutické sdělování nebo komunikaci v internetovém prostředí. Kniha vznikla přepracováním a podstatným rozšířením Psychologie lidské komunikace (Portál, 2000).

Také jako e-kniha
Doc. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., pracuje jako psycholog, nakladatel a překladatel. Přednáší psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se kritické psychologii, komunikaci a psychoterapii. Založil a řídí časopis pro psychoterapii Konfrontace. Je autorem řady knih. V nakladatelství Portál vyšly knihy Psychologie lidské komunikace, Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci a Psychologie komunikace.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Ilustrátor:Huptych, Miroslav-koláž

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-387-1

 • Počet stran / vazba:320 / Pevná

 • Rok vydání:2005

 • Kód:21105503

 • EAN:9788073673871

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Kniha je podstatně rozšířeným a na řadě míst pozměněným vydáním stejnojmenné publikace, vyšlé rovněž v nakl. Portál r. 2000. Autor sám v předmluvě k druhému vydání své knihy uvádí, že v něm „přibylo lidskosti“, což znamená, že je to pojednání o komunikaci mezi lidmi, tedy antropocentricky pojatá kniha, která ponechává stranou otázky komunikace mezi zvířaty, mezi lidmi a zvířaty i komunikaci se „složitými technologiemi“. Podle autora je i jazyk díla lidštější, tzn., že se snaží vyhovět těm, kteří, jak soudím, si přehnaně přejí nahrazovat termíny „klient“, „osoba“, „schizofrenik“ apod. slovy „člověk“, „lidé se schizofrenním onemocněním“ apod. Projevují tak namnoze více akademického, než občansky aktivistického humanismu. Autor nicméně souhlasí s tím, že používáme-li např. výrazu „anoretička“ místo „dívka s mentální anorexií“, „degradujeme“ tuto dívku na její nemoc a je přesvědčen, že tato lidštější řeč „nás může dovést k vnímavějším a humánnějším postojům k druhým lidem“. Otázkou je, zda „lidštější“ terminologie povede také k lidštějšímu chování personálu ve zdravotnických zařízeních vůči pacientům. Zdá se, že dnešní doba je spíše extrémně pseudohumanistická, ale stále méně humánní.

  Kniha je rozdělena do patnácti následujících částí: Část první tvoří obecná analýza lidské komunikace s následujícími kapitolami: obecná analýza lidské komunikace (základní pojmy, „kontextové modality“ jako je modalita významu a další, komunikační kompetence, zpráva – se zajímavou pasáží o „o podprahovém vnímání jako součásti příjmu zpráv“), předkomunikační fenomény (jako jsou konstrukty o sobě a o světě, schémata jako kognitivní východiska, stereotypy), teorie neverbální komunikace (s pozoruhodnou pasáží o jejích emocionálních aspektech a kontrole emočních signálů), analýza slovní komunikace (její základní teze, způsoby mluvy, vývoj slovního komunikování, „aktivní a empatické naslouchání“ a další), vytváření skutečnosti komunikací (kromě jiného s podkapitolou o vztahu myšlení a jazyka), psychologické aspekty masmediální komunikace. Část druhá, nazvaná speciální rozbory lidského komunikování, je tvořena následujícími kapitolami: lidská komunikace v pojmech teorie her, lidská komunikace podle transakční analýzy, „komunikace v dalších psychologických směrech“ (tj. modely systémového a systemického přístupu, hlediska neurolingvistického programování, Rogersův přístup), „pře sofistiky a rétorské filozofie“ (sofistika, rétorika, kritika řečnictví a další), zdravá komunikace (její kritéria a charakteristiky (s pozoruhodnou pasáží o humoru), poruchy v interpersonální komunikaci, „terapeutická a pomáhající komunikace“, „psychologické proměny komunikace v prostředí internetu“ a závěrečná kapitola o metakomunikaci, „aneb Co se děje přitom, když druhý člověk mluví“ (roviny a druhy metakomunikace, tj. její vnější a vnitřní prostředky – k vnějším patří zejména slova a mimika, k vnitřním vnitřní řeč a pocity, resp. dojmy jako je sevření žaludku a tak se vnitřním činitelem metakomunikace může stát např. stav úzkosti. Druhy metakomunikace, či „metakomunikační ´produkty´naší mysli“, dělí autor na: vztahové a vztahově srovnávací, obsahově srovnávací, hodnotící, únikové a prediktivní, ale soudí, že „druhů a podob metakomunikace je samozřejmě mnohem více“.

  Kniha přináší obsahově bohatý, utříděný a pečlivě zpracovaný materiál o mezilidské komunikaci a svým širokým rozsahem v této oblasti tématiky i jejím hlubokým zpracováním s řadou pozoruhodných dílčích témat (některá z nich byla zmíněna výše) se řadí mezi přední publikace svého druhu. Autor knihy, brněnský docent psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity vydal dílo vynikající úrovně, které je jedním z nejcennějších příspěvků k současné české psychologické literatuře. V nakl. Portál vydal autor další pozoruhodnou aktuální knihu Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci (2003).

  Milan Nakonečný

  - Zbyněk Vybíral: Psychologie komunikace - rec. M. Nakonečný

Čtenářské recenze

Další informace

Kniha také k vypůjčení v elektronické podobě na Flexibookstore.cz

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)