Psychoterapie - Seznamte se

Psychoterapie - Seznamte se

Nigel C. Benson, Borin Van Loon

Portál, 2005

249 Kč212 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Co je psychoterapie?
Jako odpověď nabízí tato kniha pohled na pozoruhodné množství terapeutických přístupů použitelných k léčbě širokého spektra duševních poruch. Vyvstává otázka, jak z této široké nabídky moudře vybrat.
Čtenář se v knize Psychoterapie čtivou a přehlednou formou komiksu seznámí se základními přístupy, jako např. psychoanalýza, behaviorální a kognitivní techniky, psychosomatické, humanistické, gestalt a existenciální psychoterapeutické přístupy, individuální a skupinová psychoterapie. Rovněž se dočte o některých méně známých alternativních směrech.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Seznamte se…

 • Překladatel:Struková, Silvie

 • Ilustrátor:Borin Van Loon

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:80-7367-005-4

 • Počet stran / vazba:176 / Brožovaná

 • Rok vydání:2005

 • Kód:13501601

 • EAN:9788073670054

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Tato kniha, vyšlá v ediční řadě Seznamte se, věnované obrázkovému zpracování nejrůznějších vědních oborů (tedy jakési populárně vědecké comiksy), je dílem anglického psychologa Bensona a výtvarníka Van Loona. Ilustrativně-vizuální pojetí popularizace jakékoli vědy je spojeno s řadou vážných problémů, které se podaří vyřešit všechny jen zřídkakdy. Především vyžaduje velmi úzkou spolupráci autora textu a jeho výtvarníka, podobnou souhře sportovních dvojic, např. v tenisovém deblu. Dále vyžaduje náročné převedení konkrétních dějů a abstraktních pouček do formy obrázkové komunikace tak, aby obraz vyjadřoval podstatu sdělovaného a aby tomu čtenář rozuměl. Nezanedbatelným aspektem je ovšem i styl a vtipnost zobrazení daného textu. Soudí se, že popularizace vědních oborů založená na takové vizuální komunikaci autora se čtenářem může být velmi působivá a úspěšná, neboť je to jakási analogie didaktického principu názornosti: to, co je dáno názorně se lépe chápe i pamatuje. Při četbě naší předmětné publikace si lze tedy položit otázku zda se vše výše uvedené jejím autorům zdařilo a lze na ni odpovědět, že je to dílo po všech výše uvedených stránkách zdařilé.

  Dalším aspektem věci je obsahová struktura této knihy o psychoterapii, která má jednak podat její podstatné teoretické poučky a ozřejmit způsoby její praxe. To je neméně obtížný úkol, neboť existuje celá řada významných směrů v psychoterapeutické teorii i praxi. Autor se tu pokusil o referovat o všech významných psychoterapeutických směrech a jejich technikách (tak se tu čtenář seznámí s racionálně emoční behaviorální terapií, humanistickou rogersovsou terapií, Perlsovou gestalt terapií a ovšem i s terapeutickou metodou klasické Freudovy psychoanalýzy a s dalšími, zejména současnými směry, jakož i s poměrně velkým spektrem psychoterapeutických technik, hypnózou a vnitřní sensibilizací počínaje a technikami pracujícími se smíchem a s energiemi (jako je např. Bachova metoda květinové terapie) konče. Čtenáři je umožněno i nahlédnout do psychoterapeutického prostředí léčebných ústavů, seznámit se s kulturními aspekty psychoterapie a její etikou. Je tu mnoho informací a podnětů k přemýšlení pro laiky i profesionály.

  Podle autora psychoterapie znamená „léčbu „prostřednictvím duše“, ale „v praxi je to léčba nemocí s použitím psychologických metod – spolu s čistě biologickými léčebnými postupy nebo namísto nich“, ale „je málo shody v tom, co všechno mezi tyto metody patří“. Objektem psychoterapie jsou různé psychické a psychosomatické poruchy. Bezprostředním cílem psychoterapie (stejně jako somatické medicíny) není vždy vyléčení, ale spíše „strategické zvládání kvality života“.

  prof. PhDr. Milan Nakonečný

  - Nigel C. Benson, Borin Van Loon: Psychoterapie

Čtenářské recenze

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)