Racionálně emoční behaviorální psychoterapie - Stručný přehled

Racionálně emoční behaviorální psychoterapie - Stručný přehled

Neenam, Michael; Dryden, Windy

Portál, 2009

119 Kč101 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Racionálně emoční behaviorální terapie (REBT) je založena na předpokladu, že kognice, emoce a chování nejsou vzájemně oddělené lidské funkce, nýbrž jsou naopak vnitřně propojené a celostní. Když lidé ztratí duševní rovnováhu, přemýšlejí, cítí a jednají nefunkčním, sebepoškozujícím způsobem, a když ji potom obnoví, téměř vždy mění některé své kognice, mění své emoční reakce a zároveň mění i své chování. Kniha představuje stručný a přitom výstižný přehled tohoto psychoterapeutického směru. Provází čtenáře základními fázemi terapeutického procesu – vyhodnocením, rozvahou, stanovením domácích úkolů, propracováním a navozením změn. Je ideálním úvodem do teorie a praxe REBT.

W. Dryden v současné době působí na britské Goldsmiths College, kde je profesorkou psychoterapeutických studií.
M. Neenan je zkušeným koučem a akreditovaným REBT terapeutem. Působí na britské Goldsmiths College.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Stručný přehled

 • Překladatel:Drábková, Hana

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-532-5

 • Počet stran / vazba:144 / Brožovaná

 • Rok vydání:2009

 • Kód:13600501

 • EAN:9788073675325

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • V ediční řadě Stručný přehled vychází zdařile napsaná příručka k aktuálně se prosazujícímu směru racionálně emoční behaviorální psychoterapie, který vychází jak z překonané jednostrannosti behavioristického redukcionismu, tak i počítačových modelů původní kognitivní psychologie. V tomto směru tato kniha navazuje na již v Portálu vydanou klasickou příručku A.T. Becka (Kognitivní terapie a emoční poruchy, 2005) a zejména na knihu Ellis A., MacLaren C.: Racionálně emoční behaviorální terapie, 2005 (obě uvedené knihy vyšly v populární ediční řadě Spektrum). Psychoterapeutický směr označovaný jako racionálně emoční behaviorální terapie (REBT) vychází ze dvou předpokladů, k nimž dospěl vývoj psychoterapie: přechod rigorózního behaviorismu k důslednému kognitivismu (opuštění mechanistického podmiňování behaviorálních reakcí a rozšíření kognitivismu o intervenující kognitivní proměnné a o kognitivní teorii emocí, jejichž obsah tvoří subjektem interpretovaná situace vyvolávající vzrušení). Do psychoterapeutické teorie tak byla dosazena funkční jednota kognice, emocí a chování, poskytující praxi nové možnosti. Autoři předmětné knihy splnili to, co slíbili čtenářům v její předmluvě, že se zaměří na to, aby kniha byla stručná a výstižná. Dodejme, že tu současně podali potřebnou a vyváženou dávku teoretických pouček a praktických pokynů. Za základ systému REBT pokládají výrok stoického filosofa Epikteta, že: „Lidé nejsou zneklidňováni věcmi, ale svým pohledem na ně“. To plně odpovídá výše uvedenému: problémem je jak jsou situace, v nichž se lidé ocitají, vnímány a posuzovány (interpretovány) a jak v nich na tomto základě lidé jednají. Zjednodušeně řečeno, REBT pak usiluje o korekci emociogenních, tj. deformovaně interpretovaných situací a jejich behaviorálních důsledků. Vyjadřuje to „model ABCDE emočních problémů a změny“, tj. model, skládající se z několika částí (definic): situace, toho, co klienta nejvíc zneklidňuje, jeho iracionálního přesvědčení, emočních a behaviorálních důsledků, „zpochybnění iracionálních přesvědčení“, a „nový a účinný náhled a životní postoj“. Všechny tyto teze jsou přesně a ilustrativně vysvětleny a prezentovány jako jednota teorie a praxe, což z knihy vytváří velmi podnětnou příručku. Milan Nakonečný

  - Neenan M., Dryden W.: Racionálně emoční behaviorální psychoterapie

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)