Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Stres v práci a v životě

Stres v práci a v životě

Vaše cena s DPH
299 Kč 269 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Podtitul
Jak ho pochopit a zvládat
Překladatel
Zavadilová, Alice
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-262-1033-7
Počet stran / vazba
184 / Brožovaná
Rok vydání
2016
Kód
12310201
EAN
9788026210337
Obálka v tiskové kvalitě


Stručná a velmi praktická příručka na zvládání stresu v práci i v životě úspěšného autora, psychologa a pedagoga. Autor se nezaměřuje tolik na vnější zdroje stresu, jako na jeho vnitřní prožívání a zvládání. Zvládněte stres jako zenový mistr z úvodu knihy, který je tváří v tvář jisté smrti schopen najít potěšení z maličkosti, a tak stres zvládnout. Inspirací a posilou budou i příběhy z autorovy praxe, které ilustrují jeho základní myšlenku: „Stres není dán tím, co se děje kolem nás, ale co máme v sobě.“ Kromě fyziologických, psychologických a emočních důsledků stresu rozebírá podrobněji stres na pracovišti – jeho obecné i konkrétní příčiny, příčiny související s plněním úkolů, ale i stres, který si do práce přinášíme z domova. Nabízí způsob, jak nakládat s příčinami stresu, jak rozpoznat mylná přesvědčení a osobní zdroje stresu a jak cestou osobního rozvoje, meditace a relaxace nad stresem zvítězit.
David Fontana je pedagogický psycholog s rozsáhlou zkušeností s technikami zvládání stresu získanou na workshopech a seminářích.

Stres v práci a v životě
Stres v práci a v životě
Stres v práci a v životě
Stres v práci a v životě
Stres v práci a v životě
Stres v práci a v životě
Stres v práci a v životě
Stres v práci a v životě
15.06.2016

Fontana, David: Stres v práci a v životě - recenzent Kateřina Čížková

Kniha Davida Fontany se na první pohled řadí mezi nekonečné množství populárně naučných publikací zaměřující se na zlepšení našeho života, ve skutečnosti se však jedná o překvapivě příjemně čitelnou knihu shrnující problematiku stresu přehledně a srozumitelně.

V první části knihy se Fontana zabývá obecnými otázkami, jako je definice stresu, jeho možné zdroje a dopady. Zajímá jej pojetí stresu v moderní společnosti, kde nebýt ve stresu již téměř znamená nebýt dostatečně produktivní a nežít život naplno. Na jednu stranu nás společnost tlačí k neustálému vyjadřování úrovně stresu, ve kterém se nacházíme, když se však skutečně dostaneme do situace, kdy nám míra vytížení narušuje život, očekává se od nás, že si tyto problémy necháme pro sebe. Autor v knize pracuje na čtenářově reálném náhledu na problematiku stresu, zdravém zhodnocení rizik i možných dopadů a zejména jeho schopnosti situaci změnit.

David Fontana postupně rozebírá všechny možné stresory, za nejzásadnější však označuje nás samotné a podrobně vysvětluje, proč a jak si my sami svůj život znesnadňujeme. Nezůstává pouze u obecných vysvětlení, ale ke každé problematice nabízí konkrétní kazuistiky a zejména jednotlivé kroky směřující k možné nápravě. V průběhu knihy si čtenář může hned několika možnými formami zhodnotit vlastní míru stresu ve svém životě z různého úhlu pohledu a v průběhu jednoduchých cvičení si vytvořit plán ke zlepšení své situace.

Poslední část knihy se zabývá otázkami zdravého životního stylu a prevence onemocnění, která se stresem úzce souvisí. Čtenář si může vyzkoušet například několik různých forem meditace či relaxace a vybrat si tu, jež mu nejvíce vyhovuje.

Hlavním poselstvím autora je naše schopnost postupně změnit jak své okolí a pracovní i životní podmínky, tak i své chování a přístup pomocí jednoduchých kroků, nikoli pouze pasivně přijímat všechen stres, který se na nás valí. Kniha Davida Fontany se čte snadno a k zamyšlení v ní najdou podněty jak úplní laici, tak studenti či odborníci na problematiku duševního zdraví.

Kateřina Čížková
casopisagora.cz/2016/06/david-fontana-stres-v-praci-a-v-zivote/