Terapie narušené komunikační schopnosti

Terapie narušené komunikační schopnosti

Lechta, Viktor a kol.

Portál, 2011

507 Kč431 Kč

Rozebráno


Přihlaste se a nechte si hlídat dostupnost

Anotace

Komunikační schopnost člověka je narušená v případě, že některá rovina jeho jazykového projevu působí rušivě vzhledem ke komunikačnímu záměru.
Může jít o různě závažná narušení, mezi něž patří jak špatná výslovnost sykavek či koktavost, tak neschopnost artikulovat po cévní mozkové příhodě. Terapie, která musí být podložená důkladnou diagnostikou, se snaží problém odstranit nebo nalézt způsoby kompenzace. Kniha navazuje na publikaci Diagnostika narušené komunikační schopnosti ( Portál, 2003). Popisuje východiska, cíle, metody a formy terapie u široké škály poruch komunikace. Zabývá se terapií narušeného vývoje řeči, palatolalie a velofaryngální dysfunkce, poruch hlasu, dyslalie, afázie, koktavosti, dysartrie, breptavosti a specifických poruch čtení. Autory knihy jsou přední slovenští a čeští odborníci.

Prof. PhDr. Viktor Lechta, Ph.D., je přední slovenský logoped, vedoucí katedry logopedie Pedagogické fakulty UK v Bratislavě. Vydal řadu odborných publikací a učebnic, mj. Symptomatické poruchy řeči u dětí, Koktavost, je hlavním autorem a editorem knihy Diagnostika narušené komunikační schopnosti a Terapie narušené komunikační schopnosti, spoluautorem Klinické logopedie.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Překladatel:Křížová, Jana

 • Ilustrátor:Huptych, Miroslav-koláž

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-7367-901-9

 • Počet stran / vazba:392 / Pevná

 • Rok vydání:2011

 • Kód:21105202

 • EAN:9788073679019

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Jméno Viktor Lechta je v oblasti logopedie pojmem. Tento renomovaný slovenský logoped vydává spolu s kolektivem autorů vysoce odborný a informacemi nabitý text a to publikaci s názvem Terapie narušené komunikační schopnosti. Ta se v deseti kapitolách věnuje jednotlivým problémům v komunikaci, takzvaným narušeným komunikačním schopnostem, jež byly popsány a definovány v Portálem vydané (2003) odborné publikaci Diagnostika narušené komunikační schopnosti, na kterou kniha navazuje.

  Celou knihu spojuje paralelní snaha postupovat v souladu s aktuálními logopedickými trendy, zprostředkovává informace veskrze promyšleně a systematicky. Tak, jak již v úvodu Viktor Lechta předesílá, „logopedickou terapii nechápe jako obyčejnou sbírku instrukcí k eliminaci narušené komunikační schopnosti, ale jako cílevědomou činnost vycházející z určitých teoretických východisek a terapeutických koncepcí. Takto koncipovaná terapie není činností na bázi pokusu a omylu, ale promyšlenou, programovou, plánovitou aktivitou.“.

  V prvních dvou kapitolách nám publikace otvírá pohled do teoretické oblasti, a to na metody a techniky logopedické terapie jako takové, zaobírá se principy a cíli logopedické intervence, zamýšlí se nad trendy vývoje současné logopedické péče i nad prolínáním se s jednotlivými stupni logopedické prevence. Podrobně jsou vymezeny metody a cíle terapie narušené komunikační schopnosti, terapeutické strategie i postupy, které může logoped při práci využívat.

  Zbývající kapitoly se věnují již plně jednotlivým typům narušené komunikační schopnosti. Ty jsou nejdříve odborně vymezeny a klasifikovány, následně se text zabývá konkrétními terapeutickými postupy. U jednotlivých řečových poruch se čtenář seznamuje s historickými terapeutickými postupy u daných komunikačních problémů, především je však text zaměřen na aktuální terapeutické trendy.

  Publikace se věnuje terapii palatolálie, poruch hlasu, dyslálie, afázie, rovněž i koktavosti, dysartrie, breptavosti a terapii při specifických poruchách učení. Autoři předpokládají angažovanost čtenáře v oboru, texty jsou velmi odborné, staví na skutečnosti, že je čtenář s problematikou oboru dobře obeznámen, nebo se prostřednictvím knihy seznamuje. Text může totiž velmi dobře posloužit jako studijní materiál pro obor logopedie i další příbuzné, související vysokoškolské obory.

  Oceňuji podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci ve více jak třísetpadesátistránkové knize. Při obsažnosti textu nepřekvapí na závěr uvedený obšírný seznam použité literatury nejenom se jmény českých a slovenských autorů, ale bohatě zahrnující rovněž zahraniční odborné texty a publikace.

  Cílem Terapie narušené komunikační schopnosti je nabídnout čtenářům vyzkoušené a osvědčené postupy v péči o jedince s nejfrekventovanějšími druhy narušené komunikační schopnosti. Chce se podělit o funkční terapeutické metody a tipy, jak s těmito jedinci adekvátně a efektivně pracovat. Věřím, že se tato publikace svou obsáhlostí a odborností řadí mezi základní literaturu všech, kteří se v logopedii a příbuzných oborech angažují.

  Markéta Boťánková, logopedka

  Recenze byla zpracována pro nakladatelství Portál

  - Lechta, Viktor a kol.: Terapie narušené komunikační schopnosti - recenzent Markéta Boťánková

Čtenářské recenze

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)