Schopnost milovat

Schopnost milovat

Riemann, Fritz

Portál, 2009

187 Kč159 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

S předmluvou Hanse Jellouschka

Schopnost milovat není samozřejmost. Je třeba se jí učit – a to po celý život. Při tom nás ovlivňuje především láska, kterou zažíváme ze strany své matky a otce – citlivá náklonnost, pocit bezpečí a ujištění o vlastní hodnotě. To nám v budoucnu umožní vystupovat vůči vlastnímu partnerovi s důvěrou, odevzdáním, odpovědností a tolerancí.. Fritz Riemann ve svých úvahách ukazuje, jak různé formy lásky ovlivňují například sexualitu, volbu partnera, ale i způsob soužití ve vztahu. Kniha klasika Riemanna je vhodná pro čtenáře, kteří uvažují o lásce ať už z pohledu člověka žijícího v partnerském vztahu, nebo z pohledu rodiče, který schopnost milovat předává svému dítěti. Zaujme i psychology či psychoterapeuty.

F. Riemann je světově uznávaným odborníkem v psychoanalýze a psychopatologii. V nakladatelství Portál vyšly jeho knihy Základní formy strachu (1999, 2007) a Astrologie (2004).

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:S předmluvou Hanse Jellouschka

 • Překladatel:Babka, Petr

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-555-4

 • Počet stran / vazba:112 / Brožovaná

 • Rok vydání:2009

 • Kód:13306401

 • EAN:9788073675554

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Autor je významný psychoanalytik, vyučoval na Institutu pro psychologický výzkum a psychoterapii v Mnichově. Je čestným členem Academy of Psychoanalysis v New Yorku. Mimo pedagogickou činnost působil především jako uznávaný psychoterapeut.
  Recenzovaná publikace je rozdělena do devíti kapitol. Zasvěcená předmluva pochází od Hanse Jellouschka, známého manželského terapeuta a doplňuje ji Doslov prvého německého vydavatele Doris Zagermannové z roku 1982.
  O širokém „záběru“ témat a především pragmatickém nazírání autora – psychoterapeuta, svědčí níže uvedené názvy jednotlivých kapitol. Pokusme se alespoň o jejich stručnou charakteristiku.
  • O schopnosti milovat: Podstata lásky, co je láska, její charakteristické vlastnosti, vývoj a požadavky, co to znamená „milovat“, jak láska matky ovlivňuje dítě pro budoucnost.
  • Láska rodičů: Její vliv v jednotlivých stádiích rozvoje dítěte, důležitost role otce.
  • Sexualita a láska: Úloha sexuality v různých formách v životě člověka, její místo v milostném životě.
  • Láska a pouto, láska bez podmínek: Pocit jistoty a bezpečí, podoby lásky v partnerství, strach ze ztráty, role muže a ženy ve vztahu.
  • Láska osobivá: Chceme být milováni, interakce mezi partnery, otázka odpovědnosti ve vztahu, panovat či sloužit?
  • Láska celistvá: Starší dítě jako osobnost, jeho pátrání po sexualitě, jeho zkušenosti a tvorba postavení v rodině, dcera miláčkem otce, syn miláčkem matky.
  • Volba partnera: Milovat proti žít v partnerství, rané zkušenosti, sklon k iluzím.
  • Láska nespoutaná: Dítě v takovém vztahu a ovlivnění jeho emocionality, partnerství – nezávislost.
  • Strach, který brání lásce: U dítěte, u dospělého, typy strachů a úzkostí, strach z viny a trestu.
  Kniha je napsána přehledně a strukturovaně tak, aby uspokolila jak odborníka, tak i laického čtenáře. Vzhledem k charakteru textu a mnohostranému pohledu na probíraná témata mohou publikaci využívat jak čtenáři, kteří teprve o lásce uvažují, tak např. i rodiče, nebo ti, kteří již žijí v partnerském vztahu.
  Autor vychází především ze zkušeností své široké psychoterapeutické praxe a zvolená témata podává fundovaně, avšak především lidsky. I když je text na vysoké odborné úrovni, je napsán natolik srozumitelně, že jej může využívat i laická veřejnost. Své široké kulturní zázemí autor dokládá citacemi nejen z odborné literatury.
  Publikace, ač útlá svým počtem stránek, představuje to nejpodstatnější z jednotlivých témat, která probírá. V žádném případě však nelze říci, že by probíraná témata byla nějak populisticky zestručňována. Naopak, je psaná velmi hutně a přináší ve všech kapitolách ta nejnovější data, která měl autor v době vzniku knihy k dispozici. Nevyhýbá se ani souvislostem v jednotlivých fázích dětského vývoje. Vždy se však zaměřuje především na pomoc člověku v jeho lidských problémech.
  Lze jen litovat, že autor již knihu nedokončil – zemřel v roce 1979, zajisté by ji doplnil i o další témata, např. o lásce seniorů, otcovské či charitativní lásce atp.
  Nakladatelství Portál již vydalo tři publikace tohoto autora. Lze říci, že je to pro naší psychologii záslužná činnost. Mimo jiné i proto, že pro autora je typická pozoruhodná originalita myšlení, která však naprosto není v rozporu s jeho odborností. Svědčí o tom například i jeho „Astrologie“, kde s vysokou odorností rozebírá přínosné možnosti jejího použití v psychoterapii. Tuto publikaci rovněž vydalo nakladatelství Portál. Věřím, že toto nakladatelství vydá i jeho další významnou publikaci, „Umění stárnout“.
  Knihu lze doporučit nejen odborníkům psychologům, ale i lékařům všeobecně a též každému, kdo je ochoten udělat něco pozitivního pro svou schopnost mít, docela lidsky, rád. PhDr. Marie Renotiérová Ph.D.

  - Fritz Riemann: Schopnost milovat

Čtenářské recenze

Další informace

Soutěžte o Schopnost milovat
Lásku je možné zažívat v kterémkoliv ročním období, nicméně léto jí přeje dvojnásob. I z toho důvodu jsme do naší druhé letní soutěži věnovali titul Schopnost milovat. Pokud se chcete pokusit tuto knihu získat, stačí odpovědět na tři kvízové otázky. Trojice vylosovaných výherců obdrží knihu prostřednictvím České pošty. Uzávěrka soutěže je 30. srpna.
1) Doplňte tvrzení Fritze Riemanna, které použil ve své knize Schopnost milovat:

Všechno, co je krásné a co nám přináší štěstí, v nás budí touhu po ...

a) ...trvání.
b) ...destrukci.
c) ...samotě.

2) Předmluva ke knize končí těmito slovy:

Myslím, že se tato kniha výborně hodí i pro vzájemné předčítání v páru. Taková četba může vztah významně prohloubit a obohatit.

Která osobnost tuto předmluvu napsala?

a) Jiřina Prekopová
b) Irvin D. Yalom
c) Hans Jellouschek

3) Který citát pronesl Georges Bernanos, francouzský romanopisec a esejista?

a) Láska prochází žaludkem
b) Nic nemilovat, to je pravé peklo
c) Jak jinak než s pomocí přátelství dospěje láska k zralosti a vyrovnanostiŘešení kvízu, společně s vaším jménem, příjmením a poštovní adresou, posílejte na e-mail: soutez(at)portal.cz

Trojici vylosovaných výherců zveřejníme na našich stránkách.

Výhru, knihu Schopnost milovat, zašleme prostřednicvím České pošty.

Uzávěrka soutěže: 30. srpna 2009


 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  283 028 204

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)

 • REKLAMACE A DOTAZY E-SHOP

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  kanclir@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)