Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla

Kniha měsíce 2018-09Ediční plán 2018H2 2018_19Genetická metoda čtení 2018-09Tichá síla
BONUSY PRO VÁS
ČASOPISY SLEVY 30 – 70 %
Terapie narušené komunikační schopnosti

Terapie narušené komunikační schopnosti

Vaše cena s DPH
507 Kč 456 Kč
Ušetříte
Dostupnost
Skladem

Košík

Autor
Překladatel
Křížová, Jana
Ilustrátor
Huptych, Miroslav-koláž
Nakladatel
Portál
ISBN
978-80-7367-901-9
Počet stran / vazba
392 / Pevná
Rok vydání
2011
Kód
21105202
EAN
9788073679019
Obálka v tiskové kvalitě


Komunikační schopnost člověka je narušená v případě, že některá rovina jeho jazykového projevu působí rušivě vzhledem ke komunikačnímu záměru.
Může jít o různě závažná narušení, mezi něž patří jak špatná výslovnost sykavek či koktavost, tak neschopnost artikulovat po cévní mozkové příhodě. Terapie, která musí být podložená důkladnou diagnostikou, se snaží problém odstranit nebo nalézt způsoby kompenzace. Kniha navazuje na publikaci Diagnostika narušené komunikační schopnosti ( Portál, 2003). Popisuje východiska, cíle, metody a formy terapie u široké škály poruch komunikace. Zabývá se terapií narušeného vývoje řeči, palatolalie a velofaryngální dysfunkce, poruch hlasu, dyslalie, afázie, koktavosti, dysartrie, breptavosti a specifických poruch čtení. Autory knihy jsou přední slovenští a čeští odborníci.

Ukázky z knihy

Terapie narušené komunikační schopnosti
Terapie narušené komunikační schopnosti
Terapie narušené komunikační schopnosti
Terapie narušené komunikační schopnosti
Terapie narušené komunikační schopnosti
Terapie narušené komunikační schopnosti
Lechta, Viktor a kol.: Terapie narušené komunikační schopnosti - recenzent Markéta Boťánková

Jméno Viktor Lechta je v oblasti logopedie pojmem. Tento renomovaný slovenský logoped vydává spolu s kolektivem autorů vysoce odborný a informacemi nabitý text a to publikaci s názvem Terapie narušené komunikační schopnosti. Ta se v deseti kapitolách věnuje jednotlivým problémům v komunikaci, takzvaným narušeným komunikačním schopnostem, jež byly popsány a definovány v Portálem vydané (2003) odborné publikaci Diagnostika narušené komunikační schopnosti, na kterou kniha navazuje.

Celou knihu spojuje paralelní snaha postupovat v souladu s aktuálními logopedickými trendy, zprostředkovává informace veskrze promyšleně a systematicky. Tak, jak již v úvodu Viktor Lechta předesílá, „logopedickou terapii nechápe jako obyčejnou sbírku instrukcí k eliminaci narušené komunikační schopnosti, ale jako cílevědomou činnost vycházející z určitých teoretických východisek a terapeutických koncepcí. Takto koncipovaná terapie není činností na bázi pokusu a omylu, ale promyšlenou, programovou, plánovitou aktivitou.“.

V prvních dvou kapitolách nám publikace otvírá pohled do teoretické oblasti, a to na metody a techniky logopedické terapie jako takové, zaobírá se principy a cíli logopedické intervence, zamýšlí se nad trendy vývoje současné logopedické péče i nad prolínáním se s jednotlivými stupni logopedické prevence. Podrobně jsou vymezeny metody a cíle terapie narušené komunikační schopnosti, terapeutické strategie i postupy, které může logoped při práci využívat.

Zbývající kapitoly se věnují již plně jednotlivým typům narušené komunikační schopnosti. Ty jsou nejdříve odborně vymezeny a klasifikovány, následně se text zabývá konkrétními terapeutickými postupy. U jednotlivých řečových poruch se čtenář seznamuje s historickými terapeutickými postupy u daných komunikačních problémů, především je však text zaměřen na aktuální terapeutické trendy.

Publikace se věnuje terapii palatolálie, poruch hlasu, dyslálie, afázie, rovněž i koktavosti, dysartrie, breptavosti a terapii při specifických poruchách učení. Autoři předpokládají angažovanost čtenáře v oboru, texty jsou velmi odborné, staví na skutečnosti, že je čtenář s problematikou oboru dobře obeznámen, nebo se prostřednictvím knihy seznamuje. Text může totiž velmi dobře posloužit jako studijní materiál pro obor logopedie i další příbuzné, související vysokoškolské obory.

Oceňuji podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci ve více jak třísetpadesátistránkové knize. Při obsažnosti textu nepřekvapí na závěr uvedený obšírný seznam použité literatury nejenom se jmény českých a slovenských autorů, ale bohatě zahrnující rovněž zahraniční odborné texty a publikace.

Cílem Terapie narušené komunikační schopnosti je nabídnout čtenářům vyzkoušené a osvědčené postupy v péči o jedince s nejfrekventovanějšími druhy narušené komunikační schopnosti. Chce se podělit o funkční terapeutické metody a tipy, jak s těmito jedinci adekvátně a efektivně pracovat. Věřím, že se tato publikace svou obsáhlostí a odborností řadí mezi základní literaturu všech, kteří se v logopedii a příbuzných oborech angažují.

Markéta Boťánková, logopedka

Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál