Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod

Kniha měsíce 2018-10Nedostupný otecPsychologie - komiksový úvod
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Skupinová arteterapie

Skupinová arteterapie

Vaše cena s DPH
349 Kč 314 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost


Autor
Podtitul
Nápady, témata a cvičení pro skupinovou týmovou práci
Překladatel
Elisová, Johana
Ilustrátor
Liebmann, Marian
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-729-9
Počet stran / vazba
280 / Brožovaná
Rok vydání
2010
Kód
22303602
EAN
9788073677299
Obálka v tiskové kvalitě


Nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci
Výtvarné činnosti využívané při terapeutických sezeních umožňují sebevyjádření, usnadňují a podporují komunikaci, otevírají cestu k odreagování emocí a mohou být prostředkem očistné katarze. Tyto procesy fungují nejlépe ve skupině, proto se arteterapeutické metody používají především při skupinové terapii. První část knihy se věnuje teoretickým základům skupinové arteterapie a poskytuje rady týkající se vedení skupiny, skupinové dynamiky, výběru témat, struktury jednotlivých sezení, práce s různými skupinami klientů apod. Obsahuje množství příkladů, včetně detailního popisu průběhu vybrané skupiny. Druhá část, nazvaná Témata, hry a cvičení, je přehledně uspořádaným zásobníkem různých nápadů, které lze využít v arteterapeutické práci. Náměty jsou seřazeny podle témat, např. rozehřívací aktivity, vnímání sebe samého, rodinné vztahy, řízená imaginace, snění a meditace.

Marian Liebmann: Skupinová arteterapie

Není pochyb o tom, že skupinová arteterapie je vítanou a oblíbenou formou sebevyjádření těch, kteří se jí účastní. Je účinnou metodou k ventilaci emocí a k odreagování pacientů nejrůznějších skupin a následně vede i k jejich lepší komunikaci s okolím. Právě proto uvedlo nakladatelství Portál na trh další publikaci na toto téma, tentokráte z pera Mariany Libemanové, která působí jako kvalifikovaná arteterapeutka /vystudovala příslušný obor na Birminghamské polytechnické univerzitě/ v psychiatrickém centru v Bristolu s tím, že vede příslušné kurzy také na univerzitách ve Velké Británii a v Irsku.

Recenzovaná kniha o skupinové arteterapii má podtitul Nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Poprvé vyšla už v roce 1986 a byla určena jako „metodický“ list výhradně arteterapeutům. Později projevili zájem o arteterapii i jiné skupiny pomáhajících profesí, jmenovitě: pracovní terapeuti, sociální pracovníci, vychovatelé, vedoucí komunitních center atd. Proto vznikla rozšířená varianta textu a právě ta vychází v českém překladu Johany Elisové. Hned v úvodu autorka formuluje hlavní cíle své publikace takto:
- důsledné používání terminologie, které je méně stigmatizující vůči klientům,
- doplnění perspektivy týkající se vyrovnávání s rasovými, kulturními a pohlavními odlišnostmi,
- větší důraz na bezpečný průběh skupiny
- a uvedení nejméně 70 nových témat.
Lze konstatovat, že se stanovené cíle autorce podařilo naplnit.

Publikace je základně je rozdělena na dvě části a celou řadu dalších kapitol, někdy číslovaných, jindy značených velkými písmeny abecedy, či neznačených, ale tematicky správně zařazených.

První část se nazývá Arteterapeutické skupiny a je v ní vysvětlen princip skupinové práce, arteterapie i hry s pravidly. Značná pozornost je věnována náležitému vedení skupiny. Následuje výčet rizik, a to pod názvem Co se může pokazit?, a dále podrobný popis tzv. Páteční skupiny a příklady skupin s různým typem nemocných /hospitalizovaní, ambulantní atd., ale vždy psychiatričtí nemocní/. Pouze stručně jsou uvedeny arteterapeutické možnosti u dalších skupin nemocných. Oceňuji, že autorka doporučuje používat určité konkrétní arteterapeutické techniky také u seniorů v léčebnách i seniorům v denních stacionářích a nevyléčitelně nemocným a umírajícím pacientům, kteří jsou zařazeni do některé z paliativních forem péče. Za pozornost stojí jistě i arteterapie jako nabídka členům týmů pomáhajících profesí i široké veřejnosti.

Druhá část publikace v úvodu prezentuje klasifikaci témat, her a cvičení a následně konkrétní formy zahřívacích aktivit, zkoumání výtvarných médií, techniky zaměřené na koncentraci, zručnost a paměť. Kromě obecných témat, tedy těch, které lze široce využít, jsou probírána témata určitým způsobem zaměřená, např. sebepercepce, rodinné vztahy, práce ve dvojicích, skupinové obrazy a skupinové interakční hry. Dobře použitelná je i řízená imaginace, sny a meditace, jakož i propojování k ostatním druhům výrazového umění /pohyb, hudba atd./. Druhou část uzavírají poznámky k výtvarným prostředkům.

Nechybí seznam použité literatury, řazené podle jednotlivých kapitol. Zvláště je třeba ocenit i seznam vybrané literatuře, která pochází od českých autorů, anebo která je dostupná v českém překladu.

Kniha Mariany Liebmannové je přehledná a inspirující. Za důležitý přínos pokládám, že autorka svými arteterapeutickými metodami překračuje tradiční, tedy psychiatrický, prostor jejich používání. Lze si jen přát, aby byla arteterapie zvýšenou měrou pěstována také v indikovaných somatických oborech. Zejména tzv. křehcí pacienti, jako jsou senioři, případně nevyléčitelně nemocní, by to jistě s radostí uvítali.

Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

07.02.2014
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na originál této knihy, jak vypadá, rok vydání. Děkuji mockrát.
07.02.2014
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na originál této knihy, jak vypadá, rok vydání. Děkuji mockrát.
07.02.2014
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na originál této knihy, jak vypadá, rok vydání. Děkuji mockrát.