Psychologie štěstí

Psychologie štěstí

Bucher, Anton A.

Portál, 2021

599 Kč509 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Jedna z nejobsáhlejších a nejobsažnějších odborných publikací na téma štěstí, které kdy byly vydány, se systematicky zabývá různými aspekty štěstí. Hledá tak odpovědi na otázky jako: Co je štěstí? Co nás dělá šťastnými? K čemu štěstí vede? Dá se štěstí zvýšit? Věnuje se různým pojetím štěstí, způsobům, jak štěstí měřit, faktorům štěstí (proměnným biologickým, genetickým, osobnostním, sociodemografickým – jako je pohlaví, věk, příjem či národnost –, v podobě aktivity a vztahů, v podobě náboženství a spirituality), efektům štěstí (např. na zdraví, kognitivní schopnosti, morální jednání) i strategiím zvyšování štěstí (v běžném životě i v terapii a poradenství). Kniha nenabízí rady, ale podává přehled snad všech dostupných výzkumů a poznatků týkajících se štěstí, je oceňována pro svou srozumitelnost a přehlednost.

Prof. Anton A. Bucher je švýcarský teolog, pedagog a autor. Vyučuje praktickou teologii a náboženskou pedagogiku na Univerzitě v Salzburku, zabývá se psychologií spirituality a religiozity a také psychologií štěstí.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Ryšavý, Ivan

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1737-4

 • Počet stran / vazba:368 / Pevná

 • Rok vydání:2021

 • Kód:21110501

 • EAN:9788026217374

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Bucher, Anton A.: Psychologie štěstí - autor recenze:

  Prof. PhDr. Milan Nakonečný

  Otázkou co je štěstí se od dávných dob zabývali především filosofové, v období antiky to byli již Platón a Aristoteles; Sókrates (podle Platóna) považoval za nejvyšší životní blaho umírněný rozumný život (eudaimonion). Ve vrcholném období scholastiky to byl sv. Tomáš Akvinský, který prohlásil, že štěstí je „nejvyšší dobro“. Psychologických monografií o štěstí je málo, ale jakousi filosoficko-psychologickou monografii o štěstí představuje kniha velkého polského filosofa W. Tatarkiewicze (1962, slov. 196). Různých příruček jak být šťastný je však poměrně dost, ale většinou velmi pochybné hodnoty. Avšak velký francouzský filosof a matematik B. Pascal napsal velmi moudrou větu: „Smyslem života není najít štěstí, ale hledat je“. Psychologicky je štěstí bleskový pocit, který více či méně dlouho doznívá ke stavu spokojenosti. Již staří Řekové rozlišovali dva základní druhy štěstí (každý pak měl řadu variantu starých Římanů). 1. fortuna (sudba – např. výhra v loterii) a 2. felicitas (blaženost), obojímu byl společný afekt radosti (rozjaření, nadšení).

  Protože problém štěstí, jak bylo již výše naznačeno, je složitý, všichni, kdo se zajímají o jeho obsahově bohatou psychologickou studii (fenomenologii), uvítají český překlad významného švýcarského teologa a pedagoga, prof. univerzity v Salzburku, jehož monografie, která je předmětem této recenze, patří k nejlepším světovým dílům k danému tématu. Prof. Bucher rozlišuje zásadně dva druhy štěstí a jeho možný opak: první druh nazývá hédonismus (z řec. slova znamenajícího slast), nejvýraznějším představitelem tohoto pojetí byl Epikuros, který však tuto slast nevztahoval jen na její smyslovou dimenzi. Avšak analyzovat vztah mezi hédonickým a eudaimonickým štěstím není množné psychologicky, nýbrž jen filosoficky; náš autor k tomu uvádí, že: „je však spolehlivě doloženo, že hédonické požitky přinášejí menší a méně trvalou životní spokojenost, než eudaimonické aktivity“. Ve druhé kategorii štěstí vystupuje řada s pojmem štěstí konsensuálních pojmů, jako jsou zejména spokojenost, osobní pohoda a blaho; velmi blízko má ke konceptu štěstí koncept radosti. Posléze náš autor tématizuje opak štěstí: jednoduše je to „smůla“ (dodejme, že ve smysl, u štěstí jako fortuny (sudby, osudové náhody) a z hlediska pocitového je to „smutek“. Bucher navrhuje zkoumat bipolaritu: „Když jsi šťastný, nejsi smutný a když jsi smutný, nejsi šťastný“. Ale v analýzách psychologických fenomenů je také nutný aspekt času a kvalitativní diverzifikace: jak již bylo poznamenáno, štěstí je časově krátký pocit, přecházející do více či méně dlouho trvající spokojenosti, ale spokojenost může být vzácně i časově omezený duševní stav (jako je nálada); spokojen může být člověk např. se svým manželstvím, ale nikoli se svým zaměstnáním a celková životní spokojenost je vzácná. Autor si kromě řady dalších možných aspektů různých atributů štěstí klade také otázku, zda člověk může být „šťastný a smutný zároveň“ a uvádí výzkum, který provedl R. J. Larsen se svými spolupracovníky (2001) pomocí dotazníku emocí po zhlédnutí filmu Život je krásný od R. Benigniho, jehož děj „balancuje mezi smutkem a veselostí“: a zjistilo se, že „je možné být zároveň v protikladných emocích, zejména v komplexních situacích“ a lze to vykládat evolucionisticky. Někteří psychologové pak z toho usuzují, že smutek není opakem štěstí a že opakem štěstí je deprese, „neschopnost být radostný, ale ani projevit smutek“.

  Kromě mnoha jemných psychologických analýz týkajících se fenoménu štěstí se však náš autor zabývá také problémy měření štěstí, jeho faktory, jeho důsledky pro život subjektu (co štěstí přináší pro život) a řadou dalších zajímavých otázek, týkajících se psychologie štěstí; např. vztahem štěstí a blahobytu, jistými afinitami mezi pocitem štěstí a zážitkem „plynutí („flow“ M. Csikszentmihályi, 1990, čes. 1996 vyd. Portál) a interkulturálním srovnáváním základních komponent štěstí (zdraví, rodina, peníze, přátelství, láska a práce). Bucher sám přispěl k psychologii štěstí pojednáním o jeho komponentách, způsobům jeho prožívání a dá se říci, že za základní aspekt štěstí pokládá naplnění smyslu života.

  -

Čtenářské recenze


 • ŠTĚSTÍ PŘISPÍVÁ KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU - autor recenze: rk, Týdeník školství

  Podstata lidského štěstí a jeho vlivu na kvalitu života zaměstnávala po staletí moudré filozofy, učence, psychology či umělce. Všichni společně hledali a občas nacházeli cestu k odhalení jeho jedinečnosti. V minulém období vycházely stovky prací, které se pokoušely zkoumat jeho podstatu a smysl. Teprve Anton A. Bucher přichází s empiricky pojatou odbornou publikací, která už na první pohled zaujme svým vědeckým zpracováním, stostránkovým (!) soupisem sekundární, použité literatury a bohatým rejstříkem.

  Ve čtyřech obsahových oddílech nás obeznamuje Psychologie štěstí s různými definicemi přispívajícími k objasnění kategorie štěstí. Na základě doložených anket, vědeckých průzkumů a rozsáhlých analýz přináší odpovědi na odvěké otázky týkající se biologických, genetických a sociálních faktorů ovlivňujících pocit štěstí. Zejména druhá část knihy objasňuje závislost štěstí například na zdraví, pracovní aktivitě, věku, míře bohatství a mezilidských vztazích. Poukazuje na přednosti šťastných a pozitivně naladěných lidí. Pocit štěstí je přísně individuální, proto obecně obtížně uchopitelný. Za jeho opak považujeme depresi, špatnou náladu. Největším „zabijákem“ štěstí se často stává, podle samotného autora, škola a její ne vždy vlídné prostředí a narušené vztahy. Nemilé poznání.

  Bucherova inspirující publikace může být přínosná právě při proměně atmosféry dnešní školy. Lze z ní čerpat mnohá ověřená data, náměty ke zlepšení nálady ve třídách při utváření vyrovnaných postojů mezi žáky a učiteli. Její přednost paradoxně spočívá v tom, že čítankově neudílí rady jako stovky obdobných publikací, ale přináší úctyhodné množství ověřených a seriózních poznatků sesbíraných v různých částech současného světa, podpůrná poznání nejenom k zamyšlení, ale i osobnímu osvojení.

  autor recenze: rk, Týdeník školství

  - 14.10.2021


 • Bucher, Anton A.: Psychologie štěstí - autor recenze: Tereza Macurová

  https://www.instagram.com/p/CRovHVeLNYj/

  Pokud chceš štěstí, nehledej ho, přijde samo. Pokud chceš vědět, CO je to štěstí, přečti si tuhle knížku. Ano, tohle chytré intro jsem vymyslela sama a nepomáhalo mi ŽÁDNÉ dítě ze školky. Do rukou se mi dostala #portálofka v pevných vazbách a to je vždycky radost, protože víte, že čtěte ofiko to nejodbornější na trhu. Všechny knížky, ze kterých jsem se měla učit na zkoušky (a místo toho jsem si sháněla výpisky od spolužáků, logicky) byly portálofky v pevné vazbě. Psychologie štěstí není nic jiného, než to nejodbornější, co najdete o štěstí. Od filozofie, přes diagnostiku, po současné výzkumy. Zní to jako dost hutných 250 stránek textu, ale jednak je autor očividně z praxe a lehkost mu nechybí, a jednak mě osobně čtení knížek o štěstí podivně uklidňuje. Doporučuju do tandemu s Pozitivní psychologií od Křivohlavého (četla jsem stokrát a tahala ji všude s sebou, až je úplně ošoupaná) a Průvodcem pozitivní psychologií od Slezáčkové (beznadějně rozebráno, pardon ale takový je život). Macurová approves na prázdninový oddech totálně ??

  autor recenze: Tereza Macurová
  https://www.instagram.com/p/CRovHVeLNYj/

  - 08.10.2021

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)