Rozhněvaná žena

Rozhněvaná žena

Schmale-Riedel, Almut

Portál, 2019

269 Kč229 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Hněv je stále považován za cosi nepatřičného, přijatelného pouze u "silnějšího" pohlaví. Proto mají mnohé ženy sklon v sobě pocity hněvu potlačovat a fungovat v roli usmiřovatelky, což s sebou může nést řadu nepříjemných duševních i tělesných symptomů, vyvolaných vytěsněnými pocity. Autorka se zabývá vymezením pojmů hněv, vztek apod. a neurobiologickými příčinami mnoha různých typů agrese. Zamýšlí se nad typickými vnitřními přesvědčeními souvisejícími s hněvem, nad potlačením a hromaděním hněvu, zástupnými emocemi (smutek místo hněvu), agresivními fantaziemi, zahořklostí a pocity viny a nad psychosomatizováním hněvu. Kniha nabízí mnoho užitečných technik o tom, jak získat k hněvu přístup a jak s ním konstruktivně nakládat. Závěrečná kapitola je určena mužům a zabývá se jejich představami o ženském hněvu, o navyklých mužských vzorcích řešení konfliktů, o vymezování v partnerství a o prevenci eskalace domácího násilí.
Almut Schmale-Riedel je pedagožka, psychoterapeutka a psycholožka (transakční analýza), koučka EASC a lektorka rodinných konstelací. Dále se věnuje gestalt terapii, terapii traumatu, integrativní psychoterapii a energetické psychoterapii a často vystupuje na mezinárodních psychoterapeutických kongresech.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Objevte potenciál uvolněné energie

 • Překladatel:Zoubková, Jana

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1514-1

 • Počet stran / vazba:168 / Brožovaná

 • Rok vydání:2019

 • Kód:12312601

 • EAN:9788026215141

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Schmale-Riedel, Almut: Rozhněvaná žena - autor recenze: Mgr. et Mgr. Pavla Koucká

  V psychoterapii i v běžném životě jsem byla mnohokrát svědkem proměny emocí. Zejména negativní emoce strachu, smutku a hněvu se lehce změní jedna v druhou. Strach se přelije do hněvu a pod hněvem objevíme smutek. Z hněvu se člověk dostane do lítosti a ze smutku se rozzlobí. Poslední jmenovaná změna se v psychoterapii často děje ženám. Když se tak stane, je to velký průlom a já z toho mám radost. Protože hněv dodává sílu změnit to, co jej vyvolalo.

  Ženy mají s vyjadřováním a projevováním hněvu problém častěji, než muži. Většinou jako malé poslouchaly, že „takhle se holčičky nechovají“, „podívej se na sebe, jak jsi ošklivá, když se vztekáš“ a podobně. I v dospělosti pak prosazující se ženy poslouchají, že jsou „tvrdé“, „chladné“, „jako chlap“. A tak, když se jim něco nelíbí, raději pláčou, uchylují se k pasivní agresi a nebo v sobě hněv městnají, až nekontrolovatelně bouchne — načež si obvykle vyslechnou něco o hysterkách. Jindy se potlačovaný hněv vtělí do nějakého fyzického příznaku: bolesti hlavy, šíje nebo zad, do vysokého krevního tlaku, zažívacích potíží, poruchy příjmu potravy, ekzému, tinnitus, skřípání zubů ve spánku...

  Kniha Almut Schmale-Riedel na tyto zajímavé, a přitom poměrně časté, fenomény upozorňuje. Je psána živě, s řadou kazuistik a může být k užitku všem ženám, které mají s vyjadřováním a pociťováním hněvu potíže. Dodejme, že stejný problém mívají i muži, i když jich je méně.

  V soužití lidí nutně dochází ke konfliktům a je zdravé umět pociťovat i vyjadřovat hněv. Dobrý hněv neničí druhého, ale naopak přispívá k pochopení, vymezení hranic a celkově lepšímu soužití.

  Schmale-Riedel vychází z transakční analýzy, jakož i z rozhovorů s mnoha ženami a muži na téma ženského hněvu, a v knize radí, jak najít optimální přístup ke svým emocím a jak hněv přiměřeně vyjadřovat. Jak přestat s nekonečnými hrami na oběť, žalobce a zachránce. Co dělat, necítíme-li hněv v situacích, v nichž bychom ho cítit měli, a naopak: jak se sebou zacházet, když máme tendenci nechat se strhnout nepřiměřeným, přílišným vztekem. Čtenářům pomáhá v sebepoznání a sebepřijetí, jakož i v rozlišování reálných a nereálných pohnutek ke hněvu. Rodiče se mimo to dočtou, jak přistupovat k projevům hněvu u svých potomků tak, aby je naučili s hněvem dobře zacházet.

  Co mě při čtení trochu dráždilo, byla terminologie. Možná jde tedy spíše o záležitost překladu do češtiny, než o výhradu k samotné autorce. Mrzelo mě, že hněv, dobře použitý v názvu knihy, se v textu navzdory počáteční snaze o vymezení často slévá se vztekem a zlobou. Vztek ovšem není to samé jako hněv. Je momentální, vypjatou až přepjatou emocí, vede často ke zničujícím výbuchům a přehnané agresi. Naopak hněv je uváženější, a právě ten lze většinou konstruktivně využít. Ne že by nikdy nemělo smysl se vztekat či zlobně vybouchnout. Ale hněv je tou emocí, ke které má většinou smysl klientům pomáhat.

  Podobně by bylo vhodnější hovořit místo o „vražedném vzteku“ o amoku. Často se pletly též pojmy emoce, cit a pocit, a lze jen spekulovat, co je míněno „poruchou chronického zahořknutí“. Lékařská ani psychologická terminologie tento výraz nepoužívá, ačkoli nás kniha přes odkaz směřuje k mezinárodní klasifikaci nemocí.

  Když se však přeneseme přes tyto terminologické nesrovnalosti, zůstává kniha velmi vhodnou příručkou pro všechny, kteří mají s hněvem problém. S její pomocí se hněv stane dobrým sluhou, a nikoli špatným pánem.

  autor recenze: Mgr. et Mgr. Pavla Koucká
  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  -

Čtenářské recenze


 • Schmale-Riedel, Almut: Rozhněvaná žena - autor recenze: Hana Nečina Vaníčková

  http://vztekmatek.cz/

  Dostává se mi do rukou kniha Rozhněvaná žena od německé psychoterapeutky Almut Schmale- Riedel. Téma vzteku a zejména toho ženského není příliš akcentované téma, proto ji považuji za důležitý počin.

  Kniha má ambici pojmout téma komplexně – uvádí jak teoretická východiska srozumitelně podaná laikům, tak doplňuje kazuistikami a vlastními postřehy z praxe. Je zde snaha podrobně specifikovat ženský vztek a jeho typické charakteristiky. V druhé části knihy se autorka zaměřuje i na to, jak se vztekem pracovat a jak k němu získat pozitivní vztah.

  Těžiště knihy vidím více v její praktické části, kde autorka přináší kazuistické vstupy a příklady ze své psychoterapeutické praxe, které čtenáři pomáhají ilustrovat předloženou teorii a vedou k zamyšlení nad vlastním vztahem k emoci vzteku. Kapitoly obsahují i konkrétní otázky k práci se sebou a k osobnímu růstu. Kniha nabízí také zajímavou kapitolu určenou mužům (vzteklých žen).

  Kdo v knize chce hledat vodítka k práci s tělem a zkušenosti s ní, bohužel bude zklamán. I já bych uvítala více informací k tělové práci, která je zde velmi málo popsána a zaměřuje se spíše na informaci o tom, jakými signály se může vztek v těle hlásit a čemu je vhodné věnovat pozornost.

  Překladem z němčiny nejspíše text trochu utrpěl a působí v některých pasážích lehce neautenticky. To, čím je kniha nejzajímavější, jsou informace z psychoterapeutické praxe autorky. V některých kapitolách druhé části knihy vnímám potřebu třídit a destilovat zkušenosti s klienty a přehledně je představit. Výsledkem je sice přehledný, ovšem nekompletní výčet (např. možné reakce matky na vztek dítěte). Přitom terapeutická praxe autorky přináší evidentně velmi zajímavé poznatky, které jsou cenné samy o sobě, bez toho aniž bychom z nich museli abstrahovat teorii nebo v nich hledat přísně logickou strukturu.

  Text doporučuji k přečtení všem, kteří se vydali na cestu poznání vlastního vzteku. Přináší opravdu pestrou inspiraci.

  autor recenze: Hana Nečina Vaníčková
  http://vztekmatek.cz/

  - 17.09.2020


 • Schmale-Riedel, Almut: Rozhněvaná žena - autor recenze: Phaidra
  http://www.levandulka.eu/2019/11/rozhnevana-zena-objevte-potencial.html

  Máte pocit, že zuřivost nezvládáte? Že váš život ovládá až moc a vy máte dojem, že je to nepatřičné? Ano, agrese a vztek jsou považovány za projevy, které se k ženám nehodí, a pouze muži mohou mít tu výsadu nechat volný tok svému vzteku. Omyl! Pojďte se přesvědčit, že hněv není, za co bychom se měly stydět a potlačovat ho!

  Vztek. Zuřivost. Hněv. Agrese. Tento emoční projev můžeme pojmenovat spousty slovy, ale význam zůstává stále stejný. Jakmile se žena nechá ovládnout svou impulzivností, vždy to vzbudí nepochopení.


  „To se nedělá." „Jsi ošklivá, když se vztekáš." „Jen se na sebe podívej, jak vypadáš, když se vztekáš." „Nevztekej se a netrap maminku, děláš mi jenom ostudu!“ „Jsi nevychovaná." „To se nedělá."

  Zní vám něco z toho povědomě? Od malička je nám vštěpováno, že dívky se přece nevztekají, nehodí se to k nim a před ostatními by nepůsobily vůbec dobře. A v dospělosti se to vůbec nezměnilo. Muži vám jednoduše řeknou, že jste hysterka a tím je podle nich všechno vyřešeno. Ženy tak automaticky všechny tyto pocity v sobě potlačují. Je to tak ale správně? Ani v nejmenším. Kniha Rozhněvaná žena s podtitulem Objevte potenciál uvolněné energie vám poví vše od definování pojmů týkajících se vzteku až po různé techniky, které nabízející postup, jak s hněvem nakládat.


  Vztek je pro člověka totéž jako benzín pro auto - pohání ho, aby se dostal dál, na lepší místo. Bez vzteku bychom neměli motivaci se nějakému problému postavit. Vztek je energie, která nás nutí definovat, co je správné a co není správné.

  - citace Aruna Gándhího v knize Rozhněvaná žena

  Almut Schmale-Riedelová nabízí bezpochyby zajímavou knihu s podnětným obsahem. Kniha přichází s tématem, které je dozajista aktuální a určitě stojí za to se jím blíže zaobírat. Autorka nezachází do zbytečných a komplikovaných detailů. Problematiku předestírá jednoduše, čtivě, poutavě tak, aby tomu porozuměl každý laik a mohl se mezi řádky najít. Nebo spíše MOHLA, protože kniha je určitě hlavně ženám a až konečná kapitolka se obrací na muže, ponouká je ke změně postoje vůči ženskému hněvu.


  Když jsem mluvila s muži o ženském hněvu, z rozhovorů jasně vyplynulo, že pro mnohé muže je to ambivalentní a nepříjemné téma.

  Celá kniha je stavěna na tom, co jsme zažívali jako děti, protože se s potlačováním vzteku potýkáme už od dětství. S tím souvisí předešlé výroky. Že se na našem chování odráží výchova, je jasná věc. Máme v sobě zakódované, že bychom se my, ženy, vztekat neměly. Během života se pak setkáváme s různými formami projevování vzteku. Buď se bojíme si náš vnitřní vztek vůbec připustit, cítíme se nepříjemně, nebo naopak cítíme frustraci z toho, že ho chceme navenek projevit, ale prostě nemůžeme, nehodí se to.

  Autorka dokládá teorii různými příběhy z praxe. Kniha tím dostává více osobitějšího rázu, víc se přibližuje čtenáři a dává tím nahlédnout do života jiných lidí, kteří se potýkali s podobnými problémy. Na autorce jde vidět, že má v této oblasti spoustu zkušeností a dokonale dokáže situacím porozumět, což se odráží i v textu knihy.


  Lze se naučit milovat svůj vztek? Ano, lze! Ne proto, že by to byl výjimečně krásný a příjemný pocit, ale proto, že je důležitý. Když ho pochopíme, poskytne nám mnoho cenných poznatků jak o nás, tak o soužití s druhými a vztahu ke světu. Věnujeme-li pozornosti svému vzteku, nebude to už jen pouhá agrese nebo chladný vztek, ale svým způsobem dobrý vztek.

  Co nesmím opominout, je povedená obálka. Podle mého názoru dokonale vystihuje obsah knihy a skvělé doplňuje celkový dojem. Trefné barvy, super grafika a takové specifické kouzlo, kterým na vás zapůsobí.

  Máte taky pocit, že potřebujete najít cestu ke svému vzteku? Porozumět mu, nenásilně ho potlačovat, či mu dát volný průběh...? Pocity frustrace, bezmoci, bludného kruhu, ze kterého nemůžete vystoupit, vás mohou silně ovlivňovat. Pojďte se tedy otevřít svým pocitům společně s knihou Rozhněvaná žena a nenechte se ovlivnit stereotypním tvrzením, že ženský vztek je něco neslýchaného.

  - 09.01.2020


 • Schmale-Riedel, Almut: Rozhněvaná žena - autor recenze: Káťa Moravcová
  https://knihazaknihou.cz/rozhnevana-zena-objevte-potencial-uvolnene-energie/?fbclid=IwAR06taRHDLNRlFKQ_oYtVcUNQKR8yuhdxR2kzUXSgBrfr4Gu8MH-QgBhiy4

  „Nemrač se, nebo ti to zůstane!“, „Hodná holka by se takhle nevztekala !!“, „Nevztekej se a netrap maminku, děláš mi jenom ostudu!“. Je vám některá z těchto vět povědomá? „Odnaučili“ vás doma projevovat pocity hněvu a v dospělosti cítíte, že agresi obracíte proti sobě nebo ji jinak nezvládáte? Sáhněte po knize z nakladatelství Portál a o „vztekání se“ zjistíte všechno podstatné, co vám doma jistě neřekli, protože všechny ženy „s řádnou výchovou“ doma přece slýchávaly: „Hodná holka se nevzteká…“, že?

  "Představme si situace, že máme vztek, uvědomujeme si tuto emoci a zjistili jsme i její příčinu. K čemu je nám pak vztek ještě dobrý, jaký je jeho smysl a užitek? Mahátma Gándhí v této souvislosti klade otázku: „Jak co nejlépe využít hněv, který právě cítíš?“

  Hněv je u žen stále považován za cosi nepatřičného. Pro většinu lidí je přijatelný pouze u „silnějšího“ pohlaví. Proto mají mnohé ženy sklon v sobě hněv potlačovat a fungovat jako jakési „usmiřovatelky“ nebo „trpitelky“, což ve svém důsledku může vyvolat řadu duševních i tělesných poruch nebo jejich negativních symptomů. Německá autorka Almut Schmale-Riedel se ve své knize zabývá jednak teoretickým vymezením pojmů hněv, vztek a zároveň se zamýšlí nad typickými vnitřními přesvědčeními souvisejícími s hněvem, nad potlačením a hromaděním hněvu, zástupnými emocemi (smutek místo hněvu), agresivními fantaziemi, zahořklostí a pocity viny a nad psychosomatizováním hněvu. Kniha čtenáře seznámí s užitečnými technikami, jak získat k vlastnímu hněvu zdravý postoj a jak s ním konstruktivně nakládat. Závěrečná kapitola je určena mužům a zabývá se jejich představami o ženském hněvu, o navyklých mužských vzorcích řešení konfliktů, o vymezování v partnerství a o prevenci eskalace domácího násilí.

  "I když si vztek uvědomíme a známe jeho příčinu, může se stát, že ustrneme v pocitu „zlobím se, protože ty…“ Abychom v myšlenkách neskončili u druhého, je dobré zaměřit se na vlastní neuspokojenou potřebu. Zlobíme se na druhého, protože nenaplnil některou z našich potřeb. Jak důležitá pro nás tato potřeba v této chvíli je? Je tak důležitá, abychom ji vyslovili a zasazovali se o ni? Je k tomu tato situace vhodná? Nebo můžeme tuto potřebu odložit (aniž bychom si do sešitku nalepili další kupon vzteku)?"

  Summa summarum

  U publikací z nakladatelství Portál jsem si již zvykla, že jejich obálky nepatří mezi nejhezčí, ale na druhou stranu je jistě lepší kniha, která vás navzdory nepříliš atraktivnímu přebalu velice příjemně překvapí svým obsahem (než, aby tomu bylo naopak …). Mezi takovéto knihy patří i „portálovská“ novinka Rozhněvaná žena. Brožovaná publikace o rozsahu 168 stran možná na první pohled nevypadá jako „TA KNIHA“, kterou „musíte mít“. Pokud ale patříte mezi ženy (ke kterým autorka promlouvá, a kterým je tato kniha primárně určena) s problémy ve vztazích s bližními doma, v širším rodinném kruhu či v práci, pokud se potýkáte s pocity bezmoci, frustrace či ničivými tendencemi „umenšování se, uskromňování se, obětování se, ubližováním si“, pak věřte, že je tento titul určený právě vám. Díky svému rozsahu vám nebude trvat bůhví jak dlouho jej přečíst a hlavně, autorka do knihy zařadila praktická cvičení (která kupodivu fungují a nejsou nudná), jak si sama pomoci ze svízelných myšlenkových stereotypů.

  Mně osobně v knize zaujalo zejména vysvětlení, proč se u dívek v mnohem větší míře projevují problémy ve vztazích (profesních/ rodinných) a v oblasti sebeprosazování, které pramení v sebehodnocení, sebelásce a umění „bránit se“. Dočteme se, že je to mj. díky výchovným stereotypům, které stále (třeba podvědomě) holčičky nutí do submisivity, pasivity a tlačí je do role obětí. Autorka uvádí i terapeutické techniky, kterými lze danou „výchovu“ překonat a pomoci se tak osvobodit od svazujících předsudků, že hezká a hodná holka musí každému ustupovat, pomáhat a uhýbat, jinak ji nikdo nebude mít rád…

  Kniha bude určitě zajímavá i pro maminky holčiček/ dívek, které nechtějí opakovat chyby svých matek a potřebují poradit, jak zacházet se vztekem svých dětí.

  Kniha se čte hezky, je vidět, že autorka má pedagogickou praxi, teoretické základy k pochopení konceptu „hněvu“ ořezala na nutné minimum, aby čtenáře nenudila a naopak převažují „čtivé“ příklady ze své praxe a „života“, které jsou pro čtenáře vždy atraktivnější.

  Osobně knihu vřele doporučuji všem ženám, které neví , „jak z bludného kruhu blbých pocitů ven“, které se cítí stále „zpruzené, naštvané, otrávené, nedopečené, flaksaté“. Jednoduše chtějí změnu, ale neví jak na ni…

  Almut Schmale-Riedel je pedagožka, psychoterapeutka a psycholožka (transakční analýza), koučka EASC a lektorka rodinných konstelací. Věnuje se gestalt terapii, terapii traumatu, integrativní psychoterapii a energetické psychoterapii. Vystupuje na mezinárodních psychoterapeutických kongresech.

  Konečně mi někdo dovolil se pořádně vztekat ! Za inspirativní knihu a cvičebnici v jednom, která se navíc velmi hezky čte, děkuji nakladatelství Portál.

  Moje hodnocení (jako ve škole): 1

  V procentech: 100%

  - 20.12.2019

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)