Skupinová arteterapie

Skupinová arteterapie

Liebmann, Marian

Portál, 2010

349 Kč297 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci
Výtvarné činnosti využívané při terapeutických sezeních umožňují sebevyjádření, usnadňují a podporují komunikaci, otevírají cestu k odreagování emocí a mohou být prostředkem očistné katarze. Tyto procesy fungují nejlépe ve skupině, proto se arteterapeutické metody používají především při skupinové terapii. První část knihy se věnuje teoretickým základům skupinové arteterapie a poskytuje rady týkající se vedení skupiny, skupinové dynamiky, výběru témat, struktury jednotlivých sezení, práce s různými skupinami klientů apod. Obsahuje množství příkladů, včetně detailního popisu průběhu vybrané skupiny. Druhá část, nazvaná Témata, hry a cvičení, je přehledně uspořádaným zásobníkem různých nápadů, které lze využít v arteterapeutické práci. Náměty jsou seřazeny podle témat, např. rozehřívací aktivity, vnímání sebe samého, rodinné vztahy, řízená imaginace, snění a meditace.


Marian Liebman je zkušená arteterapeutka, která pracuje v psychiatrickém centru v Bristolu. Vede kurzy arteterapie na univerzitách ve Velké Británii a v Irsku.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Nápady, témata a cvičení pro skupinovou týmovou práci

 • Překladatel:Elisová, Johana

 • Ilustrátor:Liebmann, Marian

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-729-9

 • Počet stran / vazba:280 / Brožovaná

 • Rok vydání:2010

 • Kód:22303602

 • EAN:9788073677299

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Není pochyb o tom, že skupinová arteterapie je vítanou a oblíbenou formou sebevyjádření těch, kteří se jí účastní. Je účinnou metodou k ventilaci emocí a k odreagování pacientů nejrůznějších skupin a následně vede i k jejich lepší komunikaci s okolím. Právě proto uvedlo nakladatelství Portál na trh další publikaci na toto téma, tentokráte z pera Mariany Libemanové, která působí jako kvalifikovaná arteterapeutka /vystudovala příslušný obor na Birminghamské polytechnické univerzitě/ v psychiatrickém centru v Bristolu s tím, že vede příslušné kurzy také na univerzitách ve Velké Británii a v Irsku.

  Recenzovaná kniha o skupinové arteterapii má podtitul Nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Poprvé vyšla už v roce 1986 a byla určena jako „metodický“ list výhradně arteterapeutům. Později projevili zájem o arteterapii i jiné skupiny pomáhajících profesí, jmenovitě: pracovní terapeuti, sociální pracovníci, vychovatelé, vedoucí komunitních center atd. Proto vznikla rozšířená varianta textu a právě ta vychází v českém překladu Johany Elisové. Hned v úvodu autorka formuluje hlavní cíle své publikace takto:
  - důsledné používání terminologie, které je méně stigmatizující vůči klientům,
  - doplnění perspektivy týkající se vyrovnávání s rasovými, kulturními a pohlavními odlišnostmi,
  - větší důraz na bezpečný průběh skupiny
  - a uvedení nejméně 70 nových témat.
  Lze konstatovat, že se stanovené cíle autorce podařilo naplnit.

  Publikace je základně je rozdělena na dvě části a celou řadu dalších kapitol, někdy číslovaných, jindy značených velkými písmeny abecedy, či neznačených, ale tematicky správně zařazených.

  První část se nazývá Arteterapeutické skupiny a je v ní vysvětlen princip skupinové práce, arteterapie i hry s pravidly. Značná pozornost je věnována náležitému vedení skupiny. Následuje výčet rizik, a to pod názvem Co se může pokazit?, a dále podrobný popis tzv. Páteční skupiny a příklady skupin s různým typem nemocných /hospitalizovaní, ambulantní atd., ale vždy psychiatričtí nemocní/. Pouze stručně jsou uvedeny arteterapeutické možnosti u dalších skupin nemocných. Oceňuji, že autorka doporučuje používat určité konkrétní arteterapeutické techniky také u seniorů v léčebnách i seniorům v denních stacionářích a nevyléčitelně nemocným a umírajícím pacientům, kteří jsou zařazeni do některé z paliativních forem péče. Za pozornost stojí jistě i arteterapie jako nabídka členům týmů pomáhajících profesí i široké veřejnosti.

  Druhá část publikace v úvodu prezentuje klasifikaci témat, her a cvičení a následně konkrétní formy zahřívacích aktivit, zkoumání výtvarných médií, techniky zaměřené na koncentraci, zručnost a paměť. Kromě obecných témat, tedy těch, které lze široce využít, jsou probírána témata určitým způsobem zaměřená, např. sebepercepce, rodinné vztahy, práce ve dvojicích, skupinové obrazy a skupinové interakční hry. Dobře použitelná je i řízená imaginace, sny a meditace, jakož i propojování k ostatním druhům výrazového umění /pohyb, hudba atd./. Druhou část uzavírají poznámky k výtvarným prostředkům.

  Nechybí seznam použité literatury, řazené podle jednotlivých kapitol. Zvláště je třeba ocenit i seznam vybrané literatuře, která pochází od českých autorů, anebo která je dostupná v českém překladu.

  Kniha Mariany Liebmannové je přehledná a inspirující. Za důležitý přínos pokládám, že autorka svými arteterapeutickými metodami překračuje tradiční, tedy psychiatrický, prostor jejich používání. Lze si jen přát, aby byla arteterapie zvýšenou měrou pěstována také v indikovaných somatických oborech. Zejména tzv. křehcí pacienti, jako jsou senioři, případně nevyléčitelně nemocní, by to jistě s radostí uvítali.

  Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

  - Marian Liebmann: Skupinová arteterapie

Čtenářské recenze

 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat na originál této knihy, jak vypadá, rok vydání. Děkuji mockrát.

  - 07.02.2014

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)