Sny jako řeč nevědomí

Sny jako řeč nevědomí

Johnson, Robert A.

Portál, 2020

399 Kč339 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Nevědomí, hluboký zdroj vnitřních konfliktů, ale i růstu, obnovy, síly a moudrosti se pojevuje prostřednictvím řeči symbolů. Porozumět mu můžeme, vydáme-li se po jedné ze dvou cest: porozuměním snům a aktivní imaginací. Porozumíme-li svým snům a naučíme-li se pracovat s aktivní imaginací, napojíme se na zdroj naší rozvíjející se osobnosti v součinnosti s procesy, které vedou ke sjednocení celého já.
Kniha nabízí praktický přístup krok za krokem k vnitřní práci založené na jungiánské analýze snů a spočívá v osvojení schopnosti číst symbolický jazyk snů. Aktivní imaginace pak nabízí využití síly imaginace k rozvoji pracovního vztahu mezi vědomou myslí a nevědomím. Jak? Sérií tělesných a duševních kroků, které nám pomohou přistoupit ke snu, rozluštit symboly a odhalit význam, které pro nás mají.
Robert A. Johnson byl americký jungiánský psychoterapeut. V Portále vyšly jeho knihy O spokojenosti a Věčný příběh romantické lásky.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Müller, Ivo

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-1579-0

 • Počet stran / vazba:232 / Brožovaná

 • Rok vydání:2020

 • Kód:13312401

 • EAN:9788026215790

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze


 • Johnson, Robert A.: Sny jako řeč nevědomí - autor recenze: Milan Nakonečný

  Téma snů patří stále k oblíbeným, protože atraktivním tématům a produkce literatury o snech je proto značná, avšak různé úrovně. Historické kořeny této obliby snů sahají až do starověku (Babylonie, resp. Chaldea, Egypt, Řecko, kde se objevily první snahy vykládat sny jako tajemná poselství bohů, soudilo sem že „nevyložený sen je jako neotevřený dopis“, a Artemidór z Daldisu va 2. stol. n.l. je autorem snáře, z něhož čerpalo množství novodobých snářů včetně pozoruhodného „českého snáře“ ilustrovaného M. Alešem. Ačkoli se se sny experimentovalo již na konci 19. stol,, byl to teprve proslulý Výklad snů S. Freuda (1900, čes. poprvé 1957 a řada dalších překladů), který vyvolal senzaci, byť z mnoha stran právem kritizovanou jako příliš jednostranné a zjednodušující pojetí; jednotná teorie snu dosud neexistuje.

  Kniha anglického autora R.A. Johnsona, psychoterapeuta, zaměřeného na analytickou psychologii C.G. Junga, kniha která je přemětem naší recenze, patří do té kategorie odborné literatury o snech, která díky své vědecké podstatě a bohatým zkušenostem autora, patří k těm nejlepším dílům svého druhu (od Johnsona vyšly v Portálu již dvě knihy, O spokojenosti, 2000 a Věčný příbeh romantické lásky, 2003). Významný švýcarský psychiatr a psycholog C.G. Jung posunul pojetí a výklad snů do ještě hlubších vrstev nevědomí než S. Freud, totiž z roviny individuální, do roviny kolektivní (hromadné) zkušenosti lidstva. U Freuda vyjadřují sny symbolicky individuální nesplněná přání v jedincově živorním románu, u Junga vyjadřují symbolicky setkávání individua s archetypy, reprezentujícími velká témata lidského života vůbec.

  Johnsonova kniha uvádí zájemce o sny krok za krokem k porozumění toho, co sny v životě člověka mohou znamenat, promlouvajíce k němu jazykem kolektivního nevědomí. Potom co autor vysvětlil oba klíčové pojmy pro porozumění snům, nevědomí a archetypy, je čtenář metodou čtyř kroků uveden do práce se sny. (třetím krokem je již výklad snů). Podrbnosti zde není možno pro omezený rozsah textu uvádět. Lze jen naznačit, že čtenář se naučí nejen vykládat sny, ale s nimi i rituálně pracovat, to znamená spojovat s výkladem praktickou činnost, aby se svým snem, který mu např. naznačuje problémy v jeho mezilidskch vztazích, „něco udělal“. S tím pak souvisí, jako relativně autonomní, tématiku snů přesahující činnost, Jungova proslavená metoda „aktivní imaginace“, které je věnována skoro polovina knihy. Je to metoda náročná na sebekontrolu, protože navozuje záplavu mysli imaginací a riziko ztráty smyslu pro realitu, takže vyžaduje spolupracujícího partnera. Ale současně přináší silné a vzácné zážitky, obohacující lidský život. Krátce řečeno, Johnsonova kniha o snech otevře čtenářům s vážnými zájmy o lidskou psychiku, nové životní obzory.

  autor recenze: Milan Nakonečný
  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  -

Čtenářské recenze


 • Johnson, Robert A.: Sny jako řeč nevědomí - autor recenze: Chensie Ips

  http://www.svet-mezi-radky.cz/2020/06/recenze-sny-jako-rec-nevedomi-robert.html

  Americký jungiánský psychoterapeut Robert A. Johnson zemřel v roce 2018, do té doby však stihl napsat množství odborných publikací, z nich u nakladatelství Portál vyšlo O spokojenosti v roce 2000 a Věčný příběh romantické lásky z roku 2003. Nejnovějším počinem, který v České republice vyšel, je právě Sny jako řeč nevědomí.

  Publikace se dělí na tři nejpodstatnější části:

  Úvod: nevědomí a jeho jazyk, která se zaměřuje na hledání i otevření se svému nevědomí. Vědomé používání představivosti i archetypy nevědomí.

  Práce se sny už je kapitolou, která odkrývá ústřední téma. Autor vás seznamuje s metodou čtyř kroků, mezi které patří asociace, dynamika, výklad snů a rituály.

  Závěrečnou částí je Aktivní imaginace, která vás seznamuje s přístupem i definicí. I v tomto případě vám autor zobrazuje metodu čtyř kroků, mezi něž spadá pozvání, rozhovor, hodnoty a ritály.

  V poslední řadě je výčet použité literatury.

  Robert A. Johnson se rozhodl pro čtivé vypravování. Kniha působí jako přednáška s mnoha ukázkami, příklady i jistým nadhledem. Ovšem autor nezabíhal do zbytečně odborných vod a vše se snaží vám představit jazykem, který je blízký náročným i nenáročným čtenářům. Emotivní základ, kdy se autor pouští do vysvětlování, je víc než nutný a v tomto případě opravdu šikovně podaný.

  Mezi podstatné náměty patří právě nevědomí. Nezkušený čtenář by nad tím mávl rukou, ale autor vám vysvětlí, jak důležitou roli právě nevědomí hraje. Ukáže vám příklady ze života, jimiž jste možná sami prošli. Představí vám nevědomí jako pojem a naučí vás s ním pracovat.

  Během čtení se samozřejmě setkáte s postavou Carla gustava Junga a jeho učením. Pokud by právě tuto ikonu autor vynechal, něco by nebylo v pořádku. Mimo témat nevědomí se pochopitelně setkáváte i s představivostí a fantazií, které mají k pojmu sny nejblíže.

  Dle mého nejpodstatnější a také nejsložitější částí jsou právě ony čtyři metody, které vám pomáhají správně přistupovat k práci se sny a sny vhodně vyhodnotit. To je nejtěžší pasáž, kterou musíte číst s bystrostí, protože už se nejedná pouze o zajímavosti, ale v tomto případě už je na místě vaše polemizace a hodnocení vlastních snů či porovnávání.

  Veškeré zajímavosti a poznatky jsou vám představovány poutavým způsobem, takže ačkoliv se jedná o odbornou literaturu, máte-li zájem jít hlouběji a poznat víc, bude vás přednáška nesmírně bavit stejně jako mě. Dozvíte se totiž nejen mnoho informací o nevědomí a snech, ale také o sobě... Myslím, že není potřeba mít nějaké větší znalosti psychologie, i lajk si v tomto případě dle mého přijde na své a získá osvětlený náhled na sny a vše podstatné, co je s tím spojené.

  - 02.09.2020


 • Johnson, Robert A.: Sny jako řeč nevědomí - autor recenze: Veronika Esserová

  https://knihazaknihou.cz/sny-jako-rec-nevedomi/

  Nevědomí se prodírá na povrch ve vašich snech, avšak jen málo lidí má potřebné informace k tomu, aby své sny brali vážně a aby rozuměli jejich řeči. Kniha SNY JAKO ŘEČ NEVĚDOMÍ z nakladatelství Portál vám pomůže porozumět snům. Vraťme se ke svým snům, vizím a rituálům.

  Nevědomí je součástí našeho JÁ. Je to hluboký zdroj našich niterných informací, ke kterému se díky této knížce můžeme dostat. Porozumíte mu tehdy, vydáte-li se po jedné ze dvou cest: porozumění snům a aktivní imaginaci. Kniha ve čtyřech krocích nabízí praktický přístup, jak porozumět vašim snům a využít všechny dostupné informace ke sjednocení bytostného JÁ. Pronikněte spolu s autorem do tajuplného světa snů a zkuste jim lépe porozumět, co všechno vám vaše nevědomí chce říct.

  Nakladatelství Portál si pro své čtenáře připravilo další knihu ze žánru seberozvojové literatury. Tentokrát vám bude chtít pomoct proniknout, díky knize Sny jako řeč nevědomí, do vašeho nevědomí a pochopit tak své sny, které vám sdělují informace o vašem bytostném JÁ.

  Kniha je členěna do tří hlavních kapitol: 1. Úvod: nevědomí a jeho jazyk, 2. Práce se sny a 3. Aktivní imaginace. Pro mě nejvíc atraktivní byla druhá část Práce se sny, v které se dozvíte o metodě čtyř kroků: a) hledání asociací, b) propojení snových obrazů, c) výklad snu, d) provádění rituálů na konkretizaci snu. V této části autor ke svému výkladu hojně použil i příklady snů včetně jejich vysvětlení.

  Robert A. Johnson vás seznámí se spoustou informací, které vás budou vést k pochopení sebe sama a vysvětlí vám smysl „snových příběhů“, které se s vámi snaží komunikovat. Obrátíme-li se k vlastním snům a budeme-li se upřímně zabývat symboly, které tam nalezneme, obvykle se dozvíme většinu z toho, co potřebujeme znát o sobě samých i o smyslu svého života. Dokonce i krátký, zdánlivě bezvýznamný sen se nám snaží sdělit něco, co potřebujeme vědět. Sny nikdy neplýtvají naším časem. Přemůžeme-li se a vyslechneme si i „malé“ sny, zjistíme, že obsahují důležitá poselství.

  Mimo jiné se také dozvíte, že naše nevědomí s námi komunikuje dvěma způsoby – buď pomocí snů, nebo díky naší představivosti. Určitě znáte omílanou větu: „To se ti jenom zdá“, ale ve skutečnosti si nikdo nic v představách nevymýšlí. Obrazy a symboly, který se v představách objevují pocházejí z našeho nevědomí.


  „Niterný život, jejž popsal Jung, je skrytým životem, který všichni žijeme, dnem i nocí, neustále doprovázeni nevědomým, vnitřním bytostným JÁ. Když je lidský život v rovnováze, vědomá mysl a nevědomí žijí spolu ve vztahu. Mezi těmi dvěma úrovněmi neustále proudí energie a informace, když se obě setkávají v říši snů, vizí, rituálů a představivosti.“

  Budeme-li se snažit vnitřní svět ignorovat, tak jak to dělá většina z nás, nevědomí si najde svou cestu do našeho života prostřednictvím patologie: psychosomatických symptomů, nutkavých pohnutek, depresí a neuróz.

  Autor knihy Robert A. Johnson byl jungiánským psychoterapeutem a fascinace tímto zakladatelem analytické psychologie je na knize znát. Vychází z jeho techniky jak promlouvat se svým nevědomím a k tomu dodává své vlastní postřehy. Zemřel v září 2018 ve věku 97 let.

  Celá kniha je napsána srozumitelným jazykem, takže i pro nás laiky je snadno pochopitelná. Občas se mi stávalo, že jsem se k nějakému odstavci musela vracet. Většinou to bylo z toho důvodu, že jsem si potřebovala do hlavy dostat důležitou informaci pro mě nebo proto, že čtení této knihy nelze praktikovat v kuse celý den. I mozek se někdy unaví ?? .

  Pokud se zajímáte o vaše sny a chtěli byste jim lépe porozumět, pak publikace Sny jako řeč nevědomí vám bude dobrým rádcem a vítaným společníkem na vaší cestě k poznání.

  Hodnocení: 98 %

  autor recenze: Veronika Esserová
  https://knihazaknihou.cz/sny-jako-rec-nevedomi/

  - 22.06.2020

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)