Schopnost milovat

Schopnost milovat

Riemann, Fritz

Portál, 2009

187 Kč159 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

S předmluvou Hanse Jellouschka

Schopnost milovat není samozřejmost. Je třeba se jí učit – a to po celý život. Při tom nás ovlivňuje především láska, kterou zažíváme ze strany své matky a otce – citlivá náklonnost, pocit bezpečí a ujištění o vlastní hodnotě. To nám v budoucnu umožní vystupovat vůči vlastnímu partnerovi s důvěrou, odevzdáním, odpovědností a tolerancí.. Fritz Riemann ve svých úvahách ukazuje, jak různé formy lásky ovlivňují například sexualitu, volbu partnera, ale i způsob soužití ve vztahu. Kniha klasika Riemanna je vhodná pro čtenáře, kteří uvažují o lásce ať už z pohledu člověka žijícího v partnerském vztahu, nebo z pohledu rodiče, který schopnost milovat předává svému dítěti. Zaujme i psychology či psychoterapeuty.

F. Riemann je světově uznávaným odborníkem v psychoanalýze a psychopatologii. V nakladatelství Portál vyšly jeho knihy Základní formy strachu (1999, 2007) a Astrologie (2004).

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:S předmluvou Hanse Jellouschka

 • Překladatel:Babka, Petr

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-555-4

 • Počet stran / vazba:112 / Brožovaná

 • Rok vydání:2009

 • Kód:13306401

 • EAN:9788073675554

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Autor je významný psychoanalytik, vyučoval na Institutu pro psychologický výzkum a psychoterapii v Mnichově. Je čestným členem Academy of Psychoanalysis v New Yorku. Mimo pedagogickou činnost působil především jako uznávaný psychoterapeut.
  Recenzovaná publikace je rozdělena do devíti kapitol. Zasvěcená předmluva pochází od Hanse Jellouschka, známého manželského terapeuta a doplňuje ji Doslov prvého německého vydavatele Doris Zagermannové z roku 1982.
  O širokém „záběru“ témat a především pragmatickém nazírání autora – psychoterapeuta, svědčí níže uvedené názvy jednotlivých kapitol. Pokusme se alespoň o jejich stručnou charakteristiku.
  • O schopnosti milovat: Podstata lásky, co je láska, její charakteristické vlastnosti, vývoj a požadavky, co to znamená „milovat“, jak láska matky ovlivňuje dítě pro budoucnost.
  • Láska rodičů: Její vliv v jednotlivých stádiích rozvoje dítěte, důležitost role otce.
  • Sexualita a láska: Úloha sexuality v různých formách v životě člověka, její místo v milostném životě.
  • Láska a pouto, láska bez podmínek: Pocit jistoty a bezpečí, podoby lásky v partnerství, strach ze ztráty, role muže a ženy ve vztahu.
  • Láska osobivá: Chceme být milováni, interakce mezi partnery, otázka odpovědnosti ve vztahu, panovat či sloužit?
  • Láska celistvá: Starší dítě jako osobnost, jeho pátrání po sexualitě, jeho zkušenosti a tvorba postavení v rodině, dcera miláčkem otce, syn miláčkem matky.
  • Volba partnera: Milovat proti žít v partnerství, rané zkušenosti, sklon k iluzím.
  • Láska nespoutaná: Dítě v takovém vztahu a ovlivnění jeho emocionality, partnerství – nezávislost.
  • Strach, který brání lásce: U dítěte, u dospělého, typy strachů a úzkostí, strach z viny a trestu.
  Kniha je napsána přehledně a strukturovaně tak, aby uspokolila jak odborníka, tak i laického čtenáře. Vzhledem k charakteru textu a mnohostranému pohledu na probíraná témata mohou publikaci využívat jak čtenáři, kteří teprve o lásce uvažují, tak např. i rodiče, nebo ti, kteří již žijí v partnerském vztahu.
  Autor vychází především ze zkušeností své široké psychoterapeutické praxe a zvolená témata podává fundovaně, avšak především lidsky. I když je text na vysoké odborné úrovni, je napsán natolik srozumitelně, že jej může využívat i laická veřejnost. Své široké kulturní zázemí autor dokládá citacemi nejen z odborné literatury.
  Publikace, ač útlá svým počtem stránek, představuje to nejpodstatnější z jednotlivých témat, která probírá. V žádném případě však nelze říci, že by probíraná témata byla nějak populisticky zestručňována. Naopak, je psaná velmi hutně a přináší ve všech kapitolách ta nejnovější data, která měl autor v době vzniku knihy k dispozici. Nevyhýbá se ani souvislostem v jednotlivých fázích dětského vývoje. Vždy se však zaměřuje především na pomoc člověku v jeho lidských problémech.
  Lze jen litovat, že autor již knihu nedokončil – zemřel v roce 1979, zajisté by ji doplnil i o další témata, např. o lásce seniorů, otcovské či charitativní lásce atp.
  Nakladatelství Portál již vydalo tři publikace tohoto autora. Lze říci, že je to pro naší psychologii záslužná činnost. Mimo jiné i proto, že pro autora je typická pozoruhodná originalita myšlení, která však naprosto není v rozporu s jeho odborností. Svědčí o tom například i jeho „Astrologie“, kde s vysokou odorností rozebírá přínosné možnosti jejího použití v psychoterapii. Tuto publikaci rovněž vydalo nakladatelství Portál. Věřím, že toto nakladatelství vydá i jeho další významnou publikaci, „Umění stárnout“.
  Knihu lze doporučit nejen odborníkům psychologům, ale i lékařům všeobecně a též každému, kdo je ochoten udělat něco pozitivního pro svou schopnost mít, docela lidsky, rád. PhDr. Marie Renotiérová Ph.D.

  - Fritz Riemann: Schopnost milovat

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)