Umění změny

Umění změny

Stross, Rudolf

Portál, 2011

365 Kč310 Kč

Skladem

plusminusPřidat do košíku

Anotace

Po malých krocích k velkým změnám v profesním i osobním životě
Lidé, kteří se obávají změny, to mají v životě těžké. Životní okolnosti se čas od času mění a spolu s nimi jde ruku v ruce nutnost naší vlastní změny – důvody mohou být osobní, ale i pracovní. Prvním a zásadním momentem je rozhodnutí ke změně, teprve po něm následuje nutnost realizace rozhodnutí. Jak mohou vypadat první kroky? Jak pečovat o další proces změny? Autor popisuje zábavnou a názornou formou základy, utváření a meze procesu změny a nabízí řadu konkrétních a osvědčených podnětů, jak dát svému profesními či osobnímu životu nový směr. V knize uvedené metody a strategie jsou doplněny praktickými cvičeními či příklady. Knihu ocení čtenáři, kteří se v osobním či profesním životě dostali situace, která vyžaduje jejich vlastní změnu. Využijí ji i blízcí dotyčných osob, kteří jim mohou v procesu vlastní změny pomáhat.
Rudolf Stross je psycholog, působí jako psychoterapeut, poradce a kouč v soukromé praxi v německém Bergisch Gladbachu. Vyučuje na univerzitě v Kolíně nad Rýnem.

Bibliografické údaje

 • Autor:

 • Podtitul:Po malých krocích k velkým změnám v profesním i osobním životě

 • Překladatel:Patočka, Petr

 • Nakladatel:Portál

 • ISBN:978-80-262-0028-4

 • Počet stran / vazba:312 / Brožovaná

 • Rok vydání:2011

 • Kód:12308101

 • EAN:9788026200284

 • Obálka v tiskové kvalitě:Stáhnout

Odborné recenze

 • Psycholog Rudolf Stross prakticky působí jako psychoterapeut, kouč a poradce v soukromé praxi v německém Bergisch Gladbachu. Řadu let vyučuje na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Byl motivován k napsání uvedené publikace zejména praktickou potřebou značného množství lidí zvládnout strach ze změny.

  Téměř každý člověk někdy překonal partnerskou krizi, musel vyzkoušet nové způsoby chování, nalézt citlivější přístup k jiným lidem, novou oblast zájmů, nové hobby. Kdo z lidí nezná různé úzkosti, strachy či fobie, které si vyžadují zdolání či překonání, změnu přístupu? Kdo se někdy více či méně nepropadl do hlubin truchlení po závažných ztrátách či nebyl nucen bojovat s různými formami závislostí? Tyto a další situace si vyžadují od člověka projít žádoucími procesy a fázemi, směřujícimi ke změně přístupů, myšlení, motivací a často ke změně celé osobnosti.

  Autor zábavnou a názornou formou popisuje základy, utváření a hranice procesu změny a předkládá množství podnětů k novému nasměrování osobního či profesního života . Obsah knihy je členěn do 6 kapitol, které jsou opatřeny předmluvou, úvodem a návodem k použití této knihy. Závěr patří poděkování autora a seznam literatury.

  První kapitolu nazval autor Měníme se v pracovním a běžném životě. Zamýšlí se nad aktuálností zvoleného tématu, nad změnou ve vztahu ke strachu a naději, nad riskantností diagnóz. S pousmáním upozorňuje na časté přehánění psychických zvláštností a potíží, které si ne vždy vyžadují dlouhodobou psychoterapeutickou pomoc – zdůrazňuje možnost mobilizace vlastních sil a význam podpory nejbližšího okolí. Sám říká: „ Člověk je schopen změnit sám sebe. Může přitom postupovat plánovitě nebo také spontánně. Změnit sám sebe znamená aktivně zasáhnout a přeorientovat se v myšlení, prožívání a konání. Jde o dosažení cílů, řešení problémů, korigování vlastních pocitů a odstranění nedostatečnosti“. (s. 15)

  Druhá kapitola předkládá Základy svépomocné změny sebe sama. Hovoří o motivaci ke změně sebe sama, o sebeuskutečnění jako vyjádření vlastního potenciálu, načrtává etapy svépomocné změny sebe sama , které směřují k objevení sebe sama a vysvětluje, co je smyslem rčení „vytáhnout se z bažiny za vlastní cop“.

  Třetí kapitola Ujasňování, cíle, první kroky upozorňuje na existenci vlastních hledisek a pochopení vnějšího a vnitřního světa, předkládá možné cíle změny sebe sama, vysvětluje výhodu malých kroků a nalezení nejpříznivějšího okamžiku. Samozřejmě, jedná se o relativitu takového okamžiku, neboť změna sama sebe se nedá vždy zvládnout optimálně a příjemně. Autor shrnuje, že nikdy není pozdě na rozhodnutí, že se změníme a že nikdy není pozdě na to, abychom se změnili.

  Čtvrtá kapitola je nazvána Cesty, kterými se měníme – 12 metod. Východiskem je výzva k sebepoznání, které je možné v mnoha rovinách a do různé hloubky.. Nezměníme se bez prvního kroku, tj. uskutečněním té nejmenší, nejnepodstatnější změny, neboť právě ta přináší do našeho života poznání: Získávám kontrolu nad částí svého života. Velikost dalších kroků můžeme sami volit tak, aby byla optimální. Zamyslíme se s autorem nad významem otázek, které si klademe, nad potřebou odhození balastu ze svého života a mysli, proč si můžeme pomoci nezapomenutelnými sděleními a vnitřním kompasem.

  Pátá kapitola předkládá Další pomoc při změně sebe sama. Proč zkoumat svůj potenciál ke změně sebe sama? Jak aktivovat své zdroje, jak se motivovat a proč brát věci s humorem? Kde vlastně začít – vážně u sebe ?

  Šestá kapitola přináší Ohlédnutí, přehled a výhledy. Všechno je možné – je všechno možné? Jaké jsou hranice vlastní osobnosti, není nebezpečné se měnit? Čtenář se dozví, jak zacházet s odporem, jak se připravit na nepříznivé obraty a nezdary, do jaké míry nás může limitovat věk při změně sebe sama, co je to rovnováha činů a uvolnění. Na s. 300 si můžeme vyplnit test k tématu svépomocné změny sebe sama a zamyslet se nad obecnými a osobními vyhlídkami na možnost zlepšit kvalitu svého života pomocí trvalé změny v životě. Autor praví: „ Dotažte se směle a bez bázně, s rukou na srdci: Co by to mohlo být u mě? Uvažujte o věcech, které souvisejí s odhozením balastu, s vyčkáváním nebo s tím, co chcete, ale neděláte, profesně, soukromě nebo v rodině…Nebo: Co jsem znovu a znovu chtěl uskutečnit, ale teprve teď přišel ten správný čas?“ (s.302). Nebojme se tedy přijmout Pozvání k sebereflexi a změně chování ( s. 303).

  Předložená publikace Rudolfa Strosse skutečně čtivou a přehlednou formou předkládá možné cesty, vedoucí k realizaci změny osobního či profesního života, nabízí podněty, metody a strategie, které jsou doplněné praktickými cvičeními, příklady ze života i s řadou laskavých a úsměvných kreseb, přímo se vztahujícími k textu..Menší výtka patří seznamu literatury, který je sice širšího záběru, ale přece jen by mohl být alespoň zčásti aktualizován či doplněn pro současného zvídavého čtenáře.

  Knihu mohu doporučit každému, kdo se ocitl v životě v situaci, která vyžaduje podstatnou změnu v životě osobním či profesním a kdo se nebojí sáhnout do svých vlastních hlubin a zdrojů a překonat různorodé těžké životní situace. Užitečná bude i pro ty, kteří jsou blízcí takovému člověku a jsou ochotni jej chápat a podpořit. Samozřejmě, publikace může vhodně doplnit vědomosti adeptů různých forem studia psychologických a dalších pomáhajících oborů či pracovníků těchto profesí.

  V Olomouci, 18.2.2015 PhDr.Marie Renotiérová, PhD.
  Recenze zpracována pro nakladatelství Portál

  - Rudolf Stross: Umění změny. Po malých krocích k velkým změnám v profesním i osobním životě- rec. M. Renotiérová

Čtenářské recenze

 • Publikaci budu používat pravidelně, jak pro vlastní inspiraci a seberozvoj, tak i v kurzech komunikace, asertivity či sebepoznání. Je v ní spousta námětu, jak začít a realizovat změny. Příběhy jsou velmi dobrou cestou, jak lépe různé situace lidí chápat a inspirovat se. Moje osobní zkušenost z koučování mě vede i k tomu, že prostřednictvím příběhu se dá velmi dobře učit. "Umění změny" je praktická publikace, obohacené praxí autora, doplněná cvičením pro vlastní sebereflexi, citáty a konkrétnímu kroky, jak uskutečnit změnu sebe vlastní cestou tzv. sebe -koučování. Pravdou je, že co je jisté v životě jsou právě různé změny. Důležitější je, jak se s nimi vyrovnáme a opět dostaneme do rovnováhy. Velmi dobře zpracovaná. www.kouc-koucink.cz

  - 22.07.2013

 • E-SHOP – DOTAZY A REKLAMACE

  telefon / e-mail:
  283 028 205
  eshop@portal.cz

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH KNIHKUPECTVÍ

  telefon:
  283 028 202

  provozní doba:
  8.00 – 16.00 hod.
  (každý všední den)

 • OBJEDNÁVKY KNIH JEDNOTLIVCI A ORGANIZACE

  telefon:
  283 028 203
  knklapkova@portal.cz

  provozní doba:
  9.00 – 18.00 hod.
  (každý všední den)