Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii

Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii

Corey, Gerald; Schneider Corey, Marianne; Callanan, Patrick;

Portál, 2006

369 Kč314 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii
Skupinová psychoterapie je významnou formou psychoterapie. Bývá zpravidla rychlejší a intenzivnější, protože využívá skupinové dynamiky, tedy vztahů a interakcí mezi členy skupiny. Zkušení autoři nabízejí informačně bohatou a prakticky zaměřenou knihu pro začínající vedoucí skupiny. Předkládají širokou škálu technik, které se užívají v jednotlivých stadiích vývoje skupiny (počáteční, přechodové, pracovní a závěrečné stadium). S použitím velkého množství příkladů ukazují různé možnosti, jak může terapeut zareagovat na určitou situaci, jako je například agresivní chování, pláč, neochota komunikovat. Kniha je určena pro psychology, terapeuty pracující se skupinami a pro studenty psychologie.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Příprava skupiny, budování důvěry, zacházení s odporem, práce se sny, práce

 • Překladatel:Brejlová, Dagmar

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:80-7367-160-3

 • Počet stran / vazba:248 / Brožovaná

 • Rok vydání:2006

 • Kód:22304501

 • EAN:9788073671600

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Skupinová psychoterapie je stále populární a účinnou metodou. O její odborné zakotvení i popularizaci se v Čechách zasloužil především Stanislav Kratochvíl se svými spolupracovníky, stejně jako např. F. a J..Knoblochovi. Jmenovaní jsou také autory celé řady pěkných publikací učebnicového charakteru. Nakladatelství Portál se rozhodlo vydat překlad knihy Geralda Coreye a jeho spolupracovníků o technikách a přístupech ve skupinové psychoterapii a čtenář se tak může nejen poučit, ale může také srovnávat jednotlivé psychoterapeutické školy.
  Recenzovaná kniha obsahuje osm kapitol a přílohu, ve které jsou prezentovány Etické standardy Asociace specialistů ve skupinové práci. Nechybí ani seznam doporučené literatury, který je rozšířen o nabídku vybraných titulů, které vyšly na totéž téma v češtině.
  Po nezbytném úvodu je obsahem první kapitoly popis vhodných, ale i nevhodných technik, které hrají značnou roli v úspěšné či problematické skupinové psychoterapii. V druhé kapitole jsou tematizovány etické aspekty aplikace skupinových technik, za což je třeba autory pochválit. I když se i u nás o etických aspektech pomáhajících profesí stále více hovoří, precizace etických problémů do praktické roviny nebývá pravidelná. Z tohoto důvodu je třeba autorský kolektiv G.Coreye následovat.
  Obsahem třetí kapitoly je prezentace technik, které jsou využitelné v přípravné fázi budování psychoterapeutické skupiny. Následuje čtvrtá kapitola o vhodném využité techniky v tzv. úvodní fázi /uspořádání prostoru, seznámení, zaměření pozornosti, rozvíjení důvěry, prvotní odpor, zahajování a ukončování sezení a sebeposuzování terapeutů/. V páté kapitole se čtenář seznámí s technikami v tzv. přechodové fázi /terapeutické prostředky překonávání obran a odporu, ale i techniky pro práci s náročnými klienty/, v šesté pak s technikami ve vlastní pracovní fázi /typické poznámky členů skupiny, výroky příznačné pro konkrétního klienta a reakce na ně/. Techniky v závěrečné fázi jsou následně popsány v sedmé kapitole. Jedná se o ukončení sezení, ukončení skupiny, průběžné hodnocení a časový odstup a zhodnocení práce skupiny.
  Osmá kapitola má stručný název, totiž „V kostce“. Nejedná se však o repetitorium toho, co bylo až dosud probráno, ale o vyslovení vlastních názorů autorského kolektivu amerických psychoterapeutů, který díky své praktické zkušenosti shrnuje důvody, proč provádí skupinovou terapii právě tak a ne jinak. Autoři si nepřejí, aby jejich názory byly přijímány jako „řada dogmatických výroků“ a zdůrazňují, že jde o „nápady a podněty“, které byly a jsou prospěšné především jim samotným. Samozřejmě, že mohou být inspirací i pro další psychoterapeuty a to proto, že se jedná o moudré názory. To současně nevylučuje, že by se nemohly stát předmětem kvalifikované diskuse, ve které zaznějí i jiná stanoviska a dokonce i protiargumenty.
  Recenzovaná kniha je napsána přehledně, srozumitelně a s evidentní odbornou erudicí všech autorů. Je třeba vyzvednout i pedagogickou hodnotu knihy. Ostatně za každou kapitolou jsou zařazeny Otázky a podněty pro další práci.
  Kniha je primárně určena psychologům, terapeutům pracujících se skupinami a studentům psychologie. Jsem přesvědčena o tom, že může být vítaným zdrojem poučení i pro praktické lékaře. To proto, že i oni musejí reagovat na celou řadu náročných situací, např. umět „zvládnout“ agresivní chování, neochotu komunikovat nebo pláč svých pacientů. Díky celé řadě praktických příkladů /kasuistik a především výrokům/ lze získat přehled o tom, jak to úspěšně zvládají jiní, tedy psychoterapeuti i členové v psychoterapeutické skupině. Už proto je vhodné se s knihou seznámit.

  Prof.PhDr. RNDr. Helena Haškovcová CSc.
  Fakulta humanitních studií UK, Praha

  Zdroj: Vedení lékařské praxe, Praha, Dashöfer 2007

  - Corey G., Schneider Corey M., Callanan P., Russell M.J.: Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)